1957 Wet op Burgerregte

1957 Wet op Burgerregte


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die Burgerregtewet (1957) maak voorsiening vir die oprigting van die afdeling vir burgerregte van die departement van justisie en het federale aanklaers die bevoegdheid gegee om hofbevel te kry teen inmenging met die stemreg. Dit het ook 'n federale burgerregtekommissie ingestel met die bevoegdheid om diskriminerende toestande te ondersoek, en hy beveel regstellende maatreëls aan.


Burgerregtewet van 1957

Op 9 September 1957 onderteken president Dwight D. Eisenhower die Wet op Burgerregte van 1957.

Die Burgerregtewet van 1957 is op 9 September 1957 deur president Dwight D. Eisenhower onderteken en is oorspronklik deur die prokureur -generaal, Hebert Brownell, voorgestel. Hierdie wet was die eerste wetgewende burgerregte -aksie sedert die Wet op Burgerregte van 1875 gedurende die heropbouperiode. Dit het 82 jaar geneem voordat die federale regering hom tot die saak van burgerregte verbind het.

Die wet het nie nuwe regte geskep nie, maar bepaal:

  • Beskerming van stemregte uiteengesit in die vyftiende wysiging van die Grondwet van die Verenigde State.
  • Die afdeling vir burgerregte in die departement van justisie bemagtig federale aanklaers om hofbevele te verkry teen inmenging met die stemreg.
  • 'N Burgerregtekommissie in die uitvoerende gesag met die bevoegdheid om diskriminerende voorwaardes te ondersoek en regstellende maatreëls aan te beveel.

Die doel van die wetsontwerp was om die aantal geregistreerde swart kiesers in die Suide te verhoog, aangesien slegs 20% met 'n laer getal in gemeenskappe in die diep suide geregistreer is.

Alhoewel sommige burgerregte -aktiviste nie oortuig was van die doeltreffendheid van die wet nie, was dit 'n stap vir meer wetgewende optrede, soos die Wet op Burgerregte van 1960 wat die kieserregistrasie versterk het en die Wet op Burgerregte van 1964 wat diskriminasie verbied het deur besighede, openbare plekke en skole.


1957 Wet op Burgerregte - Geskiedenis

Dit was 'n tyd vir hoenders in elke pot, twee motors in elke motorhuis, kleurtelevisie, nog 'n oorlog en 'n ruimtewedloop na die sterre.

Meer 1900's


Uitsig op Disneyland in 1956. Met vergunning van Wikipedia Commons.Rosa Parks -bus word nou vertoon in die Henry Ford Museum, 'n National Historic Site, in Dearborn, Michigan. Met vergunning van Wikipedia Commons.

Foto bo: 'n wedloop na die maan. Regs: Allegheny Ludlum Steel Company, Pennsylania, 1940-1946, U.S. Office of War Information. Met vergunning Library of Congress.

Amerikaanse tydlyn - 1950's

Borg hierdie bladsy vir $ 75 per jaar. Jou banier of teksadvertensie kan die ruimte hierbo vul.
Klik hier na Borg die bladsy en hoe om u advertensie te bespreek.

Detail - 1957

29 April 1957 - Amerikaanse kongres keur die eerste wetsontwerp op burgerregte sedert heropbou goed met ekstra beskerming van stemreg.

Dit is nie so goed bekend as die Burgerregtewet van 1964, hoewel die wetsontwerp van 1957 beslis die weg gebaan het vir die uitgebreide wetgewing en belangrike stappe gedoen het in die burgerregtebeweging wat oorwegend uit wetgewende oogpunt gestagneer het sedert die dae van heropbou en die verloop van die Burgerregtewet van 1875. Meer as vyf-en-sewentig jaar later, na die negatiewe jare van Jim Crow, en die vooruitgang wat gedeeltelik toegeskryf is aan twee gebeurtenisse, het die Hooggeregshof se beslissing in Brown vs Onderwysraad in 1954, en die insluiting van Afro -Amerikaanse soldate in die weermag tydens die Tweede Wêreldoorlog wat gelei het tot Truman se uitvoerende bevel wat segregasie in die weermag beëindig het op 26 Julie 1948 was 'n ander wet op burgerregte lankal vervat.

Dit was 'n doel van president Eisenhower om gebreke in die stelsel van stemregte wat op minderhede van toepassing was tydens sy presidentskap reg te stel. Op die oomblik was slegs twintig persent van die minderheidsbevolking geregistreer om te stem, met diskriminerende praktyke tot registrasie in die plaaslike jurisdiksies. Teen 1956 is hierdie doel bereik in verskillende toesprake, waaronder sy toespraak oor die staatsrede van die Unie in Januarie. Teen 9 April 1956 het Eisenhower sy prokureur -generaal, Herbert Brownell Jr., opdrag gegee om 'n brief aan die vise -president, as hoof van die senaat, en die speaker van die huis te stuur, wat hy per wetgewing wil hê.

Prokureur -generaal, 9 April 1956

Die vise -president Senaat van die Verenigde State Washington DC.

In 'n tyd waarin baie Amerikaners geskei word deur diep emosies oor die regte van sommige van ons burgers, soos gewaarborg deur die Grondwet, is daar 'n konstante behoefte aan selfbeheersing, kalm oordeel en begrip. Gehoorsaamheid aan die wet, soos dit deur die howe geïnterpreteer word, is en moet die verskille opgelos word. Dit is noodsaaklik om te voorkom dat ekstremiste onherstelbare skade berokken.

In ooreenstemming met hierdie gees, het president Eisenhower in sy State of the Union Message gesê:

"Dit is ontstellend dat in sommige plekke die bewerings voortduur dat negerburgers hul stemreg ontneem word en ook onder ongegronde ekonomiese druk verkeer. Ek beveel aan dat die inhoud van hierdie aanklagte deeglik ondersoek word deur 'n tweeledige kommissie wat deur die kongres geskep is Daar word gehoop dat so 'n kommissie onmiddellik ingestel sal word sodat sy tot bevindings kan kom wat vroeër oorweeg kan word. ***

"Ons moet daarna streef om elke persoon te laat beoordeel en te meet aan wat hy is, eerder as aan sy kleur, ras of godsdiens. Daar sal binnekort 'n program aan die kongres aanbeveel word om die pogings van die regering op federale gebied te bevorder verantwoordelikheid om hierdie doelwitte te bereik. "

Die stemreg is een van ons kosbaarste regte. Dit is die hoeksteen van ons regeringsvorm en bied beskerming vir ons ander regte. Dit moet beskerm word.

As daar aanklagte is dat die stemming op een of ander manier ontken word, moet ons al die feite uitvind - die omvang, die metodes, die resultate. Dieselfde geld vir aansienlike aanklagte dat ongegronde ekonomiese of ander druk toegepas word op die ontkenning van fundamentele regte wat deur die Grondwet en wette van die Verenigde State beskerm word.

Die behoefte aan 'n volskaalse openbare studie soos versoek deur die president is duidelik. Die uitvoerende tak van die federale regering het geen algemene ondersoekvermoë van die omvang wat nodig is om so 'n studie te onderneem nie. Die studie moet objektief en vry van partydigheid wees. Dit moet breed en terselfdertyd deeglik wees.

Burgerregte is vir ons almal die belangrikste. Vir hierdie doel moet die lidmaatskap van die Kommissie werklik tweeledig en geografies verteenwoordigend wees.

'N Wetsontwerp met 'n uiteensetting van die voorstel van die kommissie word saam met hierdie verklaring voorgelê.

Die voorgestelde wetgewing bepaal dat die kommissie ses lede het wat deur die president aangestel is met advies en toestemming van die senaat. Nie meer as drie mag uit dieselfde politieke party wees nie. Die Kommissie is tydelik en verval twee jaar na die inwerkingtreding van die statuut, tensy die kongres dit verleng. Dit sal die bevoegdheid hê om getuies te dagvaar, getuienis onder eed af te lê en die nodige data van enige uitvoerende departement of agentskap aan te vra. Dit kan nodig wees om tussentydse verslae te maak in afwagting van die voltooiing van 'n omvattende finale verslag met bevindings en aanbeveling.

Die Kommissie het die bevoegdheid om openbare verhore te hou. Kennis en begrip van elke element van die probleem gee groter duidelikheid en perspektief op een van die moeilikste probleme wat ons land in die gesig staar. So 'n studie, wat redelik uitgevoer is, is geneig om verantwoordelike mense te verenig in 'n gemeenskaplike poging om hierdie probleme op te los. Ondersoek en verhore sal die verantwoordelikheidsgebiede van die federale regering en die state onder ons grondwetlike stelsel skerper fokus. Deur 'n groter publieke begrip kan die Kommissie dus 'n vordering maak om ons te lei in die komende jare.

Tans is die afdeling vir burgerregte van die departement van justisie een van die aantal afdelings in die kriminele afdeling. Die beskerming van burgerregte wat deur die Grondwet gewaarborg word, is 'n regeringsfunksie en verantwoordelikheid van die eerste belang. Dit verdien die volle leiding van 'n hoogs gekwalifiseerde prokureur, met die status van assistent -prokureur -generaal, aangestel deur die president met advies en toestemming van die senaat.

Op hierdie gebied, soos hieronder meer volledig aangedui, moet meer klem val op burgerlike regsmiddels. Die aktiwiteite vir die handhawing van burgerregte van die Departement van Justisie moet dus nie tot die Strafafdeling beperk word nie.

Die besluite en besluite van die Hooggeregshof van die Verenigde State oor integrasie op die gebied van onderwys en op ander gebiede, en die burgerregte -sake wat in toenemende getalle voor die laer federale howe kom, dui daarop dat regsaktiwiteit op die gebied van burgerregte in die algemeen verbreed word .

Hierdie oorwegings verg die magtiging van 'n bykomende assistent -prokureur -generaal om die regering se regsaktiwiteite op die gebied van burgerregte te bestuur. 'N Konsep van wetgewing om hierdie uitslag te bewerkstellig, word hierby ingedien.

Die huidige wette wat die reg op franchise beïnvloed, is in 'n ander era bedink. Vandag moet elke inmenging met hierdie reg nie noodwendig as 'n misdaad beskou word nie. Tog is die enigste manier om bestaande wette wat hierdie reg beskerm, af te dwing deur strafregtelike verrigtinge.

Siviele regsmiddels was nie op hierdie gebied aan die prokureur -generaal beskikbaar nie. Ons dink dat dit so moet wees. Kriminele sake op 'n terrein van emosie is buitengewoon moeilik vir alle betrokkenes. Ons uiteindelike doel is om die vrye uitoefening van die stemreg te beskerm, onderhewig aan die wettige bevoegdheid van die staat om die nodige en regverdige stemkwalifikasies voor te skryf. Met die oog hierop kan siviele verrigtinge om ontkenning van die reg te voorkom op die lang termyn baie meer effektief wees as harde strafregtelike verrigtinge om na die gebeurtenis te straf.

Die bestaande statuut vir burgerlike stemme (artikel 1971 van titel 42, kode van die Verenigde State) verklaar dat alle burgers wat andersins by enige verkiesing (staat of federaal) kan stem, hul stem kan uitoefen sonder ras- of kleuronderskeid. Die statuut is egter beperk tot die afbreking van stemreg deur staatsamptenare of ander persone wat beweer dat hulle onder gesag van die wet optree. In die belang van behoorlike wetstoepassing om die regte waarop hulle ingevolge die Grondwet geregtig is aan al ons burgers te waarborg, dring ek by die kongres en die voorgestelde tweeledige kommissie aan om drie veranderinge te oorweeg.

Eerstens, byvoeging van 'n afdeling wat sal verhoed dat iemand 'n individu dreig, intimideer of dwing in die uitoefening van sy stemreg, ongeag of hy beweer dat hy kragtens die wet optree al dan nie, in enige verkiesing, algemeen, spesiaal of primêr, met betrekking tot kandidaat vir die federale amp.

Tweedens, magtiging aan die prokureur -generaal om 'n bevel of ander siviele verrigtinge namens die Verenigde State of die benadeelde persoon te bring, in elk geval onder die statuut, soos aangekla.

Derdens is die uitskakeling van die vereiste dat alle staatsadministratiewe en geregtelike middele uitgeput moet wees voordat toegang tot die federale hof verkry kan word.

Ingevolge 'n ander statuut vir burgerregte (artikel 1985 van titel 42 van die Amerikaanse kode) kan sameswerings om met sekere regte in te meng, slegs reggestel word deur 'n burgerlike regsgeding deur die persoon wat daardeur beseer is. Ek dring daarop aan dat die kongres en die voorgestelde tweeledige kommissie 'n voorstel oorweeg om die prokureur -generaal te bemagtig om, waar nodig, burgerlike stappe te begin om die regte wat deur die statuut verseker word, te beskerm.

Ek glo dat die oorweging van hierdie voorstelle ons nie net op intelligente wyse die middele sal gee om ons verantwoordelikheid vir die beskerming van grondwetlike regte in hierdie land na te kom nie, maar ook ons ​​vasberadenheid om gelyke geregtigheid vir alle mense te verseker, herbevestig.

Proses en uitkoms

Hoe naby was die uiteindelike burgerregtewet van 1957 aan die begeertes van president Eisenhower en hoe effektief was die wetgewing? Daar was probleme in die Demokratiese koukus met enige wetgewing wat die plaaslike stemreëls sou omverwerp, terwyl die Suid-Demokrate die wetgewing weerhou, onder leiding van die demokraat van Suid-Carolina Strom Thurmond, wat 'n een-vier-en-twintig uur filibuster ingestel het, die langste in geskiedenis, om die rekening te stop. Ander Demokrate, onder leiding van die senator van Texas, die meerderheidsleier, Lyndon B. Johnson, was dit eens met Eisenhower se doel. Sy voorsitter van die regterlike komitee van die senaat, James Eastland van Mississippi, het die wetsontwerp egter verswak en verskeie bepalings verwyder, insluitend die wat na staats- en plaaslike verkiesings verwys het, wat die onmiddellike impak daarvan sou verminder, maar die ondersteuning van baie Demokrate sou verseker.

Die wetsontwerp het beide kongreshuise 285-126 in die Huis van Verteenwoordigers en 72-18 in die Senaat goedgekeur. Beide partye het vir die wetsontwerp gestem, met slegs 19 Republikeine wat daarteen gekant was, almal in die Huis, en honderd-en-vyf-en-twintig demokrate was totaal teen albei huise.

