Was die bure van eertydse Israel henoteïsties?

Was die bure van eertydse Israel henoteïsties?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dit lyk asof Chemosh die god van die Moabiete is. Moloch was die god van die Amoniete. Aanbid hulle ook net een God, soos Israel?


'N Stele is gevind in die omgewing van antieke Moab uit die 12de eeu v.C. tydens Farao Rameses II se oorheersing van Kanaän, wat 'n plaaslike heerser uitgebeeld deur twee (moontlik Egiptiese) gode uitbeeld, en die stele word gemaak in navolging van die Egiptiese styl.

Eveline J. van der Steen in haar boek "Tribes and Territories in Transition" pg. 303 skryf:

Dit is duidelik dat die Egiptenare vrede gemaak het met die Moabitiese stamme en hulle probeer integreer het in 'n magstruktuur op die vlaktes van Moab. 'N Stele wat in Balu'a gevind is, wat 'n plaaslike heerser uitbeeld wat twee egiptiese gode 'n septer kry, dateer uit dieselfde tydperk. Die liniaal word dikwels geïdentifiseer as 'n Šasu -hoofman.

Op die blad van die Biblical Archaeology Society vir die Balu'a Stele skryf hulle:

Hierdie rof gevormde, 5 voet lange swart basaltstela uit die laat bronsperiode (1550-1200 v.G.J.) is by Balu'a in die middel van Jordanië ontdek. Drie figure in 'n kenmerkende Egiptiese styl is noukeurig in die stela ingegraveer. Die sentrale figuur, toegedraai in 'n patroonjapon met 'n volledige lengte en met 'n sakvormige hooftooisel, is waarskynlik 'n plaaslike koning of hoofman van Moab. Hy word aan die linkerkant voorgestel met 'n septer wat gehou word deur 'n god wat 'n vereenvoudigde vorm dra van die dubbele kroon van Bo- en Neder -Egipte. Agter die koning kyk 'n vroulike figuur geklee in 'n slanke, toegeruste japon en met 'n geplooide kroon wat tipies is vir die Egiptiese god Osiris. Bo die toneel is die vaag en nou grotendeels onleesbare spore van 'n inskripsie van vier tot ses reëls wat onontcijferd bly.

Die egyptisasie van die streek het dus moontlik bygedra tot die vroeë Moab se godsdiens en pantheon.

Argeoloog Gabriel Barkay in die artikel "Wat doen 'n Egiptiese tempel in Jerusalem?" (Biblical Archaeology Review Vol 26 No 3 May-June 2000), het geskryf oor die aanwesigheid van 'n Egiptiese tempel in Jerusalem tydens die Kanaänitiese/Jebusitiese besetting van die stad, voordat die Israeliete dit verower en vervang het met monoteïstiese aanbidding van Yahweh in die tempel van Salomo . Hy noem 'n aantal artefakte wat daar is en noem 'n paar erdewerk uit die 18de dinastie van Egipte:

Die ander is 'n kan met 'n bolvormige liggaam en 'n ringbasis; sy nek en handvatsel ontbreek, maar dit kan met vertroue gerekonstrueer word op grond van talle vergelykbare vaartuie uit die 18de Egiptiese dinastie (1575-1308 v.C.), wat ooreenstem met die laat Bronstydperk in Palestina.

Dan let hy ook op 'n godsdienstige beeldjie wat ook gevind is:

Die beeldjie kan beslis as Egipties geïdentifiseer word vanweë sy vorm en materiaal; dit dateer uit die Nuwe Koninkryk en kan die Egiptiese god Amon of Ptah uitbeeld. 'N Soortgelyke beeldjie is tydens die opgrawings in 1927 en 1928 in die noordwestelike deel van die Stad van Dawid opgegrawe.' N Beeldjie van slangsteen, ondanks die vermiste kop, is 'n pragtige voorbeeld van Egiptiese vakmanskap. 'N Stoel ondersteun 'n manlike figuur wat 'n lang kledingstuk dra, miskien die god Amon of Ptah, wat waarskynlik 'n staf voor hom gehou het. Op grond van sy styl kan die figuur van drie duim hoog gedateer word tot die Nuwe Koninkryk (16de-11de eeu v.C.).

Dit is 'n bykomende bewys dat die Egiptenare hul godsdiens suksesvol aan hul Kanaänitiese vasale bekend gestel het, en die Balu'a Stele is waarskynlik ook 'n bewys daarvan in Moab.

Wat addisionele leeswerk oor Chemosh betref, in 'n gesprek wat ek met die Hebreeuse geleerde Gershon Galil gehad het oor 'n Moabitiese seël van 'n liniaal met 'n teoforiese element van Chemosh se naam, via sy Facebook -bladsy (moontlik hier vir die publiek sigbaar), het hy vir my gesê: "Vir Chemosh sien Müller, Hans-Peter." Chemosh. "Woordeboek van gode en demone in die Bybel. Geredigeer deur Karel van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst. 2de druk. Leiden: Brill, 1999, 186-189. " Ek hoop dit help.


Dit was algemeen dat stede in daardie gebied in daardie tyd hul eie 'Stad-God' gehad het wat vir die stad gesorg het. Hulle het die ander gode van ander stede as wettige gode erken, maar dit was nie 'hulle' god nie, en as u 'n ander god aanbid, sou u u god kwaad maak. Boonop was die oorloë tussen die gode 'n weerspieëling van die voortdurende vyandskap tussen die stede self.

Die mate waarin hulle aanbid het enigste die belangrikste stadsgod het baie gewissel, soms het hulle ook sy vrou, sy kinders, sy broer 'n hele panteon aanbid.


Ou Hebreërs in vergelyking met ander kulture in die Nabye Ooste

Ou Hebreeuse seël wat rondom Jerusalem ontdek is. Die seël dateer omstreeks 700 vC tydens die bewind van koning Hiskia. Wikimedia, gebruiker: Funhistory

Die eertydse Hebreërs het hulleself beskou as “God se uitverkore volk”. Hulle monoteïsme het hulle van alle omliggende bure geskei terwyl hulle geloof in God se verbonde 'n positiewe verhouding met godheid en die belofte van verlossing vir sonde bied. Hulle geskiedenis in die Ou Testament, wat in Egipte tot slawe verander het, vertel van 'n uittog na die land wat God vir hulle voorsien het. Aangesien elke generasie gedwing was om sonde en verlossing opnuut te konfronteer, is hulle uiteindelik oorwin deur magtige bure soos die Assiriërs en die Babiloniërs. Nooit weer 'n ware naam nie, tot 1948, het die Hebreërs nooit hul identiteit as 'n spesiale volk verloor nie, geseën deur 'n God wat vergewensgesind was en wat die wêreld die Messias belowe het deur die nageslag van Abraham.

