Samuel Barnett

Samuel Barnett


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Samuel Augustus Barnett, die oudste seun van Francis Augustus Barnett en Mary Gilmore Barnett, is gebore op 5 Portland Square, Bristol, op 8 Februarie 1844. Sy vader was 'n welgestelde vervaardiger van ysterbeddens terwyl sy ma afkomstig was van 'n gevestigde handelaar in Bristol familie was hoofsaaklik betrokke by oorsese skeepsvaart.

Barnett is tuis opgelei en in Junie 1862 het hy na die Wadham College gegaan. Hy word nie as 'n baie bekwame student beskou nie en verlaat die Universiteit van Oxford met 'n tweedeklas graad in regte en moderne geskiedenis in 1865. Sy biograaf, Seth Koven, het daarop gewys: 'Hy het die tydgenote as 'n doodgewone jong man getref, meer gekenmerk deur sy skrikwekkende baard, kaal patee en 'n deurmekaar voorkoms as by enige groot belofte. "

Barnett beweer later dat dit 'n besoek aan die Verenigde State was wat hom van sy belangrike opvoeding voorsien het. Toe hy in Desember 1867 na Engeland terugkeer as kurator by St Mary's Church, Bryanston Square, Londen, onder William Henry Fremantle, het hy verander van 'n sterk voorstander van die Konserwatiewe Party na iemand wat 'n passievolle belangstelling in sosiale hervorming gehad het. Die vermoëns van Barnett as 'n werker namens die Marylebone -armes het vinnig duidelik geword tydens sy loopbaan onder Fremantle. Gedurende hierdie tydperk het hy 'n goeie vriend geword van die historikus, Arnold Toynbee.

Barnett het ook bevriend geraak met die behuisingshervormer Octavia Hill. Barnett het later aan Beatrice Potter gesê: "Mnr. Barnett het my baie vertel van Octavia Hill. Toe hy haar as jong kurator ontmoet het, het sy die hele wêreld vir hom oopgemaak. 'N Gekweekte verstand, vatbaar vir kuns, met 'n diep entoesiasme en geloof en liefde vir krag. Dit het sy ongetwyfeld in haar ouderdom in 'n despotiese humeur en toon dit aan ... ek onthou haar goed in die hoogtepunt van haar roem; ongeveer 14 jaar gelede. "

Op 28 Januarie 1873 trou Barnett met Henrietta Weston. Kort daarna verhuis Barnett en sy jong vrou na St Jude's, 'n gemeente in Whitechapel. Geïnspireer deur die leerstellings van Frederick Denison Maurice oor Christelike sosialisme, het hulle 'n veldtog teen die arm wet van 1834 beywer en gepleit vir wat hulle 'praktiese sosialisme' noem. Dit bevat 'n 'kombinasie van individuele inisiatief en selfverbetering met munisipale en staatsondersteuning wat bedoel is om spesifieke materiële behoeftes aan te spreek'. Hulle het ook die estetiese teorieë van John Ruskin bevorder en aangevoer dat "foto's ... die plek van gelykenisse kan inneem".

Seth Koven het aangevoer dat terwyl hy in Whitechapel woon: "Barnett 'n uitgebreide netwerk van klubs en klasse ontwikkel het om nie net die geestelike nie, maar ook die intellektuele en ontspanningsbehoeftes van sy gemeentelede aan te spreek. Die ongewildheid van hierdie ondernemings het hom aangemoedig om te dink aan 'n alternatiewe nie- parochiale institusionele raamwerk vir sy werk. " Barnett is diep beïnvloed deur die pamflet oor krotbuurte The Bitter Cry of Outcast London (1883), geskryf deur Andrew Mearns, 'n gemeentelike geestelike.

In 1884 'n artikel deur Barnett in die Negentiende eeu tydskrif hy het die idee van universiteitsnedersettings voorgestel. Die idee was om 'n plek te skep waar studente van die Oxford Universiteit en die Universiteit van Cambridge kon werk en die lewens van die armes tydens hul vakansie kon verbeter. Volgens Barnett was die rol van die studente "om soveel te leer as om te onderrig; om soveel te ontvang om te gee". Hierdie artikel het gelei tot die stigting van die University Settlements Association.

Later dieselfde jaar stig Barnett en sy vrou Toynbee Hall, Brittanje se eerste universiteits nedersetting. Die meeste inwoners het werk in die stad gestaak of beroepsopleiding gedoen, en het dus hul naweke en aande opgegee om noodlenigings te doen. Hierdie werk het gewissel van besoeke aan armes en gratis regshulp tot die bestuur van klubs vir seuns en die hou van universiteitsuitbreidingslesings en debatte; die werk was nie net om mense prakties te help nie, dit was ook om hulle die dinge te gee wat mense in ryker gebiede as vanselfsprekend aanvaar het, soos die geleentheid om hul opvoeding voort te sit na die ouderdom van die skool.

Toynbee Hall dien as basis vir Charles Booth en sy groep navorsers wat werk aan die Life and Labour of the People in Londen. Ander persone wat by Toynbee Hall gewerk het, sluit in Richard Tawney, Clement Attlee, Alfred Milner, William Beveridge, Hubert Llewellyn-Smith en Robert Morant. Ander besoekers was Guglielmo Marconi wat een van sy vroegste radio -eksperimente daar gehou het, en Pierre de Coubertin, stigter van die moderne Olimpiese Spele, was so beïndruk deur die vermenging en samewerking van soveel mense uit verskillende nasies dat dit hom geïnspireer het om te vestig die speletjies. Georges Clemenceau het Toynbee Hall in 1884 besoek en beweer dat Barnett een van die 'drie werklik groot manne' was wat hy in Engeland ontmoet het.

Octavia Hill, was een van diegene wat die idee van Toynbee Hall nie ondersteun het nie. Volgens Seth Koven: 'Octavia Hill, sy eertydse mentor, was so ontsteld oor wat sy as Barnett se laks kerkwees beskou het, dat sy 'n mededingende plan ondersteun wat op 'n eksplisiet godsdienstige basis deur die hoëkerklike party van Keble College, die Oxford House-nedersetting onderneem is. in Bethnal Green. "

Samuel Barnett en sy vrou het in Augustus 1887 by Beatrice Potter gebly. In haar dagboek skryf sy: "Besoek van drie dae van die Barnetts, wat my vriendskap met hulle bevestig het. Mnr. Barnett onderskei hom van onselfbewussyn, nederigheid en geloof. Intellektueel het hy is suggestief, met 'n soort morele insig, amper soos dié van 'n vrou. Hy was baie simpatiek oor my werk en wou graag behulpsaam wees, maar blykbaar voorsien hy daarin gevare vir my karakter, en dit was nuuskierig om te sien hoe die predikant se angs oor die moreel van sy vriend in alle vorme kruip. van wenke…

Beatrice het ook sterk menings oor Henrietta Barnett: "Mev. Barnett is 'n aktiewe, waaragtige en warmhartige vrou. Sy is verwaand. Sy sou aanstootlik verwaand wees as dit nie was vir haar opregte geloof in haar man se meerderwaardigheid nie ... Maar die goeie in mev. Barnett oorheers ... Haar persoonlike doel in die lewe is om vroulikheid tot sy regmatige posisie te verhoog; net so gelyk aan manlikheid. 'n status van onafhanklikheid vir een van fisiese afhanklikheid. Die algemene mening dat 'n vrou 'n nie -eenheid is, tensy sy met 'n man verbind word, het sy 'n afkeer van godslastering. Ek het vir haar gesê dat die enigste manier waarop ons die wêreld van ons mag kan oortuig, is om dit te wys! En daarvoor sal dit nodig wees vir vroue met 'n sterk geaardheid om selibaat te bly, sodat die spesiale krag van vroulikheid, moederlike gevoel, mag wees f tot openbare werk verleen. "

Christopher J. Morley het daarop gewys: "Hy (Samuel Augustus Barnett) het musiek, nie -Bybelse voorlesings en kuns gebruik om mense sonder opleiding of godsdienstige neigings te leer .... Barnett het gereeld aan die pers geskryf oor die toestande in die East End, onder andere sy talle klagtes en voorstelle was dat straatbeligting en sanitasie verbeter moet word, dat die armes hul vrouens beter moet behandel en dat vroue moet keer dat hulle na die middel trek vir stryd. oor die gesondheid en sedes van die plaaslike bevolking. ”

