Federale kunsprojek

Federale kunsprojek


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die Works Projects Administration (WPA) is in 1935 deur Franklin D. Roosevelt gestig as deel van die New Deal -poging om die depressie te bekamp. Dit het die Federal Art Project (FAP) ingesluit wat finansiering verskaf het vir die aanstelling van kunstenaars. Onder leiding van Holger Cahill het dit kunstenaars in diens geneem, terwyl 'n klein aantal nie-hulpverleners vir toesighoudende posisies gehandhaaf is. Kunstenaars het $ 23,50 per week ontvang en daar word van hulle verwag om binne 'n bepaalde aantal weke een groot stuk te vervaardig, of om 'n sekere aantal dae aan 'n muur- of argitektoniese beeldhouwerk te werk.

In 1936 het die Federal Art Project meer as 5000 kunstenaars in diens gehad. In agt jaar (1935-43) het die FAP 2,566 muurskilderye, meer as 100,000 eselskilderye, 17,700 beeldhouwerke en 350,000 fyn afdrukke vervaardig. Die koste van die FAP was meer as $ 35,000,000.


Rekords van die werkprojekte -administrasie [WPA]

Gestig: In die Federal Works Agency (FWA) by herorganisasieplan nr. I van 1939, van krag op 1 Julie 1939.

Voorgangersagentskappe:

  • Siviele Werke-administrasie (CWA, 1933-34)
  • Federal Emergency Relief Administration (FERA, 1933-38)
  • Works Progress Administration (1935-39)

Afgeskaf: By presidensiële brief, 4 Desember 1942, van krag op 30 Junie 1943.

Opvolger agentskappe: Afdeling vir likwidasie van die Work Projects Administration, FWA (1 Julie 1943-30 Junie 1944) FWA en NYA as funksionele opvolgers.

Soek hulpmiddels: Francis T. Bourne, samest., "Voorlopige kontrolelys van die sentrale korrespondensie-lêers van die werkprojekte-administrasie en sy voorgangers, 1933-44," PC 37 (1946).

Verwante rekords: Teken afskrifte van publikasies van die Work Projects Administration en sy voorgangers op in RG 287, Publications of the U.S. Government. Rekords van die Civilian Conservation Corps, RG 35.
Rekords van die National Youth Administration, RG 119.
Algemene rekords van die Federal Works Agency, RG 162.

Toegang tot onderwerp: New Deal -agentskap.

69.2 ADMINISTRASIE VAN DIE BURGERWERKE ADMINISTRASIE
1933-39

Geskiedenis: Gestig deur EO 6420-B, 9 November 1933, onder gesag van die National Industrial Recovery Act (48 Stat. 200), 16 Junie 1933, om hulpverlening aan werklose persone te verskaf deur middel van openbare werkprojekte. Gelyktydig, en tot 'n mate met dieselfde personeel, saam met die Federal Emergency Relief Administration (FERA). Maart 1934 gelikwideer en funksies en rekords oorgedra na die noodhulpprogram van FERA.

69.2.1 Algemene rekords

Tekstuele rekords: CWA-sentrale lêers, insluitend 'n 'staatsreeks' van korrespondensie oor programadministrasie en projekte binne 'n enkele staat of gebied en 'n 'algemene onderwerp' reeks, 1933-34. Korrespondensie en telegramme met betrekking tot die voortsetting en werking van CWA-programme, 1934. Mikrofilmprojekrekords, gereël deur die staat, 1933-34 (608 rolle). Mikrofilm CWA verslae van vordering, indiensneming, ure en lone, afgehandelde projekte en statistieke, 1933-39 (22 rolle).

Foto's (1,550 beelde): CWA-projekte in Wisconsin, hoofsaaklik konstruksie en herstel van openbare geboue, 1933-34 (CWA, CM). SIEN OOK 69.10.

69.2.2 Veldkantoorrekords

Tekstuele rekords: Mikrofilmde administratiewe en projeklêers, 1933-34 (888 rolle), insluitend indekse, finale staatsverslae, ingenieursrekords, vergemaklikings en vorderingsregte, vorderingsverslae, CWA- en staatsverslagvorms, korrespondensie en ander rekords vir projekte in die volgende state :

Staat Rolletjies Staat Rolletjies Staat Rolletjies Staat Rolletjies
AR 48 KY 23 ND 22 SD 10
CA 59 LA 17 NH 7 TN 17
CO 10 MA 11 NJ 30 TX 29
DC 1 MD 8 NM 5 UT 10
DE 2 EK 9 NV 2 VA 20
FL 14 MI 15 NY 33 VT 4
GA 45 MN 13 OH 51 WA 27
ID 5 MO 15 OK 20 WI 50
IL 37 MS 29 OF 6 W V 23
IN 22 MT 8 PA 40 WY 4
IA 18 NE 14 RI 4
KS 11 NC 23 SC 17

69.3 AANTEKENINGE VAN DIE ADMINISTRASIE VAN DIE FEDERALE NOODHULP
(FERA)
1930-42

Geskiedenis: Gestig by gesag van die Federal Emergency Relief Act van 1933 (48 Stat. 55), 12 Mei 1933, om toelaes toe te ken aan staats- en plaaslike agentskappe vir regstreekse en werkshulp, om minimumhulpstandaarde op te stel en om inligting oor hulpprobleme te koördineer. , beleid en prosedures. Likwidasie wat in die Wet op noodhulp -toewysing van 1936 (49 Stat. 1611), 22 Junie 1936, uitgestel deur die Wet op Noodlenigingsbepaling van 1937 (50 Stat. 357), 29 Junie 1937, uitgestel is. .

69.3.1 Algemene rekords

Tekstuele rekords: Korrespondensie, 1933-36, gerangskik in 'n "ou algemene vak" (alfabetiese) reeks, en 'n "nuwe algemene onderwerp" (desimale klassifikasie) reeks. Rekords met betrekking tot die geskiedenis van federale hulpverleningsprogramme, 1935. Statuutverligting, 1930-34. Fragmentêre rekords van die kantoor van die assistent-administrateur met betrekking tot beleid, lone, ure, werkersklassifikasies, selfhelp-koöperasies en "witboordjie" -projekte, 1934-36. Mikrofilmrekords (75 rolle) insluitend aansoeke om hulpverlening, rekords van 1933-36 met betrekking tot staatshulpprogramme, 1933-39 korrespondensie van FERA- en WPA-amptenare rakende hulpverlening, 1933-42 FERA-werkprogramme, 1934-40 voltooi , projekte oorgedra of gestaak, 1935-37 en versoeke om inligting, 1933-40. Rekords met betrekking tot reliëfneigings, 1933-36, en stedelike verligting, 1933-38. Tabelle van FERA-reliëfdata, 1933-40.

Kaarte (11 items): Amerikaanse graafskapskaarte wat die vervaardiging, mynbou en landbou -indiensneming illustreer, afgelei van 1930 -sensusdata, n.d. (4 items). Amerikaanse ligging van Amerikaanse eiendomsbehuising, ongeveer 1935 (1 item). Voorgestelde dam te Bonaparte, IA, 1934 (6 items). SIEN OOK 69.7.

Fotografiese afdrukke (1 444 beelde): FERA-projekte in verskillende state, Puerto Rico (PR) en die Maagde-eilande (VI), insluitend foto's van die North Carolina Emergency Relief Administration, 1934-35 (FERA, FERAC). SIEN OOK 69.10.

Toegang tot onderwerp: Chattel verbande droogtehulp Florida orkaanramp, 1935 Hopkins, Harry L. Hervestigingsadministrasie landelike rehabilitasie Williams, Aubrey.

69.3.2 Rekords van die Afdeling Selfhelp-koöperasies

Geskiedenis: Onder die Federal Emergency Relief Act van 1933 het 'n program van toelaes aan state toegedien om koöperasies in staat te stel om goedere en dienste te vervaardig en uit te ruil.

Tekstuele rekords: Maandelikse vorderings-, finansiële en veldverslae, 1933-37. Korrespondensie, 1933-37. Algemene vaklêer oor koöperasies, 1933-37.

69.3.3 Rekords van die Transient Division

Geskiedenis: Onder toesig van toelaes aan state vir die verligting van behoeftige persone wat andersins gediskwalifiseer is deur verblyfvereistes.

Tekstuele rekords: Statistiese verslae, 1933-36. Opnames oor kampgeriewe, 1933-36. Beleidrekords oor die oprigting van werkkampe en die WPA-herorganisasie van die verbygaande program, 1933-36. Kampnuusbriewe, 1934.

69.3.4 Rekords van die werksafdeling

Geskiedenis: Geskep na beëindiging van die CWA om staats- en plaaslike hulpprojekte aan te moedig. Regulasies en prosedures uitgereik en tegniese advies gegee aan hulpverlenings wat toesig hou oor werkprojekte.

Tekstuele rekords: Prosedurebulletins, 1934-36. Korrespondensie en verslae rakende 'n landelike elektrifiseringsopname, ingenieurs- en konstruksieprojekte, die droogtehulp- en bestaans-tuinprogramme en die matrasprojek van die afdeling vir vroue, 1934-36.

69.3.5 Rekords van die noodopvoedingsprogram

Geskiedenis: Gestig in die Onderwysafdeling, Oktober 1933, om toesig te hou oor staats- en plaaslike projekte vir volwasse onderwys in geletterdheid, kuns en kunsvlyt, beroepsopleiding, oueronderrig en kindersorg. Help met die bestuur van kleuterskole en landelike skole.

Tekstuele rekords: Verslae, memorandums, korrespondensie en enkele onderrigmateriaal, 1933-39. Onderwerpindeks vir vakreeks en algemene korrespondensielêer, 1938-39.

Verwante rekords: Programrekords na 1939 in WPA -sentrale lêers, 69.4.1. Bykomende rekords oor studentehulp in RG 119.

69.3.6 Rekords van die afdeling vir ekonomiese navorsing

Tekstuele rekords: Korrespondensie, memorandums, verslae en navorsingsmateriaal met betrekking tot politieke, sosiale, industriële en landboustudies van die Amerikaanse ekonomie, 1934-37.

69.3.7 Rekords van ander FERA -afdelings en projekte

Tekstuele rekords: Personeeldata, opleidingsmateriaal en konferensie- en narratiewe verslae van die opleidingsprogram vir maatskaplike dienste, 1934-36. Rekords van die afdeling vir aanpassing, insluitend klagtes van state oor programadministrasie, 1934-35.

69.3.8 Rekords oor navorsing, statistiek en finansies

Geskiedenis: FERA Statistiekafdeling (na 1935, die Relief Statistics Unit) het weeklikse en maandelikse verslae van staats- en territoriale hulpverleners versamel wat die aantal gesinne en persone wat hulpfondse ontvang en die totale koste vir federale, staats- en plaaslike regerings toon. Onder die WPA -afdeling vir statistieke is die aktiwiteite vir statistiese verslagdoening voortgesit. SIEN 69.4.8.

Tekstuele rekords (111 rolle mikrofilm): Reliefverslae, 1933- 42. Finansiële rekords met betrekking tot Reconstruction Finance Corporation-fondse, 1933-34. Ouditverslae van administrateurs van staatshulp, 1933-1940. Maandelikse uitgawestate, 1934-42. Korrespondensie van FERA- en WPA-afdelings van navorsing en statistiek, 1935-42. Rekords met betrekking tot opsommende finansiële state, 1936-40. Statistiese verslae en ander rekords wat verband hou met FERA se spesiale hulpprogramme, insluitend die noodopvoedingsprogram, 1933-37 College Student Aid Program, 1934-35 Landelike rehabilitasieprogram, 1934-37 Transient Program, 1934- 40 droogtehulpprogram, 1934-36 Binnelandse Diensopleidingsprogram, 1936-37 en National Reemployment Service, 1933-34.

69.3.9 Rekords met betrekking tot landelike rehabilitasie -aktiwiteite

Tekstuele rekords: Mikrofilmrekords (14 rolle) met betrekking tot finansiële aangeleenthede, 1935 die oordrag van landelike rehabilitasie-aktiwiteite na die hervestigingsadministrasie, 1935-36 en koloniale rehabilitasie vir landelike gebiede, waaronder Cherry Lake Farms, FL Dyess Colony, AR Matanuska Valley Colony in Palmer, AK en Pine Mountain Valley Rural Community, GA, 1933-40.