Dit verg ekstra stemregte om die wet van 1957, die handelinge van 1960 en 1964, te versterk. Die belangrikheid daarvan moet egter nie oor die hoof gesien word nie, aangesien dit dui op 'n groeiende poging op federale vlak vir burgerregte met die vestiging van die burgerregte Kommissie. Die impak op stemregistrasie was egter minimaal. Minderheidsregistrasie het eers in 1960 van twintig persent tot drie-en-twintig gegroei.

Volle teks, Wet op Burgerregte van 1957

'N WET

Om voorsiening te maak vir verdere beveiliging en beskerming van die burgerregte van persone binne die jurisdiksie van die Verenigde State.

Of dit deur die Seriate en die Huis van Verteenwoordigers van die Verenigde State van Amerika op die kongres vergader is,

DEEL I - STIGTING VAN DIE KOMMISSIE OOR BURGERREGTE SEK. 101. (a) In die uitvoerende gesag van die regering word 'n kommissie vir burgerregte (hierna die "kommissie") geskep.

(b) Die Kommissie bestaan ​​uit ses lede wat deur die President aangestel word deur en met advies en toestemming van die Senaat. Nie meer as drie van die lede sal te eniger tyd van dieselfde politieke party wees nie.

(c) Die president wys een van die lede van die kommissie aan as voorsitter en een as ondervoorsitter. Die ondervoorsitter tree op as voorsitter in die afwesigheid of gestremdheid van die voorsitter, of in die geval van 'n vakature in die amp.

(d) Enige vakature in die Kommissie het geen invloed op die bevoegdhede daarvan nie, maar word op dieselfde wyse ingevul en onder dieselfde beperking ten opsigte van partye as wat die oorspronklike aanstelling gemaak is.

(e) Vier lede van die Kommissie is 'n kworum.

REGULASIES VAN DIE KOMMISSIE

SEK. 102. (a) Die voorsitter of een wat deur hom aangewys is om as voorsitter op te tree tydens 'n verhoor van die kommissie, maak in 'n openingsverklaring die onderwerp van die verhoor bekend.

(b) 'n Afskrif van die reëls van die Kommissie word voor die Kommissie aan die getuie beskikbaar gestel.

(c) Getuies tydens die verhore kan deur hul eie advokaat vergesel word om hulle te adviseer oor hul grondwetlike regte.

(d) Die Voorsitter of Waarnemende Voorsitter kan oortredings van die orde en dekor en onprofessionele etiek van die advokaat straf, deur sensuur en uitsluiting van die verhore.

(e) As die Kommissie vasstel dat getuienis of getuienis tydens enige verhoor die neiging het om iemand te belaster, te verneder of te inkrimineer, (1) ontvang hy sodanige getuienis of getuienis tydens 'n uitvoerende sitting

(2) sodanige persoon vrywillig die geleentheid bied om as getuie te verskyn en (3) versoeke van sodanige persoon te ontvang en af ​​te lê om bykomende getuies aanhangig te maak.

(f) Behalwe soos bepaal in artikels 102 en 105 (f) van hierdie Wet^ ontvang die Voorsitter en die Kommissie beskik oor versoeke om bykomende getuies in te dien.

(g) Geen getuienis of getuienis wat tydens die uitvoerende sitting geneem is, mag sonder die toestemming van die Kommissie vrygelaat of gebruik word in openbare sittings nie. Elkeen wat in die openbaar vrystel of gebruik sonder die toestemming van die Kommissie se getuienis of getuienis tydens die uitvoerende sitting, word 'n boete van nie meer as $ 1,000 opgelê nie, of gevangenisstraf van hoogstens een jaar.

(h) Na goeddunke van die Kommissie kan getuies kort en toepaslike beëdigde verklarings skriftelik indien vir opname in die rekord. Die kommissie is die enigste regter oor die geldigheid van getuienis en getuienis wat tydens sy verhore gelewer is.

(i) Na betaling van die koste daarvan, kan 'n getuie 'n afskrif van sy getuienis verkry tydens 'n openbare sitting of, indien gegee tydens 'n uitvoerende sitting, op goedkeuring deur die Kommissie.

(j) 'n Getuie wat 'n sitting van die Kommissie bywoon, ontvang $ 4 vir elke dag se bywoning en vir die tyd wat noodwendig beset is om na dieselfde plek terug te keer en terug te keer, en 8 sent per myl om van en na sy woonplek terug te keer. "Getuies wat by plekke bywoon wat so ver verwyderd is van hul onderskeie koshuise dat dit nie van dag tot dag terugkeer nie, is geregtig op 'n bykomende toelae van $ 12 per dag vir lewensuitgawes, insluitend die tyd wat noodsaaklik is om terug te keer na die Kilometerbetalings word aan die getuie aangebied by diens van 'n subpena wat namens die Kommissie of enige subkomitee daarvan uitgereik word.

(k) Die Kommissie mag geen subpena uitreik vir die bywoning en getuienis van getuies of vir die voorlegging van skriftelike of ander aangeleenthede wat vereis dat die teenwoordigheid van die party wat voorgelê is tydens 'n verhoor buite die staat gehou word nie, waarin die getuie besigheid gevind of woon.

VERGOEDING VAN LEDE VAN DIE KOMMISSIE

SEK. 103. (a) Elke lid van die kommissie wat andersins nie in diens van die regering van die Verenigde State is nie, ontvang 'n bedrag van $ 50 per dag vir elke dag wat hy in die werk van die kommissie bestee het, word vergoed vir werklike en noodsaaklike reisuitgawes en ontvang 'n dagvergoeding van $ 12 in plaas van werklike uitgawes vir verblyf as hy weg is van sy gewone woonplek, insluitend fooie of wenke aan portiere en rentmeesters.

(b) Elke lid van die Kommissie wat andersins in diens van die regering van die Verenigde State is, dien bo en behalwe die ontvangs vir sodanige ander diens sonder vergoeding, maar word vergoed vir werklike en werklike nodige reiskoste en ontvang 'n dagvergoeding van $ 12 in plaas van werklike uitgawes vir verblyf as hy nie van sy gewone woonplek is nie, insluitend fooie of wenke aan portiers en rentmeesters.

SEK. 104. (a) Die Kommissie moet -

(1) ondersoek bewerings skriftelik onder eed of bevestiging dat sekere burgers van die Verenigde State van hul stemreg ontneem word en dat die stem getel word vanweë hul kleur, ras, godsdiens of nasionale herkoms wat skryf, onder eed of bevestiging, moet die feite uiteengesit word waarop sodanige oortuigings gebaseer is

(2) bestudeer en versamel inligting rakende regsontwikkelinge wat 'n ontkenning van gelyke beskerming van die wette ingevolge die Grondwet uitmaak en

(3) die wette en beleid van die Federale Regering beoordeel ten opsigte van gelyke beskerming van die wette ingevolge die Grondwet. (b) Die Kommissie moet tussentydse verslae aan die President la^'nt^' an^d 'en aan die Kongres voorlê op tye soos die Kommissie of die meester. President vind dit wenslik en lê die president en die kongres 'n finale en omvattende verslag voor van sy aktiwiteite, bevindings en aanbevelings, nie later nie as twee jaar vanaf die datum van die inwerkingtreding van hierdie wet.

(c) Sestig dae na die indiening van sy finale verslag en aanbevelings sal die Kommissie ophou bestaan.

SEK. 105. (a) Daar is 'n voltydse personeeldirekteur vir die Kommissie wat deur die President aangestel word deur en met advies en toestemming van die Senaat en wat vergoeding ontvang teen 'n koers wat deur die President vasgestel moet word, nie meer as $ 22,500 per jaar nie. Die Voorsitter raadpleeg die Kommissie voordat hy die benoeming van enige persoon voorlê vir die aanstelling in die pos van personeeldirekteur. Binne die beperkinge van sy krediete kan die Kommissie, in ooreenstemming met die staatsdiens- en klassifikasiewette, ander personeellede aanstel wat sy raadsaam ag, en dienste kan aanskaf soos gemagtig deur artikel 15 van die Wet van 2 Augustus 1946 (60 Stat. 810 5 USC 55a), maar teen tariewe vir individue wat nie meer as $ 50 per dag is nie.

(b) Die Kommissie aanvaar of gebruik nie dienste van vrywillige of nie -vergoedde personeel nie, en die term "wie ook al" soos gebruik in paragraaf (g) van artikel 102 hiervan, word verstaan ​​as 'n persoon wie se dienste deur die Verenigde State vergoed word. (c) Die Kommissie kan sodanige advieskomitees in state saamstel wat uit burgers van daardie staat bestaan, en kan raadpleeg met goewerneurs, prokureurs -generaal en ander verteenwoordigers van staats- en plaaslike regerings en private organisasies, soos dit raadsaam ag. (d) Lede van die Kommissie en lede van advieskomitees wat ingevolge subartikel (c) van hierdie afdeling saamgestel is, is vrygestel van die werking van artikels 281, 283, 284, 434 en 1914 van titel 18 van die Amerikaanse Kode. , en artikel 190 van die hersiene statute (5 U. S. C. 99). _

(e) Alle federale agentskappe werk ten volle saam met die kommissie, ten einde sy funksies en pligte effektief uit te voer.

(f) kan die Kommissie, of op goedkeuring van die Kommissie, enige subkomitee van twee of meer lede, waarvan ten minste een van elke groot politieke party is, vir die uitvoering van die bepalings van hierdie Wet hierdie verhore en optree op tye en plekke wat die Kommissie of die gemagtigde subkomitee dit raadsaam ag. Subpenas vir die bywoning en getuienis van getuies of die oplegging van skriftelike of ander aangeleenthede kan uitgereik word in ooreenstemming met die reëls van die Kommissie soos vervat in artikel 102 (j) en (k) van hierdie Wet, by ondertekening van die Voorsitter van die kommissie of van sodanige subkomitee, en kan bedien word deur enige persoon wat deur die voorsitter aangewys is.

(g) In geval van aanranding of weiering om 'n subpena te gehoorsaam, is 'n distrikshof van die Verenigde State of die Amerikaanse hof van 'n gebied of besitting, of die distrikshof van die Verenigde State vir die distrik Columbia, binne die jurisdiksie van waarop die ondersoek uitgevoer is of binne die jurisdiksie waarvan die persoon wat skuldig is aan kontaminasie of weiering om te gehoorsaam, bevind word of woon of handel dryf, is die aansoeker van die Amerikaanse prokureur -generaal van die Verenigde State bevoeg om 'n bevel aan die persoon uit te reik sodanige persoon om voor die Kommissie of 'n subkomitee daarvan te verskyn, daar om getuienis te lewer indien so gelas, of om getuienis te lewer oor die aangeleentheid wat ondersoek word en versuim om die bevel van die hof te gehoorsaam, kan deur die hof gestraf word as minagting daarvan .

SEK. 106. Hiermee word gemagtig om uit die geld wat in die tesourie nie andersins bewillig is, te bewillig, soveel as wat nodig mag wees om die bepalings van hierdie wet uit te voer.

DEEL II - OM TE VERSKAF VIR 'N ADDISIONELE ASSISTENT ALGEMEEN PROKUREUR

SEK. 111. In die Departement van Justisie is daar nog 'n bykomende assistent -prokureur -generaal, wat deur die president aangewys sal word deur en met advies en toestemming van die senaat, wat die prokureur -generaal bystaan ​​in die uitvoering van sy pligte, en wat ontvang bevalling teen die koers wat die wet bepaal vir ander assistent -prokureurs -generaal.

DEEL III - VERSTERKING VAN DIE BURGERSTATUITS EN VIR ANDER DOEL

SEK. 121. Artikel 1343 van titel 28, Amerikaanse kode, word soos volg gewysig:

(a) Verander die vanglyn van die genoemde afdeling om te lees: "S 1343. Burgerregte en keusevrystelling"

(b) Skrap die punt aan die einde van paragraaf (3) en voeg in plaas daarvan 'n kommapunt in.

(c) Voeg 'n paragraaf soos volg by:

"(4) Om skadevergoeding te verhaal of om billike of ander verligting te verkry ingevolge enige kongreswet wat voorsiening maak vir die beskerming van burgerregte, insluitend die stemreg."

SEK. 122. Artikel 1989 van die hersiene statute (42 VS. 1993) Herroeping, word hiermee herroep.

DEEL IV - OM VOORSKRIFTE TE VERKENNIG VAN VERDERE BEVEILIGING EN BESKERMING VAN DIE STEMREG

SEK. 131. Artikel 2004 van die hersiene statute (42 VS 1971) word soos volg gewysig:

(a) Verander die vanglyn van genoemde afdeling om te lees "Stemreg".

(b) Wys die huidige teks met die onderafdeling simbool "(a)".

(c) Voeg onmiddellik na die onderhawige teks vier nuwe onderafdelings by om soos volg te lees:

"(b) Niemand, hetsy onder die kleur van die wet of andersins, mag 'n ander persoon intimideer, dreig, dwing of probeer intimideer, dreig of dwing om 'n inbreuk te maak op die reg van die ander persoon om te stem of om te stem soos hy wil, of om sodanige ander persoon te laat stem vir of nie te stem nie, vir enige kandidaat vir die amp van president, vise -president, presidensiële kieser. Afgevaardigdes of kommissarisse uit die gebiede of besittings, by enige algemene, spesiale of primêre verkiesing wat uitsluitlik of gedeeltelik gehou word met die doel om sodanige kandidaat te kies of te kies.

