Afskrif van die Heart Sutra

Afskrif van die Heart Sutra


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Dekoratiewe afskrif van die Hart Sutra in Chinees

Hierdie Volmaaktheid van Wisdom sūtra, algemeen die Hart Sūtra, verduidelik die fundamentele leegheid van alle dinge. Dit word beskou as een van die bekendste en gewildste Mahāyāna-geskrifte.

Hoe is dit in Chinees vertaal?

Daar is verskillende weergawes van hierdie sutra in Chinees. Die een wat hier gekopieer is, is die algemeenste. Deesdae nog deur baie aangehaal en bestudeer, is dit in 649 nC deur die Boeddhistiese monnik Xuanzang (ongeveer 602-664) geredigeer en voltooi. Xuanzang het homself uitgebeeld as 'n geleerde en reisiger. Hy is bekend vir die sestien jaar lange landreis wat hy na Indië gemaak het om Boeddhistiese tekste terug te bring. Volgens sy biografie keer hy terug na China met meer as 600 titels en verskaf vertalings vir baie Indiese sūtras, waaronder die Hart Sūtra.

Wat is hierdie vorm?

Die Hart Sūtra is een van die kortste sutras. Kort genoeg om op 'n enkele vel papier te pas, is die Skrif met die hand op hierdie vertikale boekrol geskryf om die argitektoniese profiel van 'n vyfverdieping op te wek stoupa. Die titel, bokant die pagode-agtige struktuur, is versprei oor drie kolomme wat 'n afdak vorm. Die karakters is almal gekoppel aan fyn rooi lyne wat die volgorde van die teks aandui. So uiteengesit, vorm dit 'n heilige beeld wat in eie reg vereer kan word en wat moontlik as deel van bepaalde rituele praktyke opgehang is.


Vertalings van die The Heart Sutra

Om hulde aan die volmaaktheid van wysheid, die lieflike, die heilige!

Avalokita, die Heilige Heer en Bodhisattva, beweeg in die diepe loop van die wysheid wat verder gegaan het.

Hy kyk van bo af neer, sien net vyf hope, en sien dat hulle in hul eie wese leeg is.

vorm is leegheid en die leegheid is vorm

leegheid verskil nie van vorm nie, vorm verskil nie van leegheid nie, wat leegheid ook is, dit is vorm,

dieselfde geld vir gevoelens, persepsies, impulse en bewussyn.

alle dharmas word met leegheid gemerk

hulle word nie vervaardig of gestop nie, nie besmet of onberispelik nie, nie gebrekkig of volledig nie.

in leegheid is daar geen vorm of gevoel, of persepsie, of impuls of bewussyn nie

Geen oog, oor, neus, tong, liggaam, gees Geen vorme, geluide, reuke, smake, aanraakbare voorwerpe of voorwerpe Geen sig-orgaanelement, ensovoorts, totdat ons by die volgende uitkom:

Geen element van denkbewussyn Daar is geen onkunde, geen uitwissing van onkunde nie, ensovoorts, totdat ons by: Daar is geen verval en dood, geen uitwissing van verval en dood nie. Daar is geen lyding, geen oorsprong, geen stop, geen pad nie.

Daar is geen kognisie, geen bereiking en geen nie-bereiking.

dit is vanweë sy onbereikbaarheid dat 'n Bodhisattva, sonder dat hy op die volmaaktheid van die wysheid staatgemaak het, sonder gedagtes bly. By gebrek aan gedagtes het hy nie laat bewe nie,

hy het oorwin wat kan ontstel, en uiteindelik bereik hy Nirvana.

Almal wat in die drie tydperke as Boeddha's verskyn, word heeltemal wakker tot die uiterste, regte en volmaakte Verligting omdat hulle op die volmaaktheid van wysheid staatgemaak het.

Daarom moet u die prajnaparamita ken as die groot betowering, die betowering van groot kennis, die grootste betowering, die ongeëwenaarde betowering, alle lae van alle lyding, in werklikheid - want wat kan verkeerd gaan? Deur die prajnaparamita is hierdie spel gelewer. Dit loop so:

gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

(Weg, weg, verby, heeltemal verby, o wat 'n ontwaking, hael!-)

Dit voltooi die hart van volmaakte wysheid.

Vertaling deur die Nalanda -vertaalkomitee

So het ek gehoor. Eens het die Salige in Rajagriha by die Vulture Peak -berg gewoon, saam met 'n groot byeenkoms van die sangha van monnike en 'n wonderlike byeenkoms van die sangha van bodhisattvas. Op daardie tydstip het die Heilige die samadhi binnegegaan wat die dharma uitdruk wat genoem word 'diep verlichting' en terselfdertyd edele Avalokiteshvara, die bodhisattva mahasattva, terwyl hy die diepgaande prajnaparamita beoefen, op hierdie manier gesien: hy sien die vyf skandhas leeg van natuur.

Dan, deur die krag van die Boeddha, het eerbiedwaardige Shariputra vir die edele Avalokiteshvara, die bodhisattva mahasattva, gesê: "Hoe moet 'n seun of dogter van 'n edele familie oefen, wat die diepgaande prajnaparamita wil beoefen?"

So het die edele Avalokiteshvara, die bodhisattva mahasattva, aan eerbiedwaardige Shariputra gesê, en Shariputra, 'n seun of dogter van 'n adellike familie wat die diepgaande prajnaparamita wil beoefen, moet op hierdie manier sien: die vyf skandhas moet leeg van die natuur wees. Vorm is leegheid leegheid is ook vorm. Leegheid is niks anders as die vorm nie anders as leegheid nie. Op dieselfde manier is gevoel, persepsie, vorming en bewussyn leegheid. Dus, Shariputra, alle dharmas is leegheid. Daar is geen eienskappe nie. Daar is geen geboorte en geen ophou nie. Daar is geen onreinheid en geen suiwerheid nie. Daar is geen afname en geen toename nie. Daarom, in leegheid, is daar geen vorm, geen gevoel, geen gewaarwording, geen vorming, geen bewussyn, geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen liggaam, geen verstand nie, geen geluid, geen reuk, geen vorm nie smaak, geen aanraking, geen dharmas, geen oog dhatu tot geen verstand dhatu, geen dhatu van dharmas, geen verstandsbewussyn dhatu geen onkunde, geen einde aan onkunde tot geen ouderdom en dood nie, geen einde aan ouderdom en dood geen lyding , geen oorsprong van lyding, geen staking van lyding, geen pad, geen wysheid, geen bereiking en geen nie-bereiking. Daarom, Shariputra, aangesien die bodhisattvas nie bereik kan word nie, bly dit deur middel van prajnaparamita.

Aangesien daar geen verberging van die gees is nie, is daar geen vrees nie. Hulle oortref valsheid en bereik volledige nirvana. Al die Boeddha's van die drie maal, deur middel van prajnaparamita, word wakker tot onoortreflike, ware, volledige verligting. Daarom moet die groot mantra van prajnaparamita, die mantra van groot insig, die onoortreflike mantra, die ongeëwenaarde mantra, die mantra wat alle lyding kalmeer, as waarheid bekend staan, aangesien daar geen misleiding is nie. Die prajnaparamita -mantra word op hierdie manier gesê:

OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

Dus, Shariputra, moet die bodhisattva mahasattva oefen in die diepgaande prajnaparamita.

Toe het die Heilige uit daardie samadhi opgestaan ​​en die edele Avalokiteshvara, die bodhisattva mahasattva, geprys en gesê: & quotGoed, goed, o seun van 'n adellike familie, so is dit, o seun van 'n adellike familie, so is dit. 'N Mens moet die diepgaande prajnaparamita beoefen, net soos jy geleer het, en al die tathagatas sal bly wees. & Quot

Toe die Salige dit gesê het, eerbiedige Shariputra en edele Avalokiteshvara, die bodhisattva mahasattva, het die hele vergadering en die wêreld met sy gode, mense, asuras en gandharvas die woorde van die Heilige verheug en geprys.