Samuel en Henrietta Barnett het 'n baie gelukkige huwelik gehad. Sy onthou later: "Sy (Samuel Barnett) humeur was natuurlik die lieflikste, maar tog was hy verbasend sensuurvol. Sy simpatie was verbeeldingryk en subtiel, en tog sou hy sy hart verhard teen die mees jammerlike bewyse van armoede, as sy ekonomiese Sy vrygewigheid in groot aangeleenthede was soms roekeloos, en tog kon sy kleinheid in die kleinste komies en irriterend wees: sy geduld was deel van sy godsdienstige afhanklikheid van God, en tog was dit verenig met rustelose meedoënlose energie vir hervorming. Sy vertroue in die menslike natuur was omvattend, maar niemand het die verklarings van aansoekers meer ondersoekend ondersoek nie. " Beatrice Webb beskou die Barnetts as '' 'n vroeë voorbeeld van 'n nuwe tipe menslike persoonlikheid, in jare wat nie ongewoon was nie; 'n dubbelster-persoonlikheid, die lig van die een wat nie van die ander onderskei kan word nie '.

Barnett en sy vrou het hul idees in die boek uiteengesit, Praktiese sosialisme: opstelle oor sosiale hervorming (1888). Die egpaar beskryf die armoede wat hulle in Whitechapel gesien het, breedvoerig. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat die probleem te wyte is aan lae lone: ​​'Die liggaam se behoeftes is die strengste; hulle voel daagliks aanhoudend, en hoewel dit ontevrede is, is dit moeilik om tyd of nadenke te skenk aan die geestelike behoeftes of geestelike vereistes; maar as ons land wys en regverdig, sowel as gesond en sterk moet wees, moet daar oorweeg word: 'n Billike loon moet 'n man toelaat om nie net homself en sy gesin voldoende te voed nie, maar ook om die middele te voorsien. van geestelike kweek en geestelike ontwikkeling. "

Die skrywers het die idee verwerp dat alkoholverbruik die hoofoorsaak van armoede is: 'Die kleinhandelaars sou antwoord dat drank die oorsaak was, maar teen hierdie skerp bewering sou ek my getuienis wou lewer, en dit was my voorreg om in hegte vriendskap te leef Byna die helfte van my lewe is daar al baie gesê oor die drinkgewoontes van die armes, en die rykes het hulle te dikwels beskerm teen die erkenning van die pligte wat hul rykdom hulle opgelê het, deur die verklaring dat die armes is onbehulpsaam terwyl hulle drink soos hulle drink. Maar die werkersklasse drink gewoonlik nie. Daar is ongetwyfeld duisende mans en helaas ook ongelukkige vroue wat die plesier of die vergetelheid soek, om deur alkohol te verkry word; maar dronkenskap is nie die reël onder die werkersklasse nie, en terwyl ek die werk van die kleinhandelaars eerbiedig, wat hulself aan die herwinning van die dronkaards gee, kan ek nie met hulle saamstem in hul antwoord op die vraag. Drink is nie die belangrikste oorsaak waarom die nasionale verweer in sterk gesondheid so gebrekkig is nie. "

Die Barnett's was bekommerd dat lae lone mense genoodsaak het tot kriminele aktiwiteite. Hulle het ook gewaarsku oor die gevare van rewolusie: "Deur die groeiende vyandigheid van die armes teen die rykes. Welwillendheid onder mense is 'n bron van voorspoed sowel as vrede. Diegene wat so verbind is, neem mekaar se belange in ag en stel die goeie van die hele voor die goeie van 'n klas. Onder groot klasse van die arme vyandskap neem stadigaan die plek in van welwillendheid, word die rykes as 'n ander nasie beskou, maar diefstal van 'n dame se diamante word nie altyd veroordeel as diefstal nie van 'n arm man se geld. "

Die skrywers van Praktiese sosialisme: opstelle oor sosiale hervorming het aangeraai dat Christensosialiste die armes moet help om vakbonde te stig. Hulle was veral bekommerd oor diegene wat as dokters werksaam was: "Dit sal verstandig wees om die organisasie van ongeskoolde arbeid te bevorder. Die massa aansoekers het verlede winter tot hierdie klas behoort, en in een verslag word duidelik gesê dat die groter aantal gebore is binne die demoraliserende invloed van die onderbroke en onreëlmatige werk wat deur die dokmaatskappye gegee is, en wat nog nooit in staat was om bo hul omstandighede uit te styg nie ... As hierdie manne deur 'n mate van aanmoediging veroorsaak kan word om 'n vakbond te stig, en indien deur sommige druk sou die Docks veroorsaak kon word om 'n gewone bende in diens te neem, sou baie gewin word. Die selfde organisasie sou vir hierdie manne 'n les wees in selfbeheersing en in gemeenskap. Die vervanging van gereelde hande by die Docks vir diegene wat nou, deur te wag en om te sukkel, kry 'n daaglikse kaartjie vir 'n groot aantal mans die vaste diens en help dit om die afhanklikheid van toeval weg te neem, wat baie sorgeloos maak. "

In 1888 besoek Jane Addams en Ellen Gates Starr Toynbee Hall. Addams het later geskryf: "Dit is 'n gemeenskap vir universiteitsmanne wat daar woon, hul ontspanning en klubs en die samelewing onder die arm mense het, maar in dieselfde styl as in hul eie kring. Dit is so vry van professionele goed. , so onaangeraak opreg en so produktief vir goeie resultate in sy klasse en biblioteke, sodat dit perfek ideaal lyk. " Die vroue was so beïndruk met wat hulle gesien het dat hulle na die Verenigde State teruggekeer het en 'n soortgelyke projek, Hull House, in Chicago gestig het. Die Skikkingsbeweging het vinnig gegroei in Brittanje, die Verenigde State en die res van die wêreld. Die nedersettings en sentrums vir maatskaplike aksie werk saam deur die International Federation of Settlements.

Barnett se verbintenisse met Whitechapel het sy hele lewe lank geduur, hoewel hy in 1893 by St Jude's bedank het om as kanon van Bristol te dien. Hy werk egter as bewaarder van Toynbee Hall tot 1906 toe hy sy pos as kanon van Westminster beklee. Barnett was ook 'n sterk voorstander van die Workers 'Educational Association, ouderdomspensioene en arbeidsplaaskolonies en het gehelp om die Whitechapel Gallery te stig. Boeke deur Barnett ingesluit Godsdiens en vooruitgang (1907), Lesings oor armoede (1908), Op pad na sosiale hervorming (1909), Godsdiens en politiek (1911) en Aanbidding en werk (1913).

Samuel Barnett is oorlede op 69 Kings Esplanade, Hove, op 17 Junie 1913. Die begrafnisdiens het op 21 Junie by St Jude's plaasgevind en hy is begrawe in die St Helen's Church in Hangleton.

Sy (Samuel Barnett) humeur was natuurlik die soetste, maar tog was hy verbasend sensuurvol. Sy vertroue in die menslike natuur was omvattend, maar niemand het die verklarings van aansoekers meer ondersoekend ondersoek nie.

Mnr Barnett het my baie vertel van Octavia Hill. Ek onthou haar goed in die hoogtepunt van haar roem; ongeveer 14 jaar gelede. Ek onthou hoe sy saam met ons in Prince's Gate geëet het, ek onthou dat ek haar 'n soort ideaal van die aantrekkingskrag van vroulike mag gedink het. Op daardie tydstip is sy voortdurend bygewoon deur Edward Bond. Helaas! vir ons arme vroue! Selfs ons sterk verstand red ons nie van tere gevoelens nie. Geselskap, wat vir hom intellektuele en morele verligting beteken het, beteken vir haar 'Liefde'. Op 'n noodlottige dag het sy hom vertel. Laat ons die gordyn saggies voor die toneel trek en nie verder navraag doen nie. Sy het Engeland verlaat vir twee jaar se swak gesondheid. Sy het teruggekeer as 'n veranderde vrou. Maar sy sou meer gewees het as sy saam met haar maats geleef het en haar hartseer as 'n groot dissipline aanvaar het.