"(c) Elke keer as 'n persoon 'n verbintenis aangegaan het of daar redelike gronde is om te glo dat 'n persoon op die punt is om 'n handeling of praktyk te doen wat 'n ander persoon die reg of voorreg wat deur subartikel (a) of (b) verseker word, sou ontneem kan die Prokureur -generaal 'n siviele aksie of ander behoorlike prosedure vir voorkomende verligting vir die Verenigde State, of in die naam van die Verenigde State, instel, insluitend 'n aansoek om 'n permanente of tydelike verbod, verbodsbevel of ander bevel. Die Verenigde State is aanspreeklik vir die koste van dieselfde persoon as 'n privaat persoon. "(d) Die distrikshowe van die Verenigde State is bevoegd vir die verrigtinge wat ingevolge hierdie artikel ingestel is en oefen dieselfde uit sonder om die party te benadeel sal alle administratiewe of ander regsmiddele wat deur die wet voorsien word, uitgeput het. "(e) 'n Persoon wat aangevoer word vir 'n beweerde minagting ingevolge hierdie wet, mag sy volle verweer indien deur advokaat wat in die wet geleer is, en die hof waarvoor hy aangehaal of verhoor word, of 'n regter daarvan, mag onmiddellik op sy versoek , gee aan hom sodanige advies, van hoogstens twee, na wens, wat op alle redelike ure gratis toegang tot hom sal hê. dieselfde proses van die hof hê om sy getuies te dwing om tydens sy verhoor of verhoor te verskyn, soos gewoonlik toegelaat word om getuies namens die vervolging te verskyn. sodanige advokaat, is dit die plig van die hof om so 'n advokaat te verskaf. "

DEEL V - OM DIE JURY VERHOUDING TE BEVORDER VIR STRAF (STRAFKONDEMPELE VAN HOF UITGROEI OF BURGERGESAKTE EN OM DIE REGSKODE MET BETREKKING TOT FEDERALE JURYKWALIFIKASIES TE WYSIG

SEK. 151. In alle gevalle van kriminele minagting wat kragtens die bepalings van hierdie wet ontstaan, word die beskuldigde by skuldigbevinding gestraf met boete of gevangenisstraf of albei: Met dien verstande^ Dat in die geval dat die beskuldigde 'n natuurlike persoon is, die boete wat betaal moet word die bedrag van $ 1.000 nie oorskry nie, en gevangenisstraf mag ook nie die termyn van ses maande oorskry nie: Met dien verstande^ Dat in so 'n proses vir kriminele minagting die beskuldigde met of sonder 'n jurie verhoor kan word: verder voorsien^ Maar in die geval dat so 'n strafregtelike minagting voor 'n regter sonder 'n jurie verhoor word en die vonnis van die hof by skuldigbevinding 'n boete van meer as $ 300 of gevangenisstraf van meer as vyf-en-veertig dae is, is die beskuldigde in genoemde prosedure, op versoek daarvoor, is geregtig op 'n verhoor de novo voor 'n jurie, wat so na as moontlik aan die praktyk in ander strafsake sal voldoen.

Hierdie afdeling is nie van toepassing op minagtings wat in die teenwoordigheid van die hof gepleeg is of wat daar naby is om regstreekse inmenging met die regspleging of die wangedrag, wangedrag of ongehoorsaamheid van enige beampte van die hof met betrekking tot die geskrifte, bevele , of proses van die hof.

Enigiets hierin of in enige ander regsbepaling mag nie uitgelê word om howe hul mag, burgerlike minagtingsverrigtinge, te ontneem nie, sonder 'n jurie om die nakoming van of die voorkoming van obstruksie van 'n wettige geskrif te voorkom, proses, bevel, reël, besluit of bevel van die hof in ooreenstemming met die heersende gebruike van reg en billikheid, insluitend die bevoegdheid van aanhouding.

SEK. 152. Artikel 1861, titel 28, van die Amerikaanse kode word hierby soos volg gewysig:

"S 1861. Kwalifikasies van federale jurielede

"Elke burger van die Verenigde State wat een -en -twintig jaar oud is en 'n tydperk van een jaar in die geregtelike distrik gewoon het, is bevoeg om as 'n groot of klein jurielid te dien, tensy -

"(1) Hy is in 'n staats- of federale hof skuldig bevind aan rekord van 'n misdaad wat langer as een jaar met gevangenisstraf strafbaar is en sy burgerregte is nie herstel deur vergifnis of amnestie nie." (2) Hy kan nie lees nie, skryf, praat en verstaan ​​die Engelse taal.

"(3) Hy is weens geestelike of liggaamlike gebreke nie in staat om doeltreffende juriediens te lewer nie."

SEK. 161. Hierdie Wet kan as die "Burgerregtewet van 1957" genoem word. Goedgekeur op 9 September 1957.

Beeld hierbo: Montage van (links) president Eisenhower wat die Wet op Burgerregte van 1957, 1957, Naval Photographic Center onderteken het. Coutesy Wikipedia Commons via National Archives (regs) Uitstalling by die Birmingham Civil Rights Institute, 2010, Carol M. Highsmith. Met vergunning Library of Congress. Beeld hieronder: Foto van skoolintegrasie aan die Barnard School in Washington, DC, 27 Mei 1955, Thomas J. O'Hallaran, U.S. News and World Report Magazine Photograph Collection by die Library of Congress. Broninligting: Senaat.gov Eisenhower Presidensiële Biblioteek Volledige teks van die wet met vergunning van Cornell University Law School via die Amerikaanse regering se drukkantoor Wikipedia Commons.

Geskiedenis Foto Bom


President Franklin D. Roosevelt, generaal Eisenhower en generaal Patton in Castelvetrano, Sicilië, 8 Desember 1943. Teen 1952 sou Eisenhower president word. Met vergunning van die Nasionale Argief.

Tydlyn geskiedenis


Nou in 'n maklik soekbare digitale formaat vir u Kindle-, Nook- of pdf -formaat. Kom ook in sagteband.


Koreaanse Oorlog bomaanval. Met vergunning van die Nasionale Argief.

ABH Reiswenk


'N Besoek aan Eisenhower National Historic Site moet u nie misloop as u Gettysburg besoek nie. Sy huis en plaas roep die tyd op van die generaal en sy vrou, met tydelike meubels en verhale oor nie net sy presidentskap en die ontmoetings met wêreld- en nasionale leiers op die plaas nie, maar ook oor sy lewe in Gettysburg en daarvoor, in die Tweede Wêreldoorlog . Die plaas was die enigste huis wat Eisenhower in sy leeftyd besit het.


Ruimtevaarder John Glenn en ander rondom kapsule, Oktober 1958. Met vergunning van NASA.


Burgerregtewet van 1957

In 1957 stuur president Eisenhower die kongres 'n voorstel vir wetgewing oor burgerregte. Die gevolg was die Wet op Burgerregte van 1957, die eerste wet op burgerregte sedert Heropbou. Die nuwe wet het die afdeling vir burgerregte van die departement van justisie ingestel en federale aanklaers bemagtig om hofbevel te kry teen inmenging met die stemreg. Dit het ook 'n federale burgerregtekommissie ingestel met die bevoegdheid om diskriminerende toestande te ondersoek en regstellende maatreëls aan te beveel. Die kongres het die finale besluit verswak weens 'n gebrek aan steun onder die Demokrate.

Memorandum, E. Frederic Morrow aan Sherman Adams, 12 Julie 1957 [E. Frederic Morrow Records, Box 9, Bill Rights Bill NAID #12167063]

Letter, Val Washington (RNC) aan DDE, 18 Julie 1957 [E. Frederic Morrow Records, Box 9, Bill Rights Civil NAID #12023121]

Persverklaring, Republikeinse Nasionale Komitee, 7 Augustus 1957 [E. Frederic Morrow Records, Box 9, Bill Rights Bill NAID #12023122]

Letter, William P. Rogers aan Joseph P. Martin, 9 Augustus 1957 [E. Frederic Morrow Records, Box 9, Bill Rights Civil NAID #12090722]

Persverklaring deur kongreslid Adam Clayton Powell, 30 Augustus 1957 [E. Frederic Morrow Records, Box 9, Bill Rights Bill NAID #12167069]

Burgerregtewet van 1957 [Rekordbeampte rapporteer aan president oor hangende wetgewing, Box 111, Civil Rights HR 6127 NAID #12171136]

Pamflet, Die Kommissie vir Burgerregte [E. Frederic Morrow Records, Box 9, Bill Rights Civil NAID #12167074]


(1957) Washington (staat) Omnibus Civil Rights Act van 1957

HOOFSTUK 37. H. B. 25. 7 BURGERREGTEWET TEGEN DISKRIMINASIE.

'N WET betreffende burgerregte, wysiging van artikel 1, hoofstuk 183, wette van 1949 en ROW 49.60.010 tot wysiging van artikel 12, hoofstuk 183, wette van 1949 en RCW 49.60.020 tot wysiging van artikel 2, hoofstuk 183, wette van 1949 en RY 49.60 .030 wysiging van afdeling 3, hoofstuk 183, Wette van 1949 en RCW 49.60.040 tot wysiging van artikel 2, hoofstuk 270, Wette van 1955 en RY 49.60.050 tot wysiging van artikel 6, hoofstuk 270, Wette van 1955 en RCW 49.60.090 tot wysiging van artikel 8 , hoofstuk 270, Wette van 1955 en RCW 49.60.120 tot wysiging van artikel 7, hoofstuk 183, Wette van 1949 en RCW 49.60.180 tot en met 49.60.220 tot wysiging van artikel 15, hoofstuk 270, Wette van 1955 en RCW 49.60.230 tot wysiging van artikel 16, hoofstuk 270, wette van 1955 en RCW 49.60.240 tot wysiging van artikel 17, hoofstuk 270, wette van 1955 en RCW 49.60.250 artikel 9, hoofstuk 183, wette van 1949 en RCW 49.60.260 tot en met 49.60.300 tot wysiging van artikel 10, hoofstuk 183 , Wette van 1949 en ROW 49.60.310 en die toevoeging van drie nuwe afdelings tot hoofstuk 183, Wette. van 1849 en hoofstuk 49.60 RCW.

Word dit uitgevaardig deur die Wetgewer van die Staat van Washington:

AFDELING 1. Artikel 1, hoofstuk 183, Wette van 1949 RCW 49.60.010 en RCW 49.60.010 word elk soos volg gewysig:

Hierdie hoofstuk staan ​​bekend as die “ Law on Short Discrimination. die bepalings van die Grondwet van hierdie staat rakende burgerregte. Die wetgewer bevind en verklaar hiermee dat praktyke van diskriminasie teen enige van sy inwoners as gevolg van ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong 'n kwessie van staatsrede is, dat sodanige diskriminasie nie net die regte en behoorlike voorregte van sy inwoners bedreig nie, maar ook die instellings en grondslag van 'n vrye demokratiese staat. 'N Staatsagentskap word hierin gestig met bevoegdhede ten opsigte van die uitskakeling en voorkoming van diskriminasie in werksgeleenthede, op plekke van openbare vakansieoorde, verblyf of vermaak, en in behuising wat deur die publiek gehelp word vanweë ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong, en die raad hierna gestig word hierby algemene jurisdiksie en bevoegdheid gegee vir sulke doeleindes.

SEK. 2. Afdeling 12, hoofstuk 183, Wette van 1949 en RCW 49.60.020 word elk gewysig om te lees as genote:

Die bepalings van hierdie hoofstuk word vryelik uitgelê vir die doelwitte daarvan. Niks in hierdie hoofstuk word geag enige bepalings van enige ander wet van hierdie staat met betrekking tot diskriminasie weens ras, kleur, geloof of nasionale herkoms te herroep nie. Enigiets wat hierin vervat is, mag ook nie uitgelê word om die reg van enige persoon te weier om 'n aksie in te stel of 'n burgerlike of strafregtelike regsgeding te volg wat gebaseer is op 'n beweerde skending van sy burgerregte nie. Die verkiesing van 'n persoon om so 'n remedie na te streef, belet hom egter nie om die administratiewe remedies wat deur hierdie wet geskep word, na te streef nie.

SEK. 3. Afdeling 2, hoofstuk 183, Wette van 1949 en RCW 49.60.030 word elk soos volg gewysig:

Die reg om vry te wees van diskriminasie as gevolg van ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong word erken as 'n burgerlike reg. Hierdie reg sal
sluit in, maar nie beperk nie tot:

(1) Die reg om sonder diskriminasie werk te verkry en te behou

(2) Die reg om die akkommodasie, voordele, geriewe of voorregte van enige plek van openbare oord, verblyf, byeenkoms of vermaak ten volle te geniet

(3) Die reg om behuising in die openbaar te verseker sonder diskriminasie.

SEK. 4. Afdeling 3, hoofstuk 183, Wette van 1949 en RCW 49.60.040 word elk soos volg gewysig:

Soos gebruik in hierdie hoofstuk:
Persoon ” sluit een of meer individue, vennootskappe, verenigings, organisasies, korporasies, koöperasies, regsverteenwoordigers, trustees en
ontvangers of enige groep persone, insluitend enige eienaar, huurder, eienaar, bestuurder, agent of werknemer, hetsy een of meer natuurlike persone en
omvat verder enige politieke of burgerlike onderafdelings van die staat en enige agentskap of instrumentaliteit van die staat of van enige politieke of burgerlike onderverdeling daarvan

“Werkgewer ” sluit elke persoon in wat optree in die belang van 'n werkgewer, direk of indirek, wat agt of meer persone in diens het, en sluit geen godsdienstige of sektariese organisasie in wat nie vir private wins georganiseer is nie

“Werknemer ” sluit geen individu in wat by sy ouers, gade of kind of in die huishoudelike diens van enige persoon in diens is nie

“ Arbeidsorganisasie ” omvat enige organisasie wat bestaan ​​ten doel, geheel of gedeeltelik, om met klagtes oor klagtes met werkgewers om te gaan
of diensvoorwaardes, of vir ander onderlinge hulp of beskerming in verband met indiensneming,

“ Werknemingsagentskap ” sluit in enige persoon wat onderneming met of sonder vergoeding onderneem om werknemers vir 'n werkgewer te werf, aan te skaf, te verwys of te plaas

“Nasionale oorsprong en#8221 sluit in “bestuur ”

Volledige genot van ” sluit die reg in om enige diens, goedere of voorwerpe van persoonlike eiendom te koop of te verkoop op, of deur, enige instansie aan die publiek, en die toelating van enige persoon tot verblyf, voordele, geriewe of voorregte van enige plek van openbare oord, verblyf, byeenkoms of vermaak, sonder handelinge wat direk of#8217 of indirek veroorsaak dat persone van 'n bepaalde ras, geloof of kleur as onwelkom, aanvaar, verlang of aangevra word

Elke plek van openbare oord, verblyf, byeenkoms of vermaak sluit in, maar is nie beperk nie tot, enige plek, gelisensieerd of sonder lisensie, gehou vir wins, huur of beloning, of waar heffings gemaak word vir toegang, diens, besetting of gebruik van enige eiendom of fasiliteite, hetsy vir die vermaak, behuising of verblyf van verbygaande gaste, of ten bate, gebruik of verblyf van diegene wat gesondheid, ontspanning of rus soek, of vir die verkoop van goedere, goedere, dienste of persoonlike, eiendom, of vir die lewering van persoonlike dienste, of vir die openbare vervoer of vervoer op land, water of in die lug, insluitend die stasies en terminale daarvan en die berging van voertuie, of waar voedsel of drank van enige aard verkoop word op die perseel, of waar openbare vermaak, vermaak, sport of ontspanning van enige aard aangebied word met of sonder koste, of waar mediese diens of sorg beskikbaar gestel word, of waar die publiek bymekaarkom, bymekaarkom, of as sembles vir vermaak, ontspanning of openbare doeleindes, of openbare sale, openbare hysbakke en openbare waskamers van geboue en strukture wat deur twee of meer huurders bewoon word, of deur die eienaar en een of meer huurders, of enige openbare biblioteek of opvoedkundige instelling, of skole van spesiale onderrig, of kleuterskole, of dagsorgsentrums of kinderkampe: Met dien verstande dat niks hierin vervat mag wees dat dit enige instituut, bona fide klub of plek van verblyf insluit wat van nature privaat is nie met inbegrip van broederlike organisasies, alhoewel waar openbare gebruik toegelaat word, hierdie gebruik onder hierdie wet gedek sal word, en sal niks hierin vervat van toepassing wees op enige opvoedingsfasiliteit wat bedryf word of onderhou word deur 'n bona fide godsdienstige of sektariese instelling nie

“ Openbaar gesteunde behuising ” bevat enige gebou, struktuur of gedeelte daarvan wat gebruik of bewoon word of bedoel is om as die huis, woning of slaapplek van een of meer persone gebruik te word, en die verkryging, konstruksie, rehabilitasie, waarvan herstel of onderhoud geheel of gedeeltelik gefinansier word deur 'n lening, al dan nie met 'n verband, waarvan die terugbetaling gewaarborg of verseker is deur die federale regering of enige agentskap daarvan, of die staat of enige van sy politieke onderafdelings, of enige agentskap daarvan, met dien verstande dat so 'n behuising slegs in die loop van die leningstydperk in die openbaar bygestaan ​​word en sodanige waarborg of versekering, of as 'n verbintenis deur 'n regeringsagentskap uitgereik is, dat die verkryging van sodanige behuising uitstaande is verblyf kan geheel of gedeeltelik gefinansier word deur 'n lening, al dan nie deur 'n verband, waarvan die terugbetaling gewaarborg of verseker is deur die federale regering of enige agentskap daarvan, of die staat of enige van sy politieke onderafdelings, of enige agentskap daarvan

“ Eienaar ” sluit die eienaar, huurder, onderverhuurder, geadresseerde, agent, skuldeiser, lener of ander persoon in wat die reg op eienaarskap of besit van behuising het, of om huisvesting as borg vir 'n skuld te stel.