Vertaling deur die Buddhist Text Translation Society

Toe Bodhisattva Avalokiteshvara die diepgaande Prajna Paramita beoefen, verlig hy die Vyf Skandhas en sien dat hulle almal leeg is, en hy steek alle lyding en moeite oor.

Shariputra, vorm verskil nie van leegheid nie leegheid verskil nie van vorm nie. Vorm self is leegheid leegheid self is vorm. So ook gevoel, kognisie, vorming en bewussyn.

Shariputra, alle Dharmas is leeg van kenmerke. Hulle word nie geproduseer nie, word nie vernietig nie, word nie besoedel nie, nie suiwer nie en hulle word nie vermeerder of verminder nie. Daarom is daar in leegheid geen vorm, gevoel, kognisie, vorming of bewussyn nie, geen oë, ore, neus, tong, liggaam of gees nie, geen besienswaardighede, geluide, reuke, smake, raakvoorwerpe of Dharmas geen oogveld nie tot en met geen geestesveldbewussyn en geen onkunde of einde van onkunde nie, tot en met geen ouderdom en dood of beëindiging van ouderdom en dood nie. Daar is geen lyding, geen opeenhoping, geen uitwissing en geen manier nie, geen begrip en geen bereiking nie.

Omdat niks bereik word nie, is die Bodhisattva deur vertroue op Prajna Paramita onbelemmerd in sy gedagtes. Omdat daar geen beletsel is nie, is hy nie bang nie en laat hy verwronge droomdenke ver agter. Uiteindelik Nirvana! Alle Boeddha's van die drie tydperke bereik Anuttara-samyak-sambodhi deur te vertrou op Prajna Paramita. Weet daarom dat Prajna Paramita 'n Groot Geestelike Mantra, 'n Groot Helder Mantra, 'n Opperste Mantra, 'n Ongekwalifiseerde Mantra is. Dit kan alle lyding verwyder, dit is eg en nie vals nie. Daarom is die Mantra van Prajna Paramita gepraat. Sê dit so op:

Gaté Gaté Paragaté Parasamgaté

Einde van die hart van Prajna Paramita Sutra

Kopiereg © 1997 Buddhist Text Translation Society

Vertaling deur die Kuan Um School of Zen

Avalokitesvara Bodhisattva
wanneer u die Prajna Paramita diep beoefen
sien dat al vyf skandha's leeg is
en word gered van alle lyding en nood.

Shariputra,
vorm verskil nie van leegheid nie,
leegheid verskil nie van vorm nie.
Dit wat vorm is, is leegheid,
dit wat leegheid vorm.

Dieselfde geld vir gevoelens,
persepsies, impulse, bewussyn.

Shariputra,
alle dharmas word met leegheid gemerk
hulle verskyn of verdwyn nie,
is nie besmet of suiwer nie,
nie toeneem of verminder nie.

Daarom, in leegheid, geen vorm, geen gevoelens nie,
persepsies, impulse, bewussyn.

Geen oë, geen ore, geen neus, geen tong, geen liggaam, geen gees nie
geen kleur, geen geluid, geen reuk, geen smaak, geen aanraking,
geen geesvoorwerp nie
geen gebied van oë nie
ensovoorts totdat daar geen geestesbewussyn is nie.

Geen onkunde en ook geen uitwissing daarvan nie,
ensovoorts tot geen ouderdom en dood nie
en ook geen uitwissing daarvan nie.

Geen lyding, geen oorsprong,
geen stop, geen pad, geen kennis nie,
ook geen bereiking met niks om te bereik nie.

Die Bodhisattva is afhanklik van Prajna Paramita
en die verstand belemmer nie
sonder enige hindernis bestaan ​​daar geen vrese nie.
Ver van elke verdraaide uitsig woon 'n mens in Nirvana.

In die drie wêrelde
alle Boeddha's is afhanklik van Prajna Paramita
en bereik Anuttara Samyak Sambodhi.

Weet dus dat Prajna Paramita
is die groot transendente mantra,
is die groot helder mantra,
is die grootste mantra,
is die hoogste mantra
wat alle lyding kan verlig
en is waar, nie vals nie.
Verkondig dus die Prajna Paramita -mantra,
verkondig die mantra wat sê:

gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

Vertaling deur dominee Xuan-Zang, in Engels vertaal deur dr Yutang Lin

Telkens wanneer Bodhisattva Avalokitesvara diep sublimasie beoefen deur transendente wysheid, besef hy intuïtief dat die vyf aggregate van Blank Essence is, en dit gaan dus oor alle lyding en probleme. & quotShariputra, verskynsels is onafskeidbaar van Blank Essence, en Blank Essence is onafskeidbaar van verskynsels verskynsels is identies aan Blank Essence, en Blank Essence is identies aan verskynsels. Gevoel, konseptualisering, motivering en bewussyn is ook onafskeidbaar van en identies aan Blank Essence. & Quot

& quotShariputra, die kenmerke van Blank Essence van al hierdie dinge is: nie gebore of oorlede nie, nie vuil of skoon nie, nie toeneem of afneem nie. Daarom is daar in Blank Essence geen verskynsels, geen gevoel, konseptualisering, motivering, bewussyn geen oog, oor, neus, tong, liggaam, gees geen kleur, klank, reuk, geur, aanraking, indruk geen oogspesies tot en met perseptueel-bewussyn-spesie geen Onkunde en geen uitskakeling van Onkunde nie, tot en met geen seniliteit en dood en geen uitskakeling van seniliteit en dood geen lyding, die oorsake daarvan, die transendensie daarvan, die pad na sy transendensie geen wysheid en geen bereiking nie. Aangesien daar geen bereiking is nie, deur sublimasie deur transendente wysheid, het die verstand van 'n Bodhisattva geen gehegtheid nie. Aangesien daar geen gehegtheid is nie, is daar geen vrees nie. Daar is vryheid van deurdringende dwalings, en Nirvana word besef. & Quot

Boeddha's van die verlede, hede en toekoms bereik die onoortreflike reg en volle verligting deur sublimasie deur transendente wysheid. Daarom is dit bekend dat sublimasie deur transendente wysheid die groot wonderlike mantra, die groot oop mantra, die onoortreflike mantra, die mantra van gelyke rang is, wat alle lyding kan uitskakel, eerlik en sonder bedrog. Daarom moet die mantra van sublimasie deur transendente wysheid verkondig word. & Quot So spreek Hy die mantra uit:

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha

Tibetaanse weergawe, Lama Yeshe -argief

Hulde aan die verhewe Drie Juwele!

So het ek op 'n tyd gehoor. Die Salige het in Rajagriha op die Aasvoëlberg gewoon, saam met 'n groot aantal monnike en 'n groot aantal bodhisattvas. Op daardie tydstip was die Heilige opgeneem in die konsentrasie van die ontelbare aspekte van verskynsels wat 'diepgaande beligting' genoem word.

Op dieselfde tydstip kyk die Superior Avalokiteshvara, die bodhisattva, die groot wese, perfek na die praktyk van die diepgaande volmaaktheid van wysheid, en kyk ook perfek na die leegte van die inherente bestaan ​​van die vyf aggregaten.

Dan, deur die krag van Boeddha, het die eerbiedwaardige Shariputra vir die Superior Avalokiteshvara, die bodhisattva, die groot wese gesê: "Hoe moet 'n kind uit die geslagslyn oefen wat die diepste volmaaktheid van wysheid wil beoefen?"

So het hy gepraat, en die Superior Avalokiteshvara, die bodhisattva, die groot wese, antwoord die eerbiedwaardige Shariputra soos volg:

'Shariputra, watter seun of dogter uit die geslag ook al die diepste volmaaktheid van wysheid wil beoefen, moet so lyk: daarna perfek en korrek kyk na die leegte van die inherente bestaan ​​van die vyf aggregate.