69.3.10 Streekrekords

Tekstuele rekords: Projekvouers, registers en ander rekords met mikrofilm, 1933-36, wat verband hou met FERA-hulpprojekte in GA (50 rolle), LA (30 rolle), MA (103 rolle), ND (30 rolle) en OH (83 rolle) .

69.4 AANTEKENINGE VAN DIE ADMINISTRASIE VAN DIE WERKPROJEKTE EN DIE VOORWAARDERS daarvan
1931-44

Geskiedenis: Gestig as Works Progress Administration deur EO 7034, 6 Mei 1935. Veronderstelde dominante rol in werkshulpaktiwiteite. Word bedryf deur 'n sentrale administrasie in Washington, DC, streekkantore, staatsadministrasies en distrikskantore. Hernoem Werkprojekte Administrasie en geplaas onder FWA, 1939. Sien 69.1.

69.4.1 Algemene rekords

Tekstuele rekords: Sentrale korrespondensie lêers, 1935-44, insluitend 'n reeks "algemene onderwerp" (309 voet) en 'n "staat" reeks (870 voet). Gedeeltelike indeks, 1935-38. Fragmentêre korrespondensie en memorandums, kantoor van die kommissaris, 1935-41. Oorspronklike en mikrofilmde rekords (92 rolle) met betrekking tot die toewysing van fondse ("Presidentsbriewe"), 1935-43. Mikrofilmrekords met betrekking tot WPA -likwidasie, 1943 (1 rol). Finale verhalende verslae, 1943.

Soek hulpmiddels: Francis T. Bourne, samest., "Voorlopige kontrolelys van die sentrale korrespondensiedossiere van die werkprojekte-administrasie en sy voorgangers, 1933-44," PC 37 (1946).

Toegang tot onderwerp: Koöperasies ramphulp Historiese Amerikaanse geboue -opname Historiese Merchant Marine Survey Works Progress Advisory Board.

69.4.2 Administratiewe rekords

Tekstuele rekords: CWA-, FERA- en WPA-prosedurele, tegniese en navorsingspublikasies, 1935-43, insluitend die WPA-handleiding vir reëls en regulasies. Projekhandleidings, 1935-43. Memorandums, telegramme, omsendbriewe, afskrifte van toesprake en notules van FERA-WPA-konferensies, 1935-43. Organisasie kaarte, 1935-42. Korrespondensie met prominente individue en organisasies, 1935-38. FERA en WPA klagte korrespondensie, 1933-36. Rekords van die skakelbeampte vir die WPA Oklahoma State administration, 1937-39 en van die bedryfs-, statistiese en indiensnemingsafdelings vir streek 1, met betrekking tot DC, DE en MD. Diverse mikrofilmrekords (22 rolle) met betrekking tot WPA-mikrofilmprogram, statistiek en ander administratiewe aktiwiteite, 1935-43.

69.4.3 Rekords van die Afdeling Inligting

Tekstuele rekords: Koerant- en tydskrifuitknipsels, 1935-42. Rekords met betrekking tot wêreldbeurse, 1937-40. Publisiteitslêers, 1935-38. Persverklarings, 1936-42. Persknipsels en ander rekords oor swartes, die WPA en ander hulpverleningsagentskappe en betrekkinge met die negerpers, 1936-40. Staat WPA-publikasies en publisiteitsmateriaal, 1936-42. Rekords oor die Alabama Federation of Women's Club's 'Works Program Study', 1938-39, die Amerikaanse gemeenskapsverbeteringsbeoordelingsopname, 1937-39 en National Defense Projects, 1939-42. Verslae van fisiese prestasies, 1936-38. "Boondoggling" aanklagte ("Aanvalle op WPA"), 1935-36. Aanbevelingsbriewe, 1937-42. Rekords met betrekking tot die herstel van historiese terreine, 1937-38. Toesprake, 1936-42. Opnames van die film-, fotografiese en radioafdelings, insluitend lyste films, korrespondensie en draaiboeke, 1936-42. Statistiese verslae, persverklarings en ander rekords met betrekking tot CWA-, FERA- en WPA-programme, 1933-39.

Filmprente (105 rolle): Geproduseer of versprei deur die afdeling vir filmopnames en opvolgers met betrekking tot WPA-, NYA- en CCC-aktiwiteite, 1931-41. Onder die besittings is films wat WPA se opvoedkundige en beroepsopleiding, openbare werke, beeldende kunste, vloedhulpaktiwiteite en samewerkingsprogramme met die National Rifle Association (NRA) beskryf. Die bekende dokumentêre films wat deur die regering vervaardig is, sluit in: "Hands", "Work Pays America" ​​en "We Work Again."

Foto's (43 500 beelde): WPA-programme en -aktiwiteite nasionaal, en in Washington, DC, New York City, Virgin Islands en Puerto Rico en amptenare van WPA en New Deal, en bekendes, 1934-42 (N, NN, NS). SIEN OOK 69.10.

69.4.4 Rekords van die Afdeling Ingenieurswese en Konstruksie

Geskiedenis: Geskep in Desember 1935. Verantwoordelik vir die beplanning en toesig oor bouprojekte vir snelweë, lughawens, damme en sanitasiewerk.

Tekstuele rekords: Sentraal geklassifiseerde lêers, 1935-43. Korrespondensie, verslae en statistiese gegewens, 1935-43. Administratiewe en projeklêers van afdelings: Engineering Review, 1935-36 Municipal Engineering, 1937-40 Highway and Conservation, 1936-39 Airways and Airports, 1935-42 Project Application, 1936-40 Defense Coordination, 1941-42 and Safety, 1934- 41.

Soek hulpmiddels: Estelle Rebec, samest., "Voorlopige kontrolelys van rekords van die afdeling vir ingenieurswese en konstruksie van die werkprojekte-administrasie, 1935-43," PC 46-38 (1946).

Verwante rekords: Nasionale verdedigingsprojekdossiere is onder die rekords van die afdeling Wetgewende en Skakeling in RG 165, Rekords van die oorlogsdepartement -generaal en spesiale personeel.

Toegang tot onderwerp: Lanham Wet.

69.4.5 Rekords van die afdeling van professionele en diensprojekte

Geskiedenis: Opeenvolgend bekend as die Afdeling Professionele en Diensprojekte, 1935-41, die Afdeling Gemeenskapsdiensprogramme, 1941-42 en die Diensafdeling, 1942-43. Onder toesig van federale geborgde "witboordjie" -hulpverleningsprojekte, insluitend die federale kunsprogramme en die ontspannings- en opvoedingsprogramme. Sien rekords met betrekking tot spesifieke projekte, 69.5.

Tekstuele rekords: Indeks vir afdelingsrekords in WPA-sentrale lêers, 1935-39. Staatsverhalende verslae, 1935-39. Plakboeke van "This Work Pays Your Community Week" uitstallings deur staatskantore, 1940-41. Finale en nasionale verslae, 1942-43. Finale toestandverslae van die vroue-, professionele en diensprojekte, 1934-1937. Indeks van nasionale en nasionale finale projek- en programverslae, n.d.

Kaarte: Opnames oor vaste eiendom in GA, 1939-41 (64 items). Kartografiese studies by WPA kantoor in New York, 1939-40 (72 items). SIEN OOK 69.7.

Soek hulpmiddels: Francis T. Bourne, komp., "Voorlopige kontrolelys van die rekords van die opname van federale argiewe, administrasie van werkprojekte, 1935-43," PC 14 (Junie 1944) Betty Herscher, komp., "Voorlopige kontrolelys van die rekords van die Historical Records Survey, 1935-42, "PC 45-6 (Maart 1945).

69.4.6 Rekords van die afdeling vir ondersoek

Geskiedenis: Gestig deur Bulletin No 11, 26 Junie 1935, as opvolger van die FERA Afdeling Spesiale Ondersoek, om klagtes te ondersoek oor bedrog, wanbesteding van fondse, ontrouheid en ander ongerymdhede.

Tekstuele rekords: Diverse korrespondensie, inter-kantoor memorandums en veldverslae, 1935-43. Mikrofilmrekords (831 rolle), insluitend FERA-, CWA- en WPA-ondersoekdossiere, met indekse, 1934-43 restitusiesaaklêers, met indekse, 1935-43 FBI-ondersoekverslae, met indekse, 1934-43 en veldkantoor- en staatsondersoekrekords , 1935-43.

69.4.7 Rekords van die Afdeling Finansies

Tekstuele rekords: Korrespondensie met state rakende beperkings op aanbodfondse, 1935-43. Restitusiesake lêers wat verband hou met die terugvordering van wanbestedde fondse, 1935-43, met naam- en staatsindekse. Mikrofilmde fiskale rekords van CWA, FERA, WPA en NYA, 1934-37 (15 rolle).

69.4.8 Rekords van die Afdeling Statistiek

Geskiedenis: Ook bekend as die Afdeling Sosiale Navorsing, die Afdeling Navorsing, Statistiek en Finansies en die Afdeling Navorsing, Rekords en Statistiek. SIEN OOK 69.3.8.

Tekstuele rekords: Algemene administratiewe korrespondensie, statistiese tabelle en materiaal wat gebruik word tydens die toeëieningsverhore, 1935-43. Mikrofilmde verslae (425 rolle) van Area Statistical Offices, 1936-37 fisiese prestasie en vordering, 1937-42 die WPA-afvalprogram, 1940-43 indiensneming en uitgawes, 1937-41 maandelikse en kwartaallikse NYA-statistieke, 1937-41 en nasionale verdediging indiensneming, 1939-42.

69.4.9 Rekords van die afdeling Projekbeheer

Geskiedenis: Verantwoordelik vir die ondersoek en verwerking van projekaansoeke.

Tekstuele rekords (2,559 rolle mikrofilm): Algemene korrespondensie, 1935-43. Projekaansoeke, met verwysingskaarte, vir algemene, 1935-44 federale, 1935-38 navorsing, statistiek en opname, 1935-39 en nie-statistiese projekte, 1935-38. Rekords met betrekking tot borgeooreenkomste, 1934-41 en projekstatus, 1935-42. Inspeksieverslae, 1939-43. Navorsingskaartlêers vir navorsing en rekords, 1941-42.

Mikrofilm -publikasies: T935, T936, T937.

69.4.10 Rekords van ander WPA -afdelings

Tekstuele rekords: Korrespondensie, memorandums, verslae en ander rekords van die bestuursafdelings, 1940-43 aanpassing, 1934-35 aanbod, 1940-43 veiligheid, 1934-41 indiensneming, 1935-36 opleiding en herindiensneming, 1940-43 rekords en mikrofotografie, 1937 -43 Social Research, 1935-42 Recreation, 1935-43 Education, 1935-38 en Women's and Professional Projects, 1937.

69.5 REKORDS VAN WPA -PROJEKTE
1934-43

Geskiedenis: Die Afdeling Ingenieurswese en Konstruksie en die Afdeling Professionele en Diensprojekte het WPA -projekte bestuur. Die meerderheid is beplan, geïnisieer en geborg deur stede, provinsies of state. WPA het landwye projekte tot 1939 geborg.

69.5.1 Administratiewe rekords van die federale projek nr. 1

Geskiedenis: Federale kunsprogram is op 12 September 1935 goedgekeur as WPA-geborgde federale projek nr. 1 om werk te gee aan gekwalifiseerde kunstenaars, musikante, akteurs en skrywers. Vervang alle kunsprojekte onder FERA- of WPA -staatsadministrasies. Bestaan ​​uit die federale kuns-, musiek-, teater- en skrywersprojekte en tot Oktober 1936, die Historical Records Survey. Beëindig op 30 Junie 1939. Behalwe vir die Federal Theatre Project, wat in Julie 1939 afgeskaf is, het die kunsprogramme voortgegaan as staatsprojekte.

Tekstuele rekords: Rekords van die finansiële beampte, 1935-39. Korrespondensie met betrekking tot kwotas en begrotings in state, 1936-39. Weeklikse statistiese verslae, 1936-37.

69.5.2 Rekords van die Federal Art Project (FAP)

Geskiedenis: Gestig in Augustus 1935. Beëindig September 1939 met instruksies aan state om alle kunswerke van projekte toe te ken aan geskikte belastinggesteunde openbare instellings.