SEK. 5. Afdeling 2, hoofstuk 270, Wette van 1955 en RCW 49.60.050 word elk soos volg gewysig:

Daar is 'n staatsraad van Washington teen diskriminasie, wat bestaan ​​uit vyf lede wat deur die goewerneur aangestel moet word, waarvan een deur die goewerneur as voorsitter aangewys sal word.

SEK. 6. Afdeling 6, hoofstuk 270, Wette van 1955 en RCW 49.60.090 word elk soos volg gewysig:

Die hoofkantoor van die raad is in die stad Olympia, maar dit kan enige of al sy bevoegdhede byeenkom en uitoefen op enige ander plek in die staat en kan die distrikskantore vestig wat hy nodig ag.

SEK. 7. Afdeling 8, hoofstuk 270, Wette van 1955 en RCW 49.60.120 word elk soos volg gewysig:

Die raad het die funksies, bevoegdhede en pligte:

(1) Om 'n uitvoerende sekretaris en hoofondersoeker aan te stel en ondersoekers, eksaminatore, klerke en ander werknemers en agente wat dit nodig ag, stel hul vergoeding vas binne die beperkings wat die wet bepaal en skryf hulle pligte voor.

(2) Om op aanvraag die dienste van alle regeringsdepartemente en -agentskappe te bekom.

(3) Om geskikte reëls en regulasies vir die uitvoering van die bepalings van hierdie hoofstuk en die beleide en praktyke van die raad in verband daarmee aan te neem, bekend te maak, te wysig en te skrap.

(4) Om klagtes te ontvang, te ondersoek en oor te dra oor onbillike praktyke soos omskryf in hierdie wet weens ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong.

(5) Om sodanige publikasies en resultate van ondersoeke en navorsing soos in sy oordeel uit te reik, is geneig om goeie wil te bevorder en diskriminasie as gevolg van ras, geloof of nasionale oorsprong tot die minimum te beperk of uit te skakel:

(6) Om die nodige tegniese studies te doen om die doeleindes en beleid van hierdie hoofstuk te bewerkstellig en om die verslae van sodanige studies te publiseer en te versprei.

SEK. 8. Artikel 7, hoofstuk 183 Wette van 1949 (voorheen verdeel en gekodifiseer as RCW 49.60.180 tot en met 49.60.220) word gewysig om te lees soos uiteengesit in artikels 9 tot en met 13 van hierdie wysigingswet.

SEK. 9. (RCW 49.60.180) Dit is 'n onregverdige praktyk vir enige werkgewer:

(1) Om te weier om iemand aan te stel vanweë die ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong van 'n persoon, tensy dit op grond van 'n bona fide beroepskwalifikasie berus.

(2) Om iemand te ontslaan of te weerhou van diens weens die ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong van die persoon.

(3) Om teen enige persoon te diskrimineer in vergoeding of in ander diensvoorwaardes as gevolg van die ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong van so 'n persoon.

(4) Om enige verklaring, advertensie of publikasie te druk, te versprei of te laat druk of te versprei, of om enige vorm van aansoek om indiensneming te gebruik, of om navraag te doen in verband met voornemende indiensneming wat direk of indirek uiting gee , enige beperking, spesifikasie of diskriminasie ten opsigte van ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong of enige voorneme om sodanige beperkingspesifikasie of diskriminasie te maak, tensy dit op grond van 'n bona fide beroepskwalifikasie gebaseer is: Met dien verstande, niks daarin vervat sal advertensies in 'n buiteland verbied nie Taal.

SEK. 10. (RCW 49.60.190) Dit is 'n onregverdige praktyk vir enige vakbond of arbeidsorganisasie:

(1) Om lidmaatskap te weier en volle lidmaatskapregte en voorregte vir enige persoon as gevolg van die ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong van so 'n persoon.

(2) Om iemand uit die lidmaatskap te skors weens die ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong van die persoon.

(3) Om teen enige lid, werkgewer of werknemer te diskrimineer vanweë die geloof, kleur of nasionale oorsprong van so 'n persoon.

SEK. 11. (RCW 49.60.200) Dit is 'n onregverdige praktyk dat enige arbeidsagentskap versuim of weier om behoorlik te klassifiseer of om indiensneming te verwys, of andersins om teen iemand te diskrimineer, vanweë sy ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong, of om enige verklaring, advertensie of publikasie te druk of te versprei, of te laat druk of versprei, of om enige vorm van aansoek om indiensneming te gebruik, of om navraag te doen in verband met voornemende indiensneming, wat direk of indirek uitdruk, enige beperking, spesifikasie of diskriminasie ten opsigte van ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong, of enige voorneme om sodanige beperking, spesifikasie of diskriminasie te maak, tensy dit op grond van 'n bona fide beroepskwalifikasie gebaseer is: Met dien verstande, niks daarin vervat sal advertensies in 'n vreemde taal.

SEK. 12. (RCW 49.60.210) Dit is 'n onregverdige praktyk vir enige werkgewer, arbeidsagentskap of vakbond om 'n persoon te ontslaan, uit te dryf of andersins te diskrimineer omdat hy teen praktyke wat in hierdie hoofstuk verbied is, gekant is of omdat hy ingedien het 'n aanklag, getuig of bygestaan ​​in enige proses ingevolge hierdie hoofstuk.

SEK. 13. (RCW 49.60.220) Dit is 'n onregverdige praktyk vir enige persoon om 'n onregverdige praktyk by te staan, aan te moedig, aan te moedig of aan te spoor, of om te probeer belemmer of te verhinder dat iemand anders aan die bepalings van hierdie hoofstuk of enige bevel daarvolgens uitgereik.

SEK. 14. Daar word bygevoeg by hoofstuk 183, Wette van 1949 en hoofstuk 49.60 RCW, 'n nuwe afdeling om soos volg te lees:

Dit sal 'n onregverdige praktyk wees vir enige persoon of sy agent of werknemer om 'n daad te pleeg wat direk of indirek lei tot enige onderskeid, beperking of diskriminasie of die eis van iemand om 'n groter bedrag te betaal as die eenvormige tariewe wat ander persone hef, of die weiering of weerhouding van enige persoon die toelating, beskerming, gewoonte, teenwoordigheid wat gereeld, woon, bly of tuisgaan in enige plek van openbare oord, verblyf, byeenkoms of vermaak, behalwe vir voorwaardes en beperkings wat deur die wet bepaal is en van toepassing is op alle persone, ongeag ras, kleur of nasionale oorsprong.

SEK. 15. Daar word bygevoeg by hoofstuk 183, Wette van 1949 en hoofstuk 49.60 RCW, 'n nuwe afdeling, soos volg:

Dit sal 'n onregverdige praktyk wees:

(1) Vir die eienaar van staatsondersteunde behuising om te weier om sodanige behuising te verkoop, te verhuur of te verhuur as gevolg van die ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong van daardie persoon of persone

(2) Vir die eienaar van 'n openbare behuising om 'n persoon of persone te skei, te skei of te diskrimineer as gevolg van die ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong van daardie persoon of persone, in die bepalings, voorwaardes of voorregte van enige sodanige behuising of die verskaffing van fasiliteite of dienste in verband daarmee

(3) Vir enige persoon 'n skriftelike of mondelinge navraag rakende die ras, belydenis, kleur of nasionale oorsprong van 'n persoon of 'n groep persone wat openbare wonings wil koop, verhuur of verhuur,

(4) Vir enige persoon om te druk of te publiseer of te laat druk of te publiseer, enige kennisgewing of advertensie wat verband hou met die verkoop, verhuring of verhuring van enige woonhuis wat deur die publiek ondersteun word, wat dui op enige voorkeur, beperking, spesifikasie of diskriminasie op grond van ras , belydenis, kleur of nasionale oorsprong

(5) Vir enige persoon, bank, verbandonderneming of ander finansiële instelling by wie aansoek gedoen word vir finansiële bystand vir die verkryging, konstruksie, rehabilitasie, herstel of instandhouding van enige staatsondersteunde behuising om 'n skriftelike of mondelinge aansoek te doen of te laat doen. ondersoek met die oog op diskriminasie rakende die ras, geloof, kleur of nasionale oorspronklike van 'n persoon of groep persone wat sodanige finansiële hulp soek, of oor die ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong van voornemende bewoners of huurders van sodanige behuising, of om teen enige persoon of persone te diskrimineer weens die ras, geloof, kleur of nasionale oorsprong van sodanige persoon of persone, of voornemende bewoners of huurders, in die bepalings, voorwaardes of voorregte wat verband hou met die verkryging of gebruik van sodanige finansiële hulp.

Niks hierin word geag om 'n bona fide godsdienstige, sektariese instelling of broederlike organisasie te verhinder om as huurders of bewoners van enige behuising wat deur so 'n organisasie bedryf word, te kies as deel van sy godsdienstige, sektariese of broederlike aktiwiteite, aanhangers of lede van sodanige godsdiens nie, sekte, of broederlike organisasie uitsluitlik, of om voorkeur te gee aan sulke aanhangers of lede in so 'n keuse.

SEK. 16. Artikel 15, hoofstuk 270, Wette van 1955 en RCW 49.60.230 word elk soos volg gewysig:

(1) Elke persoon wat beweer dat hy deur 'n beweerde onbillike praktyk gegrief is, kan deur hom of sy prokureur 'n klag skriftelik onder eed indien, onderteken en by die raad indien. Die klagte bevat die naam en adres van die persoon wat na bewering die onbillike praktyk gepleeg het en die besonderhede daarvan, en bevat ander inligting wat deur die raad vereis word.

(2) Elke keer as dit rede het om te glo dat 'n persoon verloof is of 'n onregverdige praktyk beoefen, kan die raad 'n klag indien.

(3) Enige werkgewer of skoolhoof wie se werknemers, of agente, of een van hulle, weier of dreig om te weier om aan die bepalings van hierdie hoofstuk te voldoen, kan 'n skriftelike klag onder eed by die direksie indien en hulp vra deur versoening of ander regstellende stappe . Enige klagte wat ingevolge hierdie artikel ingedien word, moet dit binne ses maande na die beweerde diskriminasie ingedien word.

SEK. 17. Artikel 16, hoofstuk 270, Wette van 1955 en RCW 49.60.240 word elk soos volg gewysig:

Na die indiening van enige klagte, verwys die voorsitter van die raad dit na die toepaslike afdeling van die raad se personeel vir 'n vinnige ondersoek en vasstelling van die feite. Die resultate van die ondersoek word verminder tot skriftelike feitelike bevindings, en daar moet vasgestel word dat daar 'n redelike rede is om te glo dat 'n onbillike praktyk gepleeg is of gepleeg word. 'N Afskrif van die bevindings word aan die klaer en die persoon in die klagte, hierna die respondent, voorgelê.

As die bevinding gemaak word dat daar redelike rede is om te glo dat 'n onbillike praktyk gepleeg is of gepleeg word, sal die personeel van die raad onmiddellik poog om die onregverdige praktyk uit te skakel deur middel van konferensie, versoening en oorreding.

As 'n ooreenkoms bereik word vir die uitskakeling van sodanige onbillike praktyk as gevolg van sodanige konferensie, versoening en oorreding, word die ooreenkoms tot skriftelike verkorting en onderteken deur die respondent, en 'n bevel word deur die raad ingedien waarin die bepalings van ooreenkoms gesê. Op hierdie stadium van die verrigtinge word geen bevel deur die direksie ingedien nie, behalwe op sodanige skriftelike ooreenkoms.

Indien daar nie so 'n ooreenkoms bereik kan word nie, word 'n bevinding hiervan gemaak en op skrif gestel, met 'n afskrif daarvan aan die klaer en die respondent.

SEK. 18. Artikel 17, hoofstuk 270, Law ’s van 1955 en RCW 49.60.250 word elk soos volg gewysig:

In die geval van versuim om 'n ooreenkoms te bereik vir die uitskakeling van sodanige onbillike praktyk, te midde van die ingang van die bevindings, word die hele lêer, insluitend die klagte en alle bevindings, aan die voorsitter van die raad gesertifiseer. Die voorsitter van die raad benoem daarna 'n verhoorstribunaal van drie persone, wat lede van die raad of 'n paneel verhoorondersoekers is, wat in die naam van die raad optree, om die klagte aan te hoor en te laat uitreik en te dien in die naam van die raad 'n skriftelike kennisgewing, tesame met 'n afskrif van die klagte, aangesien dieselfde gewysig is, wat vereis dat die respondent die klagtes van die klagte tydens 'n verhoor voor sodanige tribunaal moet beantwoord, op 'n tyd en plek wat gespesifiseer moet word in so 'n kennisgewing.