& quotVorm is leeg, leegheid is vorm. Leegheid is nie anders as vorm nie. Vorm is nie anders as leegheid nie. Op dieselfde manier is gevoel, diskriminasie, komposisiefaktore en bewussyn leeg. Shariputra, net soos hierdie, is alle verskynsels leeg, sonder kenmerke, dit wil sê, hulle word nie geproduseer nie en hou nie op nie, hulle het geen besoedeling nie, geen skeiding van besmetting nie, hulle het geen afname en geen toename nie.

'Daarom, Shariputra, in leegte is daar geen vorm, geen gevoel, geen diskriminasie, geen samestellende faktore, geen bewussyn nie. Daar is geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen liggaam, geen verstand geen sigbare vorm, geen geluid, geen reuk, geen smaak, geen voorwerp van aanraking, geen geestelike verskynsel nie. Daar is geen oogelement ensovoorts tot geen verstandselement nie, tot geen element van geestelike bewussyn nie. Daar is geen onkunde en geen ophou van onkunde nie, ensovoorts tot geen veroudering en dood en geen beëindiging van veroudering en dood nie. Net so is daar geen lyding, geen oorsprong, geen ophou nie, en geen pad geen verhewe wysheid, geen bereiking en ook geen onbereiking nie.

'Daarom, omdat Shariputra geen bereiking het nie, vertrou bodhisattvas op die volmaaktheid van wysheid en bly daardeur, en omdat hulle gedagtes geen obstruksies het nie, vrees hulle nie. As hulle heeltemal verby die fout gaan, bereik hulle die finale toestand bo die verdriet. Al die Boeddha's wat in die drie keer woon, word deur op die volmaaktheid van wysheid staat te maak, manifesteer en voltooi Boeddha's in 'n toestand van onoortreflike, volmaakte en volledige verligting.

'Daarom moet die mantra van die volmaaktheid van wysheid, die mantra van groot kennis, die onoortreflike mantra, die gelykstaande aan die ongeëwenaarde mantra, die mantra wat alle lyding deeglik pas, omdat dit nie vals is nie, bekend staan ​​as die waarheid. Die mantra van die volmaaktheid van wysheid word verkondig:

tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soha!

'Shariputra, dit is hoe 'n bodhisattva, 'n groot wese, moet oefen in die diepe volmaaktheid van wysheid.'

Toe het die Salige uit daardie konsentrasie opgestaan ​​en vir die Superior Avalokiteshvara, die bodhisattva, die groot wese gesê: “Goed gesê, goed gesê, o kind van die afstamming. So dit is. Die diepgaande volmaaktheid van wysheid moet presies beoefen word soos u geleer het, en die tathagatas sal bly wees. ”

Toe die Salige dit gesê het, was die eerbiedwaardige Shariputra, die Superior Avalokiteshvara, die bodhisattva, die groot wese en die hele vergadering sowel as wêreldse wesens - gode, mense, halfgode, gandharvas en ander - met bewondering en hoogs vervul geprys wat die Heilige gesê het.


Inhoud

In die sutra spreek Avalokiteśvara Śariputra aan en verduidelik die fundamentele leegheid (śūnyatā) van alle verskynsels, bekend deur en as die vyf aggregate van die menslike bestaan ​​(skandhas): vorm (rūpa), gevoel (vedanā), gewoelens (saṅkhāra), persepsies ( saṃjñā) en bewussyn (vijñāna). Avalokiteśvara sê beroemd: "Vorm is leegte (śūnyatā). Leegte is vorm" en verklaar dat die ander skandha's ewe leeg is - dit wil sê, afhanklik van oorsprong.

Avalokiteśvara gaan dan deur van die mees fundamentele Boeddhistiese leerstellings soos die Vier Edele Waarhede, en verduidelik dat in leegheid nie een van hierdie begrippe van toepassing is nie. Dit word volgens die leerstelling van twee waarhede geïnterpreteer as dat leringe, terwyl akkurate beskrywings van konvensionele waarheid, bloot verklarings oor die werklikheid is - dit is nie die werklikheid self nie - en dat dit dus nie van toepassing is op die uiteindelike waarheid wat per definisie buite die verstandelike is nie verstaan. Dus, die bodhisattva, as die argetipe Mahayana Boeddhist, steun op die volmaaktheid van wysheid, gedefinieer in die Mahāprajñāpāramitā Sūtra om die wysheid te wees wat die werklikheid direk waarneem sonder konseptuele gehegtheid, en daardeur nirvana bereik.

Die sutra word afgesluit met die mantra hek hek pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā, wat beteken "weg, weg, almal is na die ander oewer, ontwaak, svaha." [nota 1]

Die Heart Sutra is "die enkel wat die meeste in die Oos -Asiatiese Boeddhisme voorgeskryf, gekopieer en bestudeer is." [4] [2] [nota 2] [nota 3] Dit word voorgehou deur aanhangers van Mahayana -boeddhisme -skole, ongeag die sektariese affiliasie. [5]: 59–60

Terwyl sommige moderne geleerdes die oorsprong van die sutra betwis, [6] was dit algemeen bekend in Suid -Asië (insluitend Afghanistan) vanaf ten minste die tydperk van die Pala -ryk (ongeveer 750–1200 nC) en in dele van Indië tot ten minste middel van die 14de eeu. [7]: 239,18–20 [nota 4] [8]: 311–319,308–309 [nota 5] Die gestalte van die Heart Sutra in die vroeë Middeleeuse Indië kan gesien word aan die titel 'Holy Mother of all Buddhas Heart of the Perfection of Wisdom '[9]: 389 wat uit ten minste die 8ste eeu nC dateer (sien Filologiese verduideliking van die teks). [2]: 15–16 [7]: 141 142 [nota 6]

Die lang weergawe van die Heart Sutra word breedvoerig bestudeer deur die verskillende Tibetaanse Boeddhistiese skole, waar die Heart Sutra gesing word, maar ook as 'n tantriese teks behandel word, met 'n tantriese seremonie daaraan verbonde. [7]: 216–238 Dit word ook beskou as een van die dogtersutra's van die Prajnaparamita -genre in die Vajrayana -tradisie soos dit uit Tibet oorgedra is. [10]: 67–69 [11]: 2 [nota 7] [nota 8]

Die teks is in baie tale vertaal, en tientalle Engelse vertalings en kommentare is gepubliseer, tesame met 'n onbekende aantal informele weergawes op die internet. [nota 9]

Daar is twee hoofweergawes van die Heart Sutra: 'n kort weergawe en 'n lang weergawe.

Die kort weergawe soos vertaal deur Xuanzang is die gewildste weergawe van aanhangers wat Oos -Asiatiese boeddhisme -skole beoefen. Die kanonieke teks van Xuanzang (T. 251) bevat altesaam 260 Chinese karakters. Sommige Japannese en Koreaanse weergawes bevat nog 2 karakters. [8]: 324,334 [nota 10] Die kort weergawe is ook in Tibetaans vertaal, maar dit is nie deel van die huidige Tibetaanse Boeddhistiese Canon nie.

Die lang weergawe verskil van die kort weergawe deur beide 'n inleidende en slotgedeelte in te sluit, funksies wat die meeste Boeddhistiese sutras bevat. Die inleiding stel die sutra voor aan die luisteraar met die tradisionele Boeddhistiese openingsfrase "So het ek gehoor". Dit beskryf dan die lokaal waarin die Boeddha (of soms bodhisattvas, ens.) Die leer en die gehoor aan wie die onderrig gegee word, bekend maak. Die slotgedeelte eindig die sutra met dank en lof aan die Boeddha.