Tekstuele rekords: Algemene rekords, 1935-40. Korrespondensie met streek- en staatskantore, 1935-40. Rekords met betrekking tot publisiteit en uitstallings, 1936- 37. Verslae van die uitstallingsafdeling, 1936-37. Plakboek met betrekking tot National Art Week, Chicago, IL, 1941. Rekords van federale kunsprojekte in NY, NJ en OH, 1934-42. Rekords met betrekking tot die toekenning van WPA-kunswerke, 1937-43 (2 rolle mikrofilm).

Foto's (10 903 beelde): Algemene fotografiese lêers en staatsdossiers wat beeldende kunste, praktiese kunste en kunsopvoedingskunstenaars en hul werk uitbeeld, toon kunssentrums se amptenare en hooggeplaastes, soos FAP-direkteur Holder Cahill, en Eleanor Roosevelt, 1936-43 (AG, AS 3 050 beelde). New York City kunsprogram, insluitend kunstenaars en hul werk, 1935-43 (AN, ANM, ANS 7,303 beelde). Uitbeeldings van die lewe in New York, insluitend foto's deur Sol Liebsohn, David Robbins en Helen Levitt, 1935-39 (ANP, 550 beelde). SIEN OOK 69.10.

Toegang tot onderwerp: Indeks van Amerikaanse ontwerp.

69.5.3 Rekords van die Federal Music Project (FMP)

Tekstuele rekords: Narratiewe verslae van staatsaktiwiteite, 1935-40. Verslae oor onderwys, 1936-40 indiensneming, prestasie en bywoning 1936-40, 1936-40 en Amerikaanse komponiste, 1936-38. Rekords met betrekking tot volksmusiek, die Composers Forum Laboratory 1936-40, musiekfeeste 1935-40, 1935-40 en musieknavorsing, 1935-36, insluitend volksmusiek van cowboy, kreoolse en neger. Programme en skedules, 1936-40. Persknipsels, 1936-40. Onderwerp lêer van korrespondensie, verslae en persverklarings, 1936-40. Rekords met betrekking tot Nikolai Sokoloff, direkteur, FMP, 1935-39, en Harry L. Hewes, studieleier, 1936-40. Plakboeke met betrekking tot die FMP-aktiwiteite in New York, 1936-41.

69.5.4 Rekords van die Federal Theatre Project (FTP)

Tekstuele rekords: Korrespondensie van die nasionale kantoor, 1935-39, insluitend die van Hallie Flanagan, nasionale direkteur, 1937-39. Korrespondensie met streek- en staatskantore, 1935-39. Statistieke, narratiewe en aktiwiteitsverslae bevat lyste van toneelstukke en publisiteitsmateriaal, 1935-39. Persuitknipsels en vrystellings, 1934- 39. Rekords met betrekking tot die produksie van "It Can't Happen Here", 1936-37. Aanbevelingsbriewe, 1935-39. Rekords met betrekking tot CCC-vermaak, 1936-39. Vassar College versameling persknipsels, programme en promosiemateriaal met betrekking tot FTP, 1935-39. Korrespondensie en ander rekords met betrekking tot die National Service Bureau, 1935-39.

Argitektoniese en ingenieursplanne (29 items): Bloudrukke met vloerplanne, beligtingsplanne en verhoogverskyning vir FTP-produksies, 1938-39. SIEN OOK 69.7.

Foto's (25 092 beelde): FTP-produksies, 1935-39 (TMP, 92 items). Produksietonele, stelle, teaters, gehore, optredes, dramaturge, WPA-amptenare en politici, 1935-1939 (TC, TS 25.000 beelde). SIEN OOK 69.10.

Foto's, oorspronklike tekeninge en skilderye (333 beelde): FTP-kostuums en stelontwerpe, 1935-39 (TSR). SIEN OOK 69.10.

Plakkate (290 beelde): Adverteer FTP-produksies, 1935-39 (TP). SIEN OOK 69.10.

Verwante rekords: Die argief van die Federal Theatre Project is onder toesig van die Special Collections, George Mason University Libraries, Fairfax, VA.

Toegang tot onderwerp: Kinderteater dans Sterfkomitee Dramatiste se gilde Federale teater Nasionale adviesraad Jaffe, Sam "Living Newspaper" marionette projekte Meredith, Burgess Negro teater.

69.5.5 Rekords van die Federal Writers 'Project (FWP)

Geskiedenis: In 1935 georganiseer om werk te gee aan skrywers, redakteurs, historici, navorsers, kunskritici, argeoloë, geoloë en kaarttekenaars.

Tekstuele rekords: Sentrale kantoorkorrespondensie en memorandums, veldverslae, handleidings, en lyste van konsultante en verwysings, 1935-39. Rekords met betrekking tot publikasie, 1936-39 en publisiteit, 1935-41. Korrespondensie met betrekking tot etniese, eks-slawe, folklore, argitektoniese, Indiese en negerstudies, 1935-40. Rekords met betrekking tot die American Guide, 1938-39, en die geskiedenis van weiding, staatspublikasies 1940-42, 1936-41, en rekordkaarte van staatsgeborgde publikasies, nd en die Library of Congress Project Writers 'unit, 1939-41. Rekords van die Massachusetts Writers 'Project, 1935-40, insluitend radioskrifte en korrespondensie van die distrikskantoor in New Bedford, MA. Korrespondensie en ander rekords van die distrikskantoor in Los Angeles, CA, 1935-37. Mikrofilmde rekords (3 rolle) aangaande FWP-kopiereg, 1935-40 en die Alaska Writers 'Guide, 1939-45.

Foto's (2 500 beelde): Vir gebruik in die American Guide-reeks, insluitend skilderagtige, historiese, kulturele en ekonomiese aspekte van elke staat Washington, DC PR en VI, en ook enkele tonele van Venezuela, 1936-42 (GU). SIEN OOK 69.10.

Soek hulpmiddels: Katherine H. Davidson, samest., Voorlopige inventaris van die rekords van die Federal Writers 'Project, Work Projects Administration, 1935-44, PI 57 (1953).

69.5.6 Rekords van die historiese rekordsopname (HRS)

Geskiedenis: Georganiseer in 1935 as deel van die Federal Writers 'Project, om hulpbronne vir navorsing in die Amerikaanse geskiedenis te dokumenteer. Word 'n onafhanklike deel van die federale projek nr. 1 in Oktober 1936 en 'n eenheid van die afdeling vir navorsing en rekords, professionele en diensafdeling, in Augustus 1939. Beëindig 1 Februarie 1943, ingevolge die presidensiële brief, 4 Desember 1942.

Tekstuele rekords: Algemene projek- en redaksionele korrespondensie, 1936-42. Verslae van vordering, 1936-42 indiensneming, 1936-39 en van veld toesighouers, 1936-42. Rekords van konferensies en toesprake, 1936-41. Projekaansoeke, 1936-39. Persknipsels en publisiteitsmateriaal, 1936-42. Instruksies handleidings, n.d. Rekords met betrekking tot die oorsprong van die opname, 1934-36 en versamelings van rekords en manuskripte, 1935-36. Mikrofilmde rekords (8 rolle) met betrekking tot die American Imprints Inventory, 1939-42. Stemlyste en afskrifte van statute wat gebruik is in die Atlas of Congressional Roll Calls Project, 1937-41.

Kaarte (33,913 items): Atlas of Congressional Roll Calls Project, wat die geografiese verspreiding van ja-nee-stemoproepe van 1789-1941, grense van kongresdistrikte, provinsies, federale hof jurisdiksies en stadsafdelings, 1937-41, dokumenteer. SIEN OOK 69.7.

Toegang tot onderwerp: Evans, Luther H.

69.5.7 Rekords van die opname van federale argiewe (SFA)

Geskiedenis: Georganiseer in Januarie 1936 as federale projek nr. 4, met die National Archives as medewerkende borg. Word in Junie 1937 op 'n verlaagde basis deel van Historical Records Survey. Beëindig 30 Junie 1942.

Tekstuele rekords: Algemene rekords, insluitend korrespondensie, memorandums, verslae en bulletins, 1935-42. Korrespondensie met streekkantore, 1936- 43. Opsommings met betrekking tot die vordering en koördinering van staatsopnames, ca. 1936-43 gebiedsindeks met betrekking tot staatsadministratiewe aktiwiteite, nd opnameverslae oor rolprente, fotografiese en klankopnames, 1936-40. Verslae van die projek superintendente, 1936-37. Verslae van die plek, titel en datums van elke reeks rekords wat ondervra is, 1936-40. Opname van nie-federale rekords, 1936-40. Manuskripte, 1936-42.

Foto's (3 000 beelde): Opname van federale argiewe, 1936-41 (SFA). SIEN OOK 69.10.

Soek hulpmiddels: Francis T. Bourne, komp., "Voorlopige kontrolelys van die rekords van die opname van federale argiewe, administrasie van werkprojekte, 1935-43," PC14 (1944).

69.5.8 Rekords van die navorsings- en rekordprojek

Geskiedenis: Statistiese inligting saamgestel en ontleed vir WPA-geborgde projekte.

Tekstuele rekords: Projekaansoeklêers, algemene administratiewe korrespondensie, verslae en ongepubliseerde studies, prosedurele materiaal, statistiese gegewens en afskrifte van publikasiekaarte en verwante rekords met betrekking tot opnames en projekte, ca. 1935-42 en finale projekverslae, 1935-42.

Verwante rekords: Teken afskrifte van publikasies van die Research and Records Project op in RG 287, Publikasies van die Amerikaanse regering.

69.5.9 Rekords van die Nasionale Navorsingsprojek (NRP)

Geskiedenis: Bestudeer veranderinge in industriële tegnieke en die uitwerking daarvan op die omvang van werk en werkloosheid. Die meeste van die rekords is aan die Buro's van Arbeidsstatistiek en Landbou -ekonomie oorgedra.

Tekstuele rekords: Verslae, memorandums en korrespondensie, 1941- 42. Statistiese verslae van die opname van Amerikaanse genoteerde korporasies, 1938-1942.

Foto's (800 beelde): Werkers, werksomstandighede en huisvesting in veertien industriële gemeenskappe, deur Lewis Hine, hooffotograaf van die NRP, 1936-37 (RP, RPA, RPM, RPR). SIEN OOK 69.10.

Fotografiese afdrukke (800 beelde): Illustrasies vir verslae wat werkers in die landbou-, vervaardigings-, mynbou- en vervoerberoepe toon, 1936-40 (RH). SIEN OOK 69.10.

69.5.10 Rekords van die openbare werkreserwe -projek

Geskiedenis: Voorgestelde naoorlogse projekte bestudeer.

Tekstuele rekords: Korrespondensie, konsultantlêers en projekopsommings, 1941-42. Rekords met betrekking tot staatsplanne van 6 jaar, verdedigings- en oorlogsprojekte, afvalversamelingsprogram en diensprojekte, 1941-42.

69.5.11 Rekords van ander WPA -projekte

Tekstuele rekords: Administratiewe korrespondensie en prosedurele handleidings van biblioteekdiens- en koerantindekseringsprojekte, 1935-42 Library of Congress-projek om rekords van WPA-kunsprojekte op te stel en te rangskik, 1940-41 die werkersdiensprogram, 1935-43 en 'n projek om Spaans te onderrig aan lede van die Army Air Forces, 1941-42. Verslae en diverse rekords van die ontspanningsprogram, 1934-43. Inskrywingsbriewe van die bibliografie van gebiede en eilandbesittings. Rekords van die opleidingsprogram vir maatskaplike dienste, 1934-36.

69.6 VELDREKORDS
1935-43

69.6.1 Algemene rekords

Tekstuele rekords (10 886 rolle mikrofilm): Korrespondensie, administratiewe lêers, projekvouers, borgeverslae, grootboeke, organisatoriese en funksionele kaarte, prestasieverslae en ander rekords, 1935-43, vir die volgende state en gebiede:

Staat Rolletjies Staat Rolletjies Staat Rolletjies Staat Rolletjies
AL 190 IL 583 NC 138 RI 88
AR 116 IN 246 ND 117 SC 227
AZ 36 KS 208 NE 155 SD 214
CA 634 KY 377 NH 45 TN 149
CO 313 LA 144 NJ 373 TX 96
CT 136 MA 520 NM 95 UT 62
DC 47 MD 63 NV 14 VA 47
DE 23 EK 67 NY 1019 VT 93
FL 169 MI 231 OH 590 WA 72
GA 239 MN 182 OK 386 WI 278
HI 4 MO 363 OF 112 W V 215
IA 155 MS 128 PA 884 WY 57
ID 85 MT 74 PR 27

69.6.2 Rekords van die Massachusetts WPA

Tekstuele rekords (in Boston): Algemene administratiewe rekords van die Massachusetts WPA-administrateur, en rekords met betrekking tot die Salem, MA, Customs House Restoration Project, 1938-41 (in Boston).