Die plek van so 'n verhoor kan die kantoor van die raad wees of 'n ander plek wat deur hom aangewys word. Die saak ter ondersteuning van die klagte word tydens die verhoor voorgelê deur die raad van die raad: Met dien verstande dat die klaer onafhanklike advokaat kan behou en getuienis kan indien en ten volle aangehoor kan word. Geen lid of werknemer van die raad wat voorheen die ondersoek gedoen het of die kennisgewing laat uitgaan het, mag aan die verhoor deelneem nie, behalwe as 'n getuie, en mag ook nie in so 'n geval aan die beraadslagings van die tribunaal deelneem nie. Enige pogings of onderhandelinge vir versoening word nie as bewys ontvang nie.

Die respondent kan 'n skriftelike antwoord op die klagte indien en persoonlik of andersins by die verhoor verskyn, met of sonder advokaat, en getuienis indien en ten volle aangehoor word.

Die tribunaal wat 'n verhoor hou, kan redelike wysiging van enige klagte of antwoord moontlik maak. Die getuienis wat tydens die verhoor afgelê is, moet onder eed afgelê en aangeteken word.

As die tribunaal op grond van al die getuienis bevind dat die respondent onregverdige praktyk beoefen het, moet hy die feitelike bevindings daarvan bekend maak en 'n bevel van die respondent uitreik en dit indien en 'n bevel gee dat die respondent moet ophou en van hierdie onbillike praktyk af te sien en sodanige regstellende stappe te neem, insluitend, maar nie beperk nie tot, huur, herstel of opgradering van werknemers, met of sonder terugbetaling, toelating of herstel tot volle lidmaatskapregte in enige respondentorganisasie, of om neem ander stappe as wat, na die oordeel van die tribunaal, die doeleindes van hierdie hoofstuk sal uitvoer, met inbegrip van 'n vereiste vir verslag oor die aangeleentheid oor nakoming.

As die tribunaal, op grond van al die getuienis, bevind dat die respondent geen beweerde onbillike praktyk gehad het nie, moet hy sy feitelike bevindings bekend maak en ook 'n bevel van die handhawing van die klag uitreik en indien.

Die raad stel praktiese reëls vas om die voorafgaande prosedure te beheer, te bespoedig en te implementeer.

SEK. 19. Daar word bygevoeg by hoofstuk 183, Wette van 1949 en hoofstuk 49.60 RCW, 'n nuwe afdeling om soos volg te lees:

As die klaer ontevrede is met die ooreenkoms wat in artikel 17 hiervan bereik is, of as die bevinding gemaak word soos bepaal in hierdie hoofstuk, dat daar geen redelike rede is om te glo dat 'n onbillike praktyk gepleeg is of gepleeg word nie, kan binne dertig dae na goedkeuring deur die raad van sodanige ooreenkoms of vanaf ontvangs van 'n afskrif van die bevinding 'n versoekskrif vir heroorweging deur die raad indien en. hy het die reg om tydens die volgende gereelde vergadering persoonlik of deur advokaat voor die raad te verskyn en feite, getuienis en beëdigde verklarings van getuies voor te lê wat die klagte ondersteun.

Die raad stel praktiese reëls vas om die voorafgaande prosedure te beheer, te bespoedig en te implementeer.

SEK. 20. Afdeling 9, hoofstuk 183, Wette van 1949 (voorheen verdeel en gekodifiseer as RCW 49.60.260 tot 49.60.300) word verdeel en gewysig soos uiteengesit in artikels 21 tot 25.

SEK. 21. (RCW 49: 60.260) (1) Die direksie versoek die hof in die provinsie waarin 'n onregverdige praktyk plaasgevind het of waarin 'n persoon wat 'n onbillike praktyk opgelê het, sake doen of handel dryf vir die handhawing van 'n bevel wat nie nagekom word nie. word uitgevaardig deur 'n tribunaal ingevolge die bepalings van hierdie hoofstuk en vir gepaste tydelike verligting of 'n verbodsbevel, en moet 'n afskrif van die aanloklike rekord van die verrigtinge sertifiseer en by die hof indien, insluitend die pleitstukke en getuienis waarop die bevel gelê is gemaak en die bevinding en bevele van die verhoorhof. Binne vyf dae nadat so 'n versoekskrif by die hof ingedien is, moet die raad 'n kennisgewing van die versoekskrif per aangetekende pos aan alle partye of hul verteenwoordigers stuur.

Die hof is bevoeg vir die verrigtinge en die vrae wat daaroor bepaal word, en het die bevoegdheid om sodanige bevele uit te reik en sodanige verligting te verleen deur middel van 'n bevel of andersins, met inbegrip van tydelike verligting, soos dit regverdig en geskik ag, en om te die pleitstukke, getuienis en verrigtinge soos uiteengesit in hierdie transkripsie, 'n bevel om die bevel van die raad of verhoorhof af te dwing, te wysig en af ​​te dwing, of sodanig gewysig

(2) Die bevindinge van die verhoorhof oor die feite, indien dit ondersteun word deur aansienlike en bekwame getuienis, is afdoende. Die hof kan uit eie beweging of op versoek van een van die partye by die prosedure elke party toelaat om addisionele getuienis voor te lê wat die hof nodig ag vir 'n behoorlike besluit van die saak.

(3) Die bevoegdheid van die hof is uitsluitlik en sy uitspraak en besluit is finaal, behalwe dat dieselfde onderhewig is aan 'n hersiening deur die hoogste hof, in appèl, deur enige party, ongeag die aard van die besluit of uitspraak. Sodanige appèl word op dieselfde wyse en vorm en met dieselfde effek as in ander gevalle van appèl na die hoogste hof aangeteken en vervolg.

SEK. 22. (RCW 49.60.270) Elke respondent of klaer wat gegrief is deur 'n finale bevel van 'n verhoorstribunaal, kan 'n hersiening van sodanige bevel in die hooggeregshof verkry vir die land waar die onbillike praktyk na bewering plaasgevind het of in die land, waarin sodanige persoon woon of handel dryf deur binne twee weke vanaf die datum van ontvangs van die bevel 'n skriftelike versoekskrif in tweevoud by die griffier van die hof in te dien waarin gebid word dat die bevel gewysig of tersyde gestel word. Die klerk stuur daarna die kopie na die raad. Die raad sal dan 'n gewaarmerkte afskrif van die volledige rekord in die verrigtinge, insluitend die pleitstukke, getuienis en bevel, by die hof aanhangig maak. By sodanige indiening gaan die hof op dieselfde wyse as in die geval van 'n versoekskrif deur die raad en het dieselfde eksklusiewe jurisdiksie om aan enige party die tydelike verligting of beperkingsbevel te verleen wat hy regverdig en geskik ag, en op dieselfde manier om 'n bevel uit te voer en in te voer waarin die bevel wat hersien moet word, afdwing of wysig en afdwing soos gewysig of heeltemal, of gedeeltelik, tersyde stel.

Tensy die hof anders bepaal, is die aanvang van hersieningsverrigtinge ingevolge hierdie artikel 'n opskorting van enige bevel.

SEK. 23. (RCW 49.60.280) Versoeke wat ingevolge RCW 49.60.260 en 49.60.270 ingedien word, word vinnig aangehoor en bepaal op die afskrif, sonder dat dit gedruk moet word. Verhore in die hof ingevolge hierdie hoofstuk geniet voorrang bo alle ander aangeleenthede, behalwe sake van dieselfde karakter.

SEK. 24. (RCW 49.60.290) Geen hof van hierdie staat sal bevoegd wees om 'n beperkingsbevel of tydelike of permanente bevel uit te reik wat die raad verhinder om 'n funksie uit te oefen wat in hierdie hoofstuk berus nie.

SEK. 25. (RCW 49.60.300) RCW 49.60.260 tot 49.60.290, insluitend, is nie van toepassing op bevele wat uitgereik word teen enige politieke of burgerlike onderverdeling van die staat, of enige agentskap, kantoor of werknemer daarvan nie.

SEK. 26. Artikel 10, hoofstuk 183, Wette van 1949 en RCW 49.60.310 word elk soos volg gewysig:

Enige persoon wat die raad of enige van sy lede of verteenwoordigers opsetlik weerstaan, verhinder, belemmer of belemmer in die uitvoering van sy pligte ingevolge hierdie hoofstuk, of wat opsetlik 'n bevel van die raad oortree, is skuldig aan 'n wangedrag, maar prosedure vir die hersiening van die bevel word nie as 'n opsetlike optrede beskou nie.

SEK. 27. Indien enige bepaling van hierdie wet of die toepassing van sodanige bepaling op enige persoon of omstandigheid ongeldig geag word, sal die res van sodanige handeling of die toepassing van sodanige bepaling op persone of omstandighede anders as dié waarop dit ongeldig geag word, daardeur nie geraak word nie.

Die huis geslaag op 25 Februarie 1957
Hy het die senaat op 23 Februarie 1957 geslaag
Goedgekeur deur die Goewerneur 2 Maart 1957


Owerhede (Kode van Federale Regulasies)

Hieronder is 'n lys van dele, geneem uit die Parallelle Tabel van Owerhede (sien Indeks), binne die CFR waarvoor hierdie Amerikaanse Kode -stuk (hierdie Wet) regsbevoegdheid bied. Die tabel gee 'n lys van bevoegdhede vir die regulering van regulasies wat gekodeer is in die Code of Federal Regulations, wat 'n afdeling vir U.S.C. aanhalings.
Daar word verwys na regulasies met behulp van dele van die titels van die CFR. Reëls word gereël volgens die vakkode van die federale regulasies.

Regsnavorsing

Slegs 'n gelisensieerde prokureur mag regsadvies verskaf. Die Encyclopedia of Law bied hierdie wet inligting vir prokureurs, regstudente en die belangstellende publiek as 'n gratis en oop diens, insluitend inligting vir 42 U.S.C. § 1971: Amerikaanse kode – Afdeling 1971: stemreg

Sommige gewilde inskrywings in die staatsreg

Sien ook

Burgerregte en burgerlike vryhede
Sake oor burgerregte
Burgerregtewet van 1875
Burgerregtewet van 1968
Burgerregte Kommissie
Internasionale verdrag oor burgerlike en politieke regte
Burgerregte vir Spaanse en Asiatiese Amerikaners
Opheffing van burgerregte
Burgerregtewet van 1866
Burgerregtewet van 1960
Burgerregtewet van 1991
Burgerregtepraktyk
Burgerregtebeweging
Wet op die herroeping van burgerregte
Burgerregte Kommissie Wet van 1978
Magtigingswet van die Burgerregte Kommissie van 1980
Magtigingswet van die Burgerregte Kommissie van 1979
Magtigingswet van die Burgerregte Kommissie van 1976
Magtigingswet van die Burgerregte Kommissie van 1977


Hierdie wetgewing het 'n kommissie vir burgerregte gestig om burgerregte -skending te ondersoek en 'n afdeling vir burgerregte in die departement van justisie ingestel. Die Wet op Burgerregte van 1957 het die vervolging toegestaan ​​vir diegene wat die reg om te stem vir burgers van die Verenigde State geskend het. Die Wet op Stemreg van 1965 het die saak nog 'n stap verder geneem en die federale wetstoepassing gemagtig om seker te maak dat burgers van alle mense, in alle state, mag stem.

  • Watter groepe mense het die Wet op Burgerregte van 1957 probeer help?
  • Wat was die probleem wat die Wet op Burgerregte van 1957 opgelos het?
  • Hoe sal die Amerikaanse regering die probleem oplos?

Een senator gaan nie sonder 'n geveg af nie

Senator Strom Thurmond van Suid -Carolina was bereid om die mees epiese filibuster van alle tye te lewer - en hy het nie teleurgestel nie. Weerstandig teen die aanvaarding van die Wet op Burgerregte van 1957, besluit hy om 'n filibuster - of politieke debat binne die kongres te voer om 'n stemming te voorkom (wat kan lei tot die goedkeuring van 'n wetsontwerp.)

Hierdie senator het al die haltes verwyder.

Senator Thurmond het die langste gesproke filibuster in die hele Amerikaanse geskiedenis voltooi. Hy het op 28 Augustus 1957 om 20:54 begin praat. en sy slaapveroorsakende toespraak was tot die volgende dag om 21:12 nie verby nie Hy het voorberei deur 'n stoombad vroeër die dag te neem, en hy was selfs toegerus met baie hoesdruppels en gemoute melktablette - want dit klink baie lekker. Wat senator Thurmond bespreek het, was nog meer vreemd - ernstig.


LBJ Goes for Broke

Ek verstaan ​​krag, wat ook al oor my gesê kan word, ek weet waar ek dit moet soek en hoe ek dit moet gebruik, ” het senator Lyndon Johnson, die meerderheidsleier, gesê. In die nuwe boek van Robert Caro ’, Meester van die senaat— die derde in sy vier-volume studie van die 36ste president — die skrywer stel Johnson se meesterlike magsuitoefening in kaart.

Verwante inhoud

My boeke is nie biografieë van bekende mans nie, maar handel oor politieke mag, die mag wat ons almal se lewens beïnvloed, ” sê Caro, wie se The Power Broker: Robert Moses en die val van New York het die Pulitzerprys vir biografie in 1975 gewen.