Albei weergawes word daagliks gesing deur aanhangers van feitlik alle skole van Oos -Asiatiese Boeddhisme en deur sommige aanhangers van Tibetaanse en Newar Boeddhisme. [12]

Die vroegste weergawes en verwysings na die Heart Sutra Edit

Die vroegste bestaande dateringsteks van die Hart Sutra is 'n klipstele uit 661 CE geleë in die Yunju -tempel en is deel van die Fangshan Stone Sutra. Dit is ook die vroegste kopie van Xuanzang se 649 CE vertaling van die Heart Sutra (Taisho 221) wat gemaak is drie jaar voordat Xuanzang oorlede is. [13] [14] [15] [16]: 12,17 [nota 11]

'N Handskrif met palmblare wat by die Hōryū-ji-tempel gevind is, is die vroegste ongedateerde Sanskrit-manuskrip van die Heart Sutra. Dit is gedateer na c. 7de tot 8ste eeu nC deur die Tokyo National Museum waar dit tans bewaar word. [1] [17]: 208–209

Bron van die Heart Sutra - Nattier -kontroversie Wysig

Jan Nattier (1992) voer aan, gebaseer op haar kruisfilologiese studie van Chinese en Sanskrittekste van die Heart Sutra, dat die Heart Sutra aanvanklik in China saamgestel is. [17]

Fukui Fumimasa, Harada Waso, Ishii Kōsei en Siu Sai yau gebaseer op hul kruisfilologiese studie van Chinese en Sanskrit-tekste van die Heart Sutra en ander Middeleeuse Sanskrit Mahayana sutras teoretiseer dat die Heart Sutra nie in China gekomponeer kon word nie, maar saamgestel is in Indië. [18] [9] [nota 12] [19] [20] [21]: 43–44,72–80

Kuiji en Woncheuk was die twee belangrikste dissipels van Xuanzang. Hul kommentare uit die 7de eeu is die vroegste kommentare op die Heart Sutra, albei kommentare, volgens Hyun Choo, Harada Waso, Ishii Kosei, Dan Lusthaus, ens., Weerspreek Nattier se Chinese oorsprongsteorie. [22]: 146–147 [nota 13] [23]: 6 [nota 14] [24]: 111 [nota 15] [5]: 83

Titel wysig

Historiese titels Redigeer

Die titels van die vroegste bestaande manuskripte van die Heart Sutra bevat almal die woorde "hṛdaya" of "hart" en "prajñāpāramitā" of "volmaaktheid van wysheid". Vanaf die 8ste eeu en tot ten minste die 13de eeu duur die titels van die Indic -manuskripte van die Heart Sutra die woorde "bhagavatī" of "moeder van alle boeddha's" en "prajñāpāramitā". [nota 16]

Latere Indiese manuskripte het meer uiteenlopende titels.

Titels in gebruik vandag Wysig

In die westerse wêreld staan ​​hierdie sutra bekend as die Heart Sutra ('n vertaling wat afgelei is van sy mees algemene naam in Oos -Asiatiese lande). Maar dit word ook soms die Heart of Wisdom Sutra genoem. In Tibet, Mongolië en ander streke wat deur Vajrayana beïnvloed word, staan ​​dit bekend as die [Heilige] Moeder van alle Boeddha's Hart (wese) van die volmaaktheid van wysheid.

In die Tibetaanse teks word die titel eers in Sanskrit en daarna in Tibetaan gegee: Sanskrit: भगवतीप्रज्ञापारमिताहृदय (Bhagavatīprajñāpāramitāhṛdaya), Tibetaanse: བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ མ་ ཤེས་རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ སྙིང་ W, Wylie: bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po Engelse vertaling van Tibetaanse titel: Mother of All Buddhas Heart (Essence) of the Perfection of Wisdom. [11]: 1 [nota 17]

In ander tale is die algemeen gebruikte titel 'n afkorting van Prajñāpāramitāhṛdayasūtraṃ: die Prajñāhṛdaya Sūtra) (The Heart of Wisdom Sutra). Hulle is soos volg: bv. Koreaans: Banya Shimgyeong (반야 심경 / 般若 心 經) Japannees: Hannya Shingyō (は ん に ゃ し ん ぎ ょ う / 般若 心 経) Viëtnamees: Bát-nhã tâm kinh (chữ Nho: 般若 心 經).

Inhoud wysig

Verskeie kommentators verdeel hierdie teks in verskillende afdelings. In die lang weergawe bestaan ​​die tradisionele opening "So het ek gehoor" en Boeddha saam met 'n gemeenskap van bodhisattva's en monnike wat saam met Avalokiteśvara en Sariputra by Gridhakuta ('n bergpiek in Rajgir, die tradisionele plek waar die meerderheid van die volmaaktheid bymekaar gekom het) bestaan. van wysheidsleringe gegee is), toe Sariputra deur die krag van Boeddha vir Avalokiteśvara [26] vra: xix, 249–271 [nota 18] [27]: 83–98 om advies oor die praktyk van die volmaaktheid van wysheid. Die sutra beskryf dan die ervaring van bevryding van die bodhisattva van medelye, Avalokiteśvara, as gevolg van vipassanā wat hy tydens diepe meditasie beoefen het om die fakulteit prajña (wysheid) wakker te maak. Die insig verwys na die begrip van die fundamentele leegheid (śūnyatā) van alle verskynsels, bekend deur en as die vyf aggregate van die menslike bestaan ​​(skandhas): vorm (rūpa), gevoel (vedanā), volisies (saṅkhāra), persepsies (saṃjñā), en bewussyn (vijñāna).

Die spesifieke opeenvolging van begrippe in reëls 12–20 (". In leegheid is daar geen vorm, geen gewaarwording, geen bereiking en geen bereiking") is dieselfde volgorde wat in die Sarvastivadin gebruik word Samyukta Agama hierdie volgorde verskil in vergelykbare tekste van ander sektes. Op hierdie basis het Red Pine aangevoer dat die Hart Sūtra is spesifiek 'n reaksie op Sarvastivada -leerstellings wat in die sin dat "verskynsels" of die bestanddele daarvan werklik is. [2]: 9 reëls 12–13 noem die vyf skandha's. Reëls 14–15 lys die twaalf ayatanas of woonplekke. [2]: 100 Reël 16 verwys na die 18 dhatus of elemente van bewussyn, deur gebruik te maak van 'n konvensionele kortskrif om slegs die eerste (oog) en laaste (konseptuele bewussyn) van die elemente te noem. [2]: 105–06 Reëls 17–18 bevestig die leegheid van die twaalf Nidānas, die tradisionele twaalf skakels van afhanklike oorsprong, met dieselfde snelskrif as met die agtien dhatus. [2]: 109 Reël 19 verwys na die Vier Edele Waarhede.

Avalokiteśvara spreek Śariputra aan, wat die afkondiger van abhidharma was volgens die geskrifte en tekste van die Sarvastivada en ander vroeë Boeddhistiese skole, deur die Boeddha uitgesonder om die leringe te ontvang. [2]: 11–12, 15 sê Avalokiteśvara beroemd: "Vorm is leeg (śūnyatā). Leegte is vorm" en verklaar dat die ander skandha's ewe leeg is van die mees fundamentele Boeddhistiese leerstellings soos die Vier Edele Waarhede en verduidelik dat in leegheid is nie een van hierdie begrippe van toepassing nie. Dit word volgens die leerstelling van twee waarhede geïnterpreteer as dat leringe, terwyl akkurate beskrywings van konvensionele waarheid, bloot verklarings oor die werklikheid is - dit is nie die werklikheid self nie - en dat dit dus nie van toepassing is op die uiteindelike waarheid wat per definisie buite die verstandelike is nie verstaan. Dus, die bodhisattva, as die argetipe Mahayana Boeddhist, steun op die volmaaktheid van wysheid, gedefinieer in die Mahaprajnaparamita Sutra die wysheid te wees wat die werklikheid direk waarneem sonder konseptuele gehegtheid en sodoende nirvana bereik.