Gravures (11 beelde, in Boston): Linoleumblokgravures van elf historiese geboue, 1930's. SIEN OOK 69.10.

69.6.3 Rekords van die California WPA

Tekstuele rekords (in San Francisco): Rekords van die San Francisco-kantoor van die Survey of Federal Archives, bestaande uit opnames, 1936-38 en rekords met betrekking tot die WPA Ships Registry Project vir skepe wat tussen 1850 en 1910 geregistreer is in die hawe van San Francisco, 1938-40. Records of Hope L. Cahill, direkteur van die Afdeling Professionele Diensprojekte, en staatsdirekteur, Afdeling Gemeenskapsdiensprogramme, 1936-42.

69.7 TEKSTUELE OPNAME (ALGEMEEN) 1931-44

Verslae en korrespondensie met betrekking tot hulpverleningsprogramme in Puerto Rico, 1934-44 Privaat noodlenigingsdossiere, 1938-44 Naamindeks van litigasie-saaklêers, n.d. Sake-lêers, 1934-44 Projekindekse vir mikrofilmde rekords, n.d. Afskrifte van toesprake, artikels en verwante rekords, 1931-43 indekse na mikrofilmde staatrekords, ca. 1935-43 oorspronklike projekrekords behou na mikrofilm (film onleesbaar), 1935-43 WPA biblioteekkaartindekse, n.d. Oorsig van historiese rekords en opnames van publikasies van federale argiewe, 1936-41 Bibliografie van gebiede en besittings, n.d. Diverse plakboeke, ca. 1939-41 Rekords van die Openbare Werkreserwe-projek, 1941-42 Rekords met betrekking tot die Sentrale Raad vir Statistieke, 1933-40 Prosedureboeke met betrekking tot staatswerkprojekte administratiewe kantore, 1935-38 Algemene administratiewe en prosedurele rekords, ca. 1935-41 Diverse administratiewe en projekrekords, 1935-44.

69.8 KARTOGRAFIESE OPNAME (ALGEMEEN)
1933-40

Kaarte: Meestal gepubliseerde en bloudruk -stads- en landvervoer-, land- en sensusstudiekaarte wat voortspruit uit verskillende WPA -projekte (155 items). Ingesluit is bloudrukke van Buffalo NY spoorwegopname van Philadelphia PA wat jeugmisdadigheid toon deur middel van sensus -kaarte van die St. Paul MN -sensusstrate, stad Madison WI, stad Wilton NH, stad Northhamnpton, MA (Sanborn Company -versekeringskaarte) Lincoln en Vilas, WI ( met CCC -kampe en ander funksies) en kaarte van Hancock County MS wat grondgebruik toon (manuskrip in kleur). Daar is ook 'n kaart van die Verenigde State met die meridiane en basislyne van Land Office. Persentasie van die Amerikaanse bevolking wat federale verligting ontvang, volgens provinsies, 1933-36 (2 items). Amerikaanse uiteensettingskaart, n.d. (1 item). Florida funksionele bewaringskaart, 1940 (1 item). WPA -werksdistrikte, 1936 (1 item).

SIEN Kaarte ONDER 69.3.1, 69.4.5 en 69.5.6. SIEN Argitektuur- en ingenieursplanne ONDER 69.5.4.

69.9 BEWEGINGSPOTTE (ALGEMEEN)

69.10 KLANKOPNAME (ALGEMEEN)
1936-42

Klankopnames: Optredes deur FMP-groepe, baie met onderbrekingsgesprekke deur prominente persone oor WPA-werk, 1936-42 (140 items). Radiouitsendings, 1937-42 (265 items), insluitend FTP-programme, 1937-39. FMP-uitvoeringsopnames bevat sowel gevestigde as minder bekende musikante. Die programme bevat: 'n dertien (13) deelreeks oor die geskiedenis van individuele konsertorkes van jazz, dié van volksangers van simfonieorkeste van acappella -kore van madrigal -sangers van strykkwartette en jazzorkeste. Radioprogramme geborg deur die Demokratiese Nasionale Komitee ter ondersteuning van New Deal -programme, n.d. (6 items) en deur die departement van tesourie dringend aan op die aankoop van Amerikaanse spaarobligasies, n.d. (4 items). Drama vervaardig deur die hervestigingsadministrasie, n.d. (1 item) Departement van Landbou -program oor bewaring, n.d. (1 item) en 'n program oor die Withuis gemaak deur die National Broadcasting Company vir die Federal Housing Administration, n.d. (1 item).

69.11 NOG AFBEELDINGS (ALGEMEEN)
1922-44

Foto's (3,484 beelde): Dokumenteer program, aktiwiteite en personeel van WPA, FERA en FWA, insluitend foto's wat geneem is tydens gebiedstudies van AL-, IA-, OH- en PA -uitstallings, bouprojekte, bewarings-, gesondheids- en sanitasiepogings en werklose werkers WPA -kuns, musiek, teater- en skryfaktiwiteite en WPA-amptenare, waaronder Florence Kerr, 1934-42 (MP, 3 300 beelde). Verdedigingsverwante projekte soos die bou van lughawens, paaie, wapens, oefenkampe en vlootwerwe, 1935-42 (DC, 184 beelde).

Fotografiese afdrukke (10 765 beelde): WPA-professionele persone in New York werk in witboordjies, 1935-39 (NY, 700 beelde). Openbare werke-administrasieprojekte, soos snelweë, openbare geboue, brûe, damme, skole, rioolstelsels en kragsentrales, 1936-42 (PWA, 3 500 beelde). Orkaan- en vloedskade in CT, MA, RI, VT en NH, 1938 (MPH, 150 beelde). Afdrukke wat gebruik word in Reports on Progress of the Works Program, 1935-41 (PS, 446 beelde) en in verslae wat die prestasies van die staat beklemtoon, 1935-43 (PR, 3,439 beelde). Staat WPA-projekte, hoofsaaklik TX, 1937-41 (PT, 2,530 beelde).

Fotografiese negatiewe (1 205 beelde): Programaktiwiteite van die Public Housing Administration, U.S. Housing Authority, Public Road Administration en die Federal Works Agency, 1939-44 (B, H, R, F).

Kleur Transparante (28 beelde): FWA, WPA, Public Roads Administration, US Housing Authority, Office of Civil Defense, en Office of Price Administration aktiwiteite en projekte, insluitend 'n Key West, FL, behuisingsprojek, 'n Middle River, MD, kleuterskool en 'n San Diego, CA, skool, 1940-42 (C).

Lugfoto's (11 000 beelde): Vertikale en skuins aansigte van lughawens en lughawegebiede wat deur die WPA Airways en lughaweafdeling versamel is en gebruik word in 'n historiese opname van Amerikaanse lughawestelsels, 1922-40 (AAA, AAB, AAC, AAN).

SIEN foto's onder 69.2.1, 69.4.3, 69.5.2, 69.5.4, 69.5.5, 69.5.7 en 69.5.9. SIEN Fotografiese afdrukke ONDER 69.3.1 en 69.5.9. SIEN foto's, oorspronklike tekeninge en skilderye ONDER 69.5.4. SIEN Plakkate ONDER 69.5.4. SIEN Gravures ONDER 69.6.2.

Bibliografiese nota: Webweergawe gebaseer op Guide to Federal Records in die National Archives of the United States. Saamgestel deur Robert B. Matchette et al. Washington, DC: National Archives and Records Administration, 1995.
3 volumes, 2428 bladsye.

Hierdie webweergawe word van tyd tot tyd bygewerk om rekords wat sedert 1995 verwerk is, in te sluit.


Amerikaanse departement van tesourie

Tydens die depressie wat gevolg het op die ineenstorting van die aandelemark in 1929, het duisende ondernemings en banke misluk en 'n kwart van die Amerikaanse arbeidsmag was werkloos. 'N Onbedoelde welwillende gevolg van die ekonomiese ontberinge van die tyd was dat die bywoning van baie Amerikaanse museums 'n hoogtepunt bereik het.Omdat hulle min geld vir enigiets anders gehad het, het die aantrekkingskrag van gratis museumtoelatings baie Amerikaners gelok wat vir die eerste keer blootgestel was aan en waardeer kunswerke. Deur New Deal -inisiatiewe onder president Franklin D. Roosevelt begin in 1933, was daar 'n samevloeiing tussen die verhoogde bewustheid van openbare kuns, die behoefte aan werkverligting van kunstenaars en die skep van kunswerke vir nuutgeboude federale geboue wat gelei het tot drie openbare kunsprogramme wat deur die tesourie -afdeling geadministreer is.

Figuur 1: IRS -gebou en Straatscene deur Edwin Doniphan, 1934, Olieverf op doek

'Die tesourie -afdeling het opgerig, of is besig om op te rig, en het beheer oor ongeveer 2800 geboue wat oor die Verenigde State versprei is en sy besittings. Onder die afdeling van skilderkuns en beeldhouwerk, georganiseer deur die sekretaris van die tesourie Morgenthau op 16 Oktober 1934, is ongeveer 300 van hierdie geboue versier deur voorbehoude wat onder die boufonds van elke gebou gemaak is. Met die uitsondering van hierdie geboue, is daar geen geld beskikbaar nie en is dit nie moontlik om muurskilderye of beeldhouwerke in die oorblywende geboue te plaas nie. Gevolglik is op 12 April 1935 deur mnr. Edward Bruce [van die tesourie-afdeling] 'n versoek aan die president gerig om fondse uit die Wet op noodhulpverlening van 1935-37 vir 'n projek om bekwame, werklose kunstenaars in diens te neem in die versiering van Federal geboue waar daar geen geld beskikbaar was vir hierdie versiering onder die boufonds nie. Dit verbreed die omvang van die kunsprogram van die tesourie-departemente en stel die regering in staat om eersteklas kunswerke vir baie van sy geboue te bekom teen die 'lopende' WPA-loonkoers, soos gespesifiseer in Uitvoerende bevel nr. 7046. Die resultate van hierdie werk sal 'n permanente en belangrike toevoeging tot die rykdom van hierdie land wees. 'N Rykdom wat mettertyd in waarde toeneem en die waarde daarvan meer tereg word waardeer. " - Tussentydse verslag, Treasury Relief Art Project, 1 Mei 1936.

Figuur 2: Tesourie -administrateur Edward Bruce (L) en kunstenaar George Biddle (R). Biddle het 'n reeks muurskilderye by die departement van justisie in Washington, DC, geskilder (hier op die foto).

Baie van die momentum om die kunsprogramme by die departement van tesourie te skep en te bestuur, is verskaf deur die kunstenaar George Biddle en die tesourie -administrateur Edward Bruce. Biddle was 'n praktiserende kunstenaar wat in Europa gereis en gewoon het en saam met 'n paar van die beste muurskilders in Mexiko gewerk het. Op 9 Mei 1933 skryf hy 'n brief aan die nuutverkose president Roosevelt (FDR) waarin hy voorstel dat die regering geleenthede in federale geboue skep vir Amerikaanse muurskilders om die kwaliteit van die Amerikaanse lewe te verbeter. Twee weke later het FDR gereël dat Biddle met die assistent -sekretaris van die tesourie, Lawrence Robert, Jr., vergader het wat toesig gehou het oor die federale bouprogram deur die kantoor van die toesighoudende argitek.

Toe Biddle en Robert in Junie ontmoet, het Biddle verneem dat die kongres fondse goedgekeur het vir die versiering van die nuwe departement van justisie en poskantore in Washington, DC, maar hulle was huiwerig om die geld aan 'n 'luukse' soos kuns te bestee. Kort na die vergadering skryf Biddle 'n brief aan verskeie regeringsamptenare, waaronder die eerste vrou, Eleanor Roosevelt, waarin hy 'n 'Herlewing van muurskildery' in Amerika voorstel. Mevrou Roosevelt het die brief aan FDR deurgegee wat die konsep goedgekeur het. Die assistent -sekretaris van die tesourie, Robert, was ook beïndruk met die plan, net soos die bouargitek Charles Borie van die departement van justisie.