Caro (en sy eenpersoonnavorsingspersoneel, Ina, sy vrou van 44 jaar as skrywer self) het meer as 25 jaar aan Johnson gewy, 12 aan die nuutste bundel alleen. Hy het 'n onderhoud met 260 mense gevoer, deur 2,082 bokse senaatsvraestelle gesorteer en verskeie konsepte in die hand geskryf voordat hy ander op 'n ou Smith Carona getik het. Caro noem Johnson “ die grootste meerderheidsleier in die geskiedenis van die senaat. Ek het die man geneem wat dit die beste gedoen het. En het hom bestudeer. ”

Hoe voel Caro persoonlik oor sy onderwerp? Ek dink nie ek hou daarvan of hou nie van hom nie, en hy sê. Maar ek is ontsag vir LBJ. Kyk hoe hy die Wet op Burgerregte van 1957 deurgaan. . . Ek is ontsag. Dit is nie wetgewende gesag nie, dit is wetgewende genie. ”

Die uittreksel wat volg, beskryf die oënskynlik hopelose poging van 1957 om die eerste burgerregtelike wetgewing sedert Heropbou te slaag, wat die suidelike demokrate aanvanklik vasbeslote was om te blokkeer, omdat hulle elke ander wetsontwerp op burgerregte vir 82 jaar geblokkeer het. Johnson, het Caro gewys, wou lankal opreg ook mense van kleur help, en hy was van plan om in 1960 vir die president te wees en het die wetsontwerp nodig gehad om hom aanvaarbaar te maak vir liberale en noordelike inwoners. Alhoewel die wetsontwerp wat oorspronklik ingedien is, 'n aantal onregte teen Afro-Amerikaners behandel, het die wat oorbly van die Wet op Burgerregte van 1957 die prokureur-generaal nuwe magte gegee om die regte van Afro-Amerikaners af te dwing, regte wat in baie van die Suid is lankal ontken deur bedrog en intimidasie. Om 'n wetsontwerp op burgerregte deur die kongres te kry, sou 'n mylpaal wees. Dit maak nie saak dat die wetsontwerp nie sterk was nie, sê Caro, want swartes moes weet dat hulle hoop kan hê dat burgerregtelike wetgewing die Senaat kan deurstaan. Die Burgerregtewet van 1957 was hoop. ”

Die verbygaan van die wetsontwerp hang af van 'n wysiging wat 'n persoon wat beskuldig word van minagting omdat hy 'n regter se bevel gehoorsaam het, 'n blanke amptenaar probeer verhoed dat swartes stem en die reg op 'n verhoor deur die jurie (wat in die suide 'n alles beteken het) wit jurie). Die wysiging, waarvan die liberale meen die daad uit die weg geruim het, is opgestel om dit in die suide smaaklik te maak, maar niemand het tevrede gestel nie. Al die kompromieë en transaksies wat in sewe maande van onderhandelinge gehamer is, het die twee partye net tot 'n doodloopstraat gebring waarby geen kompromie moontlik blyk te wees nie, ” skryf Caro. Dit lyk asof almal weet dat die rekening dood is, behalwe LBJ:

Om die twee partye te laat onderhandel en#8212 om te verhoed dat die stryd teen burgerregte uit 1957 ontaard in die openlike vyandigheid en bitterheid waarin soveel vorige wetsontwerpe oor burgerregte gesterf het, moes Johnson sy kollegas oorreed om die debat te voer in 'n atmosfeer van uiterlike vriendelikheid en respek, of ten minste beleefdheid, so vir 'n paar dae was die openingstoneel van die senaat elke middaguur die hoof van die meerderheid as Emily Post. In verklarings wat deur die hulpverlener George Reedy geskryf is en elke dag tydens die openingsopmerkings van Johnson gelewer is, moedig hy die senaat aan om sy maniere te onthou en sê dat dit teregstaan, dat die wêreld dit dophou en dat hy vol vertroue is dat die senaat doen homself trots.

Die openingsrede van Johnson was byna sy enigste openbare uitsprake oor burgerregte. Hy het weer 'n lae profiel aangeneem en was nie gereeld op die vloer van die senaat nie, het hy tyd in die Demokratiese kleedkamer deurgebring of saam met hulpverleners agter geslote deure gekuier, of met senatore in sy kantore in die Capitol of terug in die Senaatskantoor. Maar daar, in die kleedkamer of agter geslote deure, het hy ook baklei deur die geskenke te gebruik wat hy gedurende sy hele lewe so duidelik getoon het.

Hy het sy hele lewe gehad wat die olieman en die ondersteuner van die Texas, George Brown, 'n “knack ” genoem het om mense aan weerskante van 'n saak gelyktydig te oortuig dat hy aan hul kant was, en dat hierdie vaardigheid nog nooit duideliker getoon is nie. Hy doen dit met sy stemtoon: met noordelinge word sy twang in Texas harder, meer geknip toe hy met suidelike inwoners praat, word die twang sag tot 'n volwaardige suidelike trek. Hy het dit met woorde gedoen. As ons hoegenaamd 'n wetsontwerp op burgerregte gaan hê, moet ons redelik wees oor die wysiging van die jurieverhoor, en hy het eendag vir die liberale senator Paul Illinois in die kleedkamer gesê. Vyf minute later was hy aan die teenoorgestelde kant van die garderobe en het senator Sam Ervin van Noord -Carolina gesê om gereed te wees om die rekening van Nigra weer op te neem.

Hy het probeer om die Suid -Afrikaners te laat verstaan ​​dat solank die wetsontwerp 'n jurieverhoorwysiging bevat, dit 'n minimale politieke gevolge vir hulle sou hê. U kan teruggaan [huis] en sê: 'Luister, ons kon hulle nie heeltemal stop nie. Hulle het net te veel stemme gehad, so hulle het oor ons gerol. Maar kyk wat het ons gekry. Ons het baklei en dit reggemaak sodat die verdomde Yankee matte baggers nie sou kon terugkom nie, en ook dat hulle u nie as 'n misdadiger as 'n jurie sou kon bestempel nie.#8217 ” Hy het op hul hoop gespeel: hulle hoop dat hy president sou word, en dat as hy dit sou doen, dit 'n oorwinning vir die Suide sou wees, 'n oorwinning so groot dat die moontlikheid daarvan alle ander oorwegings sou moes oortref. Hy speel op hul vrese. Die bruin gaan nie opgee nie. Hulle is vasbeslote, en hy het hulle vertel. “Ons kan nie aanhou om hierdie dinge in hul kele af te druk nie. Hulle sal nie langer stilbly nie. Ons moet hulle gee iets. As ons nie vordering met hierdie kwessie toelaat nie, gaan ons alles verloor. ”

By die liberale en nie met die vurigste rooiwitte nie, was daar geen hoop nie, want by hulle was daar geen hoop nie. ons en ons. Hy het hulle laat voel dat hulle in 'n geveg was, en dat hy in daardie geveg aan hulle kant was. Hy het 'n liberale senator gewaarsku dat daar te alle tye 'n liberale instelling op die vloer moet wees om te beskerm teen 'n skielike suidelike wetgewende maneuver, en hy het vir hom gesê: “ Hulle sal ons op die vloer kry as ons nie beman word nie te alle tye op die vloer. ” Hy het vir hom gesê, hulle sal ons oomblik van minste weerstand kies en intrek. hul lewensbelangrike projekte.

Hy moes die noordelinge oorreed om 'n soort jurieverhoorwysiging in die wetsontwerp toe te laat, alhoewel so 'n wysiging die daad self van sy tande gestroop het. Hy het probeer om hulle te laat verstaan ​​dat die belangrikste ding was om te kry sommige rekening, enige wetsontwerp, geslaag “om vir hulle te wys dat ons dit kan doen — sodra ons die eerste een geslaag het, kan ons teruggaan en dit verbeter en dat die enigste manier om dit te laat slaag, was om vir die wysiging te stem. Toe die senator van Minnesota, Hubert Humphrey, met hom wou stry, het hy gesê: 'Ja, ja, Hubert, ek wil al die ander dinge hê, busse, restaurante, dit alles, maar die reg om te stem, sonder ja, en of, maar, dit is die sleutel. As die negers dit regkry, sal hulle elke politikus, noord en suid, oos en wes, wat hul gat soen, smeek om hul ondersteuning. ”

Dag vir dag het hy die een kant van 'n punt met die suidelike en die ander kant met die liberale aangevoer en met ewe oortuigendheid aan beide kante gestry. Terselfdertyd dat hy aan die Suide gesê het dat hy stemme getel het en gevind het dat 'n filibuster nie kan wen nie, het hy aan liberale gesê dat hulle 'n filibuster nie kon klop nie.

Hy werk nou in die garderobe en die gange en werk met alles wat hy het.

Hy het sy gesondheid gebruik. Hy het 'n hartaanval gehad [in 1955], het hy gesê, hy was 'n siek man en hy het dit geweet. Die spanning was te veel vir hom, het hy gesê, toe hy saans huis toe gegaan het, kon hy nie slaap nie, die dokters het vir hom nuwe pille gegee, hulle het nie gewerk nie, hy het weer borspyne begin kry. “Ah wil nie net hier sterf nie, ” het hy gesê. “ Ah, ek wil nie op my gesig val en dood neerslaan op die vloer van die senaat nie. ” Hy kon nie veel meer spanning aanneem nie & Hy het jou laat voel dat as jy nie saam sou gaan met wat hy het gevra, jy mag wees moord hierdie man, en#8221 onthou een senator.

Hy gebruik hul trots in die Senaat: “We ’ve got the wêreld kyk hier na ons! Ons moet die wêreld laat sien dat hierdie liggaam werk! ” Hy gebruik hul trots in hul partytjie: “Jy is die party van Lincoln, en hy herinner 'n Republikein. “Dit is iets om op trots te wees. ” Vir die Demokrate, het hy gesê, “ Ons party was altyd die plek waarheen u altyd kan kom as daar onreg is. Dit is waarvoor die Demokratiese Party is. Daarom is dit gebore. Daarom oorleef dit. Die armes en verdruktes en gebukkendes kan dus 'n heenkome hê. En hulle wend hulle nou tot ons. Ons kan hulle nie in die steek laat nie. ” Hy gebruik sy krag en sy sjarme. "Ek kan hom nou sien," sê Bobby Baker, 'n hulpverlener, en hy gryp hande en bors en steek lapels en sê vir die politici in die suide: "Ons het 'n kans om die weg te wys. Ons het 'n kans gekry om die rasse -aap uit die suide terug te kry.Ons het die kans gekry om vir die Yankees te wys dat ons goed en ordentlik en beskaafd hier onder is, nie 'n klomp kaalvoet, tabak-koue gekke nie. ’ ” Toe hy klaar sy argumente aan 'n senator voorgehou het, hulp Harry McPherson sou sê, “ hy sou terugsak in die stoel, sy oë groot met die onreg van sy laste, sy mondhoeke nooi jammerte en ondersteuning. ” Dan sou hy terugkom Miskien voel hy dat die ander een wil help en in daardie geval die hele verhaal moet hoor, al die eise, die druk en die dreigemente, sowel as die glorie en die prestasie wat redelike mans wag as hulle net sou kompromitteer, nie oor die die belangrikste ding, maar net oor hierdie deel wat die ander kant nooit sou aanvaar nie, tensy daar verblyf kon wees, daar sou niks wees nie, die haters sou oorneem, die negers sou dit alles verloor, ek het u hulp nodig. &# 8221 Hy gebruik sy verhale, en hy gebruik sy grappies, hy gebruik sy beloftes sy dreigemente, om senatore teen mure te steek of hulle in hul stoele vas te vang, 'n arm om hul skouers te slaan en 'n vinger in hul bors te steek, om lapels te gryp, na hul hande te kyk, na hul oë te kyk, te luister na wat hulle sê of na wat hulle sê het nie gesê: “Die grootste verkoopsman, een op een wat ooit geleef het ” — probeer om sy grootste verkoop te maak.

Vir elke krisis in sy lewe, het hy opgestaan ​​met die moeite wat mans laat sê het: 'Ek het nooit geweet dat dit vir iemand moontlik was om so hard te werk nie, 'n poging waarin dae niks beteken nie, nagte beteken niks. Nou, in hierdie grootste krisis, het Lyndon Johnson, hartaanval of nie, weer so 'n poging opgelewer. Vroegoggend was die woongebiede van Washington en sy voorstede donker en stil, maar nou, in die nag, sou die stilte van 'n donker straat verbreek word deur die flou lui van 'n telefoon in 'n huis van 'n senator. Die senator, wat dit optel, sou hoor, dit is Lyndon Johnson. Die oortuiging sou begin, en dit kan nog 'n geruime tyd duur. Uiteindelik sou die oproep verby wees. Die senator sou terug gaan slaap, as hy kon slaap. En in 'n ander straat, in 'n ander senator se huis, sou die telefoon lui.

Alhoewel hy probeer het, het dit egter geblyk, toe Julie tot 'n einde gekom het, dat hy nie sou wen nie. Op Vrydag, 26 Julie, het die lyne dramaties verstewig. Daardie oggend was daar 'n vergadering van die Suid -Kaukasus in die kantoor van senator Richard Russell in Georgia, en die oggend rondom die groot mahonie tafel was daar baie glimlagte. Toe hy uit die vergadering kom, het Russell aan Bill White gesê New York Times dat die Kaukasus besluit het om die wysiging van die jurieverhoor tot die einde toe te ondersteun. ” As die wysiging verslaan word, het Russell gesê, sou die Suidlanders die volledige wetsontwerp beveg met elke bron wat vir ons beskikbaar is. die volgende dag in 'n artikel, verduidelik White die betekenis van Russell se frases. Hy het bedoel dat [as die wysiging verslaan word] die suidelike inwoners die mees onverbiddelike filibuster sou insit waarvan hulle in staat was. ”

Johnson het daardie Vrydag laat na Texas gevlieg, maar gedurende sy naweek op die boerdery het hy nog 'n slag gekry: 'n bewys dat hy die diepte van die georganiseerde arbeid tot burgerregte onderskat het. Hy het gehoop dat arbeid deur die uitbreiding van sy jurieverhoor -garantie na vakbonde gelok sou word om arbeid te lok, maar op Saterdag, 27 Julie, word daar gehoor van arbeid, in die vorm van 'n brief aan Johnson van James B Carey, president van die International Union of Electrical, Radio and Machine Workers. Die wysiging, het Carey geskryf, “ sou effektiewe handhawing van die stemreg verhoed.

Die probleem moet vierkantig gekonfronteer word, het Carey gesê. Ons kan óf die reg om te stem óf deur die jurie verhoor word weens minagting. Ons kan nie albei hê nie. ” En hy het gesê, “Labor sal nie die effektiewe beskerming van die reg van 'n neger om te registreer en te stem uitwis nie, net om wins te behaal.

Die enigste nuus wat Johnson die naweek gekry het, was slegte nuus. Hy het 'n skouspelagtige stryd gevoer, maar hy gaan verloor. Al sy werk was blykbaar verniet.

Maandag en Dinsdag het ontwikkelings verskyn om die waardering te bevestig. Maandag, toe Johnson terugkeer uit Texas, was dit sleg, met die brief van Carey wat deur Pennsylvania Senator Joe Clark in die rekord voorgelees is, terwyl Johnson en#8217s probeer het om arbeidsondersteuning te kry, terwyl senator Jacob Javits in New York ure lank die woord gehou het. , wat suidelike inwoners verder verset het deur sy manier, en met toenemend bitter gekibbel tussen liberale en suidelike.

Dinsdag was erger. Die dag begin vir Johnson toe hy die oggend nog in die bed op 'n groot advertensie in die WashingtonPost. Dit was 'n ope brief vir die senaat van die Verenigde State, maar dit was moontlik persoonlik aan hom gerig, so dit het direk aangeval wat hy gedoen het: “ Dit is beter om nie om enigsins burgerregtewetgewing aan te neem as om hierdie wetsontwerp deur te voer. . . . Ons is in 'n beter posisie om geregtigheid te kry in burgerregte onder bestaande wette as wat ons sou wees as u die voorgestelde ‘ jurieverhoor ’ wysiging aanvaar. ” Die brief is onderteken deur een-en-tagtig liberale leiers in die suide.