Besoek van drie dae van die Barnetts, wat my vriendskap met hulle bevestig het. Mnr Barnett onderskei hom van onbewustheid, nederigheid en geloof. Maar blykbaar voorsien hy daarin gevare vir my karakter, en dit was nuuskierig om te sien hoe die predikant se angs oor die moreel van sy vriend in allerhande wenke kruip. Hy het as 'n morele voëlverskrikker die "Oxford Don", die man of vrou sonder mensebande, opgehou en sonder omgee vir die besonderhede van die lewe. Hy het aan sy vrou gesê dat ek hom aan Octavia Hill herinner, en aangesien hy Miss Hill se lewe beskryf het as 'n isolasie van meerderes en minderwaardiges, is dit duidelik watter rotse hy vooruit gesien het ....

Mev Barnett is 'n aktiefgesinde, opregte en warm hartlike vrou. Die algemene mening dat 'n vrou 'n nonentiteit is, tensy sy met 'n man verbind word, is dit 'n "godslastering". Ek het vir haar gesê dat die enigste manier waarop ons die wêreld van ons mag kan oortuig, is om dit te wys! En daarvoor sal dit nodig wees dat vroue met 'n sterk geaardheid selibaat bly, sodat die spesiale krag van vroulikheid, moederlike gevoel, tot openbare werk gedwing kan word.

'N Week by die Courtneys. Dit is heerlik om na hul geluk te kyk. Sukses het Leonard meer hartlik en oopgesind gemaak. As voorsitter van komitees word al die beste punte van sy karakter ter sprake gebring, en sy gebreke word nie gesien nie ... Kate het die vrou van Leonard Courtney geword. Sy koester in die sonskyn van geluk. Haar lewe is suiwer sosiaal en vereis nie veel opoffering of toewyding nie. was nie bereid om meer as haar deel van die gesinsplig te neem nie, en miskien selfs om dit te vermy. Sy is welwillend en wêrelds, 'n goeie burger van die wêreld, maar nie 'n heldin nie.

Dit is nutteloos om jou voor te stel dat die nasie ryker is, want in een rubriek van die koerant lees ons 'n verslag van 'n weelderige bal of van die luukse van 'n stadsete, as daar in 'n ander rubriek 'n verhaal van die dood van hongersnood is. Dit is dwaas en erger as dwaasheid om te sê dat ons volk godsdienstig is omdat ons haar duisende ontmoet wat uit die modieuse kerke stroom, solank werkskole en instellings die enigste huise is wat oop is vir haar weeskinders en haweloses. Die nasie bestaan ​​nie slegs uit een klas nie; die nasie is die geheel, die rykes en die wyse, die armes en die onkundiges. Statistieke, hoe vleiend ook al, vertel nie die volle waarheid oor verhoogde nasionale welvaart, of oor vordering in ontwikkeling nie, as daar steeds 'n arm klas styg, of as 'n kriminele klas rekrute kry by die slagoffers van armoede.

Die nasie is, net soos die individu, te midde van baie en groot gevare, en nadat die behoefte aan opvoeding en godsdiens toegelaat is, word ooreengekom dat alle ander verdedigings tevergeefs is as dit vir mans en vroue onmoontlik is en kinders van ons groot stadsbevolking om die normale standaard van robuustheid te bereik. Die vraag ontstaan ​​dan. Waarom kan en bereik nie elke man, vrou en kind die normale standaard van robuustheid nie?

Die teetotallers sou antwoord dat drank die oorsaak was, maar teen hierdie ingrypende bewering sou ek my getuienis wou lewer, en dit was my voorreg om byna die helfte van my lewe in hegte vriendskap en naby die werkersklasse te woon. Drink is nie die belangrikste oorsaak waarom die nasionale verweer in sterk gesondheid so gebrekkig is nie.

Grondhervormers, sosialiste, mede-operateurs, demokrate sou op hul beurt elkeen 'n antwoord op ons vraag gee; maar as dit ondersoek word, sou die wortel van elkeen dieselfde wees - in een woord is dit armoede, en dit beteken 'n tekort aan voedsel.

Kom ons gaan nou die kombuis binne en probeer, met die kennis wat die dieetkunde ons gegee het, vir 'n gesond honger gesin van agt kinders en pa en ma. Ons moet bereken dat die man 20 oz benodig. vaste kos per dag, oftewel 16 oz. van koolstofhoudende of sterkte-geeende voedsel en 4 oz. stikstofhoudende of vleisvormende voedsel. (Die weermagregulasies laat 25 oz. Per dag toe, en ons soldate word onlangs op hoë gesag verklaar as ondervoed.) Die vrou moet 12 oz eet. van koolstofhoudende en 3 oz. stikstofhoudende voedsel; As sy egter baie harde werk doen, soos al die kosmaak, skoonmaak, was van 'n gesin van agt kinders, sou sy waarskynlik nog 'n greintjie per dag kos nodig gehad het wat vleis herstel. Vir die kinders, wie se ouderdomme van vier tot dertien kan wissel, is dit ook goed om te skat dat elkeen 8 oz benodig. van koolstofhoudende en 2 oz. stikstofvoedsel per dag: altesaam 92 oz. van koolstofhoudende en 28 oz. stikstofhoudende voedsel per dag.

Vir die ontbyt van die gesin voorsien ons hawermoutpap met 'n pennyworth treacle en nog 'n pennie blikmelk. Vir aandete kan hulle Ierse bredie hê, met 1 pond vleis onder die tien, 'n pennie rys en 'n byvoeging van twee pennyworths brood om die nodige hoeveelheid sterktevoeding te verkry. Vir tee kan ons koffie en brood bestuur, maar sonder botter en selfs nie suiker vir die kinders nie; en tog, soos dit eenvoudig is, sal dit 2 s gekos het. 5d. om die hele gesin te voed, en om vir hulle 'n voldoende hoeveelheid krag te gee; en selfs met hierdie uitgawes kon hulle nie die hoeveelheid stikstofvoedsel kry wat nodig is vir die handhawing van 'n sterk gesondheid nie.

Neem mevrou Marshall se familie en omstandighede. Mevrou Marshall is in alle opsigte 'n weduwee, haar man in 'n asiel. Sy is self 'n voortreflike vrou, lank en aantreklik, en met skoon, netjiese maniere en 'n effense hardheid wat voortspruit uit bittere teleurstelling en hopelose gesukkel. Sy het vier kinders, waarvan twee deur die Arme Wet -owerhede in hul distriksskole opgeneem is - 'n beter plan as om buitelugverligting te gee, maar terselfdertyd een wat die nadeel het om die kleintjies uit die huislike invloed te verwyder van 'n baie goeie ma.

Mevrou Marshall is self, nadat sy tevergeefs probeer het om werk te kry, as 'n skropmasjien geneem by 'n openbare instelling, waar sy 9's verdien. 'n week en haar ete. Sy werk van sesuur in die oggend tot vyfuur in die nag, en keer dan terug na haar vuurlose, vrolike kamer om haar twee kinders terug te vind van die skool en gereed vir hul hoofmaal; want tydens haar afwesigheid kan hul ontbyt en aandete slegs bestaan ​​uit brood en koue stukkies. Ons sal nie stilstaan ​​by die swaarkry om die vuur aan te steek, die kamer op te ruim en die maaltyd voor te berei nadat ons reeds tien ure gewas of gewas het nie.

Die liggaam se behoeftes is die strengste; hulle laat hulle daagliks aanhoudend voel, en hoewel hulle ontevrede is, is dit moeilik om tyd of nadenke te gee oor die geestelike behoeftes of die geestelike vereistes; maar as ons land wys en regverdig moet wees, sowel as gesond en sterk, moet dit in ag geneem word. 'N Billike loon moet 'n man toelaat om nie net homself en sy gesin voldoende te voed nie, maar ook om geestelike kultivering en geestelike ontwikkeling moontlik te maak. Sommige humaniste beweer inderdaad dat dit voldoende moet wees om hom 'n huis te gee waarin hy kan rus van geraas, met boeke, foto's en die samelewing; en daar is diegene wat so ver gaan om te suggereer dat dit voldoende sou wees om hom in staat te stel om die groter lesse te leer wat reisigers uit ander nasies kry, sowel as die onderrig wat die groot stomme leraars wag om te gee aan diegene met ore om te hoor van broederskap, reinheid en ewige hoop.