Alle Boeddha's van die drie eeue (verlede, hede en toekoms) maak staat op die volmaaktheid van wysheid om 'n onverbloemde volledige verligting te bereik. Die volmaaktheid van wysheid is die magtige mantra, die groot verhelderende mantra, die onuitmuntende mantra, die ongeëwenaarde mantra, wat alle lyding kan verdryf. Dit is waar en nie vals nie. [28] Die volmaaktheid van wysheid word dan saamgevat in die mantra waarmee die sutra tot die gevolgtrekking kom: "Gate Gate Pāragate Pārasamgate Bodhi Svāhā" (letterlik "Gone gone, gone beyond, gone heltly beyond, Enlightenment hail!"). [29] In die lang weergawe loof Boeddha Avalokiteśvara omdat hy die uiteensetting van die volmaaktheid van wysheid gegee het, en almal wat saam was, verheug hulle oor die onderrig daarvan. Baie skole het tradisioneel ook die sutra geprys deur drie keer die ekwivalent van "Mahāprajñāpāramitā" na die einde van die voordrag van die kort weergawe te sê. [30]

Mantra wysig

Die Hart Sūtra mantra in Sanskrit IAST is hek hek pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā, Devanagari: गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा, IPA: ɡəteː ɡəteː paːɾəɡəteː paːɾəsəŋɡəte boːdʱɪ sʋaːɦaː, wat beteken "weg, weg, almal is na die ander oewer, ontwaking, svaha." [nota 19]

China, Japan, Korea en Vietnam Redigeer

Twee kommentare van die Heart Sutra is in die 7de eeu deur leerlinge van Xuanzang, Woncheuk en Kuiji saamgestel. [5]: 60 Dit blyk die vroegste kommentare op die teks te wees. Albei is in Engels vertaal. [22] [31] Beide Kuījī en Woncheuk se kommentare benader die Heart Sutra vanuit 'n Yogācāra en Madhyamaka -oogpunt [5] [22], maar Kuījī se kommentaar bied ook 'n gedetailleerde siening van Madhyamaka, en is dus die vroegste kommentaar op Madhyamaka. die hartsoetra. Van besondere belang, hoewel Woncheuk sy werk in China gedoen het, is hy gebore in Silla, een van die destydse koninkryke in Korea.

Die hoofkommentare van die Tang -dinastie is nou almal in Engels vertaal.

Opmerklike Japannese kommentare sluit in die van Kūkai (9de eeu, Japan), wat die teks as 'n tantra behandel, [32] [33] en Hakuin, wat 'n Zen -kommentaar lewer. [34]

Daar is ook 'n Vietnamese kommentaartradisie vir die Heart Sutra. Die vroegste opgetekende kommentaar is die Thiền -kommentaar van die vroeë 14de eeu, getiteld 'Commentary on the Prajñāhṛdaya Sutra' deur Pháp Loa. [35]: 155 298 [nota 20]

Al die Oos -Asiatiese kommentare is kommentare van Xuanzang se vertaling van die kort weergawe van die Heart Sutra. Kukai se kommentaar is na bewering van Kumārajīva se vertaling van die kort weergawe van die Heart Sutrabut na nader ondersoek, blyk slegs uit die vertaling van Xuanzang te wees. [33]: 21,36–37

Belangrike Chinese kommentare oor die hartsoetra
# Engelse titel [nota 21] Taisho Tripitaka nr. [37] Skrywer [nota 22] Datums Skool
1. Omvattende kommentaar op die Prañāpāramitā Heart Sutra[11] T1710 Kuiji 632–682 nC Yogācāra
2. Prajñāpāramitā Heart Sutra Commentary [22] T1711 Woncheuk of (pinyin: Yuance) 613–692 nC Yogācāra
3. Kort kommentaar op die Prajñāpāramitā Heart Sutra [2]: passim [38] T712 Fazang 643–712 nC Huayan
4. 'N Kommentaar oor die Prajñāpāramitā -hartsoetra [2]: passief M522 Jingmai c. 7de eeu [39]: 7170
5. 'N Kommentaar oor die Prajñāpāramitā -hartsoetra [2]: passief M521 Huijing 715 nC
6. Geheime sleutel tot die hartsoetra [33] [32] : 262–276 T2203A Kūkai 774–835 nC Shingon
7. Eenvoudige verduideliking van die hartsoetra [2]: passim [40]: 211–224 M542 Hanshan Deqing 1546–1623 CE [39]: 7549 Chan Boeddhisme
8. Uitleg van die Heart Sutra [2]: passief M1452 (rol 11) Zibo Zhenke 1543–1603 CE [39]: 5297 Chan Boeddhisme
9. Uitleg van die sleutelpunte na die hartsoetra [2] : 74 M555 Ouyi Zhixu 1599–1655 CE [39]: 6321 Suiwer land Boeddhisme
10. Zen -woorde vir die hart [34] B021 Hakuin Ekaku 1686–1768 nC Zen

Indië Redigeer

Agt Indiese kommentare oorleef in Tibetaanse vertaling en was die onderwerp van twee boeke deur Donald Lopez. [41] [7] Dit behandel die teks tipies óf vanuit 'n Madhyamaka -oogpunt, óf as 'n tantra (veral Śrīsiṃha). Die kommentaar van Śrī Mahājana het 'n definitiewe "Yogachara gebuig". [7] Al hierdie kommentare is oor die lang weergawe van die Heart Sutra. Die Agt Indiese kommentare van die Kangyur is (vgl. Eerste agt op die grafiek):

Indian Commentaries on the Heart Sutra from Tibetan and Chinese language Sources
# English Title [note 23] Peking Tripitaka No. [42] [43] [44] Author / Dates
1. Vast Explanation of the Noble Heart of the Perfection of Wisdom No. 5217 Vimalamitra (b. Western India fl. c. 797 CE – 810 CE)
2, Atīśa's Explanation of the Heart Sutra No. 5222 Atīśa (b. Eastern India, 982 CE – 1045 CE)
3. Commentary on the 'Heart of the Perfection of Wisdom No. 5221 Kamalaśīla (740 CE – 795 CE)
4. Commentary on the Heart Sutra as Mantra No. 5840 Śrīsiṃha (probably 8th century CE) [7] : 82 [note 24]
5. Explanation of the Noble Heart of the Perfection of Wisdom No. 5218 Jñānamitra (c. 10th–11th century CE) [45] : 144
6. Vast Commentary on the Noble Heart of the Perfection of Wisdom No. 5220 Praśāstrasena
7. Complete Understanding of the Heart of the Perfection of Wisdom No. 5223 Śrī Mahājana (probably c. 11th century) [46] : 91
8. Commentary on the Bhagavati (Mother of all Buddhas) Heart of the Perfection of Wisdom Sutra, Lamp of the Meaning No. 5219 Vajrāpaṇi (probably c. 11th century CE) [46] : 89
9. Commentary on the Heart of the Perfection of Wisdom M526 Āryadeva (or Deva) c. 10th century [note 25]

There is one surviving Chinese translation of an Indian commentary in the Chinese Buddhist Canon. Āryadeva's commentary is on the short version of the Heart Sutra. [25] : 11,13

Other Edit

Besides the Tibetan translation of Indian commentaries on the Heart Sutra, Tibetan monk-scholars also made their own commentaries. One example is Tāranātha's A Textual Commentary on the Heart Sutra.

In modern times, the text has become increasingly popular amongst exegetes as a growing number of translations and commentaries attest. The Heart Sutra was already popular in Chan and Zen Buddhism, but has become a staple for Tibetan Lamas as well.

Selected English translations Edit

The first English translation was presented to the Royal Asiatic Society in 1863 by Samuel Beal, and published in their journal in 1865. Beal used a Chinese text corresponding to T251 and a 9th Century Chan commentary by Dàdiān Bǎotōng ( 大顛寶通 ) [c. 815 CE]. [47] In 1881, Max Müller published a Sanskrit text based on the Hōryū-ji manuscript along an English translation. [48]

There are more than 40 published English translations of the Heart Sutra from Sanskrit, Chinese, and Tibetan, beginning with Beal (1865). Almost every year new translations and commentaries are published. The following is a representative sample.