'N Kolom deur Murray Kempton wat daardie Dinsdag in die New York Post Lyndon Johnson beskryf as "amper die gevangene van die Suide", en#8221 en “ met die 20-jarige dominante koalisie tussen Suid-Demokrate en Midde-Westelike Republikeine in puin, die kas van Lyndon Johnson is kaal. Die politici wat vandag in die senaat tel, is [Kalifornië senator en minderheidsleier] William F. Knowland en [vise -president] Richard M. Nixon en Lyndon Johnson is 'n toestand van dinge waarvan die tyd verby is. ”

Laat Dinsdagmiddag het dinge egter begin verbeter. Terwyl Lyndon Johnson die vorige naweek in Texas was, het die telefoonoproepe van George Reedy aan hom gesê dat sy poging om leiers van georganiseerde arbeid soos Carey en Walter Reuther en AFL-CIO-president George Meany met 'n jurieverhoor te wysig, blykbaar misluk het. Daardie Sondag is Cyrus Tyree (Cy) Anderson, die onwrikbare, informele, selfs onvoorwaardelike, opspraakwekkende, opvallende, opvallende opmerking gemaak by die spoorweg-lobbyist van die Spoorwegarbeidersvereniging en#8212a los sentrale komitee wat twaalf spoorwegvakbonde verteenwoordig. 'n toevallige kennis van Capitol Hill: 'n Arbeidsman wat teen jurieverhore is, moet sy kop laat ondersoek. nadat Johnson Maandagmiddag terug op Capitol Hill aangekom het. En Johnson het daarteen opgetree.

Niemand het om 'n baie duidelike rede aan die spoorwegbroederskap as moontlike bondgenote gedink nie: vir byna 'n eeu het hulle geveg teen gelyke regte vir swart Amerikaners. Maar Johnson het gesien waarom die broederskap in ondersteuners verander kan word. Dinsdagoggend het hy Cy Anderson gebel en gevra vir ondersteuning vir die wysiging van die jurieverhoor van die twaalf broederskap, insluitend 'n formele verklaring wat hy kan gebruik om Carey te weerstaan.

Met sy oë gerig op georganiseerde arbeid as 'n bron van ondersteuning vir 'n jurieverhoorwysiging, het Johnson skielik meer gesien. Daar was een vakbond aan wie die geheue van die mag van federale hofbevele veral vars en bitter was: die United Mine Workers. Die hoofadvokaat van die UMW was die vriend van Johnson, Welly Hopkins, en Johnson bel Welly nou en vra hom 'n formele steunverklaring van die hoof van die UMW, John L. Lewis.

'N Ruk nadat Johnson vanaf die vloer van die senaat na sy kantoor teruggekeer het, is Lewis ’ -telegram aan hom gewys. Hy keer terug na die vloer. Die tyd was ongeveer 5:40. Olin Johnston was besig om te hommel. Johnson het die telegram gelees en die Suid -Karoliër gevra om toe te gee, wat die impak maksimeer deur te impliseer dat dit 'n ongevraagde bout uit die bloute was. John L. Lewis het nog nooit regstreeks of onregstreeks met my gekommunikeer tot 14:48 uur nie. vandag, toe hy die volgende telegram vir my stuur, ” het hy gesê. En nog voordat hy op die vloer gekom het, het Johnson die telegram wat hy daarby gesien het, gebruik, as#8221 New York Timesskrywer James Reston het droog gesê dat dit onder die [West Virginia Republikeinse senator Chapman] se aandag op Revercomb gebring is. , en 'n nommer is aan die linkerkant geskryf.

En die personeel van Matthew Neely is gekontak, en 'n boodskap is na Bethesda gestuur. Die sterwende liberaal in Wes -Virginia het belowe dat hy die hospitaal sou verlaat en in 'n rolstoel na die kamer sou kom om sy stem teen die wysiging uit te bring indien nodig. Nou is daardie belofte teruggetrek. Neely kon homself nie laat stem vir die wysiging nie, maar hy het gesê dat hy glad nie die hospitaal sal verlaat om te stem nie. Alhoewel slegs een stem in West -Virginia by die stemme vir die wysiging gevoeg sou word, is twee daarvan afgetrek van die stemme daarteen. Die telling was voorheen miskien 5342 teen Johnson, maar dit was nou 51 󈞗. Hy was net agt agter.

Die ander ontwikkeling wat Dinsdag tot stand gekom het, was die resultaat van 'n ander talent wat Lyndon Johnson tydens die stryd teen burgerregte getoon het. Dit was 'n talent nie net om mans te oorreed nie, maar om hulle te inspireer.

Frank Church het nou ses maande gehad om die koste van die kruising van Lyndon Johnson te leer ken. Jong soos hy was, lyk die lang, skraal senator nog jonger met sy groot, tandige grynslag, blink swart hare en wange so pienk dat dit lyk asof hy ewig bloos. Wags in die persgalery, geamuseer deur Church ’s na ïvet é soveel as deur sy jeugdigheid, noem hom spottend Senator Sunday School. Maar hy was reeds besig om 'n merk in Washington te maak.

Hoewel Church ten gunste van burgerregte -wetgewing was, was sy belangstelling in die onderwerp, volgens sy wetgewende assistent, Ward Hower, “ slegs intellektueel, ” nie “a viscerale ding nie. ” Die lot van swart Amerikaners & #8220 was nie 'n groot probleem vir Frank Church nie, en miskien omdat daar uit die ses honderdduisend mense wat in 1957 in Idaho gewoon het, slegs ongeveer duisend swart was. In 1957 het Idaho slegs twee verteenwoordigers in die huis gehad, “so, ” Hower verduidelik, “ die senaat was die sleutel vir Idaho, net soos vir die suidelike. In die senaat is Idaho gelyk aan New York. Vir al die westelike senatore is die senaat hul staatsbeskerming. Die reg op filibuster is vir hulle belangrik. ” Hy voel 'n identiteit met die suidelike senatore en die reëls van die senaat moet behoue ​​bly. Maar, sê Hower, Church weet ook dat 'n versoening met Johnson noodsaaklik was vir sy loopbaan, en hy was op soek na 'n manier om iets groots vir Johnson te doen, en hy het besef dat die wetsontwerp op burgerregte 'n sleutel was aan Johnson se sterk ambisie om president te wees. ” En dit was hierdie verstandhouding dat die kerk middel Julie die eerste keer dieper betrokke geraak het by die stryd teen burgerregte. In Januarie, oor die stemming wat Johnson kwaad gemaak het, het Church op 24 Julie teen die Suide gestem, en Kerk het daarmee gestem. Johnson se houding teenoor hom het merkbaar warmer geword.

Johnson het 'n beroep op die kerk gedoen, gedeeltelik op pragmatiese gronde, maar Hower glo dat die begeerte van die kerk vir 'n sitplek in die komitee vir buitelandse betrekkinge die sleutel was: ek dink nie daar is ooit iets eksplisiet gesê nie. met Lyndon Johnson so. Maar jy het geweet dat as jy hom 'n guns bewys, as die tyd aanbreek, as hy jou 'n guns kon doen. . . . Dit was die manier waarop die Lyndon Johnson bedryf is. Daar was stilswyend quid pro quo. ” Maar Johnson het ook 'n beroep op elemente in die karakter van die jong senator gehad wat nie pragmaties was nie. U is 'n senator van die Verenigde State, ” het hy aan Kerk gesê. U moet as senator van die Verenigde State funksioneer. Dit is u nasionale plig. ” Sê die vrou van Frank Church, BethineChurch: “Hy het Frank laat besef dat hulle hom nodig het. Lyndon het gesê: As jy nie hiermee help nie, is daar nie 'n wetsontwerp op burgerregte nie.

Omdat hy geweet het dat Johnson nog iets nodig het om nuwe liberale en republikeinse stemme vir die jurieverhoor aan te trek, terwyl dit nie heeltemal onaanvaarbaar was vir die Suide nie, het Kerk, en as 'n advokaat, ” probeer om te dink oor die wysiging ” as prokureur. Liberale antipatie teenoor die wysiging was gefokus op die onmoontlikheid om 'n regverdige uitspraak te kry uit die wit blanke jurie in die suide. “ Goed, ” onthou Bethine dat Frank gesê het: "Hoe gaan dit hieroor? ” — Wat as die jurie nie heeltemal wit was nie? As die jurie nie geskei kon word nie, sou ons die jurieverhoorwysiging kon deurgaan. ”

Volgens die bylae in die kerk is, met die uitsondering van ongeletterdes, verstandelike onbevoegdes en veroordeelde misdadigers, 'n burger en een en twintig jaar oud bevoeg om as jurielid te dien. wetsontwerp op regte sal nie net 'n bestaande burgerlike reg, stemreg versterk nie, maar ook suidelike negers verleen'n nuwe burgerreg”: die reg om op jurie te sit.

Church wou sy bylae onmiddellik bekendstel, maar Johnson het vir hom gesê om te wag. Om die ondersoek na hierdie voorgestelde verandering tot 'n minimum te beperk, wou Johnson dit eers op die laaste moontlike oomblik bekendstel, sodat, soos George Reedy verduidelik, daar geen kans sou wees om opposisie te mobiliseer nie. ” Lyndon Johnson, meester van soveel aspekte van die wetgewende kuns, was op die punt om sy bemeestering van 'n laaste aspek te demonstreer: die vloerdebat. As die bylae van die Frank Church op die regte tyd ingevoer is, en as die debat oor die bylae behoorlik georkestreer is vir maksimum effek, kan dit 'n paar stemme verander, en 'n paar was alles wat Lyndon Johnson nodig gehad het.

Op die oggend van Woensdag, 31 Julie, het Johnson nog net ongeveer drie-en-veertig stemme gehad. Knowland het ongeveer een-en-vyftig. Die oggend herhaal die Republikeinse leier sy vroeëre plat weierings om 'n kompromie aan te gaan om 'n jurieverhoorwysiging in watter vorm ook al te aanvaar. Met die wysiging ingesluit, het hy gesê, sou die wetsontwerp eenvoudig nie 'n werkbare wetgewing wees nie. ” En hy stuur drie eenparige toestemmingsooreenkomste na die lessenaar om 'n definitiewe uur vir 'n stemming oor die volledige wetsontwerp vas te stel. Elkeen het ses uur tyd vir bespreking voor die stemming. Dit het egter vinnig geblyk dat die besonderhede van sulke ooreenkomste in die suide irrelevant was, dat geen ooreenkoms sou aangaan nie. Die Suide sou nie gedwing word nie. Russell staan ​​op om te praat, en senatore wag om te hoor wat die Suide gaan doen. Ek het geen begeerte om die debat onnodig te verleng nie, maar ek sal daarop aandring dat dit so lank moet voortgaan as die verteenwoordiger van 'n enkele soewereine staat. . . wil homself daarop toespreek, ” het hy gesê. Die eskalasie van debat na oop filibuster was baie naby. dit was amper tyd dat die gordyn opstaan ​​en vir die drama wat Lyndon Johnson op die planke gebring het om die Kerkbylae te begin. Johnson het 'n all-star cast van redenaars saamgestel en die ou Wyoming Senator Joseph O ’Mahoney, vurige jong kerk, die vurige klein Rhode Island-senator John Pastore — en selfs die klein rolle is met sorg vervul: 'n stadig praatende, nadenkende Suidlander met groot teenwoordigheid, die senator van Georgia, Herman Talmadge, speel en speel die voorsittende beampte. Johnson het hulle almal hul leidrade gegee, en Church kon skaars wag vir sy oomblik, maar dit was aandete, en baie senatore het die vertrek verlaat vloer om te eet. Johnson het vir hom gesê om 'n bietjie langer te wag. Hy wou 'n vol huis hê, en omstreeks agtuur, toe die meeste senatore klaar was met ete, het hy 'n kworumoproep gevra. En toe die vloer weer vol senatore was en byna elke lessenaar besig was, het die gordyn opgegaan.

O ’Mahoney het die eerste reëls gehad: “Mnr. President, dit is my doel vanaand. . . om aan die senaat, en aan diegene wat moontlik in die galerye luister, te verduidelik, die redes waarom ek uit die diepte van my siel glo dat die wysiging van die proef-byjury ” moet verbygaan. Om dit te verslaan, sal die negers nie help om te stem nie, het O ’Mahoney gesê. Weiering van verhoor deur die jurie sal nie 'n wyse en permanente oplossing van die ernstige sosiale probleem van rassediskriminasie wat voor ons lê, bespoedig nie. . . . Dit maak sake net erger as wat dit is, want die saak deur die jurie vir strafregtelike oortredings is 'n burgerlike reg wat elke burger gewaarborg het. ”

Opstaan ​​by sy lessenaar in die agterste ry, skree Church, “Mnr. President, sal die senator toegee? ” en O ’Mahoney het verbaas opgetree oor die onderbreking en asof hy onwillig was. Ek gee slegs op met die verstandhouding dat ek nie die reg op die vloer sal verloor nie, ” het hy gesê. Johnson, wat homself as die meerderheidsleier gespeel het, het sy toespraak in die optrede gelewer. “Mnr. President, ” het hy gesê, “ Ek vra eenparige toestemming dat die senator van Wyoming mag toelaat om nie langer as twee minute te wees nie, met die verstandhouding dat hy nie die vloer sal verloor nie. beswaar, so gelas, ” en Church het sy addendum voorgestel en gesê dat dit bedoel is om die grondslag vir die beskuldiging uit te skakel dat die doeltreffendheid van die verhoor deur die jurie in die federale howe verswak word deur die feit dat sommige vanweë die werking van staatswette, word gekeer dat bruin burgers weens die werking van staatswette nie as jurielede kan dien nie. die gebied van burgerregte. Ons glo ook dat dit 'n beduidende bydrae kan lewer om die saak aan wie die meeste van ons toegewy is, deur te gee en die rede vir die opstel van 'n wetsontwerp op burgerregte in hierdie sitting van die kongres. hy het gevra of O ’Mahoney “ aangenaam sou wees om [sy] wysiging aan te pas om die bylae wat ek voor my het, in te sluit. ” Dit het geblyk dat O ’Mahoney inderdaad aangenaam was. Dit was heeltemal gepas dat die senator uit Idaho hierdie wysiging voorstel, wat ek so graag aanvaar, en Mahoney verseker hom met 'n reguit gesig.Vurige Johnson -ondersteuner, die senator van Oregon, Richard Neuberger, kon hom skaars inhou. In 'n verwysing na 'n melodrama uit die negentiende eeu, mompel hy: “ Wat volgende week? Oos -Lynne?”