Waarom kan ons loonverdieners dit nie kry nie? Waarom klink dit onmoontlik en byna onuitvoerbaar, terwyl ons ons aan sulke drome toedraai, hoewel geen leser van hierdie resensie ongewens sal byvoeg nie? Is dit omdat ons volk nie onkunde met skerp wapens en deur sy ridders van bewese dapperheid en dapperheid bestry het nie? Of is dit omdat ons heersers nie die gierigheid van sekere klasse of individue as 'n nasionale euwel erken het nie en met krag van eenheid daarteen gesukkel het? Dit kan nie die gebrek aan geld in ons land wees nie, wat veroorsaak dat soveel mense halfvoed word en stilweg huil uit gebrek aan krag om 'n geluid te maak. Terwyl ons by Hyde Park Comer staan, of tussen die kilometers se strate van herenhuise in die West End ronddwaal, is ons harte bly oor die rykdom wat in ons land is; maar hulle sou bly wees met 'n dieper blydskap as Wilkins nie stadig deur sy stryd gewreed word nie, as daar 'n kans is dat Alice en Johnnie Marshall grootword soos die natuur hulle laat groei, of as slim mevrou Stoneman se geduldige pogings gekroon kan word met sukses. Geld in oorvloed is in ons midde, maar wrede, verblindende armoede hou haar geselskap, en ons volk kan nie roem op haar rykdom nie, terwyl die helfte van haar mense maar gedeeltelik gevoed en te arm is om hul verstand te gebruik of na heiligheid te strewe ...

Sommige ekonome sal antwoord dat hierdie hartseer toestande maar die gevolg is van ons vryheid; dat die roemlose vryheid in ons land daartoe moet lei dat die min sterkte hulself sterker maak en dat die baie swakkes onder hul swakheid ly. Maar is dit noodwendig so? Is dit die enigste resultaat wat verwag kan word van mense wat mag het om op te tree soos hulle wil? Is liefde, welwillendheid en sosiale instinkte nie werklik 'n deel van 'n menslike karakter nie, soos hebsug, selfsug en bedrog? en mag ons nie glo dat die menslike natuur groot genoeg is om die vryheid daarvan ten beste vir almal te gebruik nie? Mans het edele dinge gedoen om hierdie vryheid te verkry. Hulle het haar liefgehad met die ywer van 'n geliefde se liefde, met die geduld van 'n silwer troue; en nou dat hulle haar het, moet sy net gebruik word om die swakkes seer te maak en die lewe wreed en byna onmoontlik te maak vir die groot meerderheid? Wat is die regte gebruik van vryheid? Die antieke antwoord was: Om God lief te hê. En kan ons God liefhê wat ons nie gesien het as ons nie ons broer liefhet wat ons gesien het nie?

Armoede in Londen neem relatief en eintlik toe. Relatiewe armoede word ligweg oorweeg, maar dit veroorsaak probleme net so vinnig as werklike armoede. Die gesin met 'n inkomste wat voldoende is om hawermout te onderhou, sal nie in welwillendheid groei as hulle weet dat daar van daaglikse vleis en vakansiedae as noodsaaklikhede vir ander werkers en kinders gepraat word nie. Onderwys en die verspreiding van literatuur het die lewenstandaard verhoog, en diegene wat nie stewels vir hul kinders kan voorsien nie, nie genoeg vars lug, skoon klere of genotmiddels nie, voel dat hulle arm is en die hopeloosheid het armoede vloek as selfsug is die vloek van rykdom.

Armoede in Oos -Londen neem egter toe. Dit word vermeerder (1) met die aantal onbekwaamhede: gebroke mans, wat deur hul ongelukke of hul ondeugde uit die gewone werk geval het en wat na Oos -Londen getrek word omdat toevallige werk meer volop is, die geselskap meer moontlik is en die lewe meer lewendig word deur opgewondenheid. (2) Deur die agteruitgang van die liggaamsbou van diegene wat in nabye kamers gebore is, in smal strate grootgemaak is en vroegtydig kennis gemaak het met ondeugde. Daar is opgemerk dat daar onder die skares wat om hulp aansoek gedoen het, min was wat gesond lyk of sterk gegroei het. In Whitechapel het die voorman van die werknemers in die strate gesê dat die meerderheid nie die uithouvermoë het om selfs 'n goeie aasdier te wees nie. ' (3) Deur die oneer waarin besparing val. Deels omdat geluk (soos die meerderheid geluk meen) blykbaar buite bereik is, deels omdat die onderrig van die voorbeeld van die welgestelde goed is, en deels omdat "die reddende mens" slegte geselskap, onsosiaal en selfsugtig lyk ; die feit bly staan ​​dat min moeite doen om te spaar - slegs eenhede uit die duisende aansoekers het tekens van spaarsaamheid getoon. (4) Deur die groeiende vyandigheid van die armes teen die rykes. Onder groot klasse van die arme vyandskap neem die plek van welwillendheid stadig in, word die rykes as 'n ander nasie beskou, die diefstal van 'n dame se diamante word nie altyd veroordeel as diefstal van 'n arm man nie
geld.

Dit sal verstandig wees om die organisasie van ongeskoolde arbeid te bevorder. Die vervanging van gewone hande by die Docks vir diegene wat nou, deur te wag en skarrel, 'n daaglikse kaartjie kry, sou aan 'n groot aantal mans die hulp van vaste werk gee en die afhanklikheid van toeval wegneem, wat baie sorgeloos maak ... 'N Moontlike winsverlies is nie vergelykbaar met 'n werklike lewensverlies nie, en die arbeiders verloor wel meer as die lewe dat die dividend of salarisse verhoog kan word.


Samuel Barnett (1831 - 1885)