Recordings Edit

Die Heart Sūtra has been set to music a number of times. [49] Many singers solo this sutra. [50]

  • The Buddhist Audio Visual Production Centre ( 佛教視聽製作中心 ) produced a Cantonese album of recordings of the Heart Sūtra in 1995 featuring a number of Hong Kong pop singers, including Alan Tam, Anita Mui and Faye Wong and composer by Andrew Lam Man Chung ( 林敏聰 ) to raise money to rebuild the Chi Lin Nunnery. [51]
  • Malaysian Imee Ooi ( 黄慧音 ) sings the short version of the Heart Sūtra in Sanskrit accompanied by music entitled 'The Shore Beyond, Prajna Paramita Hrdaya Sutram', released in 2009.
  • Hong Kong pop singers, such as the Four Heavenly Kings sang the Heart Sūtra to raise money for relief efforts related to the 921 earthquake. [52]
  • An Mandarin version was first performed by Faye Wong in May 2009 at the Famen Temple for the opening of the Namaste Dagoba, a stupa housing the finger relic of Buddha rediscovered at the Famen Temple. [53] She has sung this version numerous times since and its recording was subsequently used as a theme song in the blockbusters Aftershock (2010) [54][55] and Xuanzang (2016). [56]
  • Shaolin Monk Shifu Shi Yan Ming recites the Sutra at the end of the song "Life Changes" by the Wu-Tang Clan, in remembrance of the deceased member ODB.
  • The outro of the b-side song "Ghetto Defendant" by the British first wave punk band The Clash also features the Heart Sūtra, recited by American beat poet Allen Ginsberg.
  • A slightly edited version is used as the lyrics for Yoshimitsu's theme in the PlayStation 2 game Tekken Tag Tournament. An Indian styled version was also created by Bombay Jayashri, titled Ji Project. It was also recorded and arranged by Malaysian singer/composer Imee Ooi. An Esperanto translation of portions of the text furnished the libretto of the cantataLa Koro Sutro by American composer Lou Harrison. [57]
  • Die Heart Sūtra appears as a track on an album of sutras "performed" by VOCALOID voice software, using the Nekomura Iroha voice pack. Die album, Syncretism of Shinto and Buddhism by VOCALOID, [58] is by the artist tamachang.
  • Toward the end of the opera The (R)evolution of Steve Jobs by Mason Bates the character inspired by Kōbun Chino Otogawa sings part of the Heart Sūtra to introduce the scene in which Steve Jobs weds Laurene Powell at Yosemite in 1991.
  • Part of the Sutra can be heard on Shiina Ringo's song 鶏と蛇と豚 (Gate of Living), from her studio album Sandokushi (2019) [59]

In the centuries following the historical Xuanzang, an extended tradition of literature fictionalizing the life of Xuanzang and glorifying his special relationship with the Heart Sūtra arose, of particular note being the Journey to the West [60] (16th century/Ming dynasty). In chapter nineteen of Journey to the West, the fictitious Xuanzang learns by heart the Heart Sūtra after hearing it recited one time by the Crow's Nest Zen Master, who flies down from his tree perch with a scroll containing it, and offers to impart it. A full text of the Heart Sūtra is quoted in this fictional account.

In the 2003 Korean film Spring, Summer, Fall, Winter. and Spring, the apprentice is ordered by his Master to carve the Chinese characters of the sutra into the wooden monastery deck to quiet his heart. [61]

The Sanskrit mantra of the Heart Sūtra was used as the lyrics for the opening theme song of the 2011 Chinese television series Journey to the West. [62]

The 2013 Buddhist film Avalokitesvara, tells the origins of Mount Putuo, the famous pilgrimage site for Avalokitesvara Bodhisattva in China. The film was filmed onsite on Mount Putuo and featured several segments where monks chant the Heart Sutra in Chinese and Sanskrit. Egaku, the protagonist of the film, also chants the Heart Sutra in Japanese. [63]

In the 2015 Japanese film I Am a Monk, Koen, a twenty-four year old bookstore clerk becomes a Shingon monk at the Eifuku-ji after the death of his grandfather. The Eifuku-ji is the fifty-seventh temple in the eighty-eight temple Shikoku Pilgrimage Circuit. He is at first unsure of himself. However, during his first service as he chants the Heart Sutra, he comes to an important realization. [64]

Bear McCreary recorded four Japanese-American monks chanting in Japanese, the entire Heart Sutra in his sound studio. He picked a few discontinuous segments and digitally enhanced them for their hypnotic sound effect. The result became the main theme of King Ghidorah in the 2019 film Godzilla: King of the Monsters. [65]

Schopenhauer, in the final words of his main work, compared his doctrine to the Śūnyatā of the Heart Sūtra. In Volume 1, § 71 of The World as Will and Representation, Schopenhauer wrote: ". to those in whom the will [to continue living] has turned and has denied itself, this very real world of ours, with all its suns and Milky Ways, is — nothing." [66] To this, he appended the following note: "This is also the Prajna–Paramita of the Buddhists, the 'beyond all knowledge,' in other words, the point where subject and object no longer exist." [67]


The Insight that Brings Us to the Other Shore

The Insight that Brings Us to the Other Shore 6:07

Chanted by the brothers and sisters of Plum Village

“The Insight that Brings us to the Other Shore” translation by Thich Nhat Hanh is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


HEART SUTRA

This is part of a series of articles on the arc of Zen thought, practice, and history, as presented in The Circle of the Way: A Concise History of Zen from the Buddha to the Modern World. You can start at the beginning of this series or simply explore from here. The Heart Sutra stands among the classic.

What follows is an excerpt from Entry into the Inconceivable: An Introduction to Hua-Yen Buddhism, the basis of which is the Avatamsaka or Flower Ornament Sutra. This is entire work is included in Classics of Buddhism and Zen, Volume Five To appreciate fully the comprehensive scope and detail of the.

For a full reader's guide to his works, visit our Reader Guide. Peter Levitt's introduction to The Essential Dogen In 1954 poet Allen Ginsberg wrote a poem called "Song" that acknowledges the weight of our human circumstance and suf­fering in a particular and somewhat unusual way. I believe it may also.

Shambhala: How long have you known Kaz? Roshi Joan: I met Kaz in the mid 1980s when we invited him and other artists to the Ojai Foundation with Thich Nhat Hanh. I felt an instant connection with him, and since that time we have collaborated on many projects and have become good friends and allies in.

The following article is from the Spring, 2012 issue of the Snow Lion Newsletter and is for historical reference only. You can see this in context of the original newsletter here. by KARL BRUNNHOLZL This excerpt is taken from Karl Brunnholzl's The Heart Attack Sutra, a practical and clear explanation.

The following article is from the Autumn, 2003 issue of the Snow Lion Newsletter and is for historical reference only. You can see this in context of the original newsletter here. Photo by Peter Aronson This short gem of a book shows how distorted perceptions and disturbing emotions―arising from our.

The following article is from the Autumn, 2000 issue of the Snow Lion Newsletter and is for historical reference only. You can see this in context of the original newsletter here. His Holiness, Tenzin Gyatso the XIV Dalai Lama, will teach the Heart of Wisdom Sutra in San Jose, California for four hours.

The following article is from the Winter, 1986 issue of the Snow Lion Newsletter and is for historical reference only. You can see this in context of the original newsletter here. Gaden Tenzin Ling, a Tibetan Buddhist meditation center, was founded in Ithaca, NY during the 1980's. Ithaca is a small college.


The best known Buddhist scripture 般若波罗蜜多心经 Bo re bo luo mi duo xin jing The Heart Sutra of Prajna Paramita: pinyin, English translation

The Heart Sutra of Prajna Paramita is the shortest of all the sutras, only 260 characters in the Chinese translation. However, the sutra explains the core teaching of Buddhism — Emptiness. The realization of nothingness is not a negative zero-ness. It conveys the importance of not attached to anything, especially one’s own perceptions, judgements, feelings, desires etc., so that one can see the world wisely and clearly and be able to embrace the joyful and eternal life. The Heart Sutra is very profound and hard to understand, and one can always get better understanding as one keeps observing and practicing it.