Hebreeuse monoteïsme en die verbondsbeloftes

Volgens Genesis, Het Abraham Mesopotamië verlaat om 'n nomadiese leefstyl in Palestina te volg en die enigste ware God te aanbid. Trouens, dit was hierdie God - Yahweh, wat Abraham opgeroep het om opnuut met die lewe te begin. Die Ou Nabye Ooste het die opkoms en ondergang van koninkryke en ryke gesien, elk met hul eie panteon van gode en godinne. Hierdie gode was ongenaakbaar en word dikwels as wraaksugtig beskou. Hulle versterk die oortuiging dat gewone mans en vroue nooit hul mag of mag kon bereik nie. Daarteenoor het Yahweh met sy mense gepraat en homself as die toevlug van die volk verklaar. Die God van Abraham was persoonlik en vergewensgesind. Die Hebreeuse God het 'n spesiale verhouding met Abraham en sy saad gevestig, vandaar die idee van 'n 'uitverkore volk'. Hierdie verhouding stem ooreen met God se verbonde, wat begin met Noag na die Genesis vloed. Alhoewel dit as onvoorwaardelik beskou word, het verskeie profete soos Amos en Hosea gepreek dat God se verhouding gekondisioneer is op 'n regverdige lewe en die nakoming van sy wette.


Seksuele omgang

Elke huwelik sou 'n nageslag voortbring, aangesien nie die samelewing of die individu andersins lank kon oorleef nie. Huwelik sonder seks was vir die ou mense onbegryplik, en dit was sinvol dat die Hebreeuse wet vereis dat die huwelik voltrek moes word voordat dit 'n regsgevolge kon hê.

Die Hebreeuse wet het ook gesê dat 'n man wat 'n onbetroude maagd verkrag het, daarmee getroud was en nooit van haar kon skei nie. (Deuteronomium 22: 28)

Byna elke bruidegom het daarop aangedring dat sy bruid 'n maagd is en dit kan bewys. As die bruidegom glo dat hy 'beskadigde goedere' ontvang het, het hy die reg om haar gesin uit te daag om die bewys te lewer. As die lakens uit die huweliksbed nie die nodige bloed toon nie, sou die manne van die dorp haar voor die huis van haar vader doodgesteek het, as die ouer manne aan die ander kant tevrede was dat die bruid 'n maagd was. bruidegom geslaan sou word, hy moet 100 sikkels silwer aan haar pa betaal en vir ewig die reg verloor om van haar te skei. (Deuteronomium 22: 13-21)


Geskiedenis van die Hebreeuse volk: chronologie: 2000 v.C. tot 70 n.C.

Dit begin met die aankoms van die eerste inwoners aan die oewer van die Jordaan en duur tot die vernietiging van Jerusalem deur die keiser Titus.

Fases van sy geskiedenis

1. Aartsvaders

Dit is die naam wat gebruik is in die tyd waarin die stamme deur die ouderlinge bestuur is, patriarge genoem.

Antieke Hebreeuse beskawing

– Die periode word ook die tyd van die pelgrimstog in die woestyn genoem (Exodus)
– Die ouderlinge regeer, soos wysheid deur ervaring opgedoen is

A) Abraham

Hy was die eerste van die aartsvaders. Hy is gebore in die stad Ur, in Mesopotamië. Die Bybel vertel dat hierdie patriarg op 75 -jarige ouderdom die stem van God gehoor het, wat hom aangesê het om die land Ur te verlaat. Geskiedkundiges verklaar dat die gebeurtenis plaasgevind het tydens die bewind van Hammurabi, omstreeks die jaar 2050 v.C.

Hy begin met die pelgrimstog en die soektog na die beloofde land en rig hom saam met sy volk na die woestyn, waar Jehovah hom as beloning vir sy gehoorsaamheid die land Kanaän beloof.
Die seuns wat hy gehad het met sy vrou Sara, Isak, en haar slaaf Hagar, Ismael, is die oorsprong van baie konflikte in die Midde -Ooste, aangesien hierdie seuns onderskeidelik aan die Jode en die Arabiere aanleiding sou gee.

B) Jakob

Hy was die seun van Isak en kleinseun van Abraham, ook bekend as Israel, wat beteken "Hy wat met God worstel". Hy trou in Chaldea en keer terug na Palestina. Hy het 12 seuns gehad, die stigters van die twaalf stamme van Israel.

C) Moses

Sy naam beteken, "Uit die waters gered." Hy het sy volk bevry van die Egiptiese onderdrukking deur middel van die uittog. Hy het die Tien Gebooie op die berg Sinai ontvang. Sy mense is 40 jaar lank gestraf weens afgodery. Hy het amper na die beloofde land (Palestina) gekom en die mense onder die toesig van Josua gelaat, wat wel na die land gekom het.

Geskiedenis van die aartsvaders

Deur hul vertrek uit die stad Ur, Mesopotamië, het hierdie volk na Palestina gereis (die dun stuk land tussen Fenisië, die huidige Libanon en Egipte). Die Hebreërs het hulself in stamme verdeel en sodoende patriargale stamme gevorm wat slegs een God aanbid het (monoteïsme), wat hulleself as sy uitverkore volk geakkrediteer het, en daarom sou God sekere lede van die groep kies om die goddelike planne te vervul. Die stamme word beheer deur 'n aartsvader en het 'n ekonomie op herdersbedryf beoefen, wat ontwikkel het na die landbou danksy die vrugbaarheid van die noordelike lande en die bergagtige gebiede in die suide van Palestina.

Die Hebreërs het ongeveer drie eeue in Palestina gebly, totdat 'n ernstige droogte die gebied aangegryp het. Sommige stamme, onder leiding van Jakob, migreer na Egipte en vestig hulle daar vir vierhonderd jaar, 'n tydperk wat saamval met die oorheersing van Egipte deur die Hyksos, wat met die Hebreërs saamgewerk het. Toe die Hyksos verdryf word, begin die Hebreërs vervolging, hulle is veroordeel om hoë belasting te betaal en is later slawe gemaak. Hierdie onderdrukking eindig met die opkoms van Moses wat die Hebreeuse volk na vryheid gelei het op pad na Kanaän (die 'beloofde land' genoem). Hierdie episode staan ​​bekend as die uittog, en word in die Bybelboek met dieselfde naam uitgebeeld. Volgens die Bybel het Moses, op die berg Sinai, die Tien Gebooie van Jehovah ontvang, wat etiese, morele en godsdienstige beginsels bevat wat die gedrag van die Hebreeuse volk sou lei en in die eerste plek die geloof in slegs een God sou versterk. Moses en die Hebreeuse volk het veertig jaar in die woestyn Sinai gebly. Die probleme waarmee ons terugkeer na die beloofde land, het meermale gepaard gegaan met terugkeer na afgodery en politeïsme, wat Moses verplig het om elke keer sy gesag meer te versterk. Intussen sou Moses sterf voor die aankoms in Palestina.

Die opvolger van Moses sou Josua wees, wat pas die lang reis na Palestina sou afsluit. By aankoms sou hulle sien dat die Beloofde Land deur ander mense beset is, soos die Kanaäniete en die Filistyne. Dit sou nodig wees om te veg om Kanaän te verower. Aangesien die aartsvaders godsdienstige leiers was en nie soldate nie, sou hulle plek gee aan die regters, militêre hoofde wat die Hebreërs sou beveel in die stryd om die 'Beloofde land.”