Van Ancestry.com - wyle Samuel Barnett, een van die bekendste en grootste boere van Champaign County wat op 28 Januarie 1917 oorlede is, was 'n inheemse seun van Ohio en het sy hele lewe in hierdie toestand gewoon. Hy is gebore op 'n pioniersplaas in Butler County, 4 Oktober 1831, seun van Samuel en Mary Mitchell Barnett, wat albei in Huntingdon County, Pennsylvania, gebore is en wie se laaste dae in Springfield hierdie staat (Ohio) deurgebring is. Die oudste Samuel Barnett was 'n meulenaar sowel as 'n boer en toe hy in 1841 met sy gesin van Butler County na Springfield verhuis, sodat sy kinders daar die voordeel kon kry van beter skole, het hy 'n meul opgerig en besig met die maalwerk besigheid. Die Barnett Mills het spoedig wyd en syd oor die staat bekend geword. Hy sterf op Springfield op die ouderdom van agt en sewentig jaar en sy seun William A. Barnett het jare lank die maalbedryf voortgesit. Die onderneming word onder die vaste naam Warder en Barnett bedryf. Die vrou van die oudste Samuel Barnett het hom voor die graf ingegaan, haar dood het plaasgevind toe sy twee en sestig was. Hulle was ernstige lidmate van die Verenigde Presbiteriaanse Kerk en word lank beskou as een van die leiers van die gemeente waarmee hulle verbonde was. Hulle was die ouers van tien kinders, ses seuns en vier dogters, wat almal volwasse geword het en waarvan vyf teenwoordig was by 'n gesinshereniging wat in 1901 gehou is. Die jonger Samuel Barnett was nege jaar oud toe sy ouers uit Butler County verhuis het na Springfield, en in daardie stad het hy opgegroei tot sy manlikheid toe hy sy skoolopleiding in die openbare skole ontvang het. Nadat hy die skool verlaat het, was hy werksaam in sy vader se meul tot sy huwelik in 1856, toe hy in hierdie land kom en sy huis op 'n plaas in afdeling 34 van Union Township vestig, en daar, met die uitsondering van 'n jaar in Urbana 1865 en een jaar in Springfield 1866 het hy gelewe tot 1900 toe die gesin na Urbana verhuis het. Mnr. Barnett het 'n suiwelonderneming in verband met sy algemene boerdery bedryf en het baie goed gevaar as eienaar van 'n boerdery van honderd en sestig hektaar. Mnr. Barnett en sy vrou was lidmate van die Eerste Presbiteriaanse Kerk van Urbana en was jare lank een van die ouderlinge van die gemeente wat albei ernstig belang gestel het in kerklike werk. Mnr. Barnett is oorlede in Miami, Florida, waar hy die laaste deel van die winter 28/01/1917 gaan deurbring het. Mev Barnett is op 13/01/1885 oorlede. Dit was op 11 Oktober 1855 dat Samuel Barnett in die huwelik verenig was met Mary Campbell, gebore in Belmont County, Ohio, 26 Oktober 1831, 'n dogter van Jesse Campbell en sy vrou wat pioniers van Champaign County geword het en in daardie vakbond was gebore vyf kinders, waarvan vier John C, Carrie B., Mary Lillian en Laura L. lewe en een 'n dogter Fannie wat op agt maande oorlede is, is mev Carrie B. Barnett gegradueer aan die Cook County Illinois Hospital Training Skool vir verpleegsters in 1893 in Chicago en was 'n paar jaar lank superintendent van die Mitchell Thompson -hospitaal in Springfield. Laura L. Barnett was getroud met James S. Ewing op 19 April 1912. John C. Barnett wat in 1856 gebore is en wat twee en twintig jaar lank redakteur was van die Farm and Fireside, 'n halfmaandelikse landboujoernaal van nasionale oplaag op Springfield en wat in 1910 teruggekeer het na die ou tuisplaas en met Essie Christian van Philadelphia, Pennsylvania, getroud is en 'n kind het, 'n seun, Alan Barnett, gebore in 1892, wat nou 'n offisier in die Amerikaanse vloot is. Bron: History of Champaign County, Ohio: It's People, Industries, Deel 2.

1850 Amerikaanse sensus, Oxford, Butler, Ohio, Samuel Barnett, 18 jaar, geboortejaar abt. 1832, geboorteplek Ohio, manlik, gesinslede: Levi Barnett 25 jaar, Samuel Barnett 18 jaar.

1860 Amerikaanse sensus, Union, Champaign, Ohio, Samuel Barnett, 31 jaar, geboortejaar abt. 1829, manlike geboorteplek Ohio, beroep: boer, huishoudelike lede: Samuel, Mary, John, Jessie, Barnett en David Campbell.

1870 Amerikaanse sensus, Union Champaign, Ohio, Samuel Barnet (Barnett), 39 jaar oud, geboortejaar abt. 1831, geboorteplek Ohio, wit, man, beroep: boer, huishoudelike lede: Laura, Mary, Samuel, John C., Carrie B. en Mary L. Barnett.

1880 Amerikaanse sensus, Union, Champaign, Ohio, Samuel Barnett, 49 jaar, geboortedatum abt. 1831, geboorteplek Ohio, wit, manlik, getroud, gade se naam Mary Barnett, vader se geboorteplek Pennsylvania, moeder se geboorteplek Pennsylvania, beroep: boer, huishoudelike lede: Samuel, Mary, John C., Carrie B., Mary L. en Laura L. Barnett.

1900 Amerikaanse sensus, Union, Champaign, Ohio, Samuel Barnett, 68 jaar, geboortedatum 10/1831, geboorteplek Ohio, wit, manlik, kop, weduwee, vader se geboorteplek Pennsylvania, moeder se geboorteplek Pennsylvania, beroep: boer, huishoudelike lede: Samuel Barnett, Lillian M. Barnett, Laura R. Barnett, Jennie McKinney.

1910 Amerikaanse sensus, Urbana Ward 2, Champaign, Ohio, Samuel Barnette (Barnett), 78 jaar oud, geboortejaar abt. 1832, geboorteplek Ohio, wit, man, hoof, weduwee, vader se geboorteplek Pennsylvania, moeder se geboorteplek Pennsylvania, huishoudelike lede: Samuel Barnett ouderdom 78, Carrie B. Barnett 49, Mary L. Barnett 47, Sarah L. Barnett 44 jaar, John Carrysill, 80 jaar oud.

Noord -Amerika, Family Histories, Samuel Barnett, manlik, geboortedatum 10/4/1831, sterfdatum 13/01/1885 (dit is Mary Campbell Barnett se sterfdatum. Vader: Samuel Barnett, Moeder: Mary Mitchell, eggenoot: Mary Campbell.


Samuel Barnett & rsquos Netto waarde

Samuel Barnett verdien 'n goeie bedrag geld uit sy loopbaan as akteur. Volgens sommige aanlynbronne het hy 'n geskatte netto waarde van nie minder nie as $ 1 miljoen, maar die bedrag word nog ondersoek.

Volgens sommige aanlynbronne is die gemiddelde salaris vir Broadway -akteur $ 1,754 tot $ 1,861. Hy het verskeie ikoniese rolle vertolk in 'n aantal films, televisiereekse en teaters.

Barnett & rsquos -films wat 'n goeie versameling by die loket gemaak het, sluit in:

Fliek Begroting Kassa -versameling IMDB -gradering Rolverdeling
Bright Star (2009) $ 8,5 miljoen $14.4 million 3.5 Ben Whishaw
Abbie Cornish
Paul Schneider
Kerry Fox
Jupiter Ascending (2015) US$176 million US$184 million 5.3 Channing Tatum
Mila Kunis
Sean Bean
Eddie Redmayne
The Lady in the Van (2015) $6 million $41.1 million 6.7 Maggie Smith
Alex Jennings
Jim Broadbent
Frances de la Tour


Sam Barnett: Advocate

Photo by Faye Thomas

C OVID imploded the world. It affects each of us differently. For Samuel Barnett, his father died from it.

Sam’s dad was sixty-six years old and died on the first of April. He would have turned sixty-seven on the twenty-fifth of April, also Sam’s fortieth birthday.

“It’s been a huge life lesson both on a micro and macro level,” laments Sam from lockdown in his Nottingham flat that he shares with his partner of nearly nine years, Adam. COVID hit while Sam was in London having first day of rehearsals of a new play, The Southbury Child, by Stephen Beresford, who wrote the stirring and gripping film, Pride. Though Samuel maintains a place in London, he frightfully boarded a train and traveled north so he could spend lockdown days with Adam.

“Grief comes in waves…” contends Sam, speaking on Zoom with headphones from the spare room that he calls “my magical duvet fort,” due to its contents of five duvets and two clothes rails. The area also includes audio and recording equipment that he uses for voiceover work. Recently, he voiced a character for Die Prins, an animation sitcom for HBO, created by Gary Janetti (Will & amp Grace, Family Guy, Vicious).

“My father and I had difficult times but we eventually became friends, as well as father and son. It was great because I was already friends with my mum,” explains Sam. “The divorce at age nine interrupted my relationship with my dad.” He pauses and takes a breath. “He’s a role model, and in the past few weeks, already, I’ve absolutely, cliché cliché, found myself saying, ‘What would Dad do? Would Dad be proud of me in this moment?’”

Since his father died early in COVID, Sam was only focused on him. He was in the hospital but Sam couldn’t see him. Two weeks after he died, his family had a small service of six people, social distancing. “The day after that I joined everybody else in lockdown,” says Sam. “I then fully became aware of it. I said, ‘What the fuck?? Are we in lockdown. ’ It was like Day One for me.” Sam didn’t know how to react and he paced like a caged animal.

Lockdown was two-sided for him. It was good to have the space to grieve where he didn’t have to engage in every day life. On the other hand, he couldn’t see his father in the hospital. There was no proper funeral. There was no hugging. “With COVID, there’s no touching. It’s horrible,” winces Sam, adjusting his large clear-framed Burberry glasses. He says, though, that by being with Adam he feels supported through “being heard and being held.”

An avid supporter of Broadway Cares and TheatreMAD (Make A Difference Trust), Sam first connected with the organizations when he originated the role of Posner in The History Boys in the West End (2004), and subsequently on Broadway (2006). The actor was nominated for several awards for his performance, the Laurence Olivier and the Tony, and won a Drama Desk Award for Outstanding Featured Actor in a Play. Sam went on to star in the critically acclaimed film, as well.

From there, Sam chalked up credits in more stage productions, television, and film. One of his recent projects was starring as the chatty eccentric eponymous spiffy-clad lad in Dirk Gently’s Holistic Detective Agency. Elijah Wood costars with an ensemble cast in Netflix’s wildly popular series. It ran for two seasons and was supposed to run a third but there were internal conflicts. Fans pitched a petition that garnered over 100,000 signatures. Unfortunately, Season Three never materialized.

Richard III castmates Mark Rylance, Stephen Fry and Sam Barnett help raise funds at Red Bucket Follies, benefiting Broadway Cares. Photo by Daniel T. Gramkee

Sam sank his acting chops into other performances such as portraying Renfield in Penny Dreadful, John Everett Millais in Desperate Romantics, the second U.S. President’s son in John Adams, and in Jane Campion’s nineteenth-century period piece, Bright Star. In July 2012 through February 2014, he donned an outrageous ruffled collar and extravagant bejeweled-beaded gown to play Queen Elizabeth in Richard III, an all-male production, both in the West End and on Broadway, alongside Mark Rylance and Stephen Fry. (It was double-billed with Twaalfde Nag.) The cast raised over $116,000 that year for Broadway Cares, and the three actors were a part of their annual Red Bucket Follies (formerly, Gypsy of the Year).

The versatile actor was raised in a North Yorkshire town called Whitby, a wee fishing village in Northeast England, where during the eighties, there was no AIDS awareness.

It was tough to be gay in a small burg, so much so that he was burdened with shame for many years. When it came to HIV, he was filled with fear. There was no education about this disease in the town’s school system.

“Growing up then, AIDS was [considered] a death sentence,” he voices flatly. “The campaigns back then bolstered an illustration of a gravestone.” Sam makes a cringe-y face. At the time, the teen didn’t know if he was gay, but he knew he “wasn’t like the others.” His mum told him he was gay when Sam was thirteen, so there was no negativity in his household, though he still suffered from feeling “othered” at school.

“I carried so much shame,” recounts Sam in a leaden tone. “At that time, gay wasn’t even a ‘slur’ yet. It just was never talked about. I was lucky that I never got bullied.” Being the beaming actor in the school musicals seemed to protect him from that. “Singing and dancing is one of the things that saved my soul as a kid,” he says.

Sam offers that the shame extended to masturbation, as well. “I hated myself every time I did it, because I associated it with something being dangerous. Nature-Nurture. And since my fantasies were around guys, that was terribly shameful for me. It caused me so much emotional upheaval.” He cocks his head, gently lays a few fingers on his forehead, then sweeps them through his brown thick tuft of hair.

For Sam, “gay” didn’t exist in Whitby. He was only exposed to gay-themed television dramas where the gay character was always the evil one or was doomed and died of AIDS. “I’m so boringly traditional in a way, too,” he states pursing his lips, “that even watching [the groundbreaking series], Queer As Folk, absolutely terrified me!”

At seventeen, Sam acquired his first boyfriend. At eighteen, they moved to London together. One afternoon, they eagerly stood in a queue to purchase matinee tickets for ten pounds to see the musical Rent. “It changed my life!” he proclaims jubilantly. “I was completely stunned.” Sam saw Huur four times, sitting in the front row each time.

Elijah Wood and Sam Barnett in DIRK GENTLY’S HOLISTIC DETECTIVE AGENCY. Photo by Bettina Strauss/BBCA

Huur massively touched me, Dann!” He breaks. Sam’s bright face faintly alters. “It slightly scared me,” he notes. “Here were these people living with AIDS, dying from it, learning to love themselves through it. It did all that in a musical.” He looks off, displaying his profile, behind him exposing two framed nondescript black-and-white photographs hanging on the wall.

“It took Huur to fully impact me and touch me about this epidemic.” Sam appends that when he discovered the playwright, Jonathan Larsen, died the night before the premiere of his musical, Sam went berserk-o.

“That playwright made me see that HIV was something you could live with…. There was so much hope in that musical. For me, growing up in the eighties, AIDS was inextricably linked with being gay and death. That musical made me see that not only could one live being gay or HIV-positive, but you could…thrive!” Sam vocalizes the last word as if rehearsing a note from the stage at Prince Albert Hall.” Sam brushes lint off his plain light blue T-shirt then puts his chin in the palm of his hand, concluding, “Yes, yes. Rent had quite a profound affect on me….” For a few moments, his soft azure eyes glaze over and jettison back to that time.

First meeting a person living with HIV had another profund effect on Sam. Jonny was twenty-two, and a friend of his partner’s. “All the negative stuff that built up in my head over my teen years, just crumpled instantly. It all became just…matter-of-fact.” Sam’s built-up fright was instantly shattered, and he realized, “It’s just an illness. It’s not all this stigma,” he balks, countering, “The virus is not even active in Jonny’s body right now. HIV is a manageable condition.” Then Sam straight away reassures, “And I don’t mean to belittle it in any way.” He tenderly teethes on his thumb, annoyingly questioning at that time, “So, what was all that shit I was brought up with in the media?! It has nothing to do with the reality of what I am seeing here with Jonny.”

After meeting Jonny, Sam began to educate himself more about the disease and the epidemic. He chose to learn through art, rather than reading and researching. Rent had started his eye-opening journey and he followed that up by seeing Angels in America, The Normal Heart, en ander. He even performed scenes from The Normal Heart in acting class.

Barnett as Dirk. Photo by Bettina Strauss/BBCA

“Meeting Jonny, I experienced the human side and the humanity of HIV. I also realized that I had not always been careful,” confesses Sam. “I had no sense of [safety] even though it was drummed into me. We were only taught not to get a girl pregnant. I remember even saying, ‘Well, I don’t need to wear condoms, because no one is going to get pregnant!’ I never took seriously the need for protection. I certainly remember using condoms, but in the back of my mind it wasn’t at all about STDs.” He ponders then adds, “I wasn’t careful. It was potluck. I was totally ignorant about it.”

While attending The London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) the shame that Sam acquired in his teens was still powerfully evident. Though he had some one-night stands, he divulges, “I wasn’t good at it. I wanted emotional connection.” This was a painful time for him as he was trying to meet one need by substituting it for something else having sex with others to smooth out the shame. Dit het nie gewerk nie.

“It was the wrong pathway for me, though it took years to learn this,” he clarifies, giving a hardy shout-out for psychotherapy, which has healed and advanced his life.

During college, even getting HIV tested for the first time was motivated by shame. Every time he’d have sex with a guy, Sam felt he’d be punished in some way. “I was sure there would be something wrong,” he says. “I don’t know where that message came from.” Sam’s brows crunch and his inquisitive eyes avert on his boyish face as he wonders.

Sam was not brought up religious and he reasons that the shame is due to small-town mentality. “When you’re a child, you are herded into these holding pens called schools, and you desperately want to fit in. It’s a natural tribal element to feel that. It’s a human condition to want to be accepted. I felt like I did not look like any of those other boys, and it created such a split in myself——a sense of shame. I could have thought, ‘Well, we’re all different.’ But for me there was no concept like that.

“I just didn’t fit in,” Sam harrumphs. “This was all hardwired into me, setting me up for feeling wrong. It’s taken years of therapy to undo it.” Thankfully, during his high school years, Sam found his tribe through the school’s drama department—and was good at the performing arts. His mum was supportive, and he found joy in his theater friendships.

“Every proper relationship I’ve had, HIV has come up really quickly,” Sam confides, scratching his head. Indeed, soon after his initial HIV test, Sam fell in love and partnered up for eight years with Martin, eight years his senior. He learned more about HIV prevention through him, since he had been on the gay scene longer. “Martin had really lived. I felt sheltered. He was quite educated and taught me to be [sexually] personally responsible. From that point on I never took any more risks, got tested frequently, so I always knew my status.”

When Sam and Adam met through mutual theater friends, they quickly broached the HIV topic. Sam had recently been tested, but Adam decided to do so too. “Testing is a really loving thing to do together,” he tenderly insists, shoehorning, “if you want a relationship to have legs, you both should get tested. That way you know exactly where you both stand.”

All of a sudden, Sam chuckles. “I’m going to sound like a wanker now.” He takes a beat and I hear rustling. “I have Adam under my table.” I giggle then Sam explains that Adam is retrieving his laptop.

When Sam has a jolly good laugh, two forehead veins become visibly pronounced. All during our time together, Sam is forthright, authentic, smart, spirited, gracious, and yes, gentle.

During this grieving gestation, Sam is learning a lot about himself through his dad’s death. “I see comparisons between him and me more, especially when it comes to giving to others.” Sam’s dad was a teacher and also ran a food bank. “He spent his entire life helping individuals,” declares Sam, who had no idea how much until he and his family put his obit on Facebook. Almost immediately tributes flooded in, nearly 500 of them. Some comments, “Your dad helped me with…” “He did such and such for me…” Sam was aghast. “I had no idea about any of this!” He shifts, extending his full hand around throat, elbow propped on table, keeping that position as he continues.

“My dad gave us such a sense of fairness. He never understood why some people have it all and others have nothing. He always tried to balance the scales,” expresses Sam. “That food bank, I know, he transformed it because it was struggling. Today it’s prospering.”

Sam stops and recalls. “I remember being with him sometimes. He’d get a text from the food bank and say [to me], ‘Right. Get in the car. We’re delivering food to a family who needs it…now.’ We’d go! I’m driven by his willingness just to be there and to help someone. If a charity comes knocking, I’m there. I say, ‘What can I do, what can I do?’”

Indeed, Sam radiates his father’s spirit. In the first mid-decade of the new century, when he was appearing on The Great White Way, Sam become involved with Broadway Cares, as many actors do. It’s almost a rite of passage and a secret society all at once.

“I loved the feeling of being a part of that,” boosts Sam, with fervent compassion. “I got a history lesson about the beginning of AIDS, the developing years, and some of the talented artists we lost. It was the first experience I had of such a wide theatrical community coming together,” elates Sam, his first time to the Big Apple. “It was fantastic to honor that history and to honor their memory.” He shouts in bewilderment, slowly underscoring each word: The… AIDS… crisis… decimated… communities… there!”

Sam’s also involved with Just Like Us, a UK countrywide organization that invites LGBTQ+ mentors to talk about and share their experiences with students. Sam wholeheartedly wishes they had had this program when he was growing up! “These mentors represent our community as normal and fuck any of you who don’t think it is, and fuck the bullies too,” he harkens with a vengeance. Just Like Us mentors these kids until they graduate and continue to support them in the workforce, because many people go back into the closet once they are out of school.

Just Like Us celebrates School Diversity Week, which is now government-backed, that celebrates LGBTQ+ students all over the country. According to Sam, last year 1,200 schools joined in, which brings the total to about 1.5 million students.

“But where I am from…” Sam states, “North Yorkshire—which is a big county—there was one school.” His register lowers disappointedly. What did he do about that? He approached his old school, telling them he represents this organization and all they would have to do is have one assembly or put up a banner. He received no response. “This is where we’re still at!” grimaces Sam, his serious eyes being a rollercoaster. The man is revved. “Here are some schools…” he abruptly halts, “…no not schools…grown-ups who are running these schools who still think gays are not acceptable. This is the box we’re dealing with! It’s so sad.”

Photo by Faye Thomas

Just Like Us also includes the epidemic in their mentorship. Dominic Arnall, CEO of Just Like Us echoes the fright Sam encountered in his formative years. “When talking to teachers it’s important to dispel myths about HIV, as certainly in the U.K. in the eighties, fear over HIV was used as a weapon against LGBTQ+ people by the press. Our mentorship program provides open conversation about HIV, and our young role models are frequently answering questions about the disease.”

Sam insists, “I help others because I was helped. This may sound arrogant but I know how to give back. I know how this shit works.” Indeed, he praises his therapist for assisting him to evolve from the shame, and for coping with his addictive personality. He’s been clean for eighteen years.

“I don’t want to see others go through the pain I went through as a kid.” He means it. “I want them to come out the other side being aware and being themselves, especially when it comes to HIV,” beseeches Sam, acknowledging his recent milestone birthday turning forty. “I have a stronger voice now. I give less of a shit. My instinct is stronger,” he boasts proudly, without reservation.

Sam continues on about HIV prevention. “I think I know about the teenage brain…,” he mocks himself, laughing in waves of hiccups. “Actually, I know very little here but I saw a show on it once, so like, I’m an expert!” Sam learned that the pleasure center of a teen’s brain is colossal compared to the consequence center. “When you know that, it explains so much of their behavior and why they seem so irrational.”

Since this is a scientific fact, it’s Sam’s idea that it’s best to educate the people around kids about the disease and for them to support the teen’s developmental process. “It’s no good just preaching to the people who need the help,” explains Sam, feverishly, on a roll. “You have to teach the people near them.” He goes on. “If you can’t understand the consequences of what you are doing, you need an intervention from someone around you. They will reeducate you, change your brain, and help you grow in that way. The brain is still very plastic when you’re young and it can be changed really easily and quite quickly. This is what I learned.”

Sam pulls his shoulders back. “I’ve had struggles and have come out the other side. I now realize, Wow, everything [happens] for a reason.” He takes a beat. “Don’t know what the reason is, but…I don’t have to know.”

With this proverb he sums up his life’s modus operandi. “If you shake the apple tree here, oranges will fall over there.” He leans in. “Nothing is linear. Everything is connected. You put the work in here and something happens over there, whether it’s personal or professional.”

“I do find that especially now in lockdown, and in grieving. It’s a strange sort of comfort. Nothing is lost. This myth that we all are separate is what has caused so much stigma, racism, war, and so on.” He allows what he’s said to sink in. “Not needing to know why things happen can bring so much peace—can’t it?”

Now the sides of Sam’s mouth begin to lift—and there it is. There’s that characteristic cute grin, with a suave knowing perk. Sam sums up what he learned from his character, “It’s all about the Dirk Gently ethos of interconnectedness.”

“Ten days before my Dad went into the hospital, he came to Nottingham to see our new flat and he met Adam’s parents for the first time. He and I then went to lunch together and we had such an honest and frank open conversation. It was really kind and gentle and we had so many laughs. We talked for hours, saying things we never said before. After I put him on the train [to return to his home], I said to myself, ‘That was die best day I ever had with my Dad!’ We had no unfinished business that night. It was beautiful. We had this day together, these special moments! If that was the last time I was going to see him, I am so grateful that it was this day.

“At the 2014 Tony Awards, I was sitting with Adam. As a nominee, they announced my name. The camera panned in on us. I was looking at the stage and Adam was looking at me. It’s like a rocket launched in my brain. Eight years earlier I had been nominated for The History Boys, but I wasn’t a very happy person then. In…that…moment I was thinking, ‘Gosh, how much things have changed—within me.’ It was a special moment.

“A pragtige moment in my life was my first kiss. We were both fifteen and his name was Richard. I remember it to this day. [Sam coos.] When Richard kissed me there was a cascade from head to toe. It was the most tender thing, ooit, and it lasted a couple of seconds. He was straight. We never did it again. But it was such a gift.”—Sam Barnett

CONTINUED CONNECTEDNESS

How do you handle opening night jitters, or just everyday anxiety?

I mediate every damn day and I make myself do it whether I want to or not! It has massively helped my anxiety. Ek het had stage fright and it’s terrifying. Ek het to get out of my own way so I switch my thinking my mind af in order to step out onto that stage and not totally freak-out the first few performances of a show. Essentially, my rational self confronts my irrational mind.

Who have you been starstuck over?

Julia Roberts. What a kind, kind woman.

Who do you look up to?

Gedurende The History Boys I looked up to Frances de la Tour—and I still do. She taught me so baie about stagecraft, timing, delivery, pathos, and working with an audience. It was a master class every night working with her and Richard Griffiths, who is not with us anymore. They were extraordinary.

Name your favorite food, favorite actor, film, and color.

Olives, Judi Dench, Stand By Me, and blue.

Who are you dying to meet?

[Director] Peter Brook. I would just sit and listen to everything he has to say.

Samuel provides one word describing his friends, work buddies, and acquaintances.

Russell Tovey: Love.

Olivia Colman: ARRRRRGG [he flutters] Awestruck. [Sam was.]

The Wachowski sisters, Lilly and Lana: Trust.

Laura Linney: Connection.

Dominic Cooper: Lust!

James Cordon: Laughter.

Ian McKellan: Youth….Energy.

Patti LuPone: FAB-U-LOUS!

Paul Giamatti: Fully embodied.

Andrew Scott: Mercurial.

Mark Rylance: Channeling.

Elijah Wood: Two words please…those eyes!

Samuel Barnett:[Almost immediately Sam flippantly tosses] Confused?! [Then changes his mind to] Content.

Laura Romero, my constant support and unyielding mentor, I thank you. With you, sparks fly!


About John Samuel Barnett

John Samuel Barnett has been teaching the Word of God for over 30 years. Most of his lessons are available on YouTube. See http://www.youtube.com/c/DTBMOnlineVideoTraining John has studied at Michigan State University, Bob Jones University (B.S., B.A., M.A., M. Div.), The Master's Seminary (faculty and Th. M. work), Dallas Theological Seminary (Dr. of Biblical Ministry) and with Francis Schaeffer at L'Abri Fellowship.

John shares his life with Bonnie his beloved wife, and over the past 35 years of uninterrupted ministry, John has served congregations in the East, and the West, before coming to the precious saints at Calvary Bible Church in Kalamazoo, Michigan in 2008. He has served on the Faculty of the Master's College & Seminary. He was an Associate Pastor to Dr. John MacArthur at Grace Community Church for five years overseeing the Shepherding Ministries. During graduate school, John served as the Assistant Dean of Men at Bob Jones University for five years.

Called to the ministry as a young man--his passion remains prayer and the ministry of God's Word. As a global Christian, and having ministered the Word in 60+ nations around the world, John's ministry is deeply touched by outreach and evangelism. Since 1978, in conjunction with Land of the Book Tours John has led dozens of study tours, retreats, travels, and pilgrimages with over 1,500 participants, and taught on site in 21 countries and on five continents. His Tours filmed on site are available to watch online at DTBM.org.

As a Seminary Professor of Theology, Church History and the English Bible, John's messages reflect the background of the Scripture from the ancient biblical world, the history of the church and the daily life in far corners of the planet. In 1998 a new ministry called Discover the Book Ministry was launched to provide electronic copies of Pastor John's audio, video, and text studies free of charge to pastors, missionaries, and other believers. Since then, this ministry has grown to serve saints in all 50 states and over 145 lands around the world, as well as through daily radio on a growing number of radio stations in the USA, Europe and the Caribbean.


June Sarpong

He realised retrospectively that playing an unhappy teenager every night from the age of 24 to 27 had made him feel “a bit stunted” and that when it finished he felt he “physically changed”. But it was also something that he didn’t want to end — Alan Bennett wrote in his diaries that Barnett fought back tears while delivering his lines for the final performance.

“And now we’re all getting married and having babies,” he smiles.

But, contrary to the fandom’s wishes, none of them are getting married to each other. There’s a blog documenting every tweet Barnett and co-star Jamie Parker have written to each other. “Jamie texted me a link to it saying, ‘you need to look at this’, and we were both like, ooh dear! There’s so much Dirk Gently stuff too. It’s amazing how people want to homoeroticise or sexualise things.”

Dirk Gently, BBC America and Netflix’s major TV adaptation of books by Douglas Adams also starring Elijah Wood, was recently cancelled after two seasons. Barnett’s disappointment is obvious. Everyone involved thought there was going to be a third — “we had an outline for it and everything,” he says.

Fans have rallied round — an online petition to save the show has 90,000 signatures, with many claiming that it has saved their life, moved by its message that “everything is connected” and no one is alone.

I ask Barnett if recent sexual harassment allegations against the show’s writer, Max Landis, have affected how he looks back on it. He ruminates for a while. “No, because the show is not one person,” he says. He feels sad about it, but he also doesn’t know how to talk about it — “not because I don’t know what to say. I don’t know anything, is the problem.”

As far as he knows, none of the allegations against Landis came from anyone on Dirk Gently. “Oh my God, the climate we’re in, if I’d known anything about that stuff, I mean, I would have said something. I cannot function around that behaviour.” He says he’s called out bullying in previous jobs, and has no time for anyone who chooses to work with abusers while aware of their abusive behaviour. “You have to question, why the hell are they doing that? If you don’t know, what can you do?”

Barnett is getting ready for a year of theatre, with another stage project lined up that he can’t talk about yet. His boyfriend, Adam Penford, recently took over as artistic director of Nottingham Playhouse with a well-received revival of Beth Steel’s Eighties miner drama, Wonderland, but Barnett confides that he doesn’t have the “right kind of brain” to try his own hand at directing.

Kiss of the Spider Woman will be Barnett’s first time on stage in three years. Final question: is stage better than screen? “God, I’m going to sound like a w*****. Is jy gereed? The stage is where I’m in my most natural element. There’s just something about it: rehearsing, mining a text, watching it grow, having a live audience. I love it,” he says, sounding, as ever, nothing of the sort.


Samuel Barnett British Actor

Samuel Barnett has had no other relationships that we know of.

Ongeveer

Samuel Barnett is a 41 year old British Actor. Born on 25th April, 1980 in Whitby, North Yorkshire, England, he is famous for The History Boys. His zodiac sign is Taurus.

Samuel Barnett is a member of the following lists: 1980 births, English film actors and English television actors.

Contribute

Help us build our profile of Samuel Barnett! Login to add information, pictures and relationships, join in discussions and get credit for your contributions.

Relationship Statistics

Besonderhede

First Name Samuel
Last Name Barnett
Ouderdom 41 years
Verjaarsdag 25th April, 1980
Birthplace Whitby, North Yorkshire, England
Build Slim
Oogkleur Blou
Hair Color Blonde
Zodiac Sign Stier
Sexuality Gay
Godsdiens Joods
Etnisiteit Wit
Nasionaliteit Brits
Occupation Text Akteur
Beroep Akteur
Claim to Fame The History Boys
Year(s) Active 2001–present

Samuel Barnett (born April 25, 1980) is an English actor. He has performed on stage, film, television and radio, and achieved recognition for his work on the stage and film versions of The History Boys by Alan Bennett. His television performances include roles in the BBC comedy Twenty Twelve and in the Showtime drama Penny Dreadful. He played the lead role of Dirk Gently in the 2016 BBC America adaptation of the Dirk Gently's Holistic Detective Agency book series by Douglas Adams.


What Is Samuel's Net Worth?

Samuel Barnett summons his net worth by working as a movie star. Though his net value has not been estimated yet, the movie star makes approximately about $150,000 to $20 million from their roles in the movies. The salary differs according to the character an actor does in the film.

Samuel began his acting career back in the days by appearing in the play named as The History Boys. The drama was originally from London, but Samuel also appeared in different versions of the same play in different places like Sydney, Hong Kong and even in New York. A few years later Samuel appeared in BBC series Desperate Romantics as John Everett Millais.

Till date, he has worked extremely hard by making his way forward from working in theaters to big movies and TV shows like Coupling, Strange, Doctors, The Royal, American Experience, Beautiful People, Two Pints of Lager and a Packet of Crisps, Vicious, Endeavour, Penny Dreadful, and many other.

Samuel has also got honored with many awards in his career like Drama Desk Award in 2006 and Best Newcomer & Best Supporting Actor for The History Boys.


Samuel Barnett Net Worth

British theater, screen, and radio actor. He became known for his performances in the film and stage versions of The History Boys, as well as for his roles in the Globe Theatre (London) productions of Twelfth Night and Richard III.


Kyk die video: Samuel Barnett u0026 Elijah Wood