般若波羅密多心經唱頌 (Heart Sutra) – 黃慧音 (Imee Ooi)

般若波羅蜜多心經(輕快版)

般若波羅蜜多心經 (國語)

Dalai Lama reciting prajna paramita heart sutra mantra – gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
般若波罗蜜多心经
bō rě bō luó mì duō xīn jīng

The Heart Sutra of Prajna Paramita
of
The Heart Sutra of the perfection of wisdom
of
The heart Sutra of Great Wisdom

般若(Sanskrit prajña:direct insight into the truth taught by the Buddha, as a faculty required to attain enlightenment. wisdom / great wisdom / wondrous knowledge)波罗蜜多(Paramita: Paramita is a Sanskrit word, which means to cross over to the other shore. It implies crossing over from the Sea of suffering to the Shore of happiness, from the Samsara of birth and death to Nirvana and from ignorance to enlightenment.)心经(the heart sutra)

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。
guān zì zài pú sà , xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng, dù yī qiē kǔ è。
When Bodhisattva Avalokitesvara deeply practices Prajna Paramita (the wisdom of life and death transcendence), he clearly sees all emptiness of the Five Aggregates and is able to cross beyond all sufferings and distressed situations.

观自在菩萨(Bodhisattva Avalokitesvara),行(practice)深(deeply)般若波罗蜜多(see the annotation of the title)时(time),照(brightly)见(see)五蕴(Skandhas-the Five Aggregates:In Buddhist phenomenology and soteriology, the skandhas (Sanskrit) or khandhas (Pāḷi), aggregates in English, are the five functions or aspects that constitute the sentient being: matter, sensation, perception, mental formations and consciousness.)皆(all)空(empty),度(transcend)一切(everything)苦(bitterness/sufferings)厄(disasters/difficult situation)。

舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。
shè lì zǐ, sè bù yì kōng ,kōng bù yì sè , sè jí shì kōng , kōng jí shì sè。
Shariputra,substance does not differ from emptiness emptiness doesn’t differ from substance substance exactly is emptiness and emptiness exactly is substance.

舍利子(Shariputra – Śāriputra or Sāriputta was one of two chief male disciples of the Buddha),色(substance/appearance)不(not)异(different from)空(emptiness),空(emptiness)不(not)异(different from)色(substance),色(substance)即(exactly)是(is)空(emptiness),空(emptiness)即(exactly)是(is)色(substance)。

受想行识,亦复如是。
shòu xiǎng xíng shí,yì fù rú shì。
Perception, thinking, doing and knowledge are also like this (Perception, thinking, doing and consciousness don’t differ from emptiness Perception, thinking, doing and consciousness exactly are emptiness).

舍利子,是诸法空相,
shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng,
Shariputra, the appearances of emptiness of all ways are

舍利子(Shariputra – Śāriputra or Sāriputta was one of two chief male disciples of the Buddha),是(is)诸(all)法(law/way/principles)空(empty)相(appearance),

不生不灭,不垢不净,不增不减,
bù shēng bù miè, bù gòu bù jìng, bù zēng bù jiǎn ,
(They) do not produce, not extinguish, not become filthy, not become pure, not increase and not decrease.

不(not)生(produce)不(not)灭(extinguish),不(not)垢(become filthy)不(not)净(become pure),不(not)增(increase)不(not)减(decrease),

是故空中无色,无受想行识,
shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí,
Therefore, within emptiness, there is no substance (as well as) no perception, thinking, doing and consciousness.

无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,
wú yǎn ěr bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè,
There is no eye, ear, nose, tongue,body and consciousness there is no color, sound, fragrance, smell, sense of touching and Buddhist teaching there is no boundary of eyes.

无(no)眼(eye)耳(ear)鼻(nose)舌(tongue)身(body)意(consciousness),无(no)色(color)声(sound)香(fragrance)味(smell)触(sense of touching)法( Buddhist teaching),无(no)眼(eye)界(boundary)

乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,
nǎi zhì wú yì shí jiè, wú wú míng , yì wú wú míng jìn,
It goes as far as to the involuntary(unconscious ) boundary, without ignorance, and also without the extremity of ignorance.

乃至(go as far as)无(no/without)意识(conscious)界(boundary),无(no)无(not)明(bright/understand),亦(also)无(no)无(not)明(bright/understand)尽(the end/extremity/limit),

乃至无老死,亦无老死尽。
nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn。
It goes as far as to no aging and dying, as well as no extremity of aging and dying.

乃至(go as far as/and even)无(without)老(aging)死(dying),亦(also)无(without)老(aging)死(dying)尽(limit/extremity)。

无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故。
wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé, yǐ wú suǒ dé gù。
There is no accumulation of suffering, no extinguish of the Way there is no wisdom as well as no gains because of none to attain.

无(no)苦(bitterness/suffering)集(accumulate)灭(extinguish)道(the way),无(no)智(wisdom)亦(also)无(no)得(obtain/gain),以(for)无(no)所得(something to attain)故(reason)。

菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。
pú tí sà duǒ yī bō rě bō luó mì duō gù xīn wú guà ài。
Bodhisattva, due to Prajna Paramita , has no worries in his heart.

菩提萨埵(Bodhisattva),依(according to)般若(Sanskrit prajña:direct insight into the truth taught by the Buddha, as a faculty required to attain enlightenment. wisdom / great wisdom / wondrous knowledge)波罗蜜多(Paramita: Paramita is a Sanskrit word, which means to cross over to the other shore. It implies crossing over from the Sea of suffering to the Shore of happiness, from the Samsara of birth and death to Nirvana and from ignorance to enlightenment.)故(reason),心(heart)无(without)挂碍(worry)。

无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。
wú guà ài gù, wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán。
Because of no worrying, there is nothing that can frighten him. Therefore, he is able to keep away from distorted dreams, and is able to achieve Nirvana after all.

无(no)挂碍(worry)故(reason),无(not)有(have)恐怖(terror/fearful things),远离(far away from)颠倒(upside down)梦想(dream),究竟(after all)涅槃((in Buddhism) a transcendent state in which there is neither suffering, desire, nor sense of self, and the subject is released from the effects of karma and the cycle of death and rebirth. It represents the final goal of Buddhism.)。

三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。
sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí。
Buddhas of the past, present and future, due to Prajna Paramita , obtains Supreme Perfect Enlightenment.

三世(past/present/future three generation)诸(all)佛(buddhas),依(due to)般若(Sanskrit prajña:direct insight into the truth taught by the Buddha, as a faculty required to attain enlightenment. wisdom / great wisdom / wondrous knowledge)波罗蜜多(Paramita: Paramita is a Sanskrit word, which means to cross over to the other shore. It implies crossing over from the Sea of suffering to the Shore of happiness, from the Samsara of birth and death to Nirvana and from ignorance to enlightenment.)故(reason),得(obtain)阿耨多罗三藐三菩提(Anuttara-Samyak-Sambodhi/Supreme Perfect Enlightenment)。

故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,
gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu,
Therefore, we understand that Prajna Paramita is the great wondrous mantra, is the great bright mantra.

故(so)知(understand)般若(Sanskrit prajña:direct insight into the truth taught by the Buddha, as a faculty required to attain enlightenment. wisdom / great wisdom / wondrous knowledge)波罗蜜多(Paramita: Paramita is a Sanskrit word, which means to cross over to the other shore. It implies crossing over from the Sea of suffering to the Shore of happiness, from the Samsara of birth and death to Nirvana and from ignorance to enlightenment.)是(is)大(great)神(wondrous)咒(mantra),是(is)大(great)明(bright)咒(mantra),

是无上咒,是无等等咒。能除一切苦,真实不虚。
shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。néng chú yī qiē kǔ, zhēn shí bù xū。
It is the supreme manta, the unparalleled mantra that can get rid of all sufferings, and it is real and not false.

是(is)无上(supreme)咒(mantra),是(is)无等等(unparalleled)咒(mantra)。能(able to)除(get rid of)一切(every/all)苦(bitter/suffering),真实(real)不(not)虚(false)。

故说般若波罗蜜多咒。
gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。
Therefore, he utters Mantra of the Prajna Paramita

故(therefore)说(say)般若(Sanskrit prajña:direct insight into the truth taught by the Buddha, as a faculty required to attain enlightenment. wisdom / great wisdom / wondrous knowledge)波罗蜜多(Paramita: Paramita is a Sanskrit word, which means to cross over to the other shore. It implies crossing over from the Sea of suffering to the Shore of happiness, from the Samsara of birth and death to Nirvana and from ignorance to enlightenment.)咒(mantra)。

即说咒曰:
jí shuō zhòu yuē:
The mantra is recited:

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。
jiē dì jiē dì, bō luó jiē dì, bō luó sēng jiē dì, pú tí sà pó hē。
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.
Go, go, go beyond and transcend, go utterly beyond, awakened, well said.

Gate(go) gate(go) paragate(go beyond and transcend) parasamgate(go utterly beyond) bodhi(awakened) svaha (is a denouement indicating the end of the mantra. Literally, it means “well said”).


Copy of the Heart Sutra - History

James Deacon's . . Reiki Pages .
www.aetw.org
(formerly: All Energy-Therapies Web )


THE HANNYA SHINGYO
The Heart Sutra (of Transendental Wisdom)
Copyright © 2003 James Deacon


The Heart Sutra ( or 'Heart of the Wisdom Sutra' ) is the shortest of all the Sutras.

Comprised of less than 300 kanji characters, the Hannya Shingyo is regarded as the summation of the wisdom of Buddha.

A distillation of the essence of Zen thought, the Hannya Shingyo teaches the most basic of all Buddhist philosophy - the insight attained by non-attachment - the doctrine of Emptiness or Ku.

The Heart Sutra is derived from the Hannya Kyo or 'Great Wisdom-perfection Heart Sutra'

Reciting the Heart Sutra is, on one level a sign of one's devotion to Zen Buddhism, and the unknowable it is also a way of generating 'merit' - for oneself, or for one on whose behalf the sutra is recited.

In folk belief, it is said that reciting the hannya shingyo makes one invisible to evil spirits and demons.

Click on image for a printable copy of the Hannya Shingo written in bonji
- the sacred characters of the Siddham Script


THE HEART SUTRA

BU SETSU MAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYO

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN NYA HA RA MI TA JI SHO KEN GO UN KAI KU DO IS-SAI KU YAKU SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU GEN NI BI ZETS SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU MO RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK-KO BO DAI SAT- TA E HAN-NYA HA RA MI TA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U KU FU ON RI IS SAI TEN DO MU SO KU GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU E HAN- NYA HA RA MI TA KO TOKU A NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO DAI KO CHI HAN- NYA HA RA MI TA ZE DAI SHIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JO SHU ZE MU TO DO SHU NO JO IS-SAI KU SHIN JITSU FU KO KO SETSU HAN-NYA HA RA MI TA SHU SOKU SETSU SHU WATSU GYA TE GYA TE HA RA GYA TE HARA SO GYA TE BO DHI SOWA KA HAN-NYA SHIN GYO


[click on banner]


[click on banner]


Prajñāpāramita-hṛdayam sūtra

oṃ namo bhagavatyai ārya prajñāpāramitāyai!

ārya-avalokiteśvaro bodhisattvo gambhīrāṃ prajñāpāramitā caryāṃ caramāṇo vyavalokayati sma:
panca-skandhās tāṃś ca svābhava śūnyān paśyati sma.

iha śāriputra: rūpaṃ śūnyatā śūnyataiva rūpaṃ rūpān na pṛthak śūnyatā śunyatāyā na pṛthag rūpaṃ yad rūpaṃ sā śūnyatā ya śūnyatā tad rūpaṃ. evam eva vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānaṃ.

iha śāriputra: sarva-dharmāḥ śūnyatā-lakṣaṇā, anutpannā aniruddhā, amalā avimalā, anūnā aparipūrṇāḥ.

tasmāc chāriputra śūnyatayāṃ na rūpaṃ na vedanā na saṃjñā na saṃskārāḥ na vijñānam. na cakṣuḥ-śrotra-ghrāna-jihvā-kāya-manāṃsi. na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavaya-dharmāh. Na cakṣūr-dhātur. yāvan na manovijñāna-dhātuḥ. na-avidyā na-avidyā-kṣayo. yāvan na jarā-maraṇam na jarā-maraṇa-kṣayo. na duhkha-samudaya-nirodha-margā. Na jñānam, na prāptir na-aprāptiḥ.

tasmāc chāriputra aprāptitvād bodhisattvasya prajñāpāramitām āśritya viharatyacittāvaraṇaḥ. cittāvaraṇa-nāstitvād atrastro viparyāsa-atikrānto niṣṭhā-nirvāṇa-prāptaḥ.

tryadhva-vyavasthitāḥ sarva-buddhāḥ prajñāpāramitām āśrityā-anuttarāṃ samyaksambodhim abhisambuddhāḥ.

tasmāj jñātavyam: prajñāpāramitā mahā-mantro mahā-vidyā mantro 'nuttara-mantro samasama-mantraḥ, sarva duḥkha praśamanaḥ, satyam amithyatāt. prajñāpāramitāyām ukto mantraḥ.

tadyathā: gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā.

iti prajñāpāramitā-hṛdayam samāptam.


A new translation of the Heart Sutra by Sensei Kaz Tanahashi and Roshi Joan Halifax

Avalokiteshvara, who helps all to awaken,
moves in the deep course of
realizing wisdom beyond wisdom,
sees that all five streams of
body, heart, and mind are without boundary,
and frees all from anguish.

O Shariputra,
[who listens to the teachings of the Buddha],
form is not separate from boundlessness
boundlessness is not separate from form.
Form is boundlessness boundlessness is form.
The same is true of feelings, perceptions, inclinations, and discernment.

O Shariputra,
boundlessness is the nature of all things.
It neither arises nor perishes,
neither stains nor purifies,
neither increases nor decreases.
Boundlessness is not limited by form,
nor by feelings, perceptions, inclinations, or discernment.
It is free of the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind
free of sight, sound, smell, taste, touch, and any object of mind
free of sensory realms, including the realm of the mind.
It is free of ignorance and the end of ignorance.
Boundlessness is free of old age and death,
and free of the end of old age and death.
It is free of suffering, arising, cessation, and path,
and free of wisdom and attainment.

Being free of attainment, those who help all to awaken
abide in the realization of wisdom beyond wisdom
and live with an unhindered mind.
Without hindrance, the mind has no fear.
Free from confusion, those who lead all to liberation
embody profound serenity.
All those in the past, present, and future,
who realize wisdom beyond wisdom,
manifest unsurpassable and thorough awakening.

Know that realizing wisdom beyond wisdom
is no other than this wondrous mantra,
luminous, unequalled, and supreme.
It relieves all suffering.
It is genuine, not illusory.

So set forth this mantra of realizing wisdom beyond wisdom.
Set forth this mantra that says:

Gaté, gaté, paragaté, parasamgaté, bodhi! Svaha!

The Heart Sutra chant in Sino-Japanese

MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYO

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN NYA HA RA MI TA JI SHO KEN GO ON KAI KU DO IS SAI KU YAKU SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU GEN NI BI ZES SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK KO BO DAI SAT TA E HAN NYA HA RA MITA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U KU FU ON RI IS SAI TEN DO MU SO KU GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU E HAN NYA HA RA MI TA KO TOKU A NOKU TA RA SAM MYAKU SAM BO DAI KO CHI HAN NYA HA RA MI TA ZE DAI JIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JO SHU ZE MU TO DO SHU NO JO IS SAI KU SHIN JITSU FU KO KO SETSU HAN NYA HA RA MI TA SHU SOKU SETSU SHU WATSU

GYA TEI GYA TEI HA RA GYA TEI HARA SO GYA TEI BO JI SOWA KA HAN NYA SHIN GYO


Kyk die video: 03 Heart Sutra Korean