Presidensiële memorandum: beleid in Mexico -stad en bystand vir vrywillige bevolkingsbeplanning - geskiedenis

Presidensiële memorandum: beleid in Mexico -stad en bystand vir vrywillige bevolkingsbeplanning - geskiedenis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

MEMORANDUM VIR DIE STaatsSEKRETARIS

DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE VERENIGDE STATE AGENTSKAP VIR INTERNASIONALE ONTWIKKELING

ONDERWERP: Mexico City -beleid en hulp vir vrywillige bevolkingsbeplanning

Die Wet op Buitelandse Bystand van 1961 (22 USC 2151b (f) (1)) verbied nie -regeringsorganisasies (NRO's) wat federale fondse ontvang om die fondse te gebruik "om te betaal vir die uitvoering van aborsies as 'n metode vir gesinsbeplanning, of om te motiveer of dwing iemand om aborsies te beoefen. " Die aankondiging deur president Reagan in Augustus 1984 oor wat bekend gestaan ​​het as die 'Mexico City Policy', het die Amerikaanse agentskap vir internasionale ontwikkeling (USAID) opdrag gegee om hierdie beperking uit te brei en USAID-fondse te weerhou van nie-regeringsorganisasies wat nie-USAID-fondse gebruik om deel te neem aan 'n 'n wye verskeidenheid aktiwiteite, insluitend die verskaffing van advies, berading of inligting rakende aborsie, of 'n beroep op 'n buitelandse regering om wettig te maak of aborsie beskikbaar te stel. Die Mexico City -beleid was van 1985 tot 1993 van krag, toe dit deur president Clinton herroep is. President George W. Bush het die beleid in 2001 heringestel deur dit toe te pas deur voorwaardes in die USAID -toekenningstoekennings, en het daarna die beleid uitgebrei na "vrywillige bevolkingsbeplanning" -hulp van die Staatsdepartement.

Hierdie buitensporig wye voorwaardes vir toelaes en bystandstoekennings is ongegrond. Boonop ondermyn hulle pogings om veilige en effektiewe vrywillige gesinsbeplanningsprogramme in vreemde lande te bevorder. Gevolglik herroep ek hiermee die presidensiële memorandum van 22 Januarie 2001 vir die administrateur van USAID (Restoration of the Mexico City Policy), die presidensiële memorandum van 28 Maart 2001, vir die administrateur van USAID (Restoration of the Mexico City Policy) , en die presidensiële memorandum van 29 Augustus 2003 vir die minister van buitelandse sake (hulp vir vrywillige bevolkingsbeplanning). Boonop gee ek 'n opdrag aan die minister van buitelandse sake en die administrateur van USAID om die volgende stappe te neem ten opsigte van voorwaardes vir vrywillige bevolkingsbeplanningshulp en USAID -toelaes wat ingevolge die memorandums van 2001 of 2003 opgelê is en wat nie deur die buiteland vereis word nie Bystandswet of enige ander wet: (1) gee onmiddellik afstand van sodanige voorwaardes in lopende toelaes, en (2) stel huidige begunstigdes so spoedig moontlik in kennis dat hierdie voorwaardes kwytgeskeld is. Ek beveel verder aan dat die staatsdepartement en USAID onmiddellik ophou om hierdie voorwaardes op te lê in toekomstige toelaes.

Hierdie memorandum is nie bedoel om, en skep nie, 'n reg of voordeel, wesenlik of prosedureel, wat volgens wet of in billikheid afdwingbaar is deur 'n party teen die Verenigde State, sy departemente, agentskappe of entiteite, sy amptenare, werknemers of agente nie , of enige ander persoon.

Die minister van buitelandse sake is gemagtig en gelas om hierdie memorandum in die federale register te publiseer.

BARACK OBAMA

DIE WIT HUIS, 23 Januarie 2009.


Met betrekking tot die Mexico City -beleid

Ek herroep hiermee die presidensiële memorandum van 23 Januarie 2009 vir die minister van buitelandse sake en die administrateur van die Amerikaanse agentskap vir internasionale ontwikkeling (Mexico City Policy and Assistance for Voluntary Population Planning), en herstel die presidensiële memorandum van 22 Januarie 2001 , vir die administrateur van die United States Agency for International Development (Restoration of the Mexico City Policy).

Ek beveel die minister van buitelandse sake, in samewerking met die sekretaris van gesondheid en menslike dienste, in die mate wat die wet dit toelaat, om 'n plan uit te voer om die vereistes van die herstelde memorandum uit te brei tot globale gesondheidsbystand wat deur alle departemente of agentskappe verleen word.

Ek beveel die Staatssekretaris verder om alle nodige stappe te doen, in die mate wat die wet dit toelaat, om te verseker dat Amerikaanse belastingbetalers nie organisasies of programme finansier wat steun of deelneem aan die bestuur van 'n program van dwangaborsie of onwillekeurige sterilisasie nie.

Hierdie memorandum is nie bedoel om, en skep nie, enige reg of voordeel, wesenlik of prosedureel, afdwingbaar volgens wet of billik deur enige party teen die Verenigde State, sy departemente, agentskappe of entiteite, sy amptenare, werknemers of agente nie , of enige ander persoon.

Die Staatssekretaris is gemagtig en gelas om hierdie memorandum in die Federale register.


Herstel van die Amerikaanse "Mexico City Policy" deur president Donald J. Trump

Die Mexico City -beleid is die naam wat gegee word aan 'n maatreël wat deur president Reagan afgekondig is tydens die internasionale konferensie oor bevolking wat in 1984 in Mexiko -stad gehou is, wat vereis dat nie -regeringsorganisasies toestem as 'n voorwaarde om federale fondse te ontvang wat hulle nie sou uitvoer of aktief bevorder nie. aborsie as 'n metode vir gesinsbeplanning in ander nasies. Hierdie beleid is herroep deur president Clinton, herstel deur president George W. Bush, en weer deur president Obama herroep, met die optrede in elke geval in een van die vroegste uitvoerende bevele van die onderskeie administrasie. Soos verwag, is die beleid weer herstel deur president Donald J. Trump, deur middel van 'n memorandum aan die minister van buitelandse sake, die minister van gesondheid en menslike dienste, en die administrateur van die Amerikaanse agentskap vir internasionale ontwikkeling en onderteken op 23 Januarie , 2017. Die teks van die memorandum word hieronder weergegee. Die eksplisiete uitbreiding van die dekking van die polis tot alle Amerikaanse wêreldwye gesondheidsbystand (sien paragraaf 2) is 'n nuwe element. Die vroeëre uitvoerende optrede oor die beleid word gerapporteer in die dokumente -afdelings van die uitgawes van September 1984, Maart 1993, Maart 2001 en Maart 2009 van PDR.

ONDERWERP: Die beleid van Mexico City

Ek herroep hiermee die presidensiële memorandum van 23 Januarie 2009 vir die minister van buitelandse sake en die administrateur van die Amerikaanse agentskap vir internasionale ontwikkeling (Mexico City Policy and Assistance for Voluntary Population Planning), en herstel die presidensiële memorandum van 22 Januarie 2001 , vir die administrateur van die United States Agency for International Development (Restoration of the Mexico City Policy).

Ek beveel die minister van buitelandse sake, in samewerking met die sekretaris van gesondheid en menslike dienste, in die mate wat die wet dit toelaat, om 'n plan te implementeer om die vereistes van die herstelde memorandum uit te brei tot globale gesondheidsbystand wat deur alle departemente of agentskappe verleen word.

Ek beveel die Staatssekretaris verder om alle nodige stappe te doen, in die mate wat die wet dit toelaat, om te verseker dat Amerikaanse belastingbetalers nie organisasies of programme finansier wat steun of deelneem aan die bestuur van 'n program van dwangaborsie of onwillekeurige sterilisasie nie.

Hierdie memorandum is nie bedoel om, en skep nie, enige reg of voordeel, wesenlik of prosedureel, afdwingbaar volgens wet of billik deur enige party teen die Verenigde State, sy departemente, agentskappe of entiteite, sy amptenare, werknemers of agente nie , of enige ander persoon.

Die Staatssekretaris is gemagtig en gelas om hierdie memorandum in die Federale register.


Inhoud

Volgens die beleid moet nieregeringsorganisasies 'as voorwaarde vir die ontvangs van [Amerikaanse] federale fondse' ooreenkom dat hulle 'aborsie nie as 'n metode van gesinsbeplanning in ander lande' sal uitvoer of aktief sal bevorder nie. [18] Die polis het uitsonderings op aborsies wat uitgevoer word in reaksie op verkragting, bloedskande of lewensgevaarlike toestande. [19]

Die beleid is vernoem na Mexiko -stad, die plek waar die Verenigde Nasies se internasionale konferensie oor bevolking en ontwikkeling aangekondig is, en is in 1984 deur die Amerikaanse president Ronald Reagan ingestel. [20] [21] [22] Die laaste taal van die beleid van 1984 is onderhandel deur die ondervoorsitter van die Amerikaanse afvaardiging, Alan Keyes, destyds 'n assistent -minister van buitelandse sake. [23]

Na die totstandkoming van die Mexico City -beleid moes organisasies aan die voorgeskrewe voorwaardes voldoen om in aanmerking te kom vir federale finansiering van die Verenigde State, en gevolglik het verskeie internasionale aborsie -agentskappe nie meer 'n deel van hul fondse uit hierdie bron ontvang nie . Die International Planned Parenthood Federation (IPPF) het nie sy werking verander nie en meer as 20% van sy totale befondsing verloor. Ander organisasies vir gesinsbeplanning, soos die Family Guidance Association of Ethiopia en die Planned Parenthood Association of Zambia, het eweneens nie die veranderinge aangebring wat deur die Mexikostadbeleid vereis word nie, en hul finansiering is verminder. NRO's in Roemenië en Colombia het by die nuwe Amerikaanse riglyne aangepas en kwalifiseer steeds vir federale finansiering. [24]

In 1987 en 1988 is die beleid uitgedaag deur twee uitsprake van die Amerikaanse appèlhof DKT Memorial Fund Ltd. vs. USAID, met betrekking tot Phil Harvey en twee buitelandse NRO's, [25] en Planned Parenthood Federation of America, Inc. teen USAID. [26] Uiteindelik het die twee hofuitsprake daartoe bygedra dat die beleid slegs teen buitelandse NRO's gebruik is, terwyl dit nie teen Amerikaanse NRO's aangevoer is nie.

President Bill Clinton het die beleid van Mexico City op 22 Januarie 1993 herroep. Hy noem dat die beleid 'buitensporig breed' is en verklaar dat dit 'pogings ondermyn om veilige en doeltreffende gesinsbeplanningsprogramme in die buiteland te bevorder'. [4] Op 22 Januarie 2001 het president George W. Bush die beleid hernu en gesê: "Dit is my oortuiging dat geld van belastingbetalers nie gebruik moet word om vir aborsies te betaal of aborsie te bepleit of aktief te bevorder nie, hetsy hier of in die buiteland. daarom is ek van mening dat die beleid van Mexiko -stad herstel moet word ". [27] In September 2007 het Barbara Boxer, 'n senator van Kalifornië, 'n wysiging opgestel om die befondsingsvoorwaardes wat deur die Mexico City -beleid ingestel is, op te hef. Dit word aangeneem met 'n stemming van 53–41. President Bush het belowe om veto te stel teen enige wetgewing wat die beleid van Mexiko -stad sou uitskakel. [28] Die beleid is op 23 Januarie 2009 weer deur president Barack Obama herroep, [7] en op 23 Januarie 2017 weer deur president Donald Trump heringestel. [10] Trump het nie net die beleid herstel nie, maar dit uitgebrei, sodat dit alle wêreldwye gesondheidsorganisasies wat Amerikaanse regeringsfinansiering ontvang, dek, eerder as net gesinsbeplanningsorganisasies wat dit doen, soos voorheen die geval was. Dit sluit kantore soos USAID, die Staatsdepartement, Global Aids Coordinator, Center of Disease Control and Prevention, National Institute of Health en Department of Defense in. [29]

Die aard van die beleid het implikasies vir organisasies in sekere lande, soos Suid -Afrika. Selfs al ondersteun hierdie organisasies die beleid self, is dit onwettig dat hulle nie 'n vrou wat 'n aborsie soek, van haar regte in kennis stel nie, en/of haar na 'n fasiliteit verwys waar sy moontlik 'n aborsie ondergaan. Die president se noodplan vir vigsverligting (PEPFAR) is uitgesluit van die Mexico City -beleid onder die George W. Bush -administrasie, maar is nie uitgesluit nie, aangesien die beleid van Mexico City op 23 Januarie 2017 heringestel is. [30]

In Mei 2017 kondig Rex Tillerson aan dat 'n uitbreiding van die beleid oorspronklik 'n verbod van ongeveer $ 600 miljoen aan gesinsbeplanningsgeld, wat sedertdien van toepassing was op alle internasionale gesondheidsorghulp van die Amerikaanse regering, byna $ 9 miljard van toepassing was. [31]

In 2021 het president Biden die beleid van Mexico City herroep. [32]

Impak wysig

Volgens 'n studie in 2019 in die joernaal Lancet, het die implementering van die Mexico City-beleid tydens die Bush-administrasie (2001-2009) onbedoeld tot meer aborsies gelei. Deur die beperking van befondsing vir gesinsbeplanningsorganisasies, wat aborsie as een van die vele metodes vir gesinsbeplanning gebruik, verminder die gebruik van voorbehoedmiddels en neem swangerskappe toe. Toe die Mexico City -beleid van krag was onder die G.W. Bush -administrasie, was die aborsiesyfer 64% hoër in dertien lande wat sterk deur die beleid geraak is as in ander vergelykbare lande. Onder die onmiddellike voorafgaande Clinton -administrasie, toe die beleid nie van krag was nie, was die aborsiesyfer in die dertien lande 8% laer as in die ander vergelykbare lande. Die skrywers van die studie skat dat Bush se instelling van die Mexico City -beleid die aborsiesyfer in die dertien lande met 40%verhoog het, en die res van die toename het ander oorsake. [15]

'N Studie van Ghana in 2015 het bevind dat die beleid onbedoelde swangerskappe en aborsies verhoog. [17] 'n Studie uit 2011 wat Afrika suid van die Sahara ondersoek het, het bevind dat die beleid van Mexiko-stad eweneens die onbedoelde gevolg het van die toename in die aantal aborsies, met die skrywers wat daarop dui dat die vermindering van finansiële steun aan gesinsbeplanningsorganisasies tot 'n groter aantal toevallige swangerskappe. [16]

Ekonoom van die Rutgers -universiteit, Yana van der Meulen Rodgers, het in haar boek van 2019 afgesluit Die Global Gag -reël en reproduktiewe gesondheid van vroue dat die beleid van Mexiko -stad nie aborsies verminder het nie, waarskynlik onveilige aborsies verhoog het en die gesondheidsuitkomste vir mans, vroue en kinders nadelig beïnvloed het. [1] In 'n 2017 -hoofartikel vir die New England Journal of Medicine, Gesondheidskenners van die Stanford -universiteit, Nathan Lo en Michele Barry, het opgemerk dat navorsing toon dat die beleid onbedoelde swangerskappe en aborsies toeneem. Hulle skryf, "die herinstelling van die Mexico City-beleid is 'n duidelike voorbeeld van 'bewysevrye' beleid wat die beste wetenskaplike gegewens ignoreer, wat lei tot 'n beleid wat die globale gesondheid en uiteindelik die Amerikaanse bevolking benadeel." [33] 2017 -hoofartikels in Die BMJ deur gesondheidskundiges van die Universiteit van Michigan se mediese skool, [34] en Die Lancet deur die Universiteit van Toronto, die Columbia -universiteit en die Guttmacher -instituut, het gesondheidskundiges dieselfde bevind. [35] [36]

Die beleid wat oorspronklik van 1984 tot 1993 uitgevaardig is, het slegs betrekking op aborsie, nie op gesinsbeplanning in die algemeen nie. In 2001 is die beleid egter weer geïmplementeer en uitgebrei om alle vrywillige gesinsbeplanningsaktiwiteite te dek, en kritici het daarna verwys as die 'global gag rule'. Hierdie kritici voer aan dat die beleid nie net die algehele befondsing aan spesifieke NRO's verminder nie, maar ook dat hulle toegang tot kondome en ander voorbehoedmiddels wat deur USAID verskaf word, sluit. [37] Dit, meen hulle, het 'n negatiewe uitwerking op die vermoë van hierdie NRO's om geboortebeperking te versprei, wat lei tot 'n afname in die gebruik van voorbehoedmiddels en van daaruit 'n toename in die aantal onbedoelde swangerskappe en aborsie. [37] 'n Studie van lande in Afrika suid van die Sahara dui daarop dat onbedoelde swangerskappe toegeneem het en aborsies ongeveer verdubbel het terwyl die beleid van krag was. [38] Kritici voer ook aan dat die verbod beperkings op vrye spraak sowel as beperkings op akkurate mediese inligting bevorder. [39] [40] [41] [42] Die Europese Parlementêre Forum vir Bevolking en Ontwikkeling het 'n petisie aan die Amerikaanse kongres voorgelê deur 233 lede wat die beleid veroordeel. Die forum het verklaar dat die beleid 'die internasionaal ooreengekome konsensus en doelwitte ondermyn'. [43]

Ondersteuners van die beleid het met die voorbeeld van die Filippyne aangevoer dat die verbod oorsese gesondheidsorganisasies verhinder om Amerikaanse regeringsfondse te gebruik om die wette oor voorbehoeding en aborsie te oortree in die lande waarin hulle werk. [44] Ondersteuners voer ook aan dat die beleid die gesondheidsagentskappe verhinder om aborsie te bevorder ten koste van ander geboortebeperkingsmetodes. [45] [46]

Die Vatikaan ondersteun die Mexico City -beleid. [47]

Die Sandbæk -verslag van die Europese Unie, waarin gevra word vir die befondsing van die Verenigde Nasies se Bevolkingsfonds (UNFPA), is deur sommige Katolieke kommentators beskou as 'n kontras met die beleid van Mexico City. [48] ​​Die Europese kommissaris Poul Nielson het gesê dat die Europese Unie die "leegheidskloof" wat deur die Mexico City -beleid gelaat word, wil "vul. [49] [50]

Die UNFPA verklaar dat dit nie 'ondersteuning vir aborsiedienste' bied nie. [51] Persone en organisasies uit die lewe het die UNFPA daarvan beskuldig dat hulle geforseerde aborsies deur die Chinese regering ondersteun. [52] [53] Die Bush -administrasie het geld van die agentskap teruggehou weens kommer oor die beweerde betrokkenheid daarvan. In 'n ondersoek van die Amerikaanse departement van buitelandse sake in 2002 is daar geen bewyse dat UNFPA bewustelik aan gedwonge aborsies deelgeneem het nie. [54] Die organisasie het verklaar dat dit "nooit, en sal ook nooit betrokke wees by dwang in China of 'n deel van die wêreld nie". [51]

In 2010 het die Harper -regering in Kanada 'n plan vir ontwikkelingshulp vir moeders vir die komende G8 -beraad aangekondig, wat nie finansiële steun vir aborsie of voorbehoeding insluit nie, wat vergelykings getref het met die beleid van Mexico City. [55]

'N Aflevering van die televisiereeks Boston Legal, "Squid Pro Quo", wat oorspronklik op 9 Mei 2006 uitgesaai is, bevat 'n saak waarby USAID die geld onttrek aan 'n oorsese nie-winsgewende organisasie. [56]

'N Aflevering van die Amerikaanse televisiereeks Die West Wing, getiteld "Privateers", het 'n "gag rule" -wysiging van 'n wet op buitelandse hulp. [57]


Pro-life, pro-aborsieleiers reageer daarop dat Biden die beleid van Mexico City herroep

Biden gaan 'n ander rigting as Trump Shutterstock Deur Calvin Freiburger
Deur Calvin Freiburger

WASHINGTON, DC, 28 Januarie 2021 (LifeSiteNews) & ndash Die Biden -administrasie het Donderdagmiddag goedgekeur oor sy verklaring dat dit op die punt is om buitelandse hulpgeld te stuur om aborsies wêreldwyd te pleeg en te bevorder, wat sterk reaksies van vriende en vyande van die aborsie uitlok bedryf.

Soos vroeër vandag aangekondig, herroep president Joe Biden & rsquos se presidensiële memorandum die voorganger van Donald Trump en rsquos 2017, wat nie net die Mexico City Policy en die verbod op buitelandse hulp aan groepe wat aborsies gepleeg het, heringestel het nie, maar die verdere stap geneem het om dit uit te brei na groepe wat aborsie bevorder of bespreek. en doen 'n opdrag aan die sekretaris van gesondheid en menslike dienste om die titel X -reël en alle ander regulasies van die titel X -program te bekyk wat onnodige beperkings op die gebruik van federale fondse of vroue en toegang tot mediese inligting stel. & rdquo

In sy memorandum het Biden ook die Amerikaanse handtekening teruggetrek van die Konsensusverklaring van Genève, wat herbevestig het dat daar geen internasionale reg op aborsie is nie, en ook geen internasionale verpligting van die staat om aborsie te finansier of te vergemaklik nie, in ooreenstemming met die jarelange internasionale konsensus dat elke nasie die soewereine reg het om programme en aktiwiteite in ooreenstemming met hul wette en beleid te implementeer. & rdquo

Voordat hy die uitvoerende bevel onderteken het, het Biden gesê dat hy geen nuwe wet, 'n nuwe aspek van die wet, begin nie. Dit gaan terug na wat die situasie was voor die (voormalige) president en rsquos uitvoerende bevel. & Rdquo

President Biden: "Ek gaan vandag twee uitvoerende bevele onderteken om die skade wat Trump aangerig het, ongedaan te maak." pic.twitter.com/xKoc2uGrBP

& mdash CSPAN (@cspan) 28 Januarie 2021

& ldquo Niemand vereis dat ek iets moet doen nie, & rdquo Biden het bygevoeg voordat verslaggewers gevra is om die ovaalkantoor te verlaat, ondanks die sterk steun van die president van pro-aborsie-organisasies wat makliker toegang tot federale finansiering vir hul aborsieprosedures wil hê.

Trump en rsquos se uitbreiding van die Mexico City -beleid het daartoe gelei dat internasionale aborsieverskaffers Planned Parenthood en Marie Stopes miljoene verloor het omdat hulle geweier het om aborsie te beëindig om vir die geld in aanmerking te kom. Marie Stopes moes ook honderde bedrywighede in Afrika sluit. Terselfdertyd het resensies deur die staatsdepartement bevind dat die meeste ontvangers sonder probleme die nuwe reëls nagekom het, wat die verspreiding van wettige buitelandse hulp ongedeerd gelaat het. Sy Titel X-reël vereis finansiële en fisiese skeiding tussen projekte en programme of fasiliteite wat deur Titel X gefinansier word en aborsie is 'n metode vir gesinsbeplanning en verbod op aborsie as 'n metode vir gesinsbeplanning. & Rdquo die Planned Parenthood van $ 616 miljoen wat gedurende die mees onlangse boekjaar ontvang is.

Die aborsie -lobby vier die ontwikkeling:

Vandag vier ons hierdie aanvanklike stappe op die pad na die herwinning van volle eienaarskap oor ons liggame, ons gesondheid en ons toekoms. Ons is dankbaar dat @POTUS en @VP die verkeerde dinge van die afgelope vier jaar begin regstel het, maar dit is slegs die begin. #ReproBlueprint #BuildBackBetter https://t.co/7ULDo6OXam

& mdash Alexis McGill Johnson (@alexismcgill) 28 Januarie 2021

Wat is die wêreldwye gagreël? Bly jy het gevra. Dit is die buitelandse beleid, wat die eerste keer deur Reagan ingestel is, en dit verbied buitelandse NRO's wat wêreldwye gesondheidsfinansiering van die VSA kry om hul eie afsonderlike hulpbronne te gebruik om aan aborsieverwante werk deel te neem. En sy dae is getel.

& mdash NARAL (@NARAL) 28 Januarie 2021

Juis daarom het ons so hard baklei. Dankie @POTUS dat u die #GlobalGagRule beëindig het en die skade en skade wat die afgelope 4 jaar aangerig is, begin ongedaan maak. Dit is slegs die begin van wat ons hoop ons saam kan doen: https://t.co/cOpIIlw1AS #ReproBlueprint https://t.co/gTJDiX9k3O pic.twitter.com/VqBvHMvrET

& mdash NAF (@NatAbortionFed) 28 Januarie 2021

Ek is trots om te sien dat die Biden-Harris-administrasie die Amerikaanse leierskap oor reproduktiewe regte weer gevestig het deur onmiddellik 'n argaïese verbod wat deur die Trump-administrasie gewapen is, aan te spreek, en gesê Stephanie Schriock, president van EMILY & rsquos List & ldquoPlain en eenvoudig, sal die herroeping van die wêreldwye gagreël duisende lewens red. Onder die Trump -administrasie het die verbod ons wêreldwye gesondheidsvennote beperk wat bedreigings vir buitelandse hulp in die gesig gestaar het om wêreldwye seksuele en reproduktiewe gesondheidsregte terug te dra. As gevolg hiervan is baie klinieke gedwing om te sluit, wat tot sterftes as gevolg van geboortekomplikasies en onveilige aborsie bygedra het. & Rdquo

Pro-life-aktiviste betreur dit intussen as 'n tragedie.

President Biden keer terug na die beleid teen aborsie van Barack Obama en dwing belastingbetalers terug tot 'n vennootskap met die oorsese aborsiebedryf, en Tony Perkins, president van die Family Research Council, het gesê. Die aborsiebedryf is bekend daarvoor dat hy meedoënloos dollar en belasting betaal en sal elke geleentheid benut om Amerikaanse belastingbetalers se geld te gryp. Met hierdie optrede gooi president Biden enige opvatting van vereniging of & lsquohealing & rsquo America & rsquos politieke verdeeldheid opsy en demonstreer dat & lsquounity & rsquo ooreenstemming beteken met die doelwitte en prioriteite van die linkses. & Rdquo

President Biden het sy voorneme om 'n aborsie -ekstremis te wees en aborsie te bevorder as 'n middelpunt van sy & lsquohealthcare & rsquo -agenda ontmasker, en bewys dat sy bewering 'n vereniger is, is niks anders as 'n klug nie, en rdquo het gesê die Concerned Women for America -president, Penny Nance. & ldquoBiden & rsquos agenda vir pro-aborsie breek met die oorgrote meerderheid Amerikaners, insluitend 'n meerderheid wat hulle as pro-keuse identifiseer, wat hierdie agenda teenstaan. & rdquo

Om Amerikaanse belastinggeld vir aborsiegroepe in die buiteland te vind, is 'n afskuwelike praktyk wat in die gesig staar van Joe Biden en Kamala Harris wat belowe het om te inspireer, en volgens Susan B. Anthony List, president, Marjorie Dannenfelser. Eerder as om die nasie bymekaar te bring om beleid oor gemeenskaplike terreine saam te stel om lewens te bevestig en te bevorder, dwing hulle vandag belastingbetalers om aborsieondernemings in die buiteland te bankrol, wat 'n spaarfonds oopmaak vir groepe soos Marie Stopes International en die International Planned Parenthood Federation. Hierdie reuse in die aborsiebedryf plaas hul agenda skandelik op nasies en kulture wat lewenslank is. Amerikaners regoor die politieke spektrum is gekant teen die gebruik van belastingbetalers om aborsie- en aborsieondernemings te bevorder. Ten spyte hiervan, gaan die nuwe administrasie voort met 'n uitbetaling aan die aborsiebedryf wat hul politieke veldtog ondersteun het. & Rdquo

Biden herroep die Mexico City -beleid, wat Amerikaanse belastinggeld beperk om aborsies in die buiteland te finansier.

Moenie vir my sê dat Biden 'n gelowige man is nie.

Moenie vir my sê dat hy omgee vir kwesbares nie.

Moenie vir my sê dat hy luister na & ldquoscience. & Rdquo

Die volledige teks van die memorandums van Biden & rsquos en Trump & rsquos oor die Mexico City -beleid word hieronder gedruk:

Presidensiële memorandum oor die beleid van Mexiko -stad

MEMORANDUM VIR DIE STaatsSEKRETARIS

DIE SEKRETARIS VAN GESONDHEID EN MENSLIKE DIENSTE

DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE VERENIGDE STATE AGENTSKAP VIR INTERNASIONALE ONTWIKKELING

ONDERWERP: Die beleid van Mexico City

Ek herroep hiermee die presidensiële memorandum van 23 Januarie 2009 vir die minister van buitelandse sake en die administrateur van die Amerikaanse agentskap vir internasionale ontwikkeling (Mexico City Policy and Assistance for Voluntary Population Planning), en herstel die presidensiële memorandum van 22 Januarie 2001 , vir die administrateur van die United States Agency for International Development (Restoration of the Mexico City Policy).

Ek beveel die minister van buitelandse sake, in samewerking met die sekretaris van gesondheid en menslike dienste, in die mate wat die wet dit toelaat, om 'n plan te implementeer om die vereistes van die herstelde memorandum uit te brei tot globale gesondheidsbystand wat deur alle departemente of agentskappe verleen word.

Ek beveel die Staatssekretaris verder om alle nodige stappe te doen, in die mate wat die wet dit toelaat, om te verseker dat Amerikaanse belastingbetalers nie organisasies of programme finansier wat steun of deelneem aan die bestuur van 'n program van dwangaborsie of onwillekeurige sterilisasie nie.

Hierdie memorandum is nie bedoel om, en skep nie, enige reg of voordeel, wesenlik of prosedureel, afdwingbaar volgens wet of billik deur enige party teen die Verenigde State, sy departemente, agentskappe of entiteite, sy amptenare, werknemers of agente nie , of enige ander persoon.

Die minister van buitelandse sake is gemagtig en gelas om hierdie memorandum in die federale register te publiseer.

Memorandum oor die beskerming van vroue en gesondheidsorg tuis en in die buiteland

MEMORANDUM VIR DIE STATSEKRETAIRE, DIE SEKRETARIS VAN VERDEDIGING, DIE SEKRETARIS VAN GESONDHEID EN MENSDIENSTE, DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE VERENIGDE STATE AGENTSKAP VIR INTERNATIONALE ONTWIKKELING

Afdeling 1. Beleid. Vroue moet toegang hê tot die gesondheidsorg wat hulle benodig. Vir te veel vroue vandag, tuis en in die buiteland, is dit nie moontlik nie. Oormatige beperkings op die gebruik van federale fondse het dit vir vroue moeiliker gemaak om die nodige gesondheidsorg te bekom. Die federale regering moet aksie neem om te verseker dat vroue tuis en regoor die wêreld toegang tot volledige mediese inligting het, insluitend met betrekking tot hul voortplantingsgesondheid.

In die Verenigde State bied titel X van die Public Health Services Act (42 U.S.C. 300 tot 300a-6) federale befondsing vir gesinsbeplanningsdienste wat veral pasiënte met 'n lae inkomste bevoordeel. Die wet bepaal dat titel X-fondse nie gebruik mag word in programme waar aborsie 'n metode van gesinsbeplanning is nie, maar plaas geen verdere aborsieverwante beperkings op ontvangers van titel X-fondse nie. Sien 42 U.S.C. 300a-6. In 2019 het die sekretaris van gesondheid en menslike dienste veranderinge aan die regulasies vir die titel X -program afgehandel en 'n finale reël uitgereik met die titel & ldquoCompliance With Statutory Program Integrity Requirements, & rdquo 84 Fed. Reg. 7714 (4 Maart 2019) (Titel X -reël), wat ontvangers van titel X -geld verbied om pasiënte na aborsieverskaffers te verwys en ander swaar vereistes stel aan aborsieverskaffers. Die titel X -reël het die beëindiging van die federale gesinsbeplanningsfinansiering vir baie vroue en gesondheidsorgverskaffers veroorsaak en die gesondheid van vroue in gevaar gestel deur dit moeiliker te maak vir vroue om volledige mediese inligting te ontvang.

Dit is die beleid van my administrasie om vroue, vroue en meisies, seksuele en reproduktiewe gesondheid en regte in die Verenigde State sowel as wêreldwyd te ondersteun. Die Wet op Buitelandse Bystand van 1961 (22 USC 2151b (f) (1)) verbied nieregeringsorganisasies (NRO's) wat federale fondse ontvang, om die fondse te gebruik en om te betaal vir die uitvoering van aborsies as 'n metode van gesinsbeplanning, of om te motiveer of dwing enige persoon om aborsies te beoefen. & rdquo Die aankondiging van president 1984 in Augustus 1984 deur president Reagan van wat bekend geword het as die & ldquoMexico City Policy & rdquo het die Amerikaanse agentskap vir internasionale ontwikkeling (USAID) opdrag gegee om hierdie beperking uit te brei en USAID -gesinsbeplanningsfondse te weerhou van nie -regeringsorganisasies wat gebruik maak nie-USAID-fondse om aborsies uit te voer, advies, berading of inligting rakende aborsie te gee, of 'n buitelandse regering te steun om aborsie te wettig of aborsiedienste makliker beskikbaar te stel. Hierdie beperkings is in 1993 deur president Clinton herroep, in 2001 deur president George W. Bush heringestel en in 2009 deur president Obama herroep. President Trump het hierdie beperkings aansienlik uitgebrei deur die beleid toe te pas op globale gesondheidsorg wat deur alle uitvoerende departemente en agentskappe verleen word agentskappe). Hierdie buitensporige voorwaardes vir buitelandse en ontwikkelingshulp ondermyn die pogings van die Verenigde State om geslagsgelykheid wêreldwyd te bevorder deur die beperking van ons vermoë om vroue se gesondheid te ondersteun en programme wat geslagsgebaseerde geweld voorkom en daarop reageer. Die uitbreiding van die beleid het ook alle ander gebiede van wêreldwye gesondheidsbystand geraak, wat die vermoë van die Verenigde State beperk het om met plaaslike vennote regoor die wêreld saam te werk en hul pogings om ernstige gesondheidsuitdagings soos MIV/vigs, tuberkulose en malaria onder die knie te kry, onderdruk ander. Sulke beperkings op wêreldwye gesondheidsbystand is veral skadelik in die lig van die koronavirussiekte 2019 (COVID-19). Gevolglik beveel ek as volg:

Sek. 2. Herroepings en ander aksies. (a) Die sekretaris van gesondheid en menslike dienste sal die titel X -reël en alle ander regulasies van die titel X -program hersien wat onnodige beperkings op die gebruik van federale fondse of toegang tot vroue tot volledige mediese inligting oplê, en sal dit so gou as moontlik oorweeg. of die voorskrifte opgeskort, hersien of herroep word, of gepubliseer moet word vir kennisgewing en kommentaar opgestel word, in ooreenstemming met toepaslike wetgewing, insluitend die Wet op Administratiewe Prosedure.

(b) Die presidensiële memorandum van 23 Januarie 2017 (The Mexico City Policy) word herroep.

(c) Die Staatssekretaris, die Sekretaris van Verdediging, die Sekretaris van Gesondheid en Menslike Dienste, die Administrateur van USAID, en toepaslike amptenare by alle ander agentskappe wat by buitelandse hulp betrokke is, neem die nodige stappe om hierdie memorandum te implementeer, soos toepaslik en in ooreenstemming met die toepaslike reg. Dit sluit die volgende aksies in met betrekking tot voorwaardes in bystandstoekennings wat ingevolge die presidensiële memorandum van 2017 opgelê is en wat nie deur die Wet op Buitelandse Bystand of enige ander wet vereis word nie:

(i) afstand doen van sodanige voorwaardes in enige huidige toelaes

(ii) die huidige begunstigdes so gou as moontlik in kennis stel dat van hierdie voorwaardes afstand gedoen is en

(iii) onmiddellik ophou om hierdie voorwaardes op te lê by toekomstige bystandstoekennings.

(d) The Secretary of State, the Secretary of Defense, the Secretary of Health and Human Services, and the Administrator of USAID, as appropriate and consistent with applicable law, shall suspend, revise, or rescind any regulations, orders, guidance documents, policies, and any other similar agency actions that were issued pursuant to the January 2017 Presidential Memorandum.

(e) The Secretary of State and the Secretary of Health and Human Services, in a timely and appropriate manner, shall withdraw co-sponsorship and signature from the Geneva Consensus Declaration (Declaration) and notify other co-sponsors and signatories to the Declaration and other appropriate parties of the United States&rsquo withdrawal.

(f) The Secretary of State, consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations, shall:

(i) take the steps necessary to resume funding to the United Nations Population Fund and

(ii) work with the Administrator of USAID and across United States Government foreign assistance programs to ensure that adequate funds are being directed to support women&rsquos health needs globally, including sexual and reproductive health and reproductive rights.

(g) The Secretary of State, in coordination with the Secretary of Health and Human Services, shall provide guidance to agencies consistent with this memorandum.

Sek. 3. General Provisions. (a) Nothing in this memorandum shall be construed to impair or otherwise affect:

(i) the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof or

(ii) the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.

(b) This memorandum shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.

(c) This memorandum is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

(d) The Secretary of State is authorized and directed to publish this memorandum in the Federal Register.


Barack Obama signed more executive actions in his first 12 days than Donald Trump

United States president Donald Trump signed 18 executive orders and memos in his first 12 days in office, for an average of 1.5 executive actions per day. While that may seem like an unprecedented bombardment of policy, the number of actions signed by Trump is actually one short of his predecessor. In his first 12 days in office in 2009, Barack Obama signed 19 executive actions.

These figures include both executive orders and presidential memos. Both are powerful directives issued by the executive branch a main difference between them is that presidents typically cite their legal authority in executive orders, but not in presidential memos (other subtle differences between the actions are laid out here). Between Inauguration Day and Jan. 31, Trump signed seven executive orders and 11 memos in the same time frame, Obama signed nine orders and 10 memos.

Some executive actions are controversial, some are procedural, and some simply reverse orders signed by prior presidents. Each of the past four presidents, for example, have signed an executive action either repealing (Democrats) or reinstating (Republicans) what’s known as the “Mexico City Policy,” a Reagan-era rule that withholds US funds from global organizations that provide abortion services. Trump reinstated the rule with a memo almost immediately after taking office.

Although Trump has signed fewer executive actions than Obama did in his first 12 days, Trump’s have been more varied and impactful. He’s signed an order to build a wall along the US-Mexico border, put in place a temporary ban on all refugees and restrictions on immigration from seven Muslim-majority countries, inked an order that paves the way for the repeal of the Affordable Care Act, green-lit two controversial oil pipelines, and signed an order that dramatically restructures the National Security Council.

By contrast, Obama’s most scrutinized early orders sought to ban the use of torture in enemy interrogations, shut down the Central Intelligence Agency’s overseas prisons, and close Guantanamo Bay within a year. And the idea of closing Guantanamo Bay created enough controversy that, by 2011, Obama had essentially given it up. Today a few dozen detainees still remain at the prison.

Below is a list of executive orders signed by each president since Bill Clinton in their first 12 days in office:


Trump brought back the "Mexico City Policy." Here's what it means for U.S. foreign aid and abortion.

President Donald Trump speaks during the 36th annual National Peace Officers Memorial Service on Monday, May 15, 2017, on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Reinstatement of the "Mexico City Policy," as provided for in President Donald Trump's Jan. 23 executive memorandum, took effect on May 15.

"(It) ensures that U.S. taxpayers will no longer subsidize foreign nongovernmental organizations that perform or promote abortion on demand," said the co-chair of the Congressional Pro-Life Caucus.

Trump's memorandum also expanded the policy, now called "Protecting Life in Global Health Assistance," according to Rep. Chris Smith, R-New Jersey, who is the caucus co-chair.

"This humane policy seeks to respect and protect the precious lives of unborn girls and boys from the violence of abortion," Smith, a Catholic, said in a statement. "The new policy doesn't cut global health assistance by so much as a penny."

The policy was first put in place by President Ronald Reagan in 1984. It was named for the city that hosted the U.N. International Conference on Population that year and where Reagan, then in his first term as president, unveiled it.

According to a fact sheet posted on the website of the U.S. State Department, Trump's memorandum directed the U.S. secretary of state "to implement a plan to extend the Mexico City Policy to 'global health assistance furnished by all departments or agencies.'"

It said Secretary of State Rex Tillerson approved a plan, giving the policy its new name and outlining how U.S. government departments and agencies will apply its provisions to foreign nongovernmental organizations that receive U.S. funding for global health assistance.

Under the expanded policy, "global health assistance" includes funding for international health programs, such as those for HIV/AIDS, maternal and child health, malaria, global health security, and family planning and reproductive health.

"The new policy establishes pro-child safeguards—benign, humane conditions—on about $8.8 billion in annual global health assistance funding appropriated to the U.S. Agency for International Development (USAID) and the Departments of State and Defense," Smith explained in a May 17 opinion piece published by The Daily Signal, a news website.

"The new pro-child, pro-woman safeguards do not reduce funding for global health assistance by so much as a dollar," Smith said, adding that Trump included three abortion exceptions in his memorandum for the policy—for rape, incest and to save the life of the mother.

"Nothing in the policy prevents foreign NGOs from treating injuries or illnesses that were caused by any abortion," the congressman added.

"For years, pro-abortion organizations have used U.S. taxpayer funds to weaken, undermine, or reverse pro-life laws in other nations and systematically destroy the precious lives of unborn children," Smith wrote. "Scores of countries throughout the world have been besieged by aggressive and well-funded campaigns to overturn their pro-life laws and policies."

"The Protecting Life in Global Health Assistance Policy will significantly mitigate U.S. taxpayer complicity in global abortion," he said.

U.S. foreign policy "should consistently affirm, care for and tangibly assist women and children," Smith said, calling for increased access to maternal and prenatal care, safe blood and better nutrition, and the expansion of essential obstetrical services, "including skilled birth attendants, while improving transportation to emergency care facilities to significantly reduce maternal mortality and morbidity."

He urged there be "a priority for programs that ensure adequate nutrition and supplementation for moms and children during the all-important first 1,000 days of life."

"No one is expendable or a throwaway. Every human life has infinite value. Birth is merely an event, not the beginning of the life of a child," Smith added.


Prioritizing Sexual and Reproductive Health and Reproductive Rights in U.S. Foreign Policy

Today, President Biden signed a Presidential Memorandum revoking the January 23, 2017 Presidential Memorandum on the Mexico City Policy. Pursuant to President Biden’s memorandum, the previous administration’s Protecting Life in Global Health Assistance policy has also been rescinded.

In the Biden-Harris administration, the empowerment and protection of women and girls, including promoting their sexual and reproductive health and rights, is a central part of U.S. foreign policy and national security. Today’s action by President Biden will help improve the lives of women and children around the world by expanding the base of partners implementing U.S. health assistance and increasing access to critical health services, including HIV/AIDS care for key populations, family planning information and services, and effective tuberculosis diagnosis and treatment.

Pursuant to President Biden’s memorandum, and consistent with applicable law, the State Department is also taking the necessary steps to make $32.5 million appropriated by Congress available in 2021 to support the United Nations Population Fund (UNFPA). UNFPA’s work is essential to the health and well-being of women around the world and directly supports the safety and prosperity of communities around the globe, especially in the context of the global COVID-19 pandemic.

As the largest donor to both maternal health and voluntary family planning programs, including the provision of life-saving health care services in crisis settings, the United States will continue its efforts to make pregnancy and childbirth safer by strengthening health systems to provide women with integral health services, including increased access to maternal health care and voluntary family planning. The United States will also partner with governments, the private sector, and international and non-governmental organizations to improve health outcomes and empower women and girls so that they can realize their full potential and help drive social and economic development.

Finally, the United States will withdraw co-sponsorship and signature from the Geneva Consensus Declaration in a timely and appropriate manner. Under President Biden’s leadership, the United States is re-engaging multilaterally to protect and promote the human rights of all women and girls, consistent with the long-standing global consensus on gender equality and sexual and reproductive health and reproductive rights.


Sleutel feite

 • On January 23, 2017, President Trump reinstated and expanded the Mexico City Policy requiring foreign NGOs to certify that they will not “perform or actively promote abortion as a method of family planning,” using any funds (including non-U.S. funds), as a condition for receiving U.S. government global health assistance. The U.S. government issued initial guidance related to U.S. global family planning assistance on March 2, and further guidance on other U.S. global health assistance is expected soon.
 • This data note assesses how the Mexico City Policy affects the provision of legal abortion services in U.S. assisted countries.
 • It finds that the majority of countries that received U.S. bilateral global health assistance in FY 2016 (37 of 64), allow for legal abortion in at least one case not permissible by the MCP. These countries accounted for 53% of bilateral global health assistance. In all other countries, abortion is not legal beyond what is permissible by the MCP, although other activities are prohibited by the policy.
 • While foreign NGO recipients of U.S. global health assistance will be required to certify that they are in compliance with the MCP regardless of where they work, where countries’ laws allow for abortion in cases not permitted by the MCP, they will be prohibited from providing legal services with non-U.S. funds as a condition of receiving U.S. assistance.

Inleiding

Table 1: Mexico City Policy Conditions – Key Definitions 4
The Mexico City Policy requires foreign NGOs to certify, as a condition of receiving U.S. global health assistance, that they will not “perform or actively promote abortion as a method of family planning” with any funds, including non-U.S. funds. The following definitions apply: 5 ABORTION IS A METHOD OF FAMILY PLANNING WHEN used for the purpose of spacing births (including, for example, abortion to preserve a woman’s physical or mental health). TO PERFORM ABORTION means to operate a facility where abortions are performed as a method of family planning. TO ACTIVELY PROMOTE ABORTION means for an organization to commit resources to increase the availability or use of abortion as a method of family planning by:
 • operating a family planning counseling service that provides advice and information regarding the benefits and availability of abortion as a method of family planning
 • providing advice that abortion is an available option in the event that other methods of family planning are not used or are not successful or encouraging women to consider abortion
 • lobbying a foreign government to legalize (or continue legality of) or make available abortion as a method of family planning and
 • conducting a public information campaign regarding the benefits and/or availability of abortion as a method of family planning.

Excluded from these definitions are the following EXCEPTIONS (allowable activities):

 • abortion in cases where the pregnancy either poses a risk to a woman’s life or is the result of incest or rape 6
 • treatment of injuries or illnesses caused by legal or illegal abortions (e.g., post-abortion care) and
 • responding to a question regarding where a safe, legal abortion may be obtained if the question is specifically asked by a woman who is already pregnant, she clearly states that she has already decided to have a legal abortion, and the family planning counselor reasonably believes that the ethics of the medical profession in the country requires a response regarding where it may be obtained safely.

Ontleding

 • In FY16, the U.S. provided bilateral global health assistance to 64 countries. More than half (34) were countries in Africa. The next largest region was East Asia and the Pacific (9). Funding for PEPFAR was directed to the greatest number of countries (41), followed by MCH (35) and FP/RH (34). Together, bilateral global health assistance in these 64 countries totaled just over $6.1 billion in FY16. 9
 • Among these 64 countries, 37 allow for legal abortion in at least one case not permissible under the MCP. 10 Most (22) were in Africa the next largest region was South/Central Asia (6). In nearly all of these countries (35), abortion is legal to preserve a woman’s physical health. In 28 countries, abortion is legal in the case of fetal impairment. PEPFAR reached the greatest number of countries (25) in this group, followed by MCH (18), NTDs/other public health threats (17), and FP/RH (16) (see Tables 2 & 3). Together, these 37 countries accounted for 53% of bilateral global health assistance in FY16.
 • In 27 countries, abortion is not legal in any case beyond the MCP exceptions. Almost half of these countries were in Africa (12), followed by Latin America/Caribbean (5) and East Asia and the Pacific (5). Most of these countries (25) have abortion laws that are more restrictive than the MCP, allowing abortion only to save a woman’s life only 2 also allow abortion in the cases of rape or incest. FP/RH reached the greatest number of countries (18) in this group, followed by MCH (17), PEPFAR (16), water supply/sanitation (16), and NTDs/other public health threats (16) (see Tables 2 & 3). Together, these 27 countries accounted for 47% of U.S. bilateral global health assistance in FY16.
 • The MCP affects these two groups of countries differently. Where a country’s laws allow for abortion in cases not permissible under the MCP, foreign NGOs would be prohibited from providing legal services with non-U.S. funds as a condition of receiving U.S. global health assistance. Where a country’s laws do not allow for abortion beyond what is permissible by the MCP, the policy would not curtail legal abortion services, although it would still prohibit other activities, such as providing counseling about abortion as a method of family planning (see Table 1). In all cases, foreign NGO recipients of U.S. global health assistance will be required to certify that they are in compliance with the MCP. 11 In addition, any U.S. NGO recipient of global health assistance who in turn provides a sub-award to a foreign NGO will be required to ensure that the foreign NGO certified its compliance with MCP.

Figure 1: Abortion Laws in Countries Receiving Bilateral U.S. Global Health Assistance, FY 2016

Figure 2: Map of Abortion Laws in Countries Receiving Bilateral U.S. Global Health Assistance, FY 2016

Table 2: Abortion Laws in Countries Receiving Bilateral U.S. Global Health Assistance, by Program Area, FY 2016 12
Program Area Abortion Legal in at Least One Case Not Permissible by MCP (# of Countries) Abortion Not Legal Beyond What Is Permissible by MCP (# of Countries)
FP/RH 16 18
PEPFAR (HIV) 25 16
Malaria 13 11
MCH 18 17
Nutrition 13 13
TB 13 10
Water Supply & Sanitation 14 16
NTDs/Other Public Health Threats 17 16
NOTES: MCP means Mexico City Policy. FP/RH means family planning/reproductive health. MCH means maternal and child health. TB means tuberculosis. NTDs means neglected tropical diseases. Analysis assumes that the final guidance on the MCP will include the same abortion-related provisions as the guidance released on March 2, 2017.

Eindnotas

White House, “The Mexico City Policy,” Memorandum for the Secretary of State, the Secretary of Health and Human Services, the Administrator of the Agency for International Development, Jan. 23, 2017, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/23/presidential-memorandum-regarding-mexico-city-policy.

“Policy Statement of the United States of America at the United Nations International Conference on Population (Second Session), Mexico City, Mexico, August 6-14, 1984,” undated Bill Clinton Administration, “Subject: AID Family Planning Grants/Mexico City Policy,” Memorandum for the Acting Administrator of the Agency for International Development, January 22, 1993, National Archives and Records Administration’s Clinton Presidential Materials Project, https://clinton6.nara.gov/1993/01/1993-01-22-aid-family-planning-grants-mexico-city-policy.html FY 2000 Consolidated Appropriations Act, P.L. 106-113 George W. Bush Administration, “Subject: Restoration of the Mexico City Policy,” Memorandum for the Administrator of the United States Agency for International Development, January 22, 2001, Bush Administration White House Archives, https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/20010123-5.html “Subject: Restoration of the Mexico City Policy,” Memorandum for the Administrator of the United States Agency for International Development, March 28, 2001, Federal Register, https://www.federalregister.gov/documents/2001/03/29/01-8011/restoration-of-the-mexico-city-policy George W. Bush Administration, “Subject: Assistance for Voluntary Population Planning,” Memorandum for the Secretary of State, August 29, 2003, Bush Administration White House Archives, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/08/20030829-3.html Barack Obama Administration, “Mexico City Policy and Assistance for Voluntary Population Planning,” Memorandum for the Secretary of State, the Administrator of the United States Agency for International Development, January 23, 2009, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/mexico-city-policy-and-assistance-voluntary-population-planning White House, “The Mexico City Policy,” Memorandum for the Secretary of State, the Secretary of Health and Human Services, the Administrator of the Agency for International Development, Jan. 23, 2017, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/23/presidential-memorandum-regarding-mexico-city-policy.

USAID, “Standard Provisions for U.S. Nongovernmental Organizations: A Mandatory Reference for ADS Chapter 303,” ADS Reference 303maa, partial revision March 2, 2017, https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303maa USAID, “Standard Provisions for Non-U.S. Nongovernmental Organizations: A Mandatory Reference for ADS Chapter 303,” ADS Reference 303mab, partial revision March 2, 2017, https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab.

USAID, “Standard Provisions for U.S. Nongovernmental Organizations: A Mandatory Reference for ADS Chapter 303,” ADS Reference 303maa, partial revision March 2, 2017, https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303maa USAID, “Standard Provisions for Non-U.S. Nongovernmental Organizations: A Mandatory Reference for ADS Chapter 303,” ADS Reference 303mab, partial revision March 2, 2017, https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab.

Assumes that the final guidance on the MCP will include the same abortion-related provisions as the guidance released on March 2.

Kaiser Family Foundation analysis of data from the U.S. Foreign Assistance Dashboard (http://beta.foreignassistance.gov/) and USAID NTD Program website (NeglectedDiseases.gov). The U.S. Foreign Assistance Dashboard includes global health funding provided to countries by USAID and the Department of State only, but not funding provided by the CDC. Our analysis includes all bilateral global health assistance provided to countries but not assistance designated as regional or worldwide, which may in turn be provided to countries but is not identifiable by country (estimated to be approximately $1.1 billion in FY16). It also does not include global health assistance provided to multilateral institutions, such as the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, GAVI, and others, which totaled approximately $2 billion in FY16, and are expected to be exempt from MCP requirements.

Kaiser Family Foundation analysis of data from the United Nations, World Population Policies Database (http://esa.un.org/poppolicy/about_database.aspx), and the Center for Reproductive Rights, The World’s Abortion Laws Database (http://worldabortionlaws.com/), for 2015.

FY16 funding amount does not include $100 million that was provided for NTDs, which is not identifiable by country.

These 37 countries include 9 countries that, while allowing for legal abortion in at least one case not permitted by the MCP, do not allow abortion in all MCP excepted cases (e.g., allow abortion to preserve a woman’s physical health but not in the cases of rape or incest).

While all foreign NGOs will be required to certify that they are in compliance with the MCP, not all foreign NGOs provide services that are prohibited by the MCP. Such an assessment was beyond the scope of this analysis.


Presidential Memrandum: Mexico City Policy and Assistance for Voluntary Population Planning - History

THE ADMINISTRATOR OF THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

SUBJECT: Mexico City Policy and Assistance for Voluntary Population Planning

The Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2151b(f)(1)), prohibits nongovernmental organizations (NGOs) that receive Federal funds from using those funds "to pay for the performance of abortions as a method of family planning, or to motivate or coerce any person to practice abortions." The August 1984 announcement by President Reagan of what has become known as the "Mexico City Policy" directed the United States Agency for International Development (USAID) to expand this limitation and withhold USAID funds from NGOs that use non-USAID funds to engage in a wide range of activities, including providing advice, counseling, or information regarding abortion, or lobbying a foreign government to legalize or make abortion available. The Mexico City Policy was in effect from 1985 until 1993, when it was rescinded by President Clinton. President George W. Bush reinstated the policy in 2001, implementing it through conditions in USAID grant awards, and subsequently extended the policy to "voluntary population planning" assistance provided by the Department of State.

These excessively broad conditions on grants and assistance awards are unwarranted. Moreover, they have undermined efforts to promote safe and effective voluntary family planning programs in foreign nations. Accordingly, I hereby revoke the Presidential memorandum of January 22, 2001, for the Administrator of USAID (Restoration of the Mexico City Policy), the Presidential memorandum of March 28, 2001, for the Administrator of USAID (Restoration of the Mexico City Policy), and the Presidential memorandum of August 29, 2003, for the Secretary of State (Assistance for Voluntary Population Planning). In addition, I direct the Secretary of State and the Administrator of USAID to take the following actions with respect to conditions in voluntary population planning assistance and USAID grants that were imposed pursuant to either the 2001 or 2003 memoranda and that are not required by the Foreign Assistance Act or any other law: (1) immediately waive such conditions in any current grants, and (2) notify current grantees, as soon as possible, that these conditions have been waived. I further direct that the Department of State and USAID immediately cease imposing these conditions in any future grants.

This memorandum is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

The Secretary of State is authorized and directed to publish this memorandum in the Federal Register.