Alhoewel dit moontlik was, het die openingstoneel die kritici vasgevang. Dogter van 'n goewerneur, niggie van 'n senator, gebore uit die politiek, het BethineClarkChurch na die Press Gallery gekyk toe O ’ Mahoney ingestem het om die bylaag te aanvaar, en wat sy sien was rye verslaggewers wat opspring en soos 'n golf en hardloop die trappe op na die telefone in die perskamer.

Toe ontvou die res van Johnson se scenario. Die Rhode Island -bantam met die flinke verstand het om erkenning van die stoel gevra. Niemand weet selfs wat die personeel van Johnson is nie, wat John Pastore gaan doen, sê die demokratiese advokaat Solis Horwitz, wat genooi is om te sit, op 'n klapstoel, langs Johnson, om na die program te kyk. “ [Lyndon] het, want hy het gesê, ‘ Nou kyk jy net na die klein Italiaanse dansmeester en kyk wat hier gebeur. ’ ”

Johnson het Pastore in 'n veeleisende rol gesetel: die van 'n skeptikus en twyfelaar wat deur sy twyfel te stem, homself oortuig dat hulle ongegrond is en in 'n ware gelowige verander word. Die onderwerp van sy twyfel was natuurlik die wysiging van die jurieverhoor wat Johnson met Pastore gereël het om, in woorde van historikus Robert Mann, 'n skepsis te skep oor die wysiging, om vrae te stel wat baie senatore stel en dan dink hardop deur die antwoorde en laastens, deur die geldigheid van die antwoorde te sien, om daarvan oortuig te word, om sy skeptisisme byna onopvallend op te los in absolute steun vir die wysiging. Die Rhode Islander begin vrae stel aan O ’Mahoney — die vrae wat baie senatore, wat onseker was oor die wysiging, hulself afvra: Sou die wysiging byvoorbeeld 'n suidelike registrateur toelaat wat deur 'n regter vir burgerlike minagting in die tronk gesit is en dan bevry toe hy beloof het om negers te registreer, dan sy belofte kan oortree? Sou hy in werklikheid immuun wees vir straf omdat sy oortreding kriminele minagting was, wat hom in staat stel om verhoor te word voor 'n simpatieke jurie wat hom nie skuldig bevind nie? Toe O ’Mahoney antwoord dat daar geen gevaar hiervoor is nie, want die regter sou die registrateur beveel het om negers te registreer, en enige oortreding van hierdie bevel sou steeds burgerlik wees, nie krimineel nie, minagting, het Pastore gesê, en ek dink die senator van Wyoming beweeg 'n bietjie te vinnig. Ek dink ek weet wat hy bedoel, maar ek glo nie Rekord is baie duidelik en het O ’Mahoney weer stap vir stap deur die redenasie gelei totdat die digste senator dit kon begryp. En met elke vraag wat hy gevra het, herhaal Pastore dat hy dit net vra om sy eie twyfel op te los, dat hy nog steeds 'n oop gemoed het. . . . Ek het nog nie beslis die saak in my eie gedagtes opgelos nie. ” Soos hy homself punt na punt verseker het — nadat hy gesê het, punt vir punt, “ kon ek nie besluit nie Bekommernisse oor die wysiging vervaag, vervang deur ondersteuning.

Dit alles was vooraf beplan, en advokaat Horwitz moes besef dat & Pastore een van die doeltreffendste werk gedoen het wat ooit gedoen is. kante van die gang. Teen die tyd dat Pastore klaar was met sy twyfel, het hy ander oortuig. Die vertoning wat Johnson opgevoer het, het die gewenste resultaat opgelewer. Die impak van die prestasie van Pastore was diep, skryf Mann21. Hy het die rol gespeel van 'n ernstige, onbesliste senator. Maar hy het sy kollegas eintlik gelei deur 'n listige, subtiele argument vir die wysiging. ” Gedurende die geskiedenis van die Senaat was daar toesprake wat senatore laat dink het oor hul standpunte. Dit was een van hulle. En die volgende oggend, Donderdag 1 Augustus, gebring na Lyndon Johnson se kantoor, die telegram waarop hy gewag het: 'n verklaring onderteken deur die presidente van die twaalf spoorwegbroederskap. Dit was baie korter as John L. Lewis ’ en redelik eenvoudig: “ Ons ondersteun die aanvaarding van 'n wysiging van die wetsontwerp op burgerregte wat die reg tot verhoor deur die jurie sal behou of uitbrei. ” Nou het Johnson die ammunisie gehad wat hy nodig gehad het . Die oggend het Welly Hopkins gebel om te vra hoe dit gaan. Hulle het goed gegaan, het Johnson gesê. Hopkins onthou dat Johnson sekere senatore genoem het. . . . Hy het gesê: Ek het hulle gekry. Ek gaan net my tyd kies om hulle te bel. Dit was toe ek dit in stemming sou bring. ’ ” En daardie dag, 1 Augustus, het Johnson sy strik gevang.

William Knowland stap reguit daarin en blinde tot die laaste. Dieselfde oggend, omtrent dieselfde tyd as wat Johnson aan Hopkins gesê het dat alles goed gaan, vertel Knowland aan verslaggewers en die Withuis en vise-president Nixon dat alles goed gaan en sy vertroue herhaal dat hy ten minste dertig nege of veertig ” Republikeinse senatore sou by minstens 'n dosyn Demokratiese liberale saamstem om te stem teen die wysiging van die jurieverhoor. Op 'n verslaggewers se vraag of die bylae van die Kerk enige Republikeinse stemme sou verwyder, het die Republikeinse leier gesê dat hy dit nie dink nie. Die oggend is afskrifte van die broederskap -telegram afgelewer by die kantore van individuele senatore, gevolg deur besoeke van Cy Anderson en ander vakbondlobbyiste. Pastore se logika het tyd gehad om in te sak. En die oggend het Lyndon Johnson sy oproepe gemaak, en nadat verskeie van hulle die nommer wat hy langs senatore se name in 'n kolom op sy telblad geplaas het, uitgevee het en 'n nommer in die ander kolom. Richard Russell hou ook sy eie baie noukeurige telblad, en vroeg die middag het hy aan Johnson gesê dat hy gereed was om te stem. Ek het vyftig stemme gekry. ”

Knowland het egter steeds geglo dat sy eie stemme tel. Op enige tydstip sou hy die waarheid besef, en as hy dit sou doen, sou hy natuurlik van taktiek verander: ophou om 'n vroeë stemming te vra, en probeer een daarvan uitstel. Stemme het dae lank heen en weer verander en die druk van die Withuis kan heel moontlik weer verander, 'n vertraging sal tyd in beslag neem om die werk te verrig. Johnson het dit dus vir Knowland baie moeilik gemaak om van taktiek te verander. In 'n privaat toespraak het hy gesê dat hy aanvaar dat Knowland steeds so gou as moontlik wil stem. Knowland het gesê dat hy dit gedoen het, en Johnson het hierdie gevoelens vinnig openbaar gemaak. Hy onderbreek 'n gesprek oor die wetsontwerp, en ek het met die minderheidsleier beraadslaag. Ek weet hoe angstig hy is vir 'n vroeë stemming. Ek. . . Ek is net so gretig om te stem [en] Ek spreek die hoop uit dat ons die rol kan bel voordat die aand verby is. die plesier van my vriend uit Kalifornië. ” Sy vriend uit Kalifornië het gesê, “Ja. . . Ek wil sê dat ek aangemoedig is deur die opmerkings van my goeie vriend, die senator van Texas, dat hy voel dat ons moontlik 'n tyd nader wanneer ons kan stem. ”

Maar terwyl Knowland nie kon tel nie, kon Nixon, en na die Capitol gekom, het hy dit gedoen en het hy dadelik 'n woedende Republikeinse lobby -veldtog begin. Een na die ander is GOP -senatore na die vise -president se kamer ontbied, want in verslaggewer Douglas Cater se woorde, die subtiele oorreding wat 'n administrasie in die amp kan uitoefen. Johnson het die voorsitter erkenning gevra om 'n eenparige toestemmingsooreenkoms voor te stel om 'n tyd vir die stemming oor die wysiging van die jurie vas te stel. En die meerderheidsleier het nie sy eie ooreenkoms voorgestel nie, maar eerder dieselfde ooreenkoms wat Woensdag drie keer deur die minderheidsleier voorgestel is. “Mnr. President, ” Lyndon Johnson het gesê, “ Gister het die gesiene minderheidsleier 'n eenparige toestemmingsooreenkoms aangebied. Ek wil dieselfde ooreenkoms vandag aanbied met twee wysigings. ” Die wysigings sou selfs vinniger tot stemming bring as wat die vooraanstaande minderheidsleier wou hê Knowland het byvoorbeeld ses uur vir debat oor die wysiging toegelaat. Aangesien ons vandag baie tyd aan die rekening bestee het, verminder ek die. . . ure van ses tot vier, ” Johnson. Knowland, wat nou bewus is dat die stemming ten minste baie naby sou wees, het gesê dat hy steeds ses verkies, en Johnson het onomwonde gesê dat dit goed met hom was. Knowland kon geen ander besware bied nie; hy kon beswaar maak teen 'n ooreenkoms wat hy self telkens voorgestel het, en het elke keer aan die senaat gesê hoe noodsaaklik dit was. Toe hulle die belangrikheid van Johnson se voorstel besef en die rede waarom hy dit gemaak het, het liberale senatore van beide kante van die gang in klein groepies op die vloer vergader en probeer dink wat hulle daaraan kon doen. Maar hulle kon niks meer doen as wat Knowland gedoen het nie. As Knowland die ooreenkoms gister voorgestel het, sou hulle dit ewe sterk ondersteun het; hulle was nou skaars in staat om daarteen beswaar te maak. Senator Spessard Holland in Florida, in die stoel, vra: Is daar beswaar teen die eenparige toestemmingsversoek? ” Daar was net stilte. “Die stoel hoor niks nie, en dit is so beveel, ” Holland.

Johnson spreek toe weer die stoel aan. Die stemming oor die wysiging van die jurieverhoor sou waarskynlik die aand plaasvind, het hy gesê. Dit is die bedoeling van die leierskap om hier te bly totdat daar gestem is. ”

New York Senator Irving Ives het gevra: “ Wanneer begin die debat? Begin dit nou? ”

“ Op die oomblik, ” het Lyndon Johnson gesê. Skaakmat.

Toe die hande op die horlosie middernag nader en Nixon inkom om die voorsitterstoel te neem, plaas 'n bladsy 'n lessenaar op die lessenaar van die Majority Leader, en Johnson self staan ​​op om die laaste toespraak te hou. “Mnr. President, soms gebruik ons ​​in die debat los taal. Maar dit spreek nie losweg om te sê dat die Senaat 'n werklik historiese stemming nader nie. Deur hierdie wysiging aan te neem, kan ons twee belangrike regte versterk en behou. Die een is die reg op 'n verhoor deur die jurie. Die ander is die reg van alle Amerikaners om in die jurie te dien, ongeag ras, geloof of kleur. .

“Mnr. President, ” Lyndon Johnson het gesê, “ Ek vra vir die ja en nee. ”

Vir diegene wat in die galerye was, het die stemming vir 'n tyd lank teen die leier gelyk. Die eerste twee senatore bel —Aiken en Allott — antwoord “Nay, ” en aan die einde van vyf-en-twintig name, met die rol wat net die D's voltooi het, was die telling 16 tot 9 teen die wysiging. Maar Johnson, wat by sy lessenaar gesit het met die besmette telblad voor hom, was nie bekommerd nie. Hy het geweet wat kom en met die begin van die Es het dit gekom. “Oosland? ” Ja. “Ellender? ” Ja. “Ervin? ” Ja. Teen die tyd dat die klerk die mevrou bereik het, was die vooruitsigte voor, en baie van die mevroue was van die bergstate en die noordweste af. “Magnuson? ” Ja. “Malone? ” Ja. “Mansfield? ” Ja. “Murray? ” Ja. Kort ná middernag — om 12:19 op 2 Augustus — het Nixon aangekondig dat die wysiging met 51 stemme teen 42 goedgekeur is.

Op 29 Augustus het die Senaat die Wet op Burgerregte van 1957 goedgekeur. Die stemming was 60 vir en 15 teen. President Dwight Eisenhower het die historiese wetsontwerp op 9 September onderteken.


Sluit aan by GovTrack & rsquos Advisory Community

Ons wil meer leer oor wie GovTrack gebruik en watter funksies u nuttig vind of dink dat u kan verbeter. Neem 'n paar minute om ons te help om GovTrack te verbeter vir gebruikers soos u, as u kan.

Begin deur ons meer oor jouself te vertel:

Ek is 'n lobbyis, advokaat of 'n ander professionele persoon. Ek is 'n jong persoon (jonger as 26 jaar oud). Ek is 'n lid van 'n minderheid of benadeelde groep. Ek het 'n onderwyser, bibliotekaris of ander opvoeder gekry. Ander

Ons hoop om GovTrack nuttiger te maak vir professionele persone soos u. Meld u aan vir ons adviesgroep om deel te wees van die maak van GovTrack 'n beter hulpmiddel vir wat u doen.

Jong Amerikaners was histories die minste betrokke by die politiek, ondanks die groot gevolge wat beleid op hulle kan hê. Deur by ons adviesgroep aan te sluit, kan u ons help om GovTrack nuttiger en aantrekliker te maak vir jong kiesers soos u.

Ons missie is om elke Amerikaner te bemagtig met die gereedskap om die kongres te verstaan ​​en te beïnvloed. Ons hoop dat ons met u insette GovTrack meer toeganklik kan maak vir minderhede en agtergeblewe gemeenskappe wat ons tans sukkel om te bereik. Sluit asseblief aan by ons adviesgroep om ons te laat weet wat ons nog kan doen.

Ons hou ook daarvan om Amerikaners op te voed oor hoe hul regering werk! Help ons asseblief om GovTrack beter aan die behoeftes van opvoeders te voldoen deur by ons adviesgroep aan te sluit.

Wil u by ons adviesgroep aansluit om saam met ons te werk aan die toekoms van GovTrack?

E -posadres waar ons u kan bereik:

Dankie dat u by die GovTrack Advisory Community aangesluit het! Ons kontak u gerus.


Kyk die video: VR 1, Topic 3 Afrikaans- Die Burgerregte Beweging in die VSA.