Die grootste voorstander van die voorstel van Biddle in die tesourie -afdeling was Edward Bruce, 'n kenner van monetêre beleid wat in 1932 by die tesourie aangesluit het en 'n goeie vriend van assistent -sekretaris Robert was. Benewens sy finansiële stamboom, was Bruce 'n amateurkunstenaar en 'n entoesiastiese advokaat vir kunste. In Oktober 1933 het Bruce 'n reeks byeenkomste in sy huis in Washington gehou om idees te bespreek oor hoe die regering 'n nasionale kunsprogram kan ondersteun. Terwyl assistent -sekretaris Robert en die tesourie -departement die idee van 'n kunsprogram ondersteun, was daar nie 'n meganisme in die departement om 'n finansieringsbron te verskaf nie. Vir befondsing het Bruce en Biddle met Harold Ickes, administrateur van openbare werke, vergader. By die vergadering ondersteun Ickes die program en stem saam dat dit gefinansier kan word deur die Hulpadministrasie wat deur Harry Hopkins bestuur word. Hopkins het geen onderskeid daarin gevind om kunstenaars 'n verligting geleentheid te bied as vir loodgieters of enige ander beroep nie en het $ 1,039,000 aan die kunsprogram toegeken.

Figuur 3: Brug en monumente deur Mitchell Jamieson, Waterverf op papier, c.1935

Die versameling by die Tesourie -gebou bevat 62 kunswerke uit die New Deal WPA -kunsprogramme wat oor 'n tydperk van tien jaar van 1933 tot 1943 werk. Die Works Progress Administration, Federal Art Project was die grootste en bekendste program. Daar is minder bewustheid van die drie WPA -programme wat direk vanaf die tesourie -afdeling bedryf is: die projek vir openbare kunswerke, die afdeling vir skilderkuns en beeldhouwerk en die Wet op die tesouriehulp. Die bydraes van hierdie programme bly tot vandag toe baie sigbaar in baie van die federale geboue van die land. Die verband tussen New Deal -kunswerke en die tesourie duur voort deur die bestuur en vertoning van WPA -kunswerke in die tesourie -gebou.

'Kuns in Amerika het nog altyd aan die mense behoort en was nog nooit die eiendom van 'n akademie of 'n klas nie. Die groot Tesourie -projekte waardeur ons openbare geboue versier word, is 'n uitstekende voorbeeld van die kontinuïteit van hierdie tradisie. Die Federal Art Project van die Works Progress Administration WPA is 'n praktiese hulpverleningsprojek wat ook die beste tradisie van die demokratiese gees beklemtoon. Die WPA -kunstenaar spreek ook oral in die gees van sy mede -landgenote sy eie indruk van dinge. Ek dink die WPA -kunstenaar toon met groot krag die belangrike plek wat die kunste in 'n demokratiese samelewing soos ons s'n het. " - President Franklin D. Roosevelt, 10 Mei 1939 [1].

Opsomming van die vier New Deal -kunsprogramme:

· Projek vir openbare kunswerke

· Afdeling Skilderkuns en beeldhouwerk

· Werk Projekte Administrasie Federale kunsprojek

Die eerste federale kunsprogram, die Openbare kunswerke -projek (PWAP) was 'n ongelukverligtingsprogram wat deur die ministerie van tesourie uitgevoer is sonder 'n streng hulptoets. Die program het van Desember 1933 tot Junie 1934 ses maande geduur en 3 700 kunstenaars in diens van ongeveer $ 1,312,000.

Die Afdeling Skilderkuns en Beeldhouwerk program, later die Afdeling Beeldende Kunste is geskep deur die tesourie -sekretaris Henry Morgenthau jr. en was die tweede federale kunsprogram wat deur die tesourie -afdeling bestuur word. Dit het skilderye en beeldhouwerke verkry deur middel van kompetisies om nuwe federale geboue, hoofsaaklik poskantore en hofhuise, te versier. Die program, wat in Oktober 1934 ingehuldig is, het in 1943 geëindig nadat ongeveer 1400 kunskontrakte vir $ 2,571,000 toegeken is.

Die Wet op die tesouriehulp is op 21 Julie 1935 gestig deur 'n aanvanklike toewysing van $ 530,784 van die WPA aan die tesourie vir die versiering van federale geboue, onder dieselfde verligtingreëls as die WPA. Die afdeling wat die wet bestuur, het 446 mense in diens gehad, waaronder 275 kunstenaars, waarvan 75% op verligting was (WPA -indiensnemingskoerse wissel van $ 69 tot $ 103 per maand [2]). Die koste van die program was $ 833,784 en is tot 1939 bedryf.

Die Work Progress Administration se federale kunsprojek (WPA/FAP) was deel van 'n groter regeringsprogram genaamd Federal Project No. 1, wat die visuele kunste sowel as drama, musiek en skryfwerk insluit. Dit is in 1935 begin en is toegedien volgens die verligtingreëls van die WPA. Die program het meer as 5 000 mense in diens gehad en kos $ 35 000 000 wat tot Junie 1943 duur.

[1] Die Franklin D. Roosevelt Presidensiële Biblioteek en Museum

[2] Tussentydse verslag, Treasury Relief Art Project, 1 Mei 1936, National Archives, Still Picture Tak, Record Group 121, Public Buildings Service


Hoe die New Deal se federale kunsprogramme 'n nuwe Amerikaanse geskiedenis geskep het

Nina Silber is sedert 1990 lid van die fakulteit aan die Universiteit van Boston, waar haar onderrig en navorsing fokus op kwessies rakende die burgeroorlog, geslag en historiese geheue. Die ontvanger van talle toekennings, insluitend genootskappe van die Fulbright -kommissie, die National Endowment for the Humanities, en Harvard University & rsquos Warren Center en professor Silber het ook verskeie boeke gepubliseer, waaronder The Romance of Reunion: Noordelikes en die Suide, 1865-1900 (1993) Verdeelde huise: geslag en die burgeroorlog (1992) Dogters van die Unie: Noordelike vroue veg die burgeroorlog (2005) en Geslag en die deeltydse konflik (2008). Haar mees onlangse boek, Hierdie oorlog is verby: Die stryd teen die burgeroorlog in New Deal America, kyk na kwessies wat in hierdie opstel aan die orde kom, veral hoe die burgeroorlog 'n punt van politieke twis geword het in die jare van die Groot Depressie en New Deal.

'N Klas by die Harlem Community Art Center befonds deur die Federal Arts Project

Spanning het ontstaan ​​by die George Washington High School in San Francisco oor 'n reeks muurskilderye wat 'n minder as 'n heroïese verhaal vertel oor die eerste president van Amerika en rsquos. Die muurskilderye, wat in 1936 voltooi is deur 'n linkse immigrantskilder, Victor Arnautoff, het ongemak by studente en ouers veroorsaak. Hulle besware fokus nie op die muurskildery en rsquos -kritiek op Washington nie, maar op die insluiting daarvan van 'n dooie inheemse Amerikaanse en Afro -Amerikaanse slawe. Alhoewel Arnautoff blykbaar van plan was om rassistiese praktyke in Washington bloot te stel en sy eienaarskap van slawe te vernietig, toon sy rol in die moord op inheemse mense en die muurskildery ook mense van kleur in posisies wat verband hou met diensbaarheid en geweld. Aangesien dit nie moeilik is om te dink hoe onrustig studente van kleur kan voel as hulle elke dag verby hierdie skilderye loop nie. 'N Komitee het onlangs aanbeveel om oor die gewraakte fresco's te skilder.

Lede van die George Washington High School -gemeenskap moet die uiteindelike sê hê in die tipe beelde wat gekies word om hul skool voor te stel. Maar daar is ook 'n agtergrond vir hierdie muurskilderye en ander kunswerke soos dit en dit kan maklik in hierdie bespreking verduister word. 'N Onlangse New York Times artikel plaas die geskil in San Francisco in die konteks van die vele kontroversies wat tans draai oor & ldquohistoriese voorstellings in openbare kuns & rdquo, insluitend protesaksies oor & ldquoGekonfedereerde standbeelde en monumente & rdquo wat onlangs & ldquobeen ontmantel het & rdquo. Alhoewel dit waar is dat Konfederale monumente in openbare ruimtes geplaas is, soos stadsparke en hofplekke, en dit kan dus beskou word as 'n soort 'ldquopublic art', is die muurskilderye van die George Washington High School heeltemal 'n ander volgorde van 'ldquopublic art' en 'rdquo'. Albei is in openbare ruimtes geplaas, maar slegs een het gestalte gekry as gevolg van openbare befondsing.

Die muurskilderye van San Francisco het ontstaan ​​uit 'n breë kunsinisiatief wat deur die regering gefinansier is, deel van Franklin Roosevelt & rsquos New Deal, wat duisende kunsprojekte in die Verenigde State in die dertigerjare moontlik gemaak het. Hierdie kunste -inisiatiewe, wat deel uitmaak van die Works Progress Administration, bevat talle dramatiese optredes wat deur die Federal Theatre Project georganiseer is, en talle plakkate en muurskilderye wat deur die Federal Art Project en die reuse gemaak is Amerikaanse gids reeks sowel as mondelinge geskiedenis van swart en wit Amerikaners wat onder die vaandel van die Federal Writers Project gedoen is. Hierdie projekte bied betekenisvol werk aan kunstenaars, skrywers, dramaturge en musikante wat swaar getref is deur die ekonomiese omstandighede van die Groot Depressie.

Daarteenoor kom die geld agter Konfederale monumente en standbeelde amper uitsluitlik van blanke private organisasies, verenigings soos die United Daughters of the Confederacy en die Sons of Confederate Veterans, wat 'n beroep op welgestelde skenkers gedoen het en hul politieke verbintenisse gebruik het om monumente in openbare instellings te plaas. . Met Jim Crow se maatreëls om swart Amerikaners effektief te stil in die politieke arena en sodoende te voorkom dat hulle besware teen die plasing van hierdie standbeelde maak, en huldeblyke aan die Konfederasie verskyn in prominente openbare ruimtes in dorpe en stede in die suide in die eerste helfte van die twintigste eeu.

Die New Deal -kunsprogramme, insluitend die program wat Victor Arnautoff en muurskilderye van San Francisco geborg het, verteenwoordig 'n unieke reaksie op die soort inisiatiewe wat die Konfederasie gevier het. Skrywers, akteurs en kunstenaars wat nie die ekonomiese invloed van die UDC gehad het nie, het regeringsbefondsing ontvang en kon hul kuns in die openbare oog hou. As gevolg hiervan het 'n uiteenlopende verskeidenheid artistieke benaderings en interpretasies versprei, insluitend werk wat deur linkse muraliste soos Arnautoff en Afro-Amerikaanse skrywers soos Richard Wright en Sterling Brown vervaardig is. Die WPA ondersteun selfs 'n Negro Theatre Project wat in drie en twintig stede in die VSA gevestig is. Vanweë die New Deal & rsquos -verbintenis om kunstenaars sonder omvangryke hulpbronne te befonds, was dit moontlik om, selfs vir 'n kort tydjie, 'n meer ras, etnies en polities uiteenlopende gesprek te skep. Die New Deal & rsquos -toewyding aan die kunste het inderdaad vir die eerste keer sedert die burgeroorlog moontlik gemaak dat 'n ryker en meer demokratiese gesprek oor die Amerikaanse verlede in openbare instellings kon ontvou. Dit moet vir ons aandui hoe verskillend die WPA & rsquos -weergawe van & ldquopublic art & rdquo was van die & ldquopublic art & rdquo geborg deur die Konfederale apologete.