2. Regters

Die tydperk waarin die Hebreërs hulle definitief in Palestina vestig, verlaat die nomadelewe en verdeel hulle in twaalf stamme, wat die Rigters as hul regering genoem het. In hierdie tweede tydperk van die Hebreeuse geskiedenis, veg hierdie volk vir konsolidasie in die beloofde land waar hulle hulle permanent sou vestig. Die mees gevierde beoordelaars was: Gideon, Jefta, Simson en Samuel.

A) Gideon:

Hy is die vyfde regter wat verskyn in die boek van die Bybel met die naam "Rigters" (Hoofstukke 6 tot 8). Hy word ook in die Hebreërbrief genoem as 'n voorbeeld van 'n man van geloof. Hy was 'n seun van die stam van Manasse. Die naam Gideon beteken "Vernietiger" of "kragtige vegter". Gideon was die regter wat die kinders van Israel van die Midianiete bevry het. Die Midianiete was nomadiese Arabiese mense uit die woestyne van Sirië en Arabië. Hierdie mense het die Hebreërs onderdruk en hulle gewasse en huisdiere van hulle gesteel. Hulle het die sentrale deel van Palestina binnegeval. Dit is toe dat Gideon deur God geroep is om sy volk te bevry. God het hom beveel om die altaar van Baäl te vernietig (valse god in Klein -Asië, sommige Hebreërs het in die afgodediens van hierdie god verval) en 'n altaar op te rig wat aan God gewy is. Nadat hy die Midianiete verslaan het, word hy beskou as 'n militêre held, en Israel wou hom koning maak, maar verbasend genoeg het Gideon hierdie aanbod van die hand gewys, net die goue oorbelle wat as deel van die buit van die oorlog geneem is om die altaar van Yahweh (Rigters 8:27). Die diens wat Gideon gelewer het, was 'n baie belangrike stap in die geskiedenis van Israel, voor monargie. Gideon was 'n voorbeeld van 'n nederige en getroue dienaar van God.

B) Simson

Uit die stam Dan, wat meedoënlose verdediging teen die Filistyne verteenwoordig het. Hy was die besitter van 'n buitengewone sterkte wat verband hou met sy lang hare en wie se geheim deur die ontroue Delila onthul is. Die Bybel noem dat hy duisend Filistyne doodgemaak het met die kakebeen van 'n esel.

C) Samuel

Die laaste van die regters aan die einde van die 6de eeu v.C. het die Filistyne verslaan, maar wie se aansien lê in die geestelike en godsdienstige invloed wat hy gehad het. Hy het afgodediens hardnekkig bestry en die Hebreërs verenig wat besluit het om 'n gesag vir almal te erken en sodoende 'n monargiese staat gestig wie se eerste koning Saul was.

3. Konings

Die tydperk waarin die Hebreërs deur 'n koning beheer word, het ontstaan ​​as gevolg van die behoefte om hulle te verenig en hulself te verdedig teen hul vyande, die Filistyne aan die kus en die nomades van die woestyn.

Geskiedenis van die tydperk van die konings

Om die volk verder te verenig en die godsdienstige, politieke en militêre magte te sentraliseer, is die monargie gestig. Saul sou die eerste Hebreeuse koning wees, maar sou homself doodmaak na 'n vernederende nederlaag, en Dawid sou hom opvolg, wat die reus Goliat met 'n klip doodgemaak het. In die jaar 966 v.C. sou Dawid sterf en in sy plek sal Salomo gekroon word. In hierdie tye het die Hebreërs reeds 'n groot leër en 'n gesentraliseerde administrasie en regering gehad. Dit alles het koning Salomo bevoordeel, maar buitensporige uitgawes in die koninklike hof sou hom verplig om belasting te verhoog, wat ontevredenheid in die bevolking sou veroorsaak. By die dood van Salomo sou die verdeling van die monargie in twee koninkryke (skeuring) plaasvind: die koninkryk van Israel in die noorde met sy hoofstad in Samaria, bestaande uit tien stamme en die koninkryk van Juda in die suide, wat bestaan ​​uit twee stamme, en met Jerusalem as hoofstad. In die jaar 721 v.C. sou die Koninkryk Israel deur die Assiriërs verower word en ongeveer tweehonderd jaar later is die koninkryk van Juda verower deur die Babiloniërs op bevel van koning Nebukadnesar II, en op hierdie manier sou die Hebreërs weer tot slaaf gemaak word, staan ​​hierdie tydperk bekend as die Babiloniese ballingskap.

As gevolg hiervan, het hierdie ondergang in twee koninkryke 'n ondergang gevolg, wat later deur die Assiriërs onder Shalmaneser V en Sargon II oorheers word deur die Perse onder Kores die Grote die Grieke onder Alexander die Grote, en laastens deur die Romeine toe Palestina 'n Romeinse provinsie geword het in die tyd van Pompeius.

A) Saulus (1117 v.C.)

Hy is op versoek van die mense as koning aangewys. Hy het 'n wonderlike leër gehad, wat die Hebreërs in staat gestel het om in vrede te leef en hul grense te beveilig. Hy het 'n briljante kryger geword en teen die Filistyne geveg.

B) David (1077 v.C.)

Hy het die Filistyne permanent onderwerp aan die oorwinning van die reus Goliat. Hy het sy heerskappy uitgebrei van die Rooi See tot by die Eufraat, die hoofstad van die koninkryk, wat Jerusalem was, gebou, aangesien hy die ware stigter van die Hebreeuse koninkryk (Israel) was.

C) Salomo (1037 v.C.)

Gekenmerk deur sy wysheid onder sy bewind is groot voorspoed behaal as gevolg van die toename in handel tussen die Nyl en Mesopotamië, en Palestina was die noodsaaklike stap vir handelaars wat na hierdie twee streke gereis het. Hy het die groot tempel van Jerusalem gebou, hy het geen oorloë gevoer nie, en hy het sy lewe in volle vrede geslaag en in sy groot en weelderige paleis gewoon, waarin hy ooit die eksotiese koningin Sheba van Arabië sou ontvang, en waarin, danksy die heerskappy rustig sou hy drie beroemde integrale boeke uit die Bybel skryf: “Die Hooglied”, “Spreuke” en “Prediker”.

D) Jerobeam (931 v.C.)

Met Salomo dood, moes sy seun Rehabeam hom opgevolg het, maar tien van die twaalf stamme het Jerobeam gekies, wat die koninkryk van Israel gestig het. Daarteenoor het die twee oorblywende stamme, die stamme van Benjamin en van Juda, die koninkryk van Juda gevorm. Hierdie skeuring of skeiding was slegs van politieke aard en nie godsdienstig nie, aangesien beide koninkryke gevolg het op wat deur Jehovah of Yahweh opgelê is.

Kulturele gebruike in die antieke Hebreeuse beskawing

Hulle het musiek waardeer en dit by godsdienstige seremonies gebruik. Die shofar was 'n tipiese Hebreeuse instrument, die horing van 'n ram wat gebruik is om rituele seremonies te belê. Hulle gebruik ook siters, timbrels (tamboeryne) en fluite om slegs die gewildste te noem. Daar was geen skilderye of beeldhouwerke uit vrees dat hulle in afgodediens sou val nie. Die Bybel noem musiek, dans en poësie, wat drie dissiplines is wat nou verwant is en wat in aanbidding gebruik is, as 'n bewys van vreugde en om die Skepper te eer. In die tyd van koning David was musiek en dans, atleties en gratis, onder die toesig van die godsdienstige. Dans is later uitgesluit, maar musiek en gesange was deel van die seremonies.

Die Hebreërs het hulle toegewy aan landbou en veeteelt. Die kenmerkende gewasse was olywe en wingerdstokke, en hulle het ook peulgewasse en lensies verkry. Die herders van skape, osse, bokke, perde en kamele het hul landboubedrywighede vergesel. Hulle het ook in keramiek gewerk en talle tekstiele van wol en linne gemaak.

Hulle kenmerkende rok was 'n tuniek wat tot by die voete gekom het, gemaak met rande wat volgens die Bybel hulle herinner aan die godsdienstige gebooie.
Boonop val hulle op in musiek, Samuel was die skepper van 'n musiekskool. Hulle het as hul musiekinstrumente trompette, fluite, tamboeryne, harpe en horings van diere gebruik.
Die Bybel noem musiek, dans en poësie, wat drie intiem verwante dissiplines is en wat in aanbidding gebruik is, as 'n demonstrasie van vreugde en ter ere van die Skepper. In die tyd van koning David was musiek en dans, atleties en gratis, onder die toesig van die godsdienstige. Dans sou later uitgesluit word, maar musiek en gesange was deel van die seremonies.

Prestasies en bydraes tot die mensdom

Die bydrae tot die mensdom wat die meeste opval, is hul godsdiens, aangesien dit alle aspekte van die Hebreeuse kultuur oorheers het. Die verbod om die goddelike gestimuleerde literatuur voor te stel, en die gevolg was die Bybel, het ook die Heilige Skrif genoem. Die Ou Testament is vir die Hebreërs geskryf. Dit spreek van die gebruike en morele gedagtes van die Israeliete. Later het die Christene die Nuwe Testament bygevoeg met die koms van Christus en die oorsprong van die Christendom. Die eerste groot verskil in die godsdiens van die Hebreeuse volk uit die res van die Nabye Ooste is om in slegs een God te glo. Hierdie God is regverdig en goed en eis van sy volk die vervulling van 'n sekere moraliteit. Hy het nie 'n menslike vorm nie, wat beteken dat hy nie verteenwoordig kan word nie. Die mens is minderwaardig as Hom, soos God hom na sy beeld onsterflik gemaak het, maar soos hy gesondig het, moet hy gestraf word.

Sosiale organisasie

Patriargie

Die kern van die Hebreeuse samelewing was die patriargale familie, waarin die vader die hoogste gesag was. Aan die begin het die Hebreërs in gesinsgroepe of stamme gewoon wat gelei is deur die oudste, die aartsvader, wat geregtigheid uitgevoer het, oorlog en godsdienstige rites gelei het.

Die monargie

Saul, 'n goeie vegter wat hulle vyande tegemoet gegaan het, was die eerste Hebreeuse koning. In die jaar 1000 v.C. David is gekies as die opvolger van Saul. Die nuwe koning het hul vyande in die gesig gestaar, Jerusalem verower en dit in die hoofstad van die staat gemaak.

Politieke organisasie

Hulle is in stamme verdeel, sonder om een ​​staat te vorm wanneer hulle aangeval word, aanvaar hulle uiteindelik een hoof, 'n regter genoem, wat oor die algemeen 'n militêre leier was. Hierdie regter sou verskillende stamme onder sy gesag verenig. Die dood van Salomo het 'n wedywering tussen die twaalf stamme ontketen wat geëindig het in die verdeling van die koninkryk in twee verskillende state:

a) die tien stamme van die noorde het die Koninkryk Israel, groter en sterker, saamgestel met sy hoofstad in Samaria.

b) die twee stamme van die suide het die koninkryk Juda, met sy hoofstad in Jerusalem, uitgemaak. As gevolg van hierdie verdeling was daar 'n ekonomiese en godsdienstige agteruitgang.

Kuns in die antieke Hebreeuse beskawing

Die meerderheid literêre werke is saamgestel en georganiseer gedurende die hoogtepunt van die monargie en in opdrag van die koning. Die Psalms, Spreuke, huweliksliedere van die Hooglied, die Kronieke, Genesis, Exodus, Rigters, die konings en ander boeke van die wysheidsboeke, soos Prediker, verdien spesiale vermelding. Hulle het musiek waardeer en dit in hul godsdienstige seremonies gebruik. Die shofar was 'n tipiese Hebreeuse instrument, die horing van 'n ram wat gebruik is om rituele seremonies te belê. Hulle het ook siters, timbrels (tamboeryne) en fluite gebruik, om die gewildste te noem. Daar was geen skilderye of beeldhouwerke uit vrees dat hulle in afgodediens sou val nie en omdat dit ook verbied was omdat hulle God nie voorgestel kon word nie en watter menslike vorm of iets soortgelyks dit sou kon neem as 'n poging om hul God te verteenwoordig. Hulle argitektuur het die paleise, die huise van die edeles en die tempels daarin onderskei.

Ekonomie en aktiwiteite

Die Hebreërs, gevestig in Palestina, het hulself toegewy aan landbou en veeteelt. Die kenmerkende gewasse was olywe en wingerdstokke, en hulle het ook peulgewasse en lensies verkry. Die herders van skape, osse, bokke, perde en kamele het hul landboubedrywighede vergesel. Hulle het ook in keramiek gewerk en talle tekstiele van wol en linne het die belangrikste van hul ekonomiese aktiwiteite gemaak: handel. Dit was te danke aan die feit dat hul vestiging, Palestina, 'n brugland was, dit wil sê 'n deurreis deur handelaars tussen Mesopotamië en Egipte: hulle het olie en wyn uitgevoer en metale, ivoor en speserye ingevoer.

Samelewing

Die Israelitiese samelewing was intiem verwant aan hulle godsdiens. Die kern van die Hebreeuse samelewing is die familie, wat patriargaal is. Die vader is die hoogste gesag. Daar was ook slawe, dit is verkry deur dit te koop of as krygsgevangenes. In hul tyd as nomades het die Hebreërs in tente gewoon met min meubels. Hierdie lewenswyse het hul beweging vergemaklik op soek na weivelde vir hul kuddes. Nadat hulle hulle in Palestina gevestig het, het hulle in huise van klip gewoon, omring deur tuine en het hulle nedersettings gevorm.

Godsdiens van die Hebreërs:

Monoteïstiese godsdiens (geloof in slegs een God: Yahweh of Jehovah): Die Hebreeuse volk het die oortuiging gehad om net in een universele God, Jehovah, die skepper van alle dinge, te glo. Dit was die produk van 'n lang godsdienstige evolusie, gekristalliseer deur Moses, wat die monoteïsme kragtig opgedwing het gedurende die 40 lewensjare wat deur die woestyn dwaal, na die uittog.

1. Die dekaloog:

Dit bestaan ​​uit die tien gebooie wat Jehovah op die berg Sinai aan Moses gegee het

2. Godsdienstige feeste:
 • a. Paasfees: Ter herdenking van die vlug uit Egipte
 • b. Pinksterfees: Rekord van die ontvangs van die gebooie van God se wet
 • c. Huttefees: Rekord van die nomadelewe in die woestyn
3. Die profete

Hulle was onafhanklike mans vanweë hul oorsprong in die priesterlike kaste, en kritiseer hulle in die openbaar optrede wat volgens hulle strydig was met die Hebreeuse opvattings. Hulle het opgetree tussen die era van die skeuring en die Babiloniese ballingskap. Die bekendste was: Amos, Jeremia, Jesaja, Esegiël, ens.

4. Die Bybel (1657 v.C.)

Die Ou Testament handel oor die Hebreeuse geskiedenis, gebruike en tradisies.

 1. Die Pentateug bestaan ​​uit die eerste vyf boeke van die Bybel:
  1. Genesis (dek die skepping van die wêreld, die groot vloed en die tydperk van die aartsvaders)
  2. Exodus (Moses en die ontvangs van die Tien Gebooie)
  3. Levitikus (aanbidding, burgerlike en strafwet van die Hebreërs)
  4. Getalle (optog van die Hebreërs van Sinai na die Jordaan)
  5. Deuteronomium (Tweede Wet: diskoerse van Moses se "Mosaïese Wet")
  1. Mishnah (groot skriftelike samestelling van die Joodse mondelinge tradisie)
  2. Gemara (aanvulling en slot van die eerste)

  Die Ou Testament bevat ook historiese en profetiese boeke en boeke van wysheid. In totaal is daar 21 boeke van heilige skrywers, van uiteenlopende waarde en van filosofiese literêre aard.

  • Nuwe Testament: 27 boeke, handel oor die lewe van Jesus, dade van die apostels, ens., Bestaande uit:
   • Die Vier Evangelies (Saint Mark, Saint Luke, Saint Matthew, and John)
   • Handelinge van die apostels
   • Briewe van Paulus en Sint Petrus
   • Die Openbaring deur Sint Johannes
   • Verspreiding van die Joodse volk

   Verspreiding van die Joodse volk

   1. Sekte

   Die vernietiging van die koninkryk van die Jode in die 6de eeu v.C. het verskillende sekte gegenereer. So het ons:

   • Sadduseërs.- Ondersteuners van die Romeinse gebruike: Ryk klas wat die onsterflikheid van die siel ontken het.
   • Fariseërs.- van 'n sekere nasionalistiese gees, hoopvol in die Messias, en beskou hulself as die enigste tolke van die Wet.
   • Essene.- Hulle het klein gemeenskappe gevorm waar 'n ernstige moraliteit geheers het en die beginsels van Moses op die letter van die wet toegepas is.
   • Yweraars.- Hulle het die verowering van Palestina deur die Romeine gekant. Hulle bepleit geweld en die uitwissing van die indringers.

   2. Die Diaspora

   In die jaar 70 nC het die Romeinse keiser Titus Jerusalem ingeneem: baie Jode is as slawe verkoop en die res is uit hul land verdryf en versprei oor al die streke van die Romeinse Ryk (Diaspora).

   Die staat Israel

   In die hede bevind die Joodse volk, nadat hulle op verskillende tye oorheersing gely het, op 'n deel van die grondgebied van Palestina, as gevolg van die poging van die Sioniste, om 'n gebied te bekom. Dit het na die Tweede Wêreldoorlog, in 1948, ontstaan ​​as die staat Israel, met sy hoofstad in Jerusalem, wat strydig was met die opposisie van die naburige Arabiese state. Sedertdien het dit 'n reeks militêre konflikte met sy bure gehad, die Arabiere, soos dié van 1949, 1956 en 1973, en bevind hulle in die hede in konflik met die Palestyne wat hul grond opeis. Ten spyte hiervan het Israel aansienlike politieke, sosiale en ekonomiese ontwikkeling bereik.


   KAART VAN LEBANON STUDIEBRONNE

   M. J. Strazzulla, professor in Griekse en Romeinse oudhede aan die Universiteit van Foggia, Italië, bied 'n unieke blik op die aardrykskunde en geskiedenis van Libanon. Sestien belangrike monumente, op agt argeologiese terreine, waaronder Baalbek, een van die wonders van die wêreld, word in hierdie verhelderende en boeiende boek ontleed en bespreek! Klik om weer na barnesandnoble.com verwys te word om u kopie vandag te koop!

   KAARTE VAN LEBANON

   Die geskiedenis van Libanon hang grootliks af van die land se aardrykskunde. Die berge druk teen die see en die land het dus 'n uiteenlopende identiteit ontwikkel. Elke kaart van Libanon sal die noodsaaklikheid van 'n paar keer na die see duidelik maak. Die natuur het dit aangemoedig met haar talle natuurlike hawens, langs die Libanese kuslyn. 'N Ander segment soek toevlug en beskerming op die groot hoogtes van die twee bergreekse van Libanon.

   Hierdie twee reekse, die Libanonberg in die weste en die Anit-Libanees in die ooste, is twee van die mees robuuste streke in die wêreld. Hulle bly die hele jaar deur sneeu bedek. Die beroemde berg Herman is die hoogste piek van die anti-Libanese berge, net meer as 9200 voet.

   Bankwese is die hoofbedryf in Libanon. Ander bedrywe sluit voedselverwerking, juweliersware, sement, tekstiele, minerale en chemiese produkte in. Die kusvlakte produseer groot hoeveelhede sitrus, druiwe, tamaties, appels en ander vrugte en groente. Skaap grootmaak is ook 'n groot deel van die land se landbou.

   Die belangrikste uitvoer van Libanon sluit voedsel, tabak, tekstiele, chemikalieë, edelgesteentes en metaalprodukte in.

   Die land is 2/3 Moslem en 1/3 Christen. Burgeroorlog het in 1975 tussen die twee godsdienste uitgebreek en geduur tot 1991. Demokrasie is daarna herstel, met regeringsposisies wat op godsdiens uitgegee is. Israel en Sirië het albei troepe na Libanon gestuur tydens die burgeroorlog. Israel onttrek sy troepe in 2000, en Sirië volg vyf jaar later.

   MOUNT HERMON

   MOUNT HERMON Hermon, wat meer as 9200 voet hoog is, is die grootste piek in die anti-Libanese bergreeks. Dit is ongeveer 1000 voet korter as die hoogste piek op die berg Libanon. Berg Hermon is deur die eeue heen deur baie name genoem. Dit is veral bekend as Ba'al Hermon, Senir, Sirion en Sion. Arabiere noem dit vandag "Jabel A-talg". Daar word gesê dat Og, die koning van Basan, oor die berg Herman geheers het in die Ou Testamentiese boek Josua. Josua 12: 4-5 maak kennis dat Og die oorblyfsel van die Refaïm was. Die Ou Testament assosieer die Refaïm met die Nefilim. Hermon, volgens Henog, is waar die oorspronklike Watchers, die vaders van die Nephilim, neergedaal en uit die hemel neergedaal het. Interessant genoeg is daar meer as twintig antieke tempels op die berg en naby die omgewing gevind. Hermon is ongetwyfeld een van die geheimsinnigste en heiligste plekke ter wêreld.

   KAARTE VAN LEBANON & ISRAEL

   LEBANON & ISRAEL Alhoewel Israel tydens die verowering nooit ten volle in Libanon ingedruk het nie, toon die kaart van Libanon hieronder dat hulle hul Kanaänitiese vyande heeltemal agtervolg het van Merom na Sidon, in die suide van Libanon. Libanon het tydens die regering van Saul buite die besit van Israel gebly.

   David het egter die lande verower vanaf die Libanonberg, oorkant die Beqa-vallei, en ooswaarts verby die Anti-Libanese bergreeks. Tadmor was die oostelike en noordelike grens van Dawid se verenigde Israel. Tadmor is 160 km noordoos van Mount Herman geleë.

   Salomo het Dawid se grense noordwaarts uitgebrei tot by Tifsa, in Beth-Eden. Tiphsah strek ongeveer 95 kilometer noord van Tadmor. Die omvang van Israel se besetting van Libanon het egter dieselfde gebly. Phoenicia maintained its identity throughout the United Monarchy. The two countries shared friendly relations, for the most part, and often exchanged goods. Solomon extended Israel's boundary north of Hamath, as well.

   Thus, all of the map of Lebanon bordered Solomon's kingdom in the north. Solomon maintained very cordial relations with Hiram, king of Tyre. His most profitable business enterprises were in conjunction with the Phoenicians. Solomon was simply extending his father's policy of friendly relations with their northern neighbors. Solomon used the famous "cedars of Lebanon" in many of his construction projects, both in Jerusalem and throughout the country. He built a fleet for Israel, supplied by Hiram with the craftsmen and sailors needed to maintain such a fleet. In fact, Solomon's fleet sailed to many ports previously visited by the Phoenician merchant ships.

   A MODERN DAY MAP OF LEBANON, ISRAEL & SYRIA. NOTICE ALL THREE COUNTRIES SHARE A BORDER IN ISRAEL'S NORTHEAST.


   The Bible Unearthed : Archaeology's New Vision of Ancient Isreal and the Origin of Sacred Texts

   In this groundbreaking work that sets apart fact and legend, authors Finkelstein and Silberman use significant archeological discoveries to provide historical information about biblical Israel and its neighbors.

   In this iconoclastic and provocative work, leading scholars Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman draw on recent archaeological research to present a dramatically revised portrait of ancient Israel and its neighbors. They argue that crucial evidence (or a telling lack of evidence) at digs in Israel, Egypt, Jordan, and Lebanon suggests that many of the most famous stories in the Bible—the wanderings of the patriarchs, the Exodus from Egypt, Joshua’s conquest of Canaan, and David and Solomon’s vast empire—reflect the world of the later authors rather than actual historical facts.

   Challenging the fundamentalist readings of the scriptures and marshaling the latest archaeological evidence to support its new vision of ancient Israel, The Bible Unearthed offers a fascinating and controversial perspective on when and why the Bible was written and why it possesses such great spiritual and emotional power today.


   Verwante artikels

   Beautiful mosaics and misspelled inscriptions uncovered at archaeological site in northern Israel

   Before Judaism: The 8,000-year-old history of pomegranate reverence

   The obscure origins of Yom Kippur

   A mosaic at the ancient synagogue at Ein Gedi on the Dead Sea is another outlier it has images of birds but no zodiac. Still, it has Hebrew inscriptions listing the 12 zodiac signs and the 12 Hebrew months.

   Hammat Tiberias was next door to Tiberias, home to the Sanhedrin Jewish High Court. Surely the rabbis wouldn&rsquot have put up with filth.

   How did imagery become acceptable in synagogues?

   Kry die nuutste nuus en ontledings in u inkassie

   Wag asseblief…

   Dankie dat u aangemeld het.

   Ons het meer nuusbriewe wat ons dink u interessant sal vind.

   Oeps. Iets het verkeerd geloop.

   Dankie,

   Die e -posadres wat u verskaf het, is reeds geregistreer.

   The answer lies in the kind of Judaism practiced in these synagogues. It was not Rabbinic Judaism, which would eventually become Judaism as we know it but at the time was only taking shape on the sidelines of the Jewish world. The Jews who prayed in these and other synagogues belonged to what was then the mainstream of Judaism but is now long forgotten: Hellenistic Judaism.

   The Mithraic mysteries and the Jews

   Hellenistic Judaism began to take shape in Ptolemaic Egypt (305 to 30 B.C.E.) and quickly spread throughout the eastern Mediterranean. Jewish soldiers stationed throughout the territories of the Ptolemaic and Seleucid empires took this form of Judaism to far-flung regions such as Cyrene (now in Libya), Cyprus, Syria and Asia Minor. There, these communities, which were initially very small, grew rapidly, perhaps becoming as large as half the urban population by the end of the first century C.E.

   The exponential growth of the Jewish populations in these regions cannot be explained by Jewish fecundity. The synagogues popping up all over the Roman Empire, especially in its Greek-speaking east, were accepting non-Jews into their fold.

   Part of the Huqoq mosaic Jim Haberman

   The fact that Judaism at the time was growing at a great rate due to the acceptance of converts might seem strange to us, but inscriptions found in the synagogues of the period attest to members who were proselytes and &ldquoGod fearers&rdquo &ndash non-Jews who worshipped the Jewish god but hadn&rsquot fully converted &ndash perhaps because they were reluctant to undergo circumcision.

   In parallel, Roman religion was undergoing profound change. The Greco-Roman gods were losing their luster and Roman eyes began to drift to the exotic religions of the East, one being Hellenistic Judaism.

   Among other eastern religions gaining large followings throughout the Roman Empire at the expense of the old gods were the cult of the Egyptian goddess Isis, the Persian god Mithra, and the sun god Sol Invictus, whose provenance is contested. Other eastern practices were also gaining traction, notably astrology, originally a Babylonian pseudoscience that was becoming an obsession among Romans, while the oracles of old were neglected and disappeared.

   As Roman religion was changing, so too was the religion of Judea. Following the destruction of Second Temple Judaism in the disastrous anti-Roman revolts in the 60s and 130s C.E., the dominant form of Judaism practiced in Judea at the time, a Judaism centered around the Temple, disappeared. Hellenistic Judaism became the dominant form of Judaism in the Holy Land in the following centuries, as the mosaic-adorned synagogues attest.

   These shuls and their mosaics only seem strange when compared to the later synagogues of Rabbinic Judaism, but they are perfectly in line with the Roman cults of the period. Indeed, Hellenistic Judaism is best understood as a Roman cult.

   The comparison of Hellenistic Judaism and Roman Mithraism is especially intriguing. Hundreds of mithraea, caves or rooms designed to look like caves in which Roman adherents of the cult practiced Mithraism&rsquos mysteries, have been discovered. These bear some resemblance to the Hellenistic synagogues.

   Part of the mosaic floor at the ancient Ein Gedi synagogue PHAS / Universal Images Group vi

   Among the relevant similarities are the portrayal of Mithra as a solar deity on a horse-drawn chariot and astral imagery including the signs of the zodiac. So in this respect the existence of the zodiac and the portrayal of the Jewish god as a solar deity in synagogues was in line with the general thrust of Roman religion during the period.

   A different kind of Judaism

   Hellenistic Judaism was very different from the Rabbinic Judaism that would later supplant it.

   Prayer and reading of scripture was in Greek, not Hebrew. The practices and beliefs were also very different, if we take the writing of the first-century philosopher Philo as representative. Though lacking any central leadership, the rituals probably varied quite a bit from community to community. Also, a synagogue was headed not by a rabbi but by an archisynagogos (&ldquohead of the synagogue&rdquo) and a council of elders (presbyteroi).

   Hammat Tiberias synagogue: Inscription in Greek Itai

   This form of Judaism is alien to us because it did not last. After flowering in the fourth and fifth centuries &ndash as attested by the synagogues built in this period &ndash Hellenistic Judaism collapsed and disappeared, together with the Roman society in which it existed.

   Hellenistic Judaism disappeared for many reasons. Christianity, which began as an offshoot of Hellenisitic Judaism but evolved into a separate religion, brought with it persecution and conversions. But that was only part of the problem. The Early Medieval Period was marked by cataclysms including earthquakes, the Little Ice Age, crop failures, plague, and wars: Germanic and then Muslim invasions of the lands of the former Roman Empire. Millions died during these terrible times, including millions of Jews.

   By the time the Mediterranean Basin recovered, the number of Jews had plummeted, and the survivors found their leaders among the rabbis, who would have taken a dim view of the pagan artwork in the middle of a synagogue floor.

   The religion that these rabbis brought to their communities, Rabbinic Judaism, taking the place of Hellenistic Judaism, was not new. It began to take shape after the destruction of the Second Temple in 70 C.E. and developed in two major centers, the Galilee and Babylonia, basically modern-day Iraq. Some of these early rabbis would have been neighbors of the Jews who prayed in these mosaic-adorned synagogues. In all likelihood, the rabbis even prayed in them themselves.

   But as is evident from their writings (the Mishnah and other Tannaitic literature), the rabbis were not in control of Jewish religious practices during the Roman and Byzantine periods. The synagogues had their own independent leadership. The rabbis&rsquo place was the court and study house, not the synagogue.

   Thus the Jewish populations decorated their synagogue floors with Capricorn and all the others, and Helios/Yahweh. But what about the prohibition on graven images?

   Parsing &lsquograven image&rsquo

   Making graven images was categorically forbidden in the Ten Commandments: &ldquoThou shalt not make unto thee a graven image, even any manner of likeness, of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth&rdquo (Deuteronomy 5:7).

   Like all other sections of the Torah, the date of this text is disputed. But whether dating to the First Temple period or earlier, or written later in the Exilic age, it was probably not understood as banning all representational art, just cultic statues.

   Sacrifice of Isaac, mosaic at Beit Alfa Talmoryair

   Clearly by the time of these synagogues, the fourth to sixth centuries C.E., the local Jews were comfortable with representational art. They would have presumably objected to representations of pagan gods, however, hence the solar deity in the synagogues was meant to represent the God of Israel, most scholars agree.

   Other scholars have suggested that the sun image represents the deity's eternal promises to the people of Israel, as brought in the story of Abraham's aborted sacrifice of Isaac, which is also depicted in some of these synagogue mosaics or his promise to King David, via the prophet Nathan: "Thy throne shall be established forever."

   Aviam suggests that Helios doesn&rsquot represent Yahweh per se but the sun. &ldquoTogether with the moon and stars, the 12 months and seasons, the image is representative of the power of god in the universe he created,&rdquo he says.

   The bottom line is that it&rsquos hardly surprising that Roman-Byzantine synagogues portrayed the sun, or Yahweh as a solar deity: The Jews who prayed there were essentially Romans and this is how the Romans of the period envisioned and portrayed the supreme god.

   Furthermore, the presence of the zodiac is in line with the trends of the time. In fact, Jewish expertise in astrology and astronomy may have been one of the major draws of Judaism in the first place.

   Today we tend to think of astrology as anathema to Judaism, but that wasn&rsquot the case then. For example, the anonymous second-century B.C.E. author known as Pseudo-Eupolemus believed that Abraham invented astronomy. In the first century C.E., the Roman-Jewish historian Josephus claimed that Abraham taught the Egyptians the art of astronomy. And, in the Historia Augusta collection of biographies, the second-century Roman emperor Hadrian was quoted as saying that all the heads of synagogues at the time were astrologers.

   The rabbis of the Talmudic age also believed in the efficacy of astrology. For example, a very important third century rabbi, Rabbi Samuel, is said to have been an astrologer (for example, Berachot 58b in the Talmud). Another important rabbi, Rava of the fourth century, is quoted in the Talmud as saying: &ldquoDuration of life, progeny, and subsistence are dependent upon the constellations&rdquo (Moed Katan 28a).

   Beit Alfa Synagogue: The Zodiac, the four seasons and the sacrifice of Isaac Betty Nudler

   When the Talmud does criticize astrology, it&rsquos not out of the belief that the celestial realm doesn&rsquot determine the comings and goings on earth. It&rsquos because of the shortcomings of astrologers who fail to correctly read the signs.

   In later generations, many medieval rabbis practiced astrology and sometimes practiced the art in the service of kings. For example, the eighth-century Jewish astronomer Mashallah ibn Athari was the court astrologer to the Abbasid Caliphate.

   What about the seasons? Why were they there?

   The mitzvah of the seasons

   According to Rabbi Shmuel bar Namani, Rabbi Yoanan said: From where is it derived that there is a mitzvah incumbent upon a person to calculate astronomical seasons and the movement of constellations? As it was stated: &ldquoObserve therefore and do them for this is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples, that, when they hear all these statutes, shall say: &lsquoSurely this great nation is a wise and understanding people.&rsquo&rdquo (Deuteronomy 4:6) &ndash The Babylonian Talmud Shabbat 75a.

   Beit Alfa synagogue mosaic showing Helios riding a chariot, personifications of the four seasons in the corners

   The modern Hebrew word for season is onah but the Talmud refers to the four phases of the year as tekufot, derived from &ldquocyclic,&rdquo Aviam says. The Talmudic tekufot are Nisan, the spring Tamuz, the summer Tishri, the autumn and Tevet, the winter. In the Diaspora, Jews refer to the High Holy Days, but Jewish Israelis just call them the Tishri holidays, Aviam notes.

   The Tishri autumn season is personified by a woman surrounded by symbols of fall agriculture. The vast majority of people in Byzantine Palestine were farmers, he adds.

   So, just as humans evolved from ratty micro-mammals that frisked between the toes of dinosaurs, religions evolved too. Today, the sages of old would be tarred and feathered on Facebook for their ideas, but the kabbala advocated the invoking of &ldquodivine names&rdquo to gain powers.

   The evolution of Judaism is quite similar to the evolution of biological species. It's not a neat progression from First Temple Judaism to Second Temple Judaism and then to Rabbinic Judaism, as Jewish history is often viewed. Rather, the religion evolved with time and some forms were false starts, while others spread and continue to evolve to this day, like Rabbinic Judaism, Christianity, Samaritanism, and Karaite Judaism.

   To return to the metaphor of the dinosaurs and the tiny furry animals from which we evolved, we could say that Hellenistic Judaism with its zodiac mosaics was like the dinosaurs: great at the time but destined to go extinct &ndash in the calamitous Early Middle Ages. It was the small, at the time almost imperceptible, Rabbinic Judaism that survived these disasters and became the Judaism of later periods, much like the rodents that survived the dinosaur-killing disaster from which we eventually evolved.


   Map of Ancient Israel and Judah

   After more than a century of slavery, the children of Israel are freed from Egyptian bondage by God using Moses and Aaron. It was only after a series of plagues that Pharaoh Thutmose III finally agreed to give the Hebrew slaves their freedom in 1445 B.C. It is such freedom that allowed the people to eventually form one, and then later two, kingdoms.

   After the Exodus the twelve tribes of Israel are made to wander the wilderness for forty years as punishment for the sins they committed after leaving Egypt (Deuteronomy 8:2). Joshua leads a new generation, in 1405 B.C., into the land God promised to Abraham. Seven years later, in 1398 B.C., the land of Canaan is divided by lot among the tribes (Joshua 14).

   After taking possession, through warfare, of their God-given inheritance in the Promised Land, the children of Israel were governed (usually) by individuals known as Judges. The Judges were God's response (usually) to his people crying out to be freed from those He allowed to oppress them because of their sins.

   For example, because of their collective sins, God allowed the Midianites to oppress his chosen nation for seven years (Judges 6:1). It was only after the people cried out to God for help that He inspired and used Gideon to free them from Midianite oppression (Judges 6 - 8). After Israel was freed Gideon served as their Judge for forty years (1145 - 1105 B.C.).

   Another well-known person God inspired to save his people was Samson. God, in response to the disobedience of Israel and Judah, allowed the Philistines to harass and oppress them for forty years (Judges 13:1) . He then inspired and gave miraculous strength to Samson in order to free the people.


   Were ancient Israel's neighbors henotheistic? - Geskiedenis

   For more than 300 years during the Late Bronze Age and early Iron Age, Egypt ruled Canaan. Deities, arts and technology were intermingled between the two cultures.

   The Egyptian culture developed alongside Cannan and Ancient Israel for thousands of years. Early on in its history, Egypt was unified under the rule of a single king, or pharaoh. In the Old Kingdom of Egypt (2675&emdash2130 BCE), the pharaoh was the head a highly centralized government and his officials oversaw massive building projects along the Nile River. The most famous of these projects were the three Great Pyramids built in the Giza Plateau as tombs for the pharaohs Khufu, Khafre and Menkaure. It was also during the Old Kingdom that the process of mummification came into use to preserve the body of the Egyptian deceased.

   The peace and prosperity of the Old Kingdom ended in years of civil war and discord (c. 2130&emdash1980 BCE) known as the First Intermediate Period. The Pharaoh Mentuhotep II eventually reunified Upper Egypt and Lower Egypt to begin the Middle Kingdom (c. 1980&emdash1630 BC). Thebes became the most important center for Egyptian religion and many pharaohs chose to be buried across the Nile River in the Valley of the Kings.

   Turmoil once again boiled in Egypt as the Hyksos, foreigners of Canaanite origin, took control of Lower Egypt in the Second Intermediate Period (c. 1630&emdash1539 BCE). Native Egyptian rulers from Thebes eventually expelled the Hyksos from the Nile River delta and re-established the centralized government. Egyptian control was extended in the New Kingdom (c.1539&emdash1075 BCE). Aggressive pharaohs marched their armies south into Nubia and north as far as Syria.

   In 1456 BCE, Pharaoh Thutmoses III won a decisive battle against a coalition of Canaanite rulers at Megiddo. The great Pharaoh recorded his triumph in Egypt:

   Inasmuch as every prince of every northern land is shut up within it, the capture of Megiddo is the capture of a thousand towns!

   Annals of Thutmoses III

   Egypt used Canaan as a buffer against rival empires further north, such as the Mitanni. Canaan was also a source of revenue through taxes, tribute and trade. Egypt stationed small garrisons in major towns like Jerusalem and created administrative centers like the one at Beth Shean in Israel. These centers had buildings with distinctive Egyptian architecture and were inscribed with hieroglyphs. Canaan developed sporadically under Egyptian rule. Although some major centers prospered, many towns and villages declined in size or were abandoned. No new city walls were built.

   Egyptian imperialism led to a dramatic increase in cultural exchange. Many Egyptian bureaucrats and soldiers were stationed in Canaan and Egyptians and Canaanites often lived side by side. Musical instruments, poetry, myths, weapons, clothing designs&endasheven gods and goddesses&endashpassed from one culture to the other. Many of these influences were long lasting. Scribes in Iron Age Judah continued to use Egyptian numbers 550 years after the end of the Egyptian empire.

   Although it may be interpreted from Egyptian written sources that Egypt exercised little control over this region after the Nineteenth Dynasty, the archaeological evidence from Palestine suggests otherwise at least for the first kings of the Twentieth Dynasty. Beth Shan remained an Egyptian colony with houses built according to Egyptian style, complete with door lintel inscriptions in hieroglyphics. Egyptian architectural structures, square-shaped houses made of mud-brick, occur at Aphek, Ashdod, Beth Shan (1550 and 1700 houses), Gaza, Hesi, Jemmeh, Joppa, Tell el-Farah S (Sharuhen) and Tell Masos and Tell esh- Sharia (Ziklag). The Timna copper mines continue to be controlled until perhaps Ramesis VI. Egyptian pottery can be cited from many early Iron I sites as well. In summary, it seems at least plausible to suggest that Egypt continued to dominate this region at least until the mid-part of the century and perhaps to the end of the century at least at Beth Shan.


   Kyk die video: ВлогЖизнь в Израиле Почему мы вернулись в Россию