Niks hiervan beteken dat New Deal-kuns 'n hedendaagse standaard vir politieke politiek korrektheid volg nie, of dat hierdie werke sonder historiese verwringings was. Hierdie programme het egter 'n meer inklusiewe vertelling moontlik gemaak. Dink byvoorbeeld daaraan dat binne 'n tydperk van drie maande in 1936 twee toneelstukke wat baie verskillende verhale oor die tydperk van die burgeroorlog vertel het onder die vaandel van die Federal Theatre Project verskyn het. Een, Jefferson Davis, het sy première in New York gemaak in Februarie 1936. Met 'n UDC-goedgekeurde draaiboek, het hierdie federaal gefinansierde toneelstuk die Konfederasie & rsquos se reg om nie van slawerny af te skei nie, maar so besluit die Suid-Afrikaners self die vraag, aangesien die grondwet belowe. Die ander toneelstuk, Slaggesang, geopen in Mei in New York, en vertel van John Brown & rsquos se anti -slawerny -veldtog in Kansas en Harper & rsquos Ferry. Geskryf deur twee linkse dramaturge, Michael Blankfort en Mike Gold, Slaggesang Brown simpatiek uitgebeeld as 'n onwillige opstandeling, wat uiteindelik genoodsaak is om geweld te gebruik weens sy afkeer van slawerny. In sy resensie het die teaterkritikus vir die New York Post verduidelik: & ldquoI & rsquod mis eerder enige vertoning in New York as hierdie. & rdquo

In 1939 het die nuutgeskepte House Un-American Activities Committee die koord van die Federal Theatre Project gesny. HUAC-lede het veral beswaar aangeteken teen die linkse neigings van WPA-kunstenaars en skrywers. Ironies genoeg beoordeel hulle die werk van dramaturge soos Blankfort en Gold & ldquoun-American & rdquo, terwyl 'n toneelstuk ter ere van die Konfederasie en rsquos vier jaar lange militêre poging om die Verenigde State te verbreek, nooit eers op HUAC & rsquos radar verskyn het nie. Die Federale Kunsprojek het tot 1943 voortgegaan en kunstenaars 'n paar jaar ekstra gegee om muurskilderye en beeldhouwerke vir skole, poskantore en regeringsgeboue te skep, waaronder 'n muurskildery van William Scott, geïnstalleer in die Recorder of Deeds -gebou in Washington, DC wat Frederick wys Douglass het Lincoln en sy kabinetslede aangemoedig om swart mans in die leër van die Unie te werf. Selfs nadat die kunsprojek gevou is, het baie van hierdie meer permanente kunsvorme, waaronder Scott & rsquos -muurskildery, sowel as Victor Arnautoff & rsquos fresco's en ndash, op hul plek gebly. Terwyl die muurskilderye van Arnautoff en rsquos weinig te sê het oor die burgeroorlog, fokus hulle natuurlik op die naam van die skool en die rsquos, maar hulle het nietemin 'n gevestigde pro-Konfederale geskiedenis uitgedaag wat 'n sterk houvas op die openbare arena gehad het.

Net soos ander New Deal -inisiatiewe, stoot die muurskilderye terug teen 'n geskiedenis wat handel oor rassistiese gruweldade, of dit nou die eerste verraad van die Amerikaanse president was, of die wrede onreg wat slawehouers beoefen het en van George Washington tot Jefferson Davis - in die strewe na ekonomiese en politieke gewin. Sonder befondsing van die regering sou dit byna onmoontlik gewees het vir hierdie alternatiewe vertelling om 'n vastrapplek in die openbare verbeelding te kry.


Federale kunsprojek - Geskiedenis

Die WPA Federal Art Project
Deur Jerry Wilkinson

In die dertigerjare het die Amerikaanse depressie elke Amerikaanse gesin in die greep gehad. Sommige hiervan was kunstenaars en Harry Hopkins het onder president Franklin Roosevelt 'n eksperimentele program begin wat bekend staan ​​as die Public Works Art Program. Hierdie program was egter van korte duur, maar Harry Hopkins het oorgegaan van die Federal Emergency Relief Administration na die Works Progress Administration (WPA), die Federal Arts Project (FAP) in 1935 geskep en onder leiding van Holger Cahill. Die FAP was 'n sub -eenheid van die WPA.
In die Verenigde State het die Federal Art Project in die agt-en-veertig state bestaan. Die sterkste uitreikprogram was in kunsopvoeding vir kinders. FAP het meer as 100 gemeenskapskunsentrums regoor die land onderhou, kunsprogramme bestuur en kunsuitstallings gehou van werke wat deur kinders en volwassenes vervaardig is. Onder hierdie program is duisende plakkate, afdrukke, beeldhouwerke, skilderye, tekeninge en muurskilderye vervaardig, wat dan weer geleen is aan skole, biblioteke, galerye en ander instansies. Hierdie programme het 'n nuwe bewustheid van en waardering vir Amerikaanse kuns veroorsaak en werk vir behoeftige kunstenaars verskaf. Die Tweede Wêreldoorlog het tot 'n einde gekom, aangesien die pogings tot die oorlogspoging toegespits was, maar 'n geskatte aantal kunswerke gedurende sy lewe was: 2 566 muurskilderye, 17 744 beeldhouwerke, 108 099 eselskilderye en 240 000 afdrukke.
Die FAP het twee doelwitte gehad: 1) Om kunswerke te verskaf vir nie-federaal openbare geboue en 2) Om werklose kunstenaars op reliëfsrolle werk te gee.
Daar was drie tipes FAP -aktiwiteite:
1) Vervaardiging van kunswerke-ezelafdeling. Dit beklemtoon nasionalisme en die herontdekking van Amerika in kunswerkvakke muurverdeling, waar die fokus was op werke vir openbare plekke met streeksverskille wat plaasvind, bv.Chicago vir realistiese Amerikaanse tonele, New York City vir abstrakte muurskilderye, en Kalifornië vir 'n Oosterse tema beeldhouwerk, waar kunstenaars aangemoedig is om in goedkoper materiaal en grafiese kunste te werk, wat plakkate vir die regering vervaardig het.
2) Kunsopvoeding - insluitend die oprigting van gemeenskaps -kunssentrums. Kunssentrums as instellings wat toegewy is aan gemeenskapsopvoeding eerder as praktiese opleiding was skaars voor FAP. Teen Desember 1936 was daar 25 kunssentrums in die suide en weste. Die hart van die gemeenskaps kunssentrum was die opvoedkundige program deur klasse vir volwassenes en kinders. Miami en Key West het aktiewe WPA -gemeenskaps -kunssentrums.
3) Kunsnavorsing deur die Index of American Design. Die doel was om 'n historiese en beeldende verslag te maak van die daaglikse lewe van Amerikaanse mense. Hulle het 20 000 indeksplate in ses jaar van vervaardiging vervaardig. 'N Spesifieke soort ontwerpe wat bestudeer is, sluit in: tekstiele, glas, keramiek, koper, koper, om maar 'n paar te noem en streeksvariëteite soos die Shaker -materiaal in New England.
Om in aanmerking te kom vir werk in FAP, moes kunstenaars voldoen aan die professionele standaarde as kunstenaars, en ook aan die noodlenigingsvereistes van hul staat WPA -hulpraad. Nadat hulle gekies is om aan die projek deel te neem, is kunstenaars gereeld hersien en kon hulle uit 'n projek verwyder word as hul finansiële status verander of as hul werk onbevredigend was.
Die FAP eindig met die sluiting van die boekjaar op 30 Junie 1943, toe die regering sy aandag op die oorlogspogings vestig. Eintlik was daar twee president Franklin Roosevelt wat kunsprojekte geborg het voor FAP op 29 Augustus 1935 ingehuldig is. Dit was die afdeling vir skildery en beeldhouwerk en die openbare kunswerke wat deur die Amerikaanse ministerie van finansies bedryf is.
(Die WPA het ook die Federal Writers Project geadministreer wat ongeveer dieselfde vir behoeftige skrywers behaal het. Dit is onder leiding van Henry Alsberg en bestuur deur Ellen Woodward. US One - Maine to Florida (1938, Modern Age Books, Inc. New York) was een van sy werke.) - DIE FLORIDA SLEUTELS - Joan van Breemen en Lambert Bemelman was twee FAP -beeldhouers wie se kuns in of vir die Florida Keys gedoen is. Bemelman se werk kan gesien word by Hurricane Memorial by Mile Marker 81.5.
Bykomende FAP -werk aan die Hurricane Memorial deur ander FAP -kunstenaars word nie uitgebeeld nie. John Klinkenberg het die bronsplaat wat net onder die basreliëf aangebring is, gedoen. Keramiste Adela Gisbet het die keramiekteëls vir die voorblad van die krip gemaak. Algemene ontwerpers was Allie Mae Kitchens en Emigdio Reyes. Klik HIER om te lees oor die Hurricane Memorial.
(Klik om die beelde te vergroot)

Nog een van Children at Play wat ek boks noem. Hierdie een is in die Islamorada -biblioteek en die Plantation Key Courthouse.

Nog 'n kind by Play wat ek sokker noem. Ongeag die kleure wat hulle hier verskyn, is dit almal 'n verouderde weergawe van 'n spierwit gietgips.

Hierdie stuk in die Islamorada -biblioteek blyk 'n nie -standaard grootte te wees - kleiner en amper vierkantig. Let op die tema is minder speels. Ek noem hierdie een die aardbol.

'N Ongerepte foto van die van Breemen Children at Play in 'n nou gang van die Monroe County Health Department (ou skoolhuis) in Tavernier, Florida. Foto met 'n Olympus 2020Z digitaal met ingeboude flits 31 Oktober 2000.

- Die einde -

Klik HIER om te lees oor die Hurricane Memorial.

Keer terug na die kunstenaars kamer, of

Keer terug na Cybermuseum, of


Dokumentkategorie

Arthur Emptage, nasionale uitvoerende sekretaris van die American Artists 'Congress, het hierdie verklaring gestuur aan 'n ondersoeker wat in 1939 vir die Subkomitee vir Toewysings vir die Toewysing van die Onderneming werk. Hy het volledige steun aan die Federal Art Project (FAP) van die Works Progress Administration (WPA): “Dit is. . . die oordeelde oordeel van hierdie organisasie van kunstenaars dat die prestasies van die Federal Art Project so baie en so uiteenlopend is, so waardevol en so vol belofte vir die toekomstige lewe van hierdie nasie dat dit die volledige steun van elke Amerikaner verdien. ” Die American Artists 'Congress is in 1936 gestig en het statute aangeneem waarin gevra word vir "solidariteit tussen kunstenaars, permanente finansiering van die regering vir kuns, ondersteuning vir vryheid van uitdrukking en verset teen die oorlog." Sy steun aan die FAP het saamgeval met sy aktivisme.

As 'n hoë profiel van die WPA, was kulturele projekte soos die FAP 'n maklike teiken vir kritici van president Franklin D. Roosevelt en sy New Deal-programme. In Julie 1938 kondig voorsitter Martin Dies, Jr., van die House Special Committee on Un-American Activities 'n ondersoek aan na twee WPA-kulturele programme: die Federal Writers 'en Theatre Projects. Dies het die vermoedens onder die publiek en die kongres laat opvlam dat kommuniste die indiensnemingsbesluite vir FAP beheer. Baie FAP -kunstenaars het die werkersklas en diegene op die rand van die samelewing uitgebeeld, wat ondersoekers as 'n bevestiging van kommunistiese simpatie beskou het.

Op 27 Maart 1939 het die Komitee vir Toewysings ook begin met die ondersoek na die WPA en 'n spesiale subkomitee gestig onder leiding van die voorsitter van die krediete, Edward Taylor. Huisresolusie 130 het die komitee oor krediete gemagtig om '' 'n deeglike ondersoek en bestudering van die Works Progress Administration en die administrasie van die wette, regulasies en bevele daardeur te doen '. FAP is ondersoek, saam met ander inisiatiewe om verligting te bied aan kunstenaars, akteurs, musikante en skrywers, en om Amerikaanse kuns in die daaglikse lewens van burgers te bring.

Na die verhoor en die versameling van bewyse van regoor die land, het die kredietkomitee tot die gevolgtrekking gekom dat sy ondersoek, tesame met die aanvaarding van die Wet op noodhulp van 1939, 'n paar van die administratiewe kwessies by die WPA reggestel het. Dit het egter nie aanbeveel dat die WPA (destyds die naam van die Werkprojekte -administrasie) 'n permanente hulpverleningsprogram gemaak word nie. Teenoor kongresdruk en begrotingsverlagings is die WPA, insluitend alle oorblywende FAP -projekte, in 1943 ontbind.


Hoe die federale kunsprogramme van die New Deal 'n nuwe Amerikaanse geskiedenis geskep het

Nina Silber is sedert 1990 lid van die fakulteit aan die Universiteit van Boston, waar haar onderrig en navorsing fokus op kwessies rakende die burgeroorlog, geslag en historiese geheue. Professor Silber het talle toekennings ontvang - insluitend genootskappe van die Fulbright -kommissie, die National Endowment for the Humanities en die Warren Center van Harvard -universiteit - professor Silber het ook verskeie boeke gepubliseer, waaronder The Romance of Reunion: Noordelikes en die Suide, 1865-1900 (1993) Verdeelde huise: geslag en die burgeroorlog (1992) Dogters van die Unie: Noordelike vroue veg die burgeroorlog (2005) en Geslag en die deeltydse konflik (2008). Haar mees onlangse boek, Hierdie oorlog is nog nie verby nie: Die stryd teen die burgeroorlog in New Deal America, kyk na kwessies wat in hierdie opstel aan die orde kom, veral hoe die burgeroorlog 'n punt van politieke twis geword het in die jare van die Groot Depressie en New Deal.

By die Hoërskool George Washington in San Francisco het spanning ontstaan ​​oor 'n reeks muurskilderye wat 'n minder as 'n heroïese verhaal oor Amerika se eerste president vertel. Die muurskilderye, wat in 1936 voltooi is deur 'n linkse immigrantskilder, Victor Arnautoff, het ongemak by studente en ouers veroorsaak. Hulle besware fokus nie op die kritiek van die muurskildery op Washington nie, maar op die insluiting daarvan van 'n dooie inheemse Amerikaanse en Afro -Amerikaanse slawe. Alhoewel Arnautoff blykbaar van plan was om die rassistiese praktyke van Washington bloot te lê - sy eienaarskap van slawe, sy rol in die moord op inheemse mense - toon die muurskildery ook mense van kleur in posisies wat verband hou met diensbaarheid en geweld. In die lig daarvan is dit nie moeilik om te dink hoe onrustig studente van kleur kan voel as hulle elke dag verby hierdie skilderye loop nie. 'N Komitee het onlangs aanbeveel om oor die gewraakte fresco's te skilder.

Lede van die George Washington High School -gemeenskap moet die uiteindelike sê hê in die tipe beelde wat gekies word om hul skool voor te stel. Maar daar is ook 'n agtergrond vir hierdie muurskilderye - en ander kunswerke soos dit - wat maklik in hierdie bespreking verduister kan word. 'N Onlangse New York Times Die artikel plaas die geskil in San Francisco in die konteks van die vele kontroversies wat tans draai oor 'historiese voorstellings in openbare kuns', insluitend protesoptredes oor 'Konfederale standbeelde en monumente' wat onlangs 'afgebreek' is. Alhoewel dit waar is dat Konfederale monumente in openbare ruimtes geplaas is - soos stadsparke en pleine in die hof - en dit dus as 'n "openbare kuns" beskou kan word, is die muurskilderye van die George Washington High School heeltemal 'n ander orde van 'openbare kuns'. Albei is in openbare ruimtes geplaas, maar slegs een het gestalte gekry as gevolg van openbare befondsing.

Die muurskilderye uit San Francisco het ontstaan ​​uit 'n breë kunsinisiatief wat deur die regering gefinansier is, deel van Franklin Roosevelt se New Deal, wat duisende kunsprojekte in die Verenigde State in die dertigerjare moontlik gemaak het. Hierdie kunste -inisiatiewe, wat deel uitmaak van die Works Progress Administration, bevat talle dramatiese optredes wat deur die Federal Theatre Project georganiseer is, en talle plakkate en muurskilderye wat deur die Federal Art Project en die reuse gemaak is Amerikaanse gids reeks sowel as mondelinge geskiedenis van swart en wit Amerikaners wat onder die vaandel van die Federal Writers Project gedoen is. Hierdie projekte bied betekenisvol werk aan kunstenaars, skrywers, dramaturge en musikante wat swaar getref is deur die ekonomiese omstandighede van die Groot Depressie.

Daarteenoor kom die geld agter Konfederale monumente en standbeelde amper uitsluitlik van blanke private organisasies, verenigings soos die United Daughters of the Confederacy en die Sons of Confederate Veterans, wat 'n beroep op welgestelde skenkers gedoen het en hul politieke verbintenisse gebruik het om monumente in openbare instellings te plaas. . Met Jim Crow se maatreëls om swart Amerikaners effektief te stil in die politieke arena - en sodoende te verhoed dat hulle besware maak teen die plasing van hierdie standbeelde - verskyn huldeblyke aan die Konfederasie in prominente openbare ruimtes in dorpe en stede in die suide in die eerste helfte van die twintigste eeu.

Die New Deal -kunsprogramme - insluitend die program wat Victor Arnautoff se muurskilderye in San Francisco geborg het - verteenwoordig 'n unieke reaksie op die soort "openbare kuns" -inisiatiewe wat die Konfederasie gevier het. Skrywers, akteurs en kunstenaars wat nie die ekonomiese invloed van die UDC gehad het nie, het regeringsbefondsing ontvang en kon hul kuns in die openbare oog hou. As gevolg hiervan het 'n uiteenlopende verskeidenheid artistieke benaderings en interpretasies versprei, insluitend werk wat deur linkse muraliste soos Arnautoff en Afro-Amerikaanse skrywers soos Richard Wright en Sterling Brown vervaardig is. Die WPA ondersteun selfs 'n 'Negro Theatre Project' wat in drie en twintig stede in die VSA gestig is. Vanweë die New Deal se verbintenis om kunstenaars sonder omvangryke hulpbronne te befonds, was dit moontlik om, selfs vir 'n kort tydjie, 'n meer ras-, etnies en polities uiteenlopende gesprek te skep. Die toewyding van die New Deal tot die kunste het inderdaad vir die eerste keer sedert die burgeroorlog moontlik gemaak dat 'n ryker en meer demokratiese gesprek oor die Amerikaanse verlede in die openbare omgewing kon plaasvind. Dit moet vir ons aandui hoe verskillend die WPA se weergawe van 'openbare kuns' verskil van die 'openbare kuns' wat deur die Konfederale verskonings geborg word.

Niks hiervan beteken dat New Deal-kuns 'n hedendaagse standaard vir "politieke korrektheid" gevolg het of dat hierdie werke sonder historiese verwringings was nie. Hierdie programme het egter 'n meer inklusiewe vertelling moontlik gemaak. Dink byvoorbeeld daaraan dat binne 'n tydperk van drie maande in 1936 twee toneelstukke wat baie verskillende verhale oor die tydperk van die burgeroorlog vertel het onder die vaandel van die Federal Theatre Project verskyn het. Een, Jefferson Davis, het sy première in New York gemaak in Februarie 1936. Met 'n UDC-goedgekeurde draaiboek het hierdie federaal gefinansierde toneelstuk die Konfederasie se reg om nie van slawerny af te skei nie, maar so kan die Suide "die vraag self besluit, soos die grondwet belowe". Die ander toneelstuk, Slaggesang, in Mei in New York geopen en vertel van John Brown se veldtog teen slawerny in Kansas en Harper's Ferry. Geskryf deur twee linkse dramaturge, Michael Blankfort en Mike Gold, Slaggesang Brown simpatiek uitgebeeld as 'n onwillige opstandeling, wat uiteindelik genoodsaak is om geweld te gebruik weens sy afkeer van slawerny. In sy resensie het die teaterkritikus vir die New York Post verduidelik: "Ek sal eerder enige vertoning in New York mis as hierdie."

In 1939 het die nuutgeskepte House Un-American Activities Committee die koord van die Federal Theatre Project gesny. HUAC-lede het veral beswaar aangeteken teen die linkse neigings van WPA-kunstenaars en skrywers. Ironies genoeg het hulle die werk van dramaturge soos Blankfort en Gold as 'on-Amerikaans' beoordeel, terwyl 'n toneelstuk ter ere van die Konfederasie se vier jaar lange militêre poging om die Verenigde State te verbreek, nooit eers op HUAC se radar verskyn het nie. Die Federale Kunsprojek het tot 1943 voortgegaan en kunstenaars 'n paar jaar ekstra gegee om muurskilderye en beeldhouwerke vir skole, poskantore en regeringsgeboue te skep, waaronder 'n muurskildery van William Scott, geïnstalleer in die Recorder of Deeds -gebou in Washington, DC wat Frederick wys Douglass het Lincoln en sy kabinetslede aangemoedig om swart mans in die leër van die Unie te werf. Selfs nadat die kunsprojek gevou het, het baie van hierdie meer permanente kunsvorme - insluitend Scott se muurskildery sowel as die fresco's van Victor Arnautoff - op hul plek gebly. Hoewel die muurskilderye van Arnautoff min te sê het oor die burgeroorlog-hulle fokus natuurlik op die naam van die skool-het hulle egter 'n gevestigde pro-Konfederale geskiedenis wat 'n sterk houvas op die openbare arena gehad het, uitgedaag.

Net soos ander New Deal -inisiatiewe, stoot die muurskilderye terug teen 'n geskiedenis wat handel oor rassistiese gruweldade, of dit nou die eerste president se verraad van inheemse Amerikaners was, of die wrede onreg wat slawehouers - van George Washington tot Jefferson Davis - in die strewe na ekonomiese en politieke gewin. Sonder befondsing van die regering sou dit byna onmoontlik gewees het vir hierdie alternatiewe vertelling om 'n vastrapplek in die openbare verbeelding te kry.


Audrey McMahon en die Federal Art Project in New York

'N Bekende held van die Federal Art Project is Audrey McMahon. Sy was 'n inheemse New Yorker, en was die streeksdirekteur van die program in New York, New Jersey en Philadelphia, en was 'n voormalige direkteur van die College Art Association (haar CAA -program van 1932, wat hulp aan kunstenaars verleen het, is in 1935 deur die regering opgeneem). Om stukrag te gee vir eksperimentering en om opkomende kunstenaars aan te moedig, beveel sy die bou van 'n werkswinkel vir drukwerk in New York onder die vaandel van die Federal Art Project. In 1936 was McMahon verantwoordelik vir meer as 'n derde van die mense wat landswyd in diens was van die organisasie, van wie baie hul inleiding tot drukwerk daardeur gehad het, en later wêreldberoemde kunstenaars sou word, waaronder Will Barnet, Stuart Davis, Willem de Kooning, Yasuo Kuniyoshi, Isamu Noguchi, Jackson Pollock en Raphael Soyer (kunstenaars verdien gemiddeld minder as $ 30 per week).

Gyula Zilzer, Die Etsdrukker, ets met droogpunt, 1937. 19 September 2006 verkoop vir $ 2 400.

Teen Januarie 1937 het die Federal Art Project -werkswinkel, onder leiding van McMahon, genoeg afdrukke geskep om 'n uitstalling met die titel Prints for the People te monteer. Die burgemeester van New York, Fiorello LaGuardia, het die opening bygewoon. Verdere uitstallings volg na hierdie aanvanklike sukses, elk meer ambisieus as die vorige. Alhoewel dit gewoonlik uitgawes van 25 (en nie hoër as 75) bevat nie, kon federale kunsprojekte -afdrukke verkry word deur federaal gefinansierde organisasies soos museums "op grond van 'n lening van 99 jaar." staatseiendom (die etikette van Kalifornië en New York verskil van die standaard wat deur die WPA uitgereik is) en word steeds as sodanig beskou. 'N Gedeelte van elk van die klein uitgawes was vir die kunstenaar gereserveer, en die meeste het dit waarskynlik op die mark gehaal.

Jackson Pollock, Plaaswerkers, litografie, omstreeks 1934-35. Verkoop op 9 November 2009 vir $ 13,200.

Drukwerkers van die federale kunsprojek geniet vryheid wat nie aan ander in die organisasie gegee is nie, soos muurskilderye, wie se werke maklik deur die algemene publiek aanvaar moes word. As gevolg hiervan was afdrukke wat gedurende hierdie tyd gemaak is, nie altyd die verteenwoordigende heldhaftige vertellings van Amerikaanse toneelkuns nie, maar het dit dikwels meer artistieke vryheid in onderwerp en tegniek getoon. Die Sosiale Realiste van die organisasie verpolitiseer hul beelde van die skerp werklikheid van die stedelike lewe (insluitend die broodlyne wat deur Sloan aangedui is), terwyl moderniste neig na abstraksie, wat destyds nie heeltemal deur die Amerikaanse publiek omhels is nie. Die Federale Kunsprojek het veral gespog met 'n uiteenlopende lys kunstenaars uit 'n verskeidenheid etnisiteite, vaardigheidsvlakke, ouderdomme, geslagte en agtergronde. Die dinamiese atmosfeer bevorder eksperimentering en het 'n blywende impak op die jonger geslag kunstenaars, waarvan sommige leidende figure onder die abstrakte ekspressioniste sou word. Die organisasie verseker nie net die bestaan ​​van hierdie kunstenaars nie, maar ook professionele erkenning. Louise Nevelson en Alice Neel het die eerste keer openbare aandag gekry terwyl hulle vir die Federal Art Project gewerk het, en Afro-Amerikaanse drukkers het belangrike figure soos Hale Woodruff in Atlanta, Hughie Lee-Smith in Cleveland en Dox Thrash in Philadelphia ingesluit.

Samuel J. Brown, Abstract, litografie, omstreeks 1930. Skat $ 2,000 tot $ 3,000. In die komende Afro-Amerikaanse Fine Art-veiling.

'N Visuele geskiedenis van die besteding van federale kuns in die Verenigde State

Hugh Mesibov, "Dakloos" (1938), Carborundum -afdruk op ivoorpapier, 5 3/8 x 10 3/8 in., John S. Phillips Fund, 1987.11.1,, met vergunning van Pennsylvania Academy of the Fine Arts.

PHILADELPHIA - Art for Society's Sake: The WPA and Its Legacy, te sien by die Pennsylvania Academy of Fine Arts (PAFA) tot en met 6 April, herinner aan 'n era in hierdie land toe die verspreiding van kuns 'n regeringsplig was, met die kunste wat aansienlik op federale vlak gefinansier is. Alhoewel die uitstallings, almal uit die permanente versameling, geen tekort aan krag of verdienste het nie, handel hierdie uitstalling tematies minder oor die kuns self en meer oor wat die blote bestaan ​​van hierdie kuns beteken.

'N Deel van Roosevelt se New Deal onder die Federal Art Project, die Works Progress Administration (WPA) en die Public Works of Art Project (PWAP) was toegewy aan die aanstelling van kunstenaars en die bevordering van die skepping van kuns oor die hele land - grootliks in die vorm van stad muurskilderye, maar ook deur skilderkuns en beeldhouwerk. Op sy hoogtepunt het die WPA en PWAP meer as 5000 kunstenaars in diens gehad, wat almal kunswerke kon skep met 'n mate van outonomie. Die WPA het nie net kunstenaars en ambagsmanne in diens geneem tydens die Groot Depressie nie; dit het ook die doel en effek gehad om die land te verfraai deur middel van openbare kuns, die ontwikkeling van kunstenaars in die VSA te bevorder en die kunste op alle vlakke van die samelewing te bevorder.

Terwyl die WPA in 1943 beëindig is, is dit belangrik om daarop te let dat dit selfs tydens die stryd van die Groot Depressie 'n prioriteit was van die Amerikaanse regering om kuns te waardeer. Dit is nogal veelseggend dat hierdie uitstalling te sien is in 'n tyd waarin die land in 'n verpletterende resessie verkeer en kuns op federale vlak as onbelangrik beskou word. Hoewel die National Endowment for the Arts (NEA) verantwoordelik is vir die hantering van miljoene dollars elke jaar aan kunsorganisasies sonder winsbejag in die Verenigde State, is dit nog nie so revolusionêr of so verreikend as die van die WPA nie. . Terwyl die jaarlikse NEA -begroting oor die afgelope 20 jaar gemiddeld $ 127 miljoen was, het die WPA 'n begroting van 1935 van $ 1,4 miljard dollar per jaar - ongeveer 6,7 persent van die BBP op daardie tydstip - hoofsaaklik toegewy aan openbare projekte, maar ook aan die gebruik van kunstenaars in baie hoedanighede en inbedryfstelling op groot skaal. (Van 1935 tot 1943 het die WPA $ 13,4 miljard bestee, waarvan na raming vyf persent na kunsverwante werk gegaan het.)

Hugh Mesibov, "Smoke n 'Gin" (1938), kleur carborundum -afdruk op roompapier, 9 15/16 x 7 15/16 in., Gift of the artist, 1987.14, met vergunning van Pennsylvania Academy of the Fine Arts.

Art for Society's Sake toon 'n baie uiteenlopende verskeidenheid kunstenaars, sowel in die tyd van die WPA as daarna, met 'n wye verskeidenheid artistieke style wat tot 'n mate die stryd en lewens van Amerikaners van alle agtergronde weerspieël. Die werke uit die WPA-era strek oor baie artistieke bewegings en dek 'n wye verskeidenheid onderwerpe, van portret, natuurtonele, stadsgesigte tot werke van die Sosiaal-Realistiese beweging, wat hom toespits op die lot van werkers en die hebsug van die rykes, tot 'n diepgaande invloed op kunswerke wat die grimmige rasse -realiteite van die 1930's en 1940's in hierdie land aanspreek. Alhoewel daar 'n mate van vrees vir sensuur en swartlys was as gevolg van vermeende kommunistiese belyning of simpatie, soos opgemerk deur Jackson Pollock en sy broers, wat in die WPA gewerk het, slaag die kunstenaars wat in hierdie uitstalling verteenwoordig is, in staat om met sensitiewe onderwerpe, soos rasse- en klasstryd.

Die relatiewe vryheid van uitdrukking wat gedurende hierdie tyd toegelaat is, het gelei tot die uiteenlopende reeks werke wat in die PAFA -uitstalling te sien was, eenvoudig, maar effektief, in chronologiese volgorde, van regs na links, in die groot kamer wat aan die vertoning gewy is. Toe die WPA eindig en die NEA later 'n paar leemtes vul, het die tipe kuns wat ondersteun word, verander in styl en toon, en begin fokus op openlik politieke ras- en geslagsgebaseerde kwessies. Blurbs regdeur die uitstalling herhaal die belangrikheid van die WPA op gemeenskapsvlak - hoe WPA -fondse mense regoor die land toegang tot kunsopleiding gegee het, hetsy in skilderkuns, beeldhouwerk, drukwerk en/of ander kunsvorme. Die vertoning beklemtoon Philadelphia se unieke rol in die verspreiding van kuns in die hele streek deur sy destydse jong druk- en litografie-gemeenskappe.

Romare Bearden, "Three Women" (1979), Kleurlitografie op papier, red. 3/25, 20 3/16 x 15 in., The Harold A. en Ann R. Sorgenti Collection of Contemporary African-American Art, 2004.20.5, met vergunning van Pennsylvania Academy of the Fine Arts.

Hoogtepunte van die vertoning sluit lewendige swart-en-wit werke van Hugh Mesibov in. 'Dakloos', 'n druk uit 1938, is 'n kragtige uitbeelding van sommige van die mense wat die meeste deur die samelewing verwaarloos word, in rokerige vlugtige lyne. 'Subway Express', 'n litografie uit 1938, is 'n chaotiese werveling van bewegings, onderbrok met growwe, ekspressionistiese lyne. Ook deur Mesibov is 'Smoke and Gin', 'n druk uit 1938 van 'n werkersklas, verslete van arbeid, sit aan 'n tafel met 'n drankie. Romare Bearden se 'Three Women', 'n litografie uit Matisse, uit 1979 van drie Afro-Amerikaanse vroue geklee in helderkleurige klere, wie se liefde teenoor mekaar tasbaar en sjarmant is, ook visueel in hegtenis neem.

Die laaste kwartaal van die vertoning is toegewy aan werke wat die WPA na die datum dateer, wat die rol van die NEA beskryf en verskeie werke vertoon wat deur NEA-fondse ontstaan ​​het. (Dit is opmerklik dat behalwe vir individuele genootskappe in die letterkunde, die NEA sedert 1996 geen individuele genootskappe toegeken het nie.) Die laaste muur van die uitstalling is gewy aan 'n paar van die meer bekende kunstenaars wat baat gevind het by die NEA se grootheid, maar dit is Dit is duidelik dat die bestaan ​​van die NEA nietemin 'n prioriteit in die Verenigde State geword het om die visuele kunste te ondersteun as tydens die Groot Depressie.

Hugh Mesibov, "Subway Express" (1938), litografie op ivoor geweefde papier, 11 x 14 duim, 1987.11.2, met vergunning van Pennsylvania Academy of the Fine Arts.

Wat dan van die nalatenskap van die Verenigde State as 'n wieg vir artistieke produksie? NEA -uitgawes vir kunste is dramaties minder, hetsy in totaal of per capita, in vergelyking met dié van die meeste lande in Wes -Europa, sonder dat daar 'n toename in sig is. Die klein begroting van die NEA is inderdaad sterk betwis deur diegene in die regering wat dit heeltemal sou ontwyk. In 2011 het rep. Jim Jordan en die Republikeinse Studiekomitee voorgestel dat die begroting van die NEA in die negentigerjare heeltemal besnoei word.

In 2013 het die NEA $ 138,4 miljoen bestee. Daarteenoor het Duitsland ongeveer $ 1,63 miljard bestee, terwyl Frankryk 'n begroting van ongeveer $ 10 miljard aan sy ministerie van kultuur gegee het. Alhoewel laasgenoemde twee lande elke jaar 'n groter besteding toon, het die Amerikaanse begroting sedert die hoogtepunt van $ 175 miljoen in 1992 afgeneem. Vir verwysing per capita het die Verenigde State vanaf 2014 'n bevolking van 318,892,103 gehad, terwyl Duitsland en Frankryk onderskeidelik 80,996,685 en 66,259,012 het. Selfs Noord -Ierland, met sy bevolking van 1,8 miljoen, bestee ongeveer $ 21 miljoen dollar aan kunste, terwyl Swede $ 15 miljoen dollar aan die kunste bestee vir sy 9 miljoen burgers.

Alhoewel die WPA nie 'n perfekte bastion van artistieke vryheid en uitdrukking was nie, was Art for Society's Sake bied 'n paradigma vir hoe groter federale ekonomiese steun vir kunste kan lyk. Hierdie uitstalling handel dus oor die krag en impak van kuns, en 'n sterk argument vir wat kan en moet gedoen word om dit te ondersteun.

Art for Society's Sake: The WPA and Its Legacy duur voort tot by die Pennsylvania Academy of Fine Arts (Annenberg Gallery, Samuel M.V. Hamilton Building, 118 N Broad Street, Philadelphia) tot 6 April.

Regstelling, 3/18: NEA se historiese begrotingsvlakke is hersien, sowel as 'n onakkurate verwysing na die NEA as 'n individuele projekgebaseerde organisasie. Die NEA, met die uitsondering van toelaes in letterkunde, het sedert 1996 slegs subsidies aan organisasies uitgereik.


Inhoud

Baie mense was gekant teen die regering se betrokkenheid by die kunste. Hulle was bang dat die regering se finansiering en invloed sou lei tot sensuur en 'n skending van vryheid van spraak. Lede van die House Un-American Activities Committee het geglo dat die program deur kommuniste geïnfiltreer word. [6]

Met die steun van Eleanor Roosevelt, onderteken Franklin Roosevelt egter die uitvoerende bevel om hierdie projek te skep omdat die regering, soos Fortune tydskrif verklaar het, die soort rou kultuurmateriaal-die grondstof van nuwe kreatiewe werk-wat so nodig vir kunstenaars en veral vir kunstenaars in 'n nuwe land ". [7]

Soos voorheen genoem, het Federal One op sy hoogtepunt 40 000 skrywers, musikante, kunstenaars en akteurs in diens gehad, en die Federal Writers -projek het ongeveer 6 500 mense op die WPA -betaalstaat gehad. [3] Baie mense het baat by hierdie programme en sommige FWP -skrywers het beroemd geword, soos John Steinbeck en Zora Neale Hurston. [3] Hierdie skrywers word beskou as federale skrywers. [3] Verder het hierdie projekte ook boeke soos New York Panorama en die WPA Guide to New York City gepubliseer. [3]


Kyk die video: The Federal Art Project: Artistic and Political